extension ExtPose

Công ty team building tại Hà Nội

Description from extension meta

Công ty tổ chức team building tại HN

Image from store Công ty team building tại Hà Nội
Description from store Mục đích lớn nhất mà các chương trình team building hướng đến đó là sự gắn kết. Tất cả các trò chơi trong kịch bản không chỉ mang tính chất tạo nên tiếng cười, giải tỏa căng thẳng mà còn xóa đi khoảng cách cấp bậc giữa các nhân viên với nhau và giữa sếp - nhân viên. Sự sáng tạo trong các trò chơi tập thể không có bất kỳ ranh giới nào, nhưng chơi phải có ý nghĩa và điều này khá khó khăn.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2018-05-29 / 0.0.1
Listing languages
en

Links