extension ExtPose

Keyword: endorse -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,048,086 (+0.7% / +7,587)
4.9(+0.0000) (1,711-1 votes)
564,923 (-0.0% / -111)
4.8(+0.0000) (180+0 votes)
167 (-4.0% / -7)
659,847 (+0.0% / +61)
4.7(+0.0000) (84+0 votes)
382 (+1.1% / +4)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
66,327 (+0.1% / +62)
4.5(+0.0000) (142+0 votes)
2,942 (+2.5% / +73)
3.4(+0.0000) (64+0 votes)
8,936 (+0.4% / +34)
4.6(+0.0000) (95+1 votes)
443,288 (+0.1% / +255)
4.8(+0.0000) (259-2 votes)
895 (+16.8% / +129)
2,256 (-0.7% / -15)
3,928 (+0.7% / +29)
3.7(+0.0000) (38+0 votes)
329,402 (-0.7% / -2,270)
4.4(+0.0000) (408+0 votes)
38,468 (+0.7% / +276)
4.5(+0.0000) (73+0 votes)
14,044 (+0.0% / +1)
4.9(+0.0000) (166+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
2,370 (+1.6% / +38)
1,201 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
659 (-1.1% / -7)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
489 (+0.6% / +3)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
21
Plaudit
221 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
84 (+2.4% / +2)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,398 (+0.6% / +8)
284 (+0.7% / +2)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
31 (+6.9% / +2)
1,407,094 (+1.4% / +19,730)
3.9(+0.0000) (1,254+4 votes)
1,664,172 (-0.0% / -39)
4.5(+0.0000) (403+0 votes)
708,229 (+0.1% / +407)
4.8(+0.0000) (180-3 votes)
571,093 (+0.2% / +1,015)
5.0(+0.0000) (254-1 votes)
909,383 (+0.1% / +1,012)
4.4(+0.0000) (138+1 votes)
356,067 (-0.0% / -169)
4.1(+0.0000) (14,463+36 votes)
381,552 (+0.0% / +113)
4.8(+0.0000) (221-1 votes)
298,971 (+0.4% / +1,339)
4.7(+0.0000) (203+6 votes)
247,732 (+0.4% / +921)
4.6(+0.0000) (3,917+1 votes)
400,368 (+0.5% / +2,127)
3.5(+0.0000) (759+0 votes)
197,206 (-0.1% / -202)
3.9(+0.0000) (616+0 votes)
237,441 (-4.5% / -11,253)
4.0(+0.0000) (208+2 votes)
171,822 (+0.5% / +932)
4.1(+0.0000) (1,057+1 votes)
254,419 (-0.6% / -1,566)
3.5(+0.0000) (310+0 votes)
117,689 (-0.0% / -11)
4.5(+0.0000) (2,435+2 votes)
150,425 (-3.3% / -5,063)
4.4(+0.0000) (263+1 votes)
179,395 (+0.2% / +349)
3.6(+0.0000) (739+2 votes)
101,863 (-3.9% / -4,120)
4.1(+0.0000) (683+0 votes)
178,680 (-0.5% / -844)
3.3(+0.0000) (206+0 votes)
77,825 (+0.6% / +471)
4.6(+0.0000) (1,402+1 votes)
228,158 (+0.7% / +1,587)
2.0(+0.0000) (200+2 votes)
136,419 (-0.7% / -914)
2.8(+0.0000) (454+0 votes)
123,725 (+0.1% / +68)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
69,178 (-0.1% / -55)
4.3(+0.0000) (376+0 votes)
67,515 (+0.0% / +8)
3.9(+0.0000) (490+0 votes)
53,594 (+0.3% / +138)
4.8(+0.0000) (141+0 votes)
100,716 (-0.1% / -97)
3.0(+0.0000) (599+0 votes)
65,367 (+0.0% / +30)
3.9(+0.0000) (298+0 votes)
76,163 (+0.7% / +532)
4.2(+0.0000) (90+0 votes)
133,065 (+0.8% / +1,104)
2.6(+0.0000) (565+7 votes)
87,660 (-0.1% / -86)
2.8(+0.0000) (249+0 votes)
70,446 (+0.2% / +140)
3.6(+0.0000) (1,690+0 votes)
53,154 (+0.3% / +147)
4.1(+0.0000) (202+0 votes)
59,528 (-0.5% / -297)
4.0(+0.0000) (73+0 votes)
45,223 (-46.5% / -39,378)
4.4(+0.0000) (64+0 votes)
30,377 (-0.0% / -7)
4.6(+0.0000) (610+1 votes)
41,997 (+0.5% / +218)
4.0(+0.0000) (64+0 votes)
32,696 (+0.1% / +45)
4.2(+0.0000) (290+0 votes)
38,820 (-1.3% / -504)
3.4(+0.0000) (6,797+23 votes)
23,553 (-0.1% / -26)
4.8(+0.0000) (126+0 votes)
35,906 (+0.7% / +260)
3.8(+0.0000) (79+0 votes)
29,097 (+0.8% / +244)
3.9(+0.0000) (159+0 votes)
25,822 (+0.1% / +35)
4.4(+0.0000) (187+1 votes)
25,209 (+0.5% / +114)
3.9(+0.0000) (170+1 votes)
34,886 (+0.4% / +138)
2.9(+0.0000) (324+0 votes)
35,866 (-0.0% / -4)
3.1(+0.0000) (181+0 votes)
22,051 (-2.2% / -492)
4.3(+0.0000) (406+1 votes)
21,627 (+0.0% / +3)
3.8(+0.0000) (388+0 votes)
32,327 (-1.1% / -346)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
33,438 (+0.4% / +136)
2.8(+0.0000) (179+0 votes)
