extension ExtPose

Ngân Tín Express (delisted)

CRX id

bcklhiepacbalpejpdiflgfljhceglhc-

Description from extension meta

Cho phép đặt hàng từ các trang thương mại điện tử khác

Image from store Ngân Tín Express
Description from store Hệ thống quản lý và hỗ trợ đặt hàng online của website https://ngantin.vn/ giúp khách hàng tuận thiện trong quá trình đặt hàng trên các website thương mại điện tử lớn của Trung Quốc: - https://world.taobao.com/ - https://www.tmall.com/ - https://www.1688.com/

Latest reviews

  • (2018-10-09) Na Nguyen: tuyệt vời

Statistics

Installs
64 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-02-19 / 1.2.3
Listing languages
vi

Links