extension ExtPose

Keyword: poll

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
129,009 (+0.3% / +346)
3.6769(+0.0000) (65+0 votes)
810 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
2,301 (+0.6% / +14)
4.3333(+0.0000) (27+0 votes)
56 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
110 (-1.8% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
8 (+14.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,442 (+0.6% / +63)
5 (-16.7% / -1)
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
197 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
150 (+1.4% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
281,828 (+0.1% / +344)
4.4444(-0.0007) (2,205+1 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,658 (+0.0% / +1)
3.3846(+0.0000) (13+0 votes)
1,927 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
1,182 (+0.6% / +7)
4.8824(+0.0000) (34+0 votes)
1,325 (-0.9% / -12)
4.2941(+0.0000) (51+0 votes)
1,166 (-0.8% / -9)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
1,408 (+0.4% / +6)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,183,055 (+0.1% / +1,752)
4.6885(+0.0000) (12,128+1 votes)
417 (+2.2% / +9)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
303 (+1.3% / +4)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
153 (-1.9% / -3)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
201 (+1.0% / +2)
164 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
89 (-1.1% / -1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
108 (-1.8% / -2)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
67 (+3.1% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
352 (+2.0% / +7)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
13,511 (+0.2% / +28)
4.7258(+0.0000) (62+0 votes)
36
Slido
15,833 (+0.0% / +0)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
1.75(+0.0000) (4+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
12 (+9.1% / +1)
10 (+0.0% / +0)
218 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
242 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
73 (-2.7% / -2)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
1,053,197 (+0.4% / +4,125)
4.7053(+0.0000) (5,843+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
233,751 (+0.3% / +682)
3.8657(+0.0000) (722+0 votes)
81,373 (-0.0% / -13)
4.4462(+0.0000) (520+0 votes)
50,192 (+0.0% / +22)
4.3655(+0.0000) (238+0 votes)
64,050 (+0.4% / +234)
3.6471(+0.0000) (136+0 votes)
21,484 (+0.1% / +21)
4.2484(+0.0000) (157+0 votes)
22,519 (-0.1% / -30)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,132 (+0.7% / +53)
4.1786(+0.0000) (56+0 votes)
5,476 (+0.3% / +18)
4.4217(+0.0000) (83+0 votes)
5,629 (+0.2% / +14)
3.7656(+0.0000) (64+0 votes)
6,384 (+0.4% / +26)
3.3324(+0.0000) (346+0 votes)
4,823 (-0.0% / -1)
4.0476(+0.0000) (21+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
3,954 (-0.2% / -7)
3.0625(+0.0000) (16+0 votes)
3,706 (-0.1% / -2)
3.3871(+0.0000) (31+0 votes)
1,792 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
2,040 (+1.8% / +37)
4.5294(+0.0000) (17+0 votes)
2,552 (+0.3% / +8)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
819 (+0.7% / +6)
4.25(+0.0000) (16+0 votes)
587 (-0.5% / -3)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
369 (+2.2% / +8)
4.1538(+0.0000) (26+0 votes)
73
Rosie
305 (+2.3% / +7)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
433 (+1.6% / +7)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
375 (-1.6% / -6)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
533 (-0.9% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
450 (+0.7% / +3)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
385 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
79
Nicomm
322 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
404 (+1.3% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
253 (-0.4% / -1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
181 (+2.3% / +4)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
165 (-0.6% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
129 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
104 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
89 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
88
CYSCE
60 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
58 (-1.7% / -1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
42 (-4.5% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
30 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23 (-8.0% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
96
PPoll
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
13 (-7.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
6 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
113
SeeVotes
2 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1 (+0.0% / +0)