extension ExtPose

Công cụ nội bộ Báo Gấm

CRX id

nhlpehpjfedmkjmpgjbkbcfodjjkiico-

Description from extension meta

Công cụ hỗ trợ công việc nội bộ của Báo gấm

Latest issues

  • (2017-07-23, v:1.1.3.673) Niê Kđăm H' Hợp: k sử dụng đc
    đã thêm vào nhưng sử dụng đc nhân viên hướng dẫn cài lại lại k xóa đc cái cũ để cài

Statistics

Installs
27 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2017-11-30 / 1.1.5
Listing languages
vi

Links