extension ExtPose

Keyword: text rewrite -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
281,812 (+0.0% / +0)
4.8142(+0.0017) (113+1 votes)
244,928 (+0.0% / +0)
4.0737(+0.0045) (190+2 votes)
47,007 (+0.0% / +0)
4.4255(-0.0310) (47+1 votes)
25,301 (+0.0% / +0)
3.8659(+0.0000) (82+0 votes)
31,327 (+0.0% / +0)
3.614(+0.0123) (114+1 votes)
144,898 (+0.0% / +0)
3.8621(+0.0000) (29+0 votes)
18,415 (+0.0% / +0)
4.3636(+0.0000) (44+0 votes)
13,795 (+0.0% / +0)
3.2778(+0.0000) (36+0 votes)
18,768 (+0.0% / +0)
4.8166(+0.0017) (447+4 votes)
55,311 (+0.0% / +0)
4.2169(+0.0000) (83+0 votes)
799 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
3,216 (+0.0% / +0)
3.2222(+0.0000) (9+0 votes)
2,973 (+0.0% / +0)
3.3846(+0.0000) (13+0 votes)
818,168 (+0.0% / +0)
4.7753(-0.0001) (12,572+41 votes)
767 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
640 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
917 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
780 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
1,543 (+0.0% / +0)
4.3889(+0.0000) (18+0 votes)
9,268 (+0.0% / +0)
4.661(+0.0000) (59+0 votes)
51,525 (+0.0% / +0)
4.5799(+0.0000) (488+0 votes)
70,482 (+0.0% / +0)
4.65(+0.0000) (20+0 votes)
2,710 (+0.0% / +0)
4.931(+0.0000) (29+0 votes)
695,863 (+0.0% / +0)
4.6251(+0.0000) (1,259+0 votes)
1,214 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
244,574 (+0.0% / +0)
3.2154(+0.0000) (65+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
26,204 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (35+0 votes)
32
Hugo AI
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
102,598 (+0.0% / +0)
4.6071(-0.0003) (705+2 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
149,513 (+0.0% / +0)
4.7264(+0.0000) (201+0 votes)
36
ReWrite
571 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12,295 (+0.0% / +0)
3.7191(+0.0000) (89+0 votes)
4,547 (+0.0% / +0)
4.9237(+0.0000) (367+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
2,054 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
10,939 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (6+0 votes)
431,604 (+0.0% / +0)
4.7637(+0.0000) (1,938+0 votes)
824,280 (+0.0% / +0)
4.8139(-0.0006) (4,637+0 votes)
224,230 (+0.0% / +0)
4.8348(+0.0045) (4,159+176 votes)
23 (+0.0% / +0)
6,863 (+0.0% / +0)
4.125(+0.0000) (64+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
754,358 (+0.0% / +0)
4.4074(+0.0000) (27+0 votes)
9,999,963 (+0.0% / +0)
4.4444(-0.0001) (310,675+144 votes)
751,724 (+0.0% / +0)
4.7181(+0.0000) (298+0 votes)
49,289 (+0.0% / +0)
4.0784(+0.0000) (102+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
53
editGPT
61,005 (+0.0% / +0)
4.4412(+0.0000) (34+0 votes)
1,278 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,609 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
12,014 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
1,595,389 (+0.0% / +0)
4.7035(+0.0000) (4,284+0 votes)
1,847 (+0.0% / +0)
3.68(+0.0000) (25+0 votes)
2,153 (+0.0% / +0)
4.8148(+0.0000) (27+0 votes)
38,366 (+0.0% / +0)
4.3529(+0.0000) (17+0 votes)
74,312 (+0.0% / +0)
4.635(+0.0005) (726+1 votes)
1,338 (+0.0% / +0)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
612,943 (+0.0% / +0)
4.1112(+0.0002) (27,850+13 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
247 (+0.0% / +0)
320 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
6,239 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
703,924 (+0.0% / +0)
4.7989(-0.0157) (179+1 votes)
2,448 (+0.0% / +0)
3.6364(+0.0000) (22+0 votes)
196,388 (+0.0% / +0)
4.5554(+0.0000) (1,759+0 votes)
505,279 (+0.0% / +0)
4.7096(+0.0008) (365+1 votes)
40,147 (+0.0% / +0)
4.9136(-0.0001) (1,180-1 votes)
113 (+0.0% / +0)
4.9682(+0.0036) (157+16 votes)
12,772 (+0.0% / +0)
4.4074(+0.0000) (27+0 votes)
467,233 (+0.0% / +0)
4.1163(+0.0000) (215+0 votes)
298 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
14,227 (+0.0% / +0)
4.8429(+0.0000) (70+0 votes)
400 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,281 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
3,503,082 (+0.0% / +0)