20,124 (+0.6% / +126)
3.8(+0.0000) (277+1 votes)
46,333 (+0.2% / +106)
2.0(+0.0000) (26+0 votes)
27,226 (+0.2% / +43)
3.2(+0.0000) (990+0 votes)
31,210 (+1.0% / +305)
3.5(+0.0000) (115+0 votes)
28,078 (+0.5% / +145)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
19,611 (-0.3% / -53)
3.9(+0.0000) (162+0 votes)
27,819 (+0.8% / +226)
3.2(+0.0000) (218+1 votes)
25,526 (+0.1% / +18)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
22,653 (-0.1% / -23)
4.4(+0.0000) (44+0 votes)
20,970 (+0.4% / +83)
3.7(+0.0000) (65+0 votes)
29,781 (-1.3% / -392)
3.4(+0.0000) (40+0 votes)
20,824 (+0.1% / +28)
4.2(+0.0000) (53+0 votes)
21,879 (-0.0% / -2)
3.9(+0.0000) (28+0 votes)
15,112 (+0.2% / +31)
3.7(+0.0000) (307+0 votes)
91
Sky map
24,591 (-0.5% / -130)
3.3(+0.0000) (35+0 votes)
18,281 (+0.1% / +11)
4.6(+0.0000) (36+0 votes)
17,345 (+0.2% / +30)
4.3(+0.0000) (44+0 votes)
15,873 (-0.2% / -29)
4.0(+0.0000) (57+0 votes)
8,915 (+1.7% / +147)
4.9(+0.0000) (137+0 votes)
12,500 (+0.4% / +51)
4.9(+0.0000) (31+1 votes)
17,039 (+0.0% / +6)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
14,387 (+0.3% / +47)
3.9(+0.0000) (43+0 votes)
13,042 (+0.3% / +43)
3.8(+0.0000) (83+0 votes)
24,883 (-0.0% / -4)
2.6(+0.0000) (12+0 votes)
15,813 (-0.3% / -52)
3.7(+0.0000) (20+0 votes)
24,682 (+0.3% / +80)
1.7(+0.0000) (18+0 votes)
10,799 (+0.0% / +5)
3.7(+0.0000) (209+0 votes)
12,695 (+0.4% / +47)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
10,331 (-1.4% / -143)
3.7(+0.0000) (206+0 votes)
13,914 (+0.4% / +61)
3.6(+0.0000) (655-1 votes)
10,631 (-0.4% / -42)
4.6(+0.0000) (136+0 votes)
9,521 (+0.5% / +49)
4.3(+0.0000) (249+0 votes)
109
Dark Mode
10,761 (-0.1% / -8)
4.1(+0.0000) (75+0 votes)
7,686 (-0.4% / -29)
4.0(+0.0000) (682-1 votes)
6,492 (+3.3% / +205)
5.0(+0.0000) (145+1 votes)
9,082 (+1.1% / +96)
4.6(+0.0000) (166+2 votes)
14,334 (-0.4% / -53)
3.1(+0.0000) (69+0 votes)
10,923 (-3.1% / -353)
4.1(+0.0000) (59+0 votes)
7,722 (+3.1% / +230)
4.0(+0.0000) (313+0 votes)
13,137 (-0.4% / -48)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
9,683 (-0.3% / -33)
4.4(+0.0000) (67+0 votes)
13,067 (+0.5% / +68)
3.2(+0.0000) (46+0 votes)
13,159 (+0.7% / +86)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
12,668 (+0.0% / +5)
3.5(+0.0000) (42+0 votes)
10,864 (+0.6% / +63)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
11,255 (+0.5% / +58)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
9,611 (+0.5% / +48)
4.1(+0.0000) (26+0 votes)
8,652 (+0.2% / +13)
3.9(+0.0000) (52+0 votes)
15,424 (+0.2% / +37)
2.1(+0.0000) (34+0 votes)
10,439 (-0.1% / -7)
3.4(+0.0000) (184+0 votes)
9,213 (+0.6% / +57)
3.3(+0.0000) (342+0 votes)
13,556 (+0.6% / +81)
9,893 (+0.1% / +5)
3.6(+0.0000) (85+0 votes)
10,244 (+0.3% / +34)
3.1(+0.0000) (25+0 votes)
7,431 (+0.7% / +54)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
8,094 (+1.1% / +87)
3.6(+0.0000) (135+0 votes)
10,085 (+0.1% / +15)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
6,516 (-7.0% / -489)
3.9(+0.0000) (47+0 votes)
10,055 (+0.6% / +57)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
7,776 (-0.5% / -40)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
4,395 (+0.2% / +8)
3.8(+0.0000) (580+0 votes)
8,505 (+1.1% / +94)
3.3(+0.0000) (46+0 votes)
340 (-2.3% / -8)
3.5(+0.0000) (12+0 votes)
6,105 (-0.3% / -19)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
5,937 (+0.2% / +10)
4.5(+0.0000) (39+0 votes)
5,761 (+0.4% / +25)
4.5(+0.0000) (50+0 votes)
5,982 (+0.7% / +44)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
8,057 (-0.6% / -50)
3.4(+0.0000) (19+0 votes)
7,841 (+0.1% / +9)
2.9(+0.0000) (26+0 votes)
7,867 (+0.1% / +7)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
5,360 (-0.2% / -13)
4.0(+0.0000) (52+0 votes)
148
TDFB
3,188 (+0.4% / +13)
4.3(+0.0000) (1,208+0 votes)
149
Split PDF
