extension ExtPose

24hdathang.vn - Đặt Hàng TQ (delisted)

CRX id

oaanblhbgdkhiiooidfnfaopmfbdmmlj-

Description from extension meta

Cho phép đặt hàng từ các trang thương mại điện tử khác

Statistics

Installs
35 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2016-12-21 / 1.0.8
Listing languages
vi

Links