extension ExtPose

Keyword: text rewrite -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
584 (+0.5% / +3)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
8,072 (-0.3% / -22)
3.0(+0.0000) (6+1 votes)
2,310 (-0.8% / -18)
3.0(+0.0000) (38+0 votes)
42,720 (+0.1% / +32)
4.8(+0.0000) (950+0 votes)
28,741 (-0.2% / -52)
4.7(+0.0000) (494+0 votes)
9,804,827 (-0.1% / -11,578)
4.3(+0.0000) (159,546+373 votes)
89,841 (+0.6% / +565)
4.5(+0.0000) (133+0 votes)
9,001 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
2,555 (+0.5% / +12)
3.6(+0.0000) (22+0 votes)
733 (+0.7% / +5)
187,740 (+38.2% / +51,936)
1.7(-0.3000) (6+2 votes)
126,446 (+18.7% / +19,948)
2.3(+0.3000) (3+1 votes)
2,240 (-0.1% / -3)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
44 (-4.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,074 (-0.0% / -2)
3.1(+0.0000) (11+0 votes)
55,259 (+0.2% / +107)
3.8(+0.0000) (167+0 votes)
155,047 (+0.5% / +782)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
95,314 (+0.2% / +180)
3.9(+0.0000) (265+2 votes)
19
Asym
586 (+0.7% / +4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
20
Columns
390 (-0.8% / -3)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
77,928 (+0.2% / +165)
4.7(+0.0000) (361+2 votes)
21,035 (+1.1% / +232)
4.6(+0.0000) (416+2 votes)
862,882 (+0.1% / +817)
3.9(+0.0000) (291+1 votes)
4,568 (-0.2% / -10)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
166,487 (+0.4% / +731)
4.4(+0.0000) (509+4 votes)
139,520 (-0.2% / -324)
4.6(+0.0000) (1,639+0 votes)
6,131 (+0.4% / +22)
3.7(+0.0000) (63+0 votes)
387 (+2.1% / +8)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
22,128 (+0.1% / +23)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
208,820 (+0.4% / +800)
4.8(+0.0000) (834+2 votes)
353,400 (-0.2% / -777)
4.6(+0.0000) (43,250+1 votes)
36,934 (-0.3% / -128)
4.6(+0.0000) (68+0 votes)
245,030 (+2.6% / +6,160)
3.0(+0.0000) (67+0 votes)
40,800 (-54.2% / -48,186)
4.7(+0.0000) (336+3 votes)
1,252,499 (-0.1% / -730)
4.7(+0.0000) (12,289+2 votes)
186 (+1.6% / +3)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
54,272 (+0.1% / +31)
4.7(+0.0000) (648+0 votes)
2,596 (+1.9% / +49)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
52,326 (+0.0% / +0)
315,452 (-0.0% / -59)
4.2(+0.0000) (8,885+0 votes)
561 (+0.2% / +1)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
4,884 (+0.5% / +25)
2.8(+0.0000) (64+0 votes)
48,100 (+2.4% / +1,123)
1.5(+0.0000) (4+0 votes)
93,026 (+0.8% / +762)
4.3(+0.0000) (409+6 votes)
56,419 (+0.2% / +89)
3.5(+0.0000) (166+0 votes)
4,774 (+0.6% / +28)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
369,637 (+0.2% / +665)
4.4(+0.0000) (2,258+2 votes)
890,909 (+0.1% / +820)
4.4(+0.0000) (4,818+1 votes)
170,041 (+0.5% / +892)
3.1(+0.0000) (533+0 votes)
2,924 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (96+0 votes)
1,550 (+0.1% / +1)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
1,640 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (56+0 votes)
1,883 (+0.3% / +6)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
54
QRL
88 (+4.8% / +4)
325 (+2.2% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
122,966 (+0.1% / +82)
3.6(+0.0000) (181+0 votes)
90,506 (+0.2% / +212)
4.0(+0.0000) (254+0 votes)
19,287 (+0.1% / +22)
4.4(+0.0000) (330+0 votes)
20,490 (+0.5% / +93)
4.6(+0.0000) (321+0 votes)
2,435 (+1.1% / +27)
4.4(+0.0000) (26+0 votes)
114,690 (+0.1% / +156)
4.3(+0.0000) (163+0 votes)
27,597 (+0.5% / +136)
4.9(+0.0000) (673+2 votes)
862 (-0.3% / -3)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
634,698 (+0.2% / +1,175)
3.9(+0.0000) (1,536+0 votes)
55,029 (+0.4% / +211)
2.7(+0.0000) (214+0 votes)
20,674 (+1.0% / +204)
4.7(+0.0000) (83+0 votes)
28,975 (-0.1% / -32)
4.6(+0.0000) (66+0 votes)
465,825 (+1.4% / +6,572)
4.6(+0.0000) (131+0 votes)
2,206 (+0.4% / +9)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
476,654 (+0.1% / +321)
4.1(+0.0000) (541+0 votes)
249,637 (+0.0% / +2)
4.0(+0.0000) (946+1 votes)
237,885 (+1.1% / +2,686)
4.6(+0.0000) (131+0 votes)
3,777 (+0.3% / +10)
4.2(+0.0000) (34+0 votes)
650 (+1.2% / +8)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
3,154,683 (+0.7% / +23,131)
4.3(+0.0000) (2,053-1 votes)
85,186 (+1.3% / +1,095)