5,716 (+0.1% / +3)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
6,077 (-4.9% / -315)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
6,977 (+0.0% / +1)
2.8(+0.0000) (31+0 votes)
6,817 (+0.5% / +35)
3.3(+0.0000) (18+0 votes)
4,532 (+1.8% / +78)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
6,470 (+0.2% / +14)
3.6(+0.0000) (30+0 votes)
7,765 (-0.8% / -63)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,992 (-0.9% / -47)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
7,372 (-0.1% / -10)
2.5(+0.0000) (24+0 votes)
4,337 (-1.1% / -50)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
5,446 (+1.6% / +84)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,233 (+0.1% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,882 (-2.2% / -86)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
4,539 (-2.9% / -135)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
2,053 (+0.3% / +6)
4.8(+0.0000) (58+0 votes)
5,035 (-0.5% / -24)
4,893 (-0.1% / -7)
2.1(+0.0000) (13+0 votes)
3,394 (+0.5% / +17)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
167
Date Time
4,103 (+0.8% / +34)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,786 (+0.2% / +10)
2.4(+0.0000) (18+0 votes)
2,899 (+0.5% / +13)
4.5(+0.1000) (26+1 votes)
4,053 (+0.3% / +13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,950 (-6.3% / -200)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
2,887 (-0.3% / -9)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
4,145 (-2.7% / -113)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,695 (+1.3% / +35)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
3,409 (+0.0% / +1)
2.7(+0.0000) (19+0 votes)
3,440 (+0.8% / +28)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
1,797 (+0.9% / +16)
4.2(+0.0000) (286+0 votes)
3,176 (-3.4% / -111)
3.3(+0.0000) (25+0 votes)
2,436 (+1.6% / +38)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
5 (-28.6% / -2)
2,299 (-0.1% / -3)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
2,594 (+0.8% / +20)
3.2(+0.0000) (109+0 votes)
2,827 (+1.1% / +31)
2.7(+0.0000) (11+0 votes)
2,265 (-0.9% / -21)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
3,294 (-1.2% / -41)
2.2(+0.0000) (6+0 votes)
3,153 (-0.0% / -1)
2.3(+0.0000) (8+0 votes)
2,134 (+1.7% / +35)
4.2(+0.0000) (12+0 votes)
2,639 (-0.2% / -4)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
2,918 (+68.2% / +1,183)
1,761 (-0.5% / -9)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
1,226 (-0.5% / -6)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
1,479 (-0.3% / -4)
3.8(+0.0000) (34+0 votes)
1,830 (+2.6% / +47)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,781 (+0.1% / +2)
3.5(+0.0000) (65+0 votes)
1,419 (+0.8% / +11)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,084 (+0.8% / +16)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,185 (+0.1% / +2)
198
Mute Tabs
1,732 (+0.1% / +1)
3.1(+0.0000) (18+0 votes)
1,511 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,216 (+2.4% / +28)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
1,200 (+2.8% / +33)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
1,882 (-1.1% / -21)
1,087 (-1.0% / -11)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
204
Drum Pad
1,792 (-2.4% / -44)
1,518 (+0.5% / +8)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
978 (-1.6% / -16)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
990 (-0.4% / -4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,137 (-1.9% / -22)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
877 (+2.2% / +19)
4.5(+0.0000) (33+0 votes)
1,015 (+0.8% / +8)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
1,259 (-0.9% / -12)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,354 (+0.7% / +9)
585 (+1.9% / +11)
4.8(+0.0000) (24-1 votes)
717 (-0.4% / -3)
