extension ExtPose

Keyword: poll -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
325,467 (-5.3% / -18,148)
3.44(+0.0400) (75+0 votes)
4,293 (-0.4% / -19)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
17,874 (-0.1% / -9)
4.8(+0.0000) (31+0 votes)
132 (+1.5% / +2)
61 (+8.9% / +5)
2,177 (+29.4% / +494)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
94 (+5.6% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
147,941 (+9.8% / +13,189)
4.4659(-0.0341) (367+24 votes)
290,656 (-0.3% / -811)
3.8(+0.0000) (309+1 votes)
582,349 (-0.0% / -237)
4.4(+0.0000) (46+1 votes)
13,357 (+6.6% / +823)
4.9(+0.0000) (75+1 votes)
18 (+28.6% / +4)
5.0 (1 votes)
2,192,098 (+0.1% / +3,121)
4.5357(+0.0357) (603+15 votes)
32 (-11.1% / -4)
1,706 (+24.2% / +332)
4.6667(+0.1667) (3+1 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
27 (+3.8% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
382 (+516.1% / +320)
1.0 (1 votes)
5,081 (-1.7% / -87)
4.49(-0.0100) (100+0 votes)
1,290 (-1.7% / -22)
22
Topia
403 (+3.1% / +12)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
17,144 (+16.3% / +2,404)
4.3846(-0.6154) (13+4 votes)
5,698 (-0.6% / -37)
5.0(+0.0000) (33+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
54 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,137 (+18.3% / +330)
4.4286(+0.1286) (7+1 votes)
5 (+0.0% / +0)
10 (-9.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
169 (-3.4% / -6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,860 (-27.7% / -1,858)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
68 (+1.5% / +1)
5.0 (1 votes)
34
FigPii
195 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,138 (-0.8% / -41)
4.75(-0.0500) (24+0 votes)
87 (+2.4% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,560 (-0.4% / -7)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
836,078 (+2.4% / +19,805)
4.8(+0.0000) (69+0 votes)
725,298 (+10.1% / +66,618)
4.76(-0.0400) (50+0 votes)
476,565 (+1.2% / +5,745)
4.6986(-0.0014) (73+0 votes)
645,192 (+2.7% / +16,713)
4.0(+0.0000) (132+1 votes)
257,260 (-3.4% / -9,128)
4.7(+0.0000) (43+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
247,583 (-3.0% / -7,692)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
166,928 (+1.0% / +1,594)
4.7778(-0.0222) (36+0 votes)
151,276 (-4.3% / -6,797)
4.6(+0.0000) (34+0 votes)
451 (+10.5% / +43)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
49
Monitor
3 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
217 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
18,498 (+1.4% / +248)
4.5364(+0.0364) (110-1 votes)
16,200 (+2.5% / +395)
4.0(+0.0000) (100+1 votes)
9,136 (+88.5% / +4,290)
4.9592(-0.0408) (49+1 votes)
8,276 (+0.8% / +64)
4.7(-0.1000) (61+1 votes)
10,934 (-0.6% / -68)
4.3(+0.1000) (52+1 votes)
16,717 (+5.1% / +811)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
8,848 (-1.0% / -92)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
117 (+1.7% / +2)
103 (+90.7% / +49)
4.9565(+0.0565) (23+9 votes)
61
Bridgy
93 (-6.1% / -6)
12 (+9.1% / +1)
5.0 (1 votes)
3,812 (+5.5% / +200)
3.6667(-0.0333) (6+0 votes)
4,686 (+1.2% / +56)
2.1(+0.0000) (7+0 votes)
3,444 (+0.4% / +13)
1,837 (-0.6% / -12)
3.7(+0.0000) (46+0 votes)
2,259 (-1.0% / -23)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
1,293 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
1,147 (-2.0% / -23)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
699 (+1.2% / +8)
4.9298(+0.0298) (57-1 votes)
1,331 (+38.9% / +373)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
486 (+1.7% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,178 (+8.2% / +89)
1.0 (1 votes)
729 (+2.8% / +20)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
880 (+0.5% / +4)
3.8(+0.5000) (4+1 votes)
490 (+0.4% / +2)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
306 (+6.2% / +18)
4.3333(+0.0333) (6+0 votes)
211 (+1.0% / +2)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
245 (+6.5% / +15)
3.7(-1.3000) (3+1 votes)
80
Slido
216,518 (-0.5% / -1,027)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
215 (-0.5% / -1)
130 (+4.8% / +6)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
10 (-16.7% / -2)
82 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28,829 (-0.3% / -97)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
91 (+2.2% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
76 (+145.2% / +45)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
56 (+3.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,362 (-0.5% / -54)
4.0(+0.0000) (32+0 votes)
6,620 (+5.1% / +320)
3.5(-0.4000) (20+3 votes)
4,974 (+1.4% / +68)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
30 (+11.1% / +3)
1.0 (1 votes)
25 (-10.7% / -3)
3.6667(-0.0333) (3+0 votes)
2,213 (+2.1% / +46)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
1,831 (+1.6% / +28)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,741 (+12.1% / +188)
