extension ExtPose

Nhập Hàng AZ (delisted)

CRX id

cnblfhbldelpjcecjhlbacihapdfoopd-

Description from extension meta

Cho phép đặt hàng từ các trang thương mại điện tử khác

Image from store Nhập Hàng AZ
Description from store Hệ thống quản lý và hỗ trợ đặt hàng online của website https://nhaphangaz.com/ giúp khách hàng tuận thiện trong quá trình đặt hàng trên các website thương mại điện tử lớn của Trung Quốc: - https://world.taobao.com/ - https://www.tmall.com/ - https://www.1688.com/

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-02-22 / 1.0.0
Listing languages
vi

Links