4.0(+0.0000) (31+0 votes)
690 (-0.3% / -2)
3.8(+0.0000) (30+0 votes)
845 (-1.7% / -15)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
690 (+1.3% / +9)
4.3(+0.0000) (15+1 votes)
218
ASCII Art
722 (-0.4% / -3)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
584 (+0.2% / +1)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
650 (+1.6% / +10)
3.5(+0.0000) (43+0 votes)
824 (+2.5% / +20)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
828 (-1.4% / -12)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
680 (+1.0% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
738 (+0.8% / +6)
617 (+1.1% / +7)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
716 (-0.6% / -4)
510 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
499 (+3.3% / +16)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
471 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
627 (+1.6% / +10)
2.0(+0.0000) (9+0 votes)
398 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
516 (+1.0% / +5)
485 (-1.4% / -7)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
458 (+4.1% / +18)
342 (-0.6% / -2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
327 (-2.4% / -8)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
281 (-1.7% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
351 (-0.8% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
203 (+5.2% / +10)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
302 (+1.0% / +3)
237 (-2.1% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
198,676 (-0.1% / -110)
4.8(+0.0000) (2,850+0 votes)
189 (+1.1% / +2)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
275 (+1.5% / +4)
149 (+0.7% / +1)
4.4(+0.0000) (49+0 votes)
264 (+0.0% / +0)
185 (+5.1% / +9)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
249
DM Tiger
144 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
173 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
212 (-1.4% / -3)
196,279 (-0.8% / -1,485)
4.5(+0.0000) (1,416+0 votes)
175 (+2.3% / +4)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
168 (+3.7% / +6)
161 (-1.8% / -3)
198 (-1.5% / -3)
133 (+3.9% / +5)
92 (-1.1% / -1)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
101 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (7+0 votes)
108 (+3.8% / +4)
90 (-5.3% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
94 (+1.1% / +1)
55 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
50 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
266
Alice
52 (+4.0% / +2)
343 (+11.0% / +34)
48 (+0.0% / +0)
269
Feather
40 (+0.0% / +0)
36 (+9.1% / +3)
10,488 (+0.2% / +26)
2.2(+0.0000) (40+0 votes)
112 (-3.4% / -4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,780 (+0.1% / +3)
4.5(+0.0000) (45+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
20 (+0.0% / +0)
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
991 (+3.2% / +31)
4.6(+0.0000) (66+0 votes)
1,216 (+1.0% / +12)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
280
TruSign
14 (-6.7% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
881 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
597 (+1.9% / +11)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
284
GROOP IQ
12 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
106 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,453,396 (+0.1% / +1,042)
4.7(+0.0000) (4,236+1 votes)
2 (+100.0% / +1)
686,064 (+0.1% / +876)
4.7(+0.0000) (4,897+4 votes)
723,303 (+0.2% / +1,389)
4.8(+0.0000) (648+0 votes)
536,755 (-0.3% / -1,682)
4.1(+0.0000) (21,900+3 votes)
919,869 (+0.0% / +229)
4.2(-0.1000) (254+13 votes)
59 (-3.3% / -2)
357,529 (+0.1% / +360)
4.8(+0.0000) (1,387+0 votes)
721,648 (-22.8% / -212,707)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
348,863 (+0.2% / +621)
4.5(+0.0000) (3,598+0 votes)
195,966 (-0.2% / -352)
4.7(+0.0000) (965+0 votes)