4.6667(-0.0333) (12+0 votes)
1,670 (+1.8% / +30)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
1,458 (+4.1% / +58)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
16 (+33.3% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,280 (+4.3% / +53)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
1.75(-0.0500) (4+0 votes)
620 (+3.7% / +22)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
404 (+0.7% / +3)
354 (-3.8% / -14)
204 (-1.4% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
181 (-2.7% / -5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
115 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
3 (-25.0% / -1)
112 (-1.8% / -2)
118 (+0.9% / +1)
72 (+5.9% / +4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
68 (+134.5% / +39)
5 (-37.5% / -3)
5 (+25.0% / +1)
5.0 (1 votes)
491,082 (+1.5% / +7,063)
4.6937(-0.0063) (5,619-1 votes)
380,275 (-0.5% / -1,978)
4.8(+0.0000) (7,880-2 votes)
757,731 (-0.1% / -575)
4.5(+0.0000) (123+0 votes)
118
FoxyProxy
340,751 (-0.2% / -552)
3.8(+0.0000) (751+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
5.0 (1 votes)
366,176 (-0.4% / -1,308)
3.6(+0.0000) (320+2 votes)
121
Ipso AI
3 (+0.0% / +0)
74,312 (+0.6% / +449)
4.6325(+0.0325) (721+1 votes)
123
XCAD
54,826 (+0.3% / +182)
4.4678(-0.0322) (171+1 votes)
19,574 (-13.2% / -2,989)
42,800 (-0.3% / -121)
4.4(+0.0000) (237+0 votes)
126
LeetHub
44,023 (+0.5% / +238)
3.8(+0.0000) (90+0 votes)
19,771 (-0.7% / -148)
3.9(+0.0000) (43+0 votes)
11,259 (+0.4% / +42)
4.6(-0.1000) (71+1 votes)
129
Fedica
14,380 (-0.5% / -66)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
131
Urly Solo
2 (+0.0% / +0)
6,416 (-0.5% / -30)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
4,496 (+1.1% / +51)
4.4318(+0.0318) (88+0 votes)
7 (-22.2% / -2)
4,395 (-0.0% / -1)
3.3(+0.0000) (345+0 votes)
136
Vocus.io
4,544 (-0.2% / -7)
3.2368(+0.0368) (38+0 votes)
2,742 (+1.6% / +44)
4.4167(+0.0167) (24+0 votes)
2,527 (+1.7% / +42)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,505 (+0.2% / +6)
2.7857(-0.0143) (14+0 votes)
1,100 (-0.6% / -7)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
2,365 (-1.3% / -31)
1,358 (-1.7% / -23)
4.5294(+0.0294) (17+0 votes)
1,202 (+0.3% / +3)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
939 (-4.2% / -41)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
835 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,071 (+0.3% / +3)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
929 (+0.4% / +4)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
846 (-0.2% / -2)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+300.0% / +3)
469 (+0.9% / +4)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
558 (-3.3% / -19)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
152
BetterVLR
440 (+1.1% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
329 (+6.8% / +21)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
349 (+3.3% / +11)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
289 (-4.0% / -12)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
401 (+7.2% / +27)
5.0 (1 votes)
157
VidPowr
302 (-2.6% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
309 (-1.3% / -4)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
297 (+1.4% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
160
Rosie
135 (-3.6% / -5)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
162 (+21.8% / +29)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
142 (-1.4% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
161 (+5.2% / +8)
111 (+79.0% / +49)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
165
CYSCE
127 (-1.6% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
138 (+6.2% / +8)
2.0 (1 votes)
90 (-4.3% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
105 (+34.6% / +27)
5.0(+0.0000) (6+1 votes)
49 (-3.9% / -2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
82 (+15.5% / +11)
5.0(+0.0000) (20+1 votes)
73 (+4.3% / +3)
47 (+14.6% / +6)
5.0(+0.0000) (19+3 votes)
61 (+48.8% / +20)
27 (+17.4% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
42 (+50.0% / +14)
5.0(+0.0000) (7+1 votes)
41 (-8.9% / -4)
47 (+30.6% / +11)
27 (+3.8% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
180
Blockmark
1 (+0.0% / +0)
181
PPoll
1 (+0.0% / +0)
182
Instamood
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
28 (+3.7% / +1)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
6 (+20.0% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+100.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
189
Reactline
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
3 (-25.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+50.0% / +1)
2 (+0.0% / +0)
2 (-33.3% / -1)
2 (+100.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
197
Edfluence
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (-50.0% / -1)
5.0 (1 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)