extension ExtPose

Keyword: text rewrite -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
447 (+0.2% / +1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (331+0 votes)
610 (-0.2% / -1)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,097+1 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (244,056+586 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (539+0 votes)
565 (+0.7% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (23+0 votes)
8,000 (-11.1% / -1,000)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (87+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (429+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (186+2 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (641+1 votes)
17
Asym
469 (+0.2% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
18
Columns
341 (-2.6% / -9)
3.3(+0.0000) (16+0 votes)
694 (-1.1% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
646 (+0.5% / +3)
397 (-0.3% / -1)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
414 (+1.5% / +6)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
353 (+1.7% / +6)
60,000 (+20.0% / +10,000)
4.8(+0.0000) (879+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (68+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (66+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
164 (-1.2% / -2)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (62+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (677+2 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,737+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (96+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
442 (-2.4% / -11)
4.6(+0.0000) (40+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (56+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (238+0 votes)
39
QRL
86 (-1.1% / -1)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (21+1 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,037+16 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (136+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (93+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (45+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (43+0 votes)
491 (+2.7% / +13)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (534+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (698+3 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (181+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (166+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (8,850+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (421+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.1000) (76+2 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,186+2 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (66+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (491+1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (132+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (322+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (252+0 votes)
520 (-0.4% / -2)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
350 (-2.0% / -7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,118+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (4,916+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,070+0 votes)
68
Holmes
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (167+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,611+2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (17,743+40 votes)
797 (-2.0% / -16)
3.7(+0.0000) (28+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (136+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (253+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (214+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9,854+0 votes)
78
M i M
177 (-1.1% / -2)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (83+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (83+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (879+3 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (108+0 votes)
44 (+12.8% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
55 (+3.8% / +2)
147 (+8.9% / +12)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (66+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (83+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (22+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (293+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (3,410+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16,381-2 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,471+1 votes)
251 (+0.4% / +1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (253+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (103+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,997+2 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5,201+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (25+0 votes)
719 (-1.9% / -14)
2.2(+0.0000) (10+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (2,294+0 votes)
900,000 (+12.5% / +100,000)
4.1(+0.1000) (23+3 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (49+1 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (2,349+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,582+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (594+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (30+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (834+0 votes)
474 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
340 (+2.1% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (608-1 votes)
373 (-0.3% / -1)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
361 (+2.3% / +8)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (43+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (99+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (7+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
194 (+1.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
128
TabMerger
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,273+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (40+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (2,750+1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (180+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (53,852+11 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
137
LTR-RTL
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (75+0 votes)
769 (+1.2% / +9)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (82+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (24+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (165+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (196+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (16+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (68+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (64+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (158+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (237+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (43,892+9 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (125+1 votes)
828 (-2.2% / -19)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (293+0 votes)
416 (-1.7% / -7)
3.1(+0.0000) (13+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,777+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (118+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (123+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,243+4 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (170+0 votes)
546 (+0.7% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
623 (+0.8% / +5)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
50,000 (-16.7% / -10,000)
4.4(+0.0000) (9,710+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
253 (-1.2% / -3)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (139+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
748 (-3.0% / -23)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
171
Lemon X
238 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (37+0 votes)
492 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (112+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (137+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (94+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,414+3 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (291+1 votes)
208 (+1.0% / +2)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
313 (+0.3% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
186
urlNeXT
733 (-0.1% / -1)
3.9(+0.0000) (33+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (114+1 votes)
750 (+0.9% / +7)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
375 (-1.6% / -6)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (38+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,254+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
569 (+1.6% / +9)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
195
GText
3,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (161+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,321+5 votes)
198
Homely
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (63+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
139 (-5.4% / -8)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (187+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (135+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (62,797+45 votes)
351 (+2.0% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (32+0 votes)
125 (+4.2% / +5)
208
monday
15 (+0.0% / +0)
159 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (161+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (89+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (38+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (225+2 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (18+0 votes)
615 (+1.8% / +11)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (1,023+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (5,918+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (44+0 votes)
4,000 (+33.3% / +1,000)
3.8(+0.2000) (12+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (103+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (388+0 votes)
130 (+0.8% / +1)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (69+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (231+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (99+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (592+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
229
SearchBar
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (430+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (116+2 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (94+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (19+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (64+0 votes)
235
Utime
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (83+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (24,881+14 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(-0.1000) (101+3 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (88+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (65+0 votes)
240
Mahalo
437 (-0.5% / -2)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
241
GCalPlus
40,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (80+0 votes)
239 (+1.7% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (436+1 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(-0.1000) (89+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (56+0 votes)
246
Print
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (111+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,390+0 votes)
510 (+1.8% / +9)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (100+0 votes)
251
Asana2Go
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.1000) (31+2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (29+0 votes)
254
Everest
215 (-0.5% / -1)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (63+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
594 (-0.5% / -3)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (61+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (210+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (245+0 votes)
367 (+0.5% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
80 (-3.6% / -3)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (426+0 votes)
266
Read Text
51 (-3.8% / -2)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (153+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(-0.1000) (21+3 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (224+0 votes)
113 (-4.2% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
273
cocopy
622 (+0.6% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
87 (+4.8% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
278
Speak It
30,000 (+0.0% / +0)
2.5(-0.1000) (69+1 votes)
3,000 (-25.0% / -1,000)
5.0(+0.0000) (52+0 votes)
847 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (29+0 votes)
281
H2R Speak
248 (+2.5% / +6)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
283
Reminders
60,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (130+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (578+1 votes)
458 (+0.7% / +3)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
3,000 (+50.0% / +1,000)
5.0(+0.0000) (91+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
288
Jotter
123 (+0.0% / +0)
4.2(-0.1000) (5-1 votes)
453 (+1.8% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
291
Stark
7,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (48+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (94+0 votes)
685 (+1.2% / +8)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
295
Auto Copy
50,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (625+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (50+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (55+0 votes)
905 (-0.8% / -7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (528+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,694+1 votes)