3.3(+0.1000) (16+1 votes)
124,326 (-0.0% / -55)
3.6(+0.0000) (238+0 votes)
105,025 (+1.5% / +1,516)
4.8(+0.0000) (119+0 votes)
32,690 (-0.2% / -58)
4.7(+0.0000) (255+0 votes)
5,146 (-0.7% / -37)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
101 (+18.8% / +16)
54,709 (+1.2% / +672)
4.4(+0.1000) (59+1 votes)
17,170 (+0.1% / +23)
3.9(+0.0000) (126+0 votes)
459,418 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (271+0 votes)
475 (+1.3% / +6)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
86
Holmes
15,500 (+0.2% / +25)
4.5(+0.0000) (161+0 votes)
231,911 (+0.1% / +333)
4.6(+0.0000) (8,996+3 votes)
6,551 (+0.4% / +25)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
268,996 (+1.3% / +3,344)
4.0(+0.0000) (5,340+84 votes)
37,971 (+0.2% / +57)
2.4(+0.0000) (85+0 votes)
728,060 (+0.1% / +830)
4.2(+0.0000) (2,329+0 votes)
136,145 (-0.0% / -14)
4.4(+0.0000) (659+0 votes)
146,486 (+0.2% / +293)
4.7(+0.0000) (584+2 votes)
998 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (28+0 votes)
6,967 (+0.0% / +2)
2.9(+0.0000) (105+0 votes)
27,968 (-0.7% / -202)
4.6(+0.0000) (126+0 votes)
13,879 (+0.2% / +34)
3.5(+0.0000) (760+0 votes)
3,099 (+11.4% / +318)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
2,784,962 (-0.3% / -7,599)
4.0(+0.0000) (5,161+0 votes)
2,673 (+0.8% / +21)
2.2(+0.0000) (20+0 votes)
27,561 (+0.5% / +148)
4.1(+0.0000) (188+1 votes)
12,868 (+0.1% / +18)
3.5(+0.0000) (82+0 votes)
2,147 (-0.2% / -4)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
369 (+2.2% / +8)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
251 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,255 (+0.3% / +26)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
9,974 (-0.3% / -28)
4.5(+0.0000) (88+0 votes)
27,708 (+0.4% / +123)
3.8(+0.0000) (31+0 votes)
864 (+1.6% / +14)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
7,211 (-0.6% / -44)
3.5(+0.0000) (16+0 votes)
1,862 (+1.0% / +19)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
265,745 (+8.4% / +20,581)
4.7(+0.0000) (479+2 votes)
9,483 (-0.0% / -4)
2.2(+0.0000) (22+0 votes)
114
M i M
154 (+2.0% / +3)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
717,483 (+0.0% / +269)
4.1(+0.0000) (3,401+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
117
Adbear
398 (+9.6% / +35)
26,380 (+0.2% / +41)
4.6(+0.0000) (230+0 votes)
1,715 (-0.1% / -2)
4.5(+0.0000) (25+0 votes)
195,471 (+0.1% / +262)
4.7(+0.0000) (656+0 votes)
543 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (42+0 votes)
418,617 (+0.5% / +1,978)
3.6(-0.1000) (352+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,626+0 votes)
34,996 (+0.5% / +160)
3.6(+0.0000) (130+2 votes)
36,676 (+2.6% / +919)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,132 (-0.3% / -16)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
2,993 (-0.2% / -6)
3.5(+0.0000) (36+0 votes)
4,584 (-0.5% / -23)
3.5(+0.0000) (63+0 votes)
7,315 (+0.4% / +26)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,709 (+0.4% / +30)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
3,247 (+0.4% / +12)
4.9(+0.0000) (29+0 votes)
1,119 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
17,085 (-0.6% / -105)
3.8(+0.0000) (139+0 votes)
134
Getcolor
20,017 (+5.0% / +958)
8 (+0.0% / +0)
910,909 (+0.5% / +4,591)
4.3(+0.0000) (2,178+0 votes)
8,055 (-0.3% / -28)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
1,081 (+1.6% / +17)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
388,633 (+0.1% / +228)
4.9(+0.0000) (1,802+6 votes)
3,640 (+1.4% / +49)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (43,490+4 votes)
12,710 (+9.0% / +1,054)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
14,796 (+1.0% / +140)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
17,130 (+0.4% / +72)
3.5(+0.0000) (42+0 votes)
40,340 (-3.9% / -1,618)
4.7(+0.0000) (129+0 votes)
213,687 (-0.0% / -19)
4.8(+0.0000) (2,653+0 votes)
68,518 (+0.7% / +488)
4.2(+0.0000) (44+0 votes)
9,147 (-0.7% / -68)
4.5(+0.0000) (66+0 votes)
149
TabMerger
933 (+1.9% / +17)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
2,981 (-1.1% / -34)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
12,687 (+0.1% / +13)
4.7(+0.0000) (61+0 votes)
38,644 (+0.3% / +125)