4.4401(+0.0027) (618+3 votes)
202 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
24,731 (+0.0% / +0)
4.4335(+0.0000) (263+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8317(+0.0000) (202+0 votes)
2,157,334 (+0.0% / +0)
4.7885(+0.0000) (1,286+0 votes)
2,352 (+0.0% / +0)
4.0909(+0.0000) (22+0 votes)
402 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16,707 (+0.0% / +0)
4.8088(-0.0121) (68+1 votes)
50,404 (+0.0% / +0)
4.5472(+0.0000) (106+0 votes)
8,808 (+0.0% / +0)
4.5238(+0.0000) (21+0 votes)
61,108 (+0.0% / +0)
3.1295(+0.0000) (278+0 votes)
181 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
9,977 (+0.0% / +0)
4.3913(+0.0000) (23+0 votes)
16,760 (+0.0% / +0)
4.7667(+0.0000) (60+0 votes)
67,130 (+0.0% / +0)
4.5615(+0.0000) (130+0 votes)
558 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,343 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
5,717 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (10+0 votes)
2,072,277 (+0.0% / +0)
4.799(-0.0094) (383+2 votes)
1,788 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0556) (9-1 votes)
2,831 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
90,131 (+0.0% / +0)
4.3746(-0.0105) (323+1 votes)
1,008,732 (+0.0% / +0)
4.8747(+0.0000) (12,877+29 votes)
849 (+0.0% / +0)
3.875(+0.0000) (16+0 votes)
1,169 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
164 (-5.2% / -9)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
273,503 (+0.0% / +0)
4.5565(-0.0004) (1,035-1 votes)
78,699 (+0.0% / +0)
4.895(-0.0035) (914+8 votes)
37,747 (+0.0% / +0)
4.4375(+0.0000) (64+0 votes)
100 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
15,408 (+0.0% / +0)
4.2435(+0.0066) (115+1 votes)
1,013 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
41,185 (+0.0% / +0)
4.5891(+0.0000) (258+0 votes)
382 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
200 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8,412 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (34+0 votes)
88 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
49,425 (+0.0% / +0)
3.5077(+0.0077) (195+1 votes)
472 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
120
Unfluffer
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
913 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
7,114 (+0.0% / +0)
4.1538(+0.0000) (13+0 votes)
4,158 (+0.0% / +0)
4.3894(+0.0000) (113+0 votes)
124
MoliAI
527 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,254 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
29,641 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (32+0 votes)
794,673 (+0.0% / +0)
3.9601(+0.0000) (501+0 votes)
4,502 (+0.0% / +0)
4.8194(+0.0000) (72+0 votes)
120,321 (+0.0% / +0)
3.0768(+0.0000) (534+0 votes)
28,357 (+0.0% / +0)
4.007(+0.0000) (143+0 votes)
537,085 (+0.0% / +0)
4.3258(-0.0002) (2,121+1 votes)
3,325 (+0.0% / +0)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
13,123 (+0.0% / +0)
4.8222(+0.0000) (45+0 votes)
35,493 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
1,295 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
6,387 (+0.0% / +0)
4.549(+0.0000) (51+0 votes)
7,031 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
572 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,578 (+0.0% / +0)
4.8811(+0.0000) (143+0 votes)
47,831 (+0.0% / +0)
4.8568(+0.0000) (1,278+0 votes)
1,923 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
548 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
760,666 (+0.0% / +0)
4.0446(-0.0003) (3,139-2 votes)
240,470 (+0.0% / +0)
4.4318(+0.0000) (447+0 votes)
897,860 (+0.0% / +0)
4.6849(-0.0088) (384+2 votes)
1 (+0.0% / +0)
364,152 (+0.0% / +0)
4.7144(+0.0000) (921+0 votes)
2,832 (+0.0% / +0)
2.95(+0.0000) (40+0 votes)
1,876 (+0.0% / +0)
4,374 (+0.0% / +0)
4.08(+0.0000) (25+0 votes)
152
Code Cola
31,782 (+0.0% / +0)
4.6277(+0.0000) (188+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
1,447,655 (+0.0% / +0)
4.5817(+0.0000) (887+0 votes)
369,208 (+0.0% / +0)
3.6647(+0.0000) (337+0 votes)
1,340 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
