extension ExtPose

Keyword: shopper

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
30,167 (+0.4% / +115)
4.7371(+0.0000) (232+0 votes)
9,376 (-0.3% / -29)
4.5714(+0.0000) (56+0 votes)
833 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,491 (+0.6% / +31)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
1,630 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
335 (+0.9% / +3)
246 (+0.8% / +2)
2,082 (+0.4% / +9)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
98 (-3.0% / -3)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
616 (+1.1% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
293 (+1.4% / +4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
569 (-0.7% / -4)
4.7333(+0.0000) (30+0 votes)
65 (+6.6% / +4)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3222(+0.0003) (10,729+5 votes)
49 (+2.1% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
89 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
24
Citify
9 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
168 (-2.9% / -5)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
43,243 (-24.9% / -14,323)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
132 (+0.0% / +0)
9,014,831 (+0.4% / +39,376)
4.308(+0.0000) (1,529+0 votes)
151 (-2.6% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,547,789 (-8.7% / -148,341)
1.6298(-0.0011) (597+1 votes)
308,963 (+0.3% / +982)
4.2257(+0.0000) (350+0 votes)
137 (-1.4% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
16,957 (-0.1% / -11)
4.4112(-0.0015) (394-1 votes)
18,119 (+0.1% / +16)
4.3111(+0.0000) (45+0 votes)
12,794 (+1.1% / +137)
2.25(+0.0000) (12+0 votes)
7,409 (-0.4% / -28)
3.1111(+0.0000) (9+0 votes)
5,330 (+0.1% / +5)
4.0417(-0.0383) (24-1 votes)
1,990 (-1.2% / -24)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
1,555 (+0.2% / +3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,204 (+0.6% / +7)
4.0714(+0.0000) (28+0 votes)
1,139 (-1.1% / -13)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
382 (+0.5% / +2)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
47
Pretty
256 (-2.7% / -7)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
264 (+0.8% / +2)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
139 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
83 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
41 (+2.5% / +1)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
75 (+2.7% / +2)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
3 (-25.0% / -1)
22 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
25 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
63
CashBag
262 (-3.7% / -10)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,681,353 (+0.2% / +5,877)
3.8137(+0.0001) (34,964-1 votes)
4 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
69
SKULK
6 (+20.0% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
88,800 (+0.3% / +301)
4.2551(+0.0000) (98+0 votes)
72
Basket
6 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
27,643 (+0.1% / +16)
3.6579(+0.0000) (38+0 votes)
10,731 (+0.4% / +43)
4.4615(+0.0000) (26+0 votes)
10,761 (+0.3% / +30)
4.1667(+0.0000) (18+0 votes)
7,160 (+0.3% / +19)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
7,734 (+0.0% / +2)
3.9167(+0.0000) (12+0 votes)
6,630 (-0.1% / -8)
3.84(+0.0000) (25+0 votes)
82
Scouter
1,983 (+1.0% / +19)
4.8108(+0.0000) (37+0 votes)
2,520 (-3.8% / -100)
4.4571(+0.0000) (35+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
6 (+200.0% / +4)
86
GameOn
9 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
499 (-0.4% / -2)
4.7778(+0.0000) (27+0 votes)
727 (+3.4% / +24)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
340 (+0.3% / +1)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
399 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
72 (-1.4% / -1)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
111 (+0.9% / +1)
92 (+1.1% / +1)
54 (+1.9% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
52 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
48 (-5.9% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
107
Wisely
41 (-4.7% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
32 (+6.7% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
115
AMS Genie
23 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
2 (+100.0% / +1)
18 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
119
MineWhat
17 (+6.2% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
121
Affinity
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
21 (+5.0% / +1)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
125
CouponX
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
17 (+6.2% / +1)
14 (-12.5% / -2)
15 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
13 (+0.0% / +0)
133
Intents
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
134
ShopKrowd
11 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
13 (+8.3% / +1)
10 (+0.0% / +0)
8 (-11.1% / -1)
9 (+0.0% / +0)
5 (-16.7% / -1)
141
ShopHack
5 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
144
Aggreview
4 (+33.3% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
149
KustomPay
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
151
flitStore
2 (+0.0% / +0)
152
Otomo
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
1
1 (+0.0% / +0)
156
EZCheck
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)