4.6(+0.0000) (85+0 votes)
6,357 (+0.6% / +41)
3.3(+0.0000) (13+0 votes)
14,511 (+0.6% / +91)
4.2(+0.0000) (41+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (50,901+0 votes)
774 (+1.0% / +8)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
24,834 (+0.1% / +34)
4.7(+0.0000) (154+0 votes)
1,873 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
9,313 (+0.0% / +4)
4.4(+0.0000) (90+0 votes)
31,167 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (269+0 votes)
8,640 (+0.4% / +32)
4.1(+0.0000) (98+0 votes)
326 (+0.9% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
141 (+1.4% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
38,064 (-0.1% / -37)
3.5(+0.0000) (152+0 votes)
165
urlNeXT
838 (-0.5% / -4)
3.9(+0.0000) (32+0 votes)
129,610 (+0.5% / +584)
4.6(+0.0000) (288+18 votes)
795 (+2.3% / +18)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
116 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,027 (+0.2% / +7)
4.3(+0.0000) (116+0 votes)
1,132 (+0.9% / +10)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
22,120 (-0.1% / -26)
4.3(+0.0000) (165+0 votes)
3,715 (+1.4% / +50)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
46,931 (-0.1% / -29)
4.6(+0.0000) (164+0 votes)
104 (+14.3% / +13)
3,029 (+0.1% / +2)
4.1(+0.0000) (105+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (40,311+12 votes)
14,575 (+0.2% / +29)
4.3(+0.0000) (68+0 votes)
17,287 (+0.1% / +11)
3.4(+0.0000) (77+0 votes)
169 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
607 (-0.8% / -5)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
540 (-0.9% / -5)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
513 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
501 (-0.6% / -3)
3.1(+0.0000) (13+0 votes)
5,567 (+9.8% / +499)
29,485 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
186
Lemon X
216 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
257 (+5.8% / +14)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
371 (-1.9% / -7)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,291 (+0.2% / +5)
3.8(+0.0000) (19+1 votes)
18,724 (-0.2% / -35)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
456 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
846 (+22.1% / +153)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
182,732 (-0.1% / -268)
4.6(+0.0000) (1,856+2 votes)
5,902 (+0.5% / +29)
2,021 (-0.2% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,011 (-1.0% / -10)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
1,571 (+0.1% / +2)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
255 (-3.8% / -10)
231,103 (+30.5% / +54,059)
200
GText
4,033 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
1,100 (-0.8% / -9)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
3,357 (-0.5% / -16)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
65,477 (-0.1% / -93)
4.3(+0.0000) (235+1 votes)
204
Readline
22,993 (+0.1% / +19)
4.5(+0.0000) (323+0 votes)
12,117 (+2.8% / +329)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
9,326 (+0.5% / +45)
3.6(+0.0000) (182+0 votes)
963,253 (+0.5% / +4,594)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
1,529 (+0.5% / +8)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
99,175 (+1.2% / +1,209)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
99,175 (+1.2% / +1,209)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
501,784 (-0.0% / -16)
3.9(+0.0000) (954+0 votes)
47,880 (+0.0% / +7)
4.7(+0.0000) (1,117+0 votes)
2,032 (+0.2% / +5)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
14,015 (-0.0% / -4)
4.6(+0.0000) (591+0 votes)
255 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
495 (-0.2% / -1)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
32,966 (+0.0% / +15)
4.6(+0.0000) (144+0 votes)
24,893 (+5.6% / +1,330)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
41,472 (+0.0% / +9)
4.5(+0.0000) (94+0 votes)
377 (-0.8% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
77,661 (+0.1% / +62)
4.5(+0.0000) (389+0 votes)
222
Homely
3,172 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (62+0 votes)
77,306 (+0.0% / +6)
2.5(+0.0000) (1,023+0 votes)
4,965 (+0.6% / +31)
4.0(+0.0000) (46+0 votes)
9,217 (-0.4% / -41)
3.1(+0.0000) (17+0 votes)
4,753 (+0.0% / +1)
