extension ExtPose

Tín Đức Express (delisted)

CRX id

emamjfafeijflfkdncbfkcpmajhjlccp-

Description from extension meta

Cho phép đặt hàng từ các trang thương mại điện tử khác

Image from store Tín Đức Express
Description from store Tín Đức Express - Công cụ đặt hàng Trung Quốc

Latest reviews

  • (2019-03-28) Anh Ngô: very good!

Statistics

Installs
42 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-09-09 / 1.1.0
Listing languages
vi

Links