extension ExtPose

Keyword: poll

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
110,809 (+0.2% / +217)
3.6769(+0.0000) (65+0 votes)
1,069 (+0.2% / +2)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
2,223 (-0.1% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
90 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
111 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
6
#poll
11 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
129,878 (+0.2% / +231)
4.0625(+0.0000) (80+0 votes)
3,322 (+0.2% / +6)
4 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
55 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
187 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
187 (+1.6% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,585 (+1.5% / +53)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
60 (+3.4% / +2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,225 (-0.8% / -10)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
281,058 (-0.0% / -65)
4.441(+0.0000) (2,213+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,151 (+0.3% / +6)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
3,467 (-0.0% / -1)
3.4286(+0.0000) (14+0 votes)
1,168 (+1.4% / +16)
4.2941(+0.0000) (51+0 votes)
1,452 (-0.9% / -13)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,165,408 (-0.0% / -347)
4.6875(-0.0001) (12,171-2 votes)
364 (-1.4% / -5)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
277 (-1.1% / -3)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
216 (+0.5% / +1)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
266 (-0.4% / -1)
150 (+0.7% / +1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
130 (-1.5% / -2)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
72 (+1.4% / +1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
34
Slido
33,319 (+0.5% / +182)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
27,472 (-0.0% / -12)
4.6058(+0.0000) (104+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
14 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
49 (+4.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
1.75(+0.0000) (4+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
698 (+0.6% / +4)
11 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
290 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
205 (-1.0% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
69 (-2.8% / -2)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
576,512 (+0.0% / +205)
4.7044(+0.0000) (5,839+0 votes)
232,395 (-0.2% / -501)
3.8657(+0.0000) (722+0 votes)
78,852 (-0.0% / -3)
4.4517(+0.0000) (518+0 votes)
48,138 (-0.2% / -79)
4.3613(+0.0000) (238+0 votes)
73,306 (+0.1% / +69)
3.6479(+0.0000) (142+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
18,869 (-0.2% / -33)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
7,497 (-0.2% / -18)
4.1786(+0.0000) (56+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,719 (+0.4% / +20)
3.7656(+0.0000) (64+0 votes)
5,113 (+0.1% / +6)
4.4217(+0.0000) (83+0 votes)
5,539 (+0.7% / +36)
4.4474(+0.0000) (38+0 votes)
5,758 (+0.0% / +0)
3.315(+0.0000) (346+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,289 (+0.3% / +16)
4.0476(+0.0000) (21+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
4,259 (-0.2% / -10)
3.4(+0.0000) (30+0 votes)
2,035 (-0.7% / -14)
4.878(+0.0000) (41+0 votes)
3,843 (-0.1% / -4)
2.9333(+0.0000) (15+0 votes)
1,610 (-0.2% / -4)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
3,657 (+0.4% / +16)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
793 (+0.4% / +3)
4.25(+0.0000) (16+0 votes)
540 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
753 (+0.9% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
508 (+0.2% / +1)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
402 (+1.0% / +4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
342 (-0.3% / -1)
4.1538(+0.0000) (26+0 votes)
78
Rosie
258 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
416 (+1.5% / +6)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
80
Nicomm
330 (+0.6% / +2)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
256 (+2.4% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
170 (+1.2% / +2)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
212 (-2.8% / -6)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
152 (-1.3% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
116 (+1.8% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
102 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
87
CYSCE
85 (-3.4% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
77 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
50 (+2.0% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
44 (-8.3% / -4)
36 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
25 (-7.4% / -2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
26 (+0.0% / +0)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
97
PPoll
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
13 (-13.3% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
117
easy-fb
2 (+0.0% / +0)
2 (+100.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1 (-66.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
121
Entropy
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
124
SeeVotes
1 (+0.0% / +0)