4.1(+0.0000) (34+0 votes)
27,567 (-0.3% / -70)
4.0(+0.0000) (97+0 votes)
27,324 (-0.0% / -12)
4.6(+0.0000) (214+0 votes)
12,416 (+0.1% / +7)
4.6(+0.0000) (98+0 votes)
230
H2R Speak
177 (+3.5% / +6)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
231
SearchBar
52,274 (-0.1% / -61)
4.5(+0.0000) (418+0 votes)
186 (-0.5% / -1)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
12,073 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (63+0 votes)
5,308 (+0.1% / +3)
4.8(+0.0000) (83+0 votes)
4,916,423 (-0.1% / -4,016)
4.9(+0.0000) (52,033+37 votes)
559,237 (+0.3% / +1,681)
4.4(+0.0000) (1,723+4 votes)
1,739 (+0.9% / +16)
2.6(+0.0000) (43+0 votes)
690 (-0.7% / -5)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
731,613 (-0.1% / -557)
3.5(+0.0000) (5,936+0 votes)
15,067 (+0.2% / +30)
4.9(+0.0000) (90+0 votes)
795 (+1.1% / +9)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
242
Speak It
68,364 (+0.4% / +243)
2.7(+0.0000) (62+0 votes)
4,908 (+0.5% / +22)
4.9(+0.0000) (243+0 votes)
2,049,120 (-2.3% / -47,772)
4.6(+0.0000) (23,257+2 votes)
1,467 (+9.0% / +121)
4.6(+0.0000) (29+1 votes)
765 (-2.5% / -20)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
247
Utime
16,190 (-0.0% / -2)
4.6(+0.0000) (81+0 votes)
15,771 (-0.0% / -2)
3.7(+0.0000) (29+0 votes)
249
Dusk
33 (+3.1% / +1)
250
Print
14,579 (+0.2% / +23)
3.8(+0.0000) (77+0 votes)
40,338 (+0.3% / +130)
3.3(+0.0000) (99+0 votes)
12,255 (+0.5% / +55)
4.4(+0.0000) (56+0 votes)
54,751 (+0.3% / +169)
3.6(+0.0000) (89+0 votes)
7,944 (-0.9% / -70)
4.4(+0.0000) (424+0 votes)
1,795 (-0.2% / -3)
4.3(+0.0000) (56+0 votes)
4,487 (+0.9% / +42)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
257
Everest
259 (-1.9% / -5)
3.3(-0.1000) (7-1 votes)
31,579 (-0.2% / -58)
2.9(+0.0000) (121+0 votes)
784 (-0.4% / -3)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
260
WhatFont
44,441 (+148.6% / +26,563)
3.4(+0.0000) (15+0 votes)
261
monday
13 (+0.0% / +0)
819 (+1.7% / +14)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
263
Reminders
65,154 (+0.1% / +88)
3.8(+0.0000) (106+0 votes)
264
Asana2Go
7,573 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
7,272 (+0.7% / +48)
3.8(+0.0000) (29+0 votes)
2,066 (-4.0% / -87)
3.7(+0.0000) (32+0 votes)
1,220,927 (-0.0% / -216)
3.6(+0.0000) (2,161+0 votes)
127 (+0.0% / +0)
149 (+2.1% / +3)
9,522 (-0.2% / -20)
3.7(+0.0000) (48+0 votes)
120,950 (+0.1% / +176)
4.6(+0.0000) (352+0 votes)
1,345 (-2.1% / -29)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
52,398 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
11,432 (-0.1% / -11)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
5,044 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (19+0 votes)
32 (+3.2% / +1)
553 (+1.1% / +6)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
545 (+0.2% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
5,835 (+0.3% / +20)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
6,449 (+0.1% / +4)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
45,200 (+0.0% / +22)
4.9(+0.0000) (660+0 votes)
92 (-3.2% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
284
Gitoqlok
964 (+0.3% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
26 (-3.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,767 (-15.4% / -871)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
55,418 (-0.1% / -28)
4.5(+0.0000) (561+0 votes)
969 (-0.1% / -1)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
64,328 (+0.1% / +72)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
28,137 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (68+0 votes)
4,510 (-0.0% / -2)
3.1(+0.0000) (39+0 votes)
8,055 (+0.2% / +15)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
1,521 (+0.2% / +3)
2.1(+0.0000) (7+0 votes)
123,524 (+82.7% / +55,928)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
295
Jotter
113 (-4.2% / -5)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
833 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
84 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,019 (-1.3% / -13)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
573 (+0.5% / +3)
4.4(+0.0000) (99+0 votes)
300
QR Code
26,301 (+1.2% / +311)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)