599 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
279,885 (+0.0% / +0)
4.1283(+0.0000) (7,281-1 votes)
6,533 (+0.0% / +0)
3.4545(+0.0000) (22+0 votes)
101,267 (+0.0% / +0)
3.9839(+0.0000) (248+0 votes)
960,289 (+0.0% / +0)
4.657(-0.0006) (2,475+7 votes)
1,192,894 (+0.0% / +0)
4.3864(+0.0000) (5,031+0 votes)
137,338 (+0.0% / +0)
3.8223(-0.0041) (692+1 votes)
164
Asym
423 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
165
urlNeXT
720 (+0.0% / +0)
3.8929(+0.0000) (28+0 votes)
38,137 (+0.0% / +0)
2.6792(+0.0000) (212+0 votes)
197,105 (+0.0% / +0)
4.1763(-0.0085) (278+2 votes)
44,100 (+0.0% / +0)
4.5169(+0.1400) (89+20 votes)
169
Autofill
1,017,476 (+0.0% / +0)
3.8926(+0.0000) (1,611+0 votes)
309,253 (+0.0% / +0)
4.5947(+0.0000) (264+0 votes)
644 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
232 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,049 (+0.0% / +0)
4.2273(+0.0000) (22+0 votes)
1,187 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
686,440 (+0.0% / +0)
4.2572(+0.0003) (2,325+1 votes)
910 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,584 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
311,599 (+0.0% / +0)
4.4158(+0.0000) (279+0 votes)
4,850 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
181
ReTorn
1,002 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
449,362 (+0.0% / +0)
4.1971(+0.0000) (421+0 votes)
948,793 (+0.0% / +0)
4.523(+0.0000) (174+0 votes)
72,959 (+0.0% / +0)
4.4472(+0.0001) (9,725+0 votes)
1,331 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (16+0 votes)
22,059 (+0.0% / +0)
4.6304(+0.0000) (138+0 votes)
683 (+0.0% / +0)
3.6154(+0.0000) (13+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
4.2273(-0.2172) (22+4 votes)
75,614 (+0.0% / +0)
4.6269(+0.0000) (193+0 votes)
2,449 (+0.0% / +0)
4.3103(+0.0000) (29+0 votes)
1,372 (+0.0% / +0)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
57,527 (+0.0% / +0)
4.9286(+0.0000) (42+0 votes)
599 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
562,983 (+0.0% / +0)
4.8127(+0.0000) (299+0 votes)
453 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,525 (+0.0% / +0)
3.8846(+0.0000) (26+0 votes)
40,687 (+0.0% / +0)
3.8826(+0.0053) (213+1 votes)
571,111 (+0.0% / +0)
4.781(+0.0000) (242+0 votes)
3,218 (+0.0% / +0)
4.3077(+0.0000) (13+0 votes)
216,259 (+0.0% / +0)
4.6764(+0.0000) (10,670+1 votes)
4,406 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
202
Lemon X
319 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
454 (+0.0% / +0)
4.5143(+0.0000) (35+0 votes)
13,048 (+0.0% / +0)
1.9643(+0.0000) (28+0 votes)
14,364 (+0.0% / +0)
4.7167(+0.0000) (60+0 votes)
206
Holmes
16,332 (+0.0% / +0)
4.443(+0.0000) (158+0 votes)
11,793 (+0.0% / +0)
4.4242(+0.0000) (33+0 votes)
208
LTR-RTL
12,412 (+0.0% / +0)
4.0526(+0.0000) (19+0 votes)
17,787 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (10+0 votes)
16,726 (+0.0% / +0)
2.4118(+0.0000) (17+0 votes)
335 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
14,899 (+0.0% / +0)
3.7865(+0.0000) (89+0 votes)
12,555 (+0.0% / +0)
3.1154(+0.0000) (26+0 votes)
8,135 (+0.0% / +0)
4.4857(+0.0000) (70+0 votes)
437 (+0.0% / +0)
4.4921(+0.0000) (126+0 votes)
570 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
2,934 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
244 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
5,209 (+0.0% / +0)
2.8028(+0.0000) (71+0 votes)
3,851 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (45+0 votes)
202 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,998 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (80+0 votes)
1,825,717 (+0.0% / +0)
4.612(-0.0002) (17,217+2 votes)
1,830 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (15+0 votes)
43,071 (+0.0% / +0)
3.5172(+0.0000) (58+0 votes)
226
Snippets
252 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,185 (+0.0% / +0)
4.6462(+0.0000) (65+0 votes)
2,725 (+0.0% / +0)
4.2105(+0.0000) (19+0 votes)
1,536 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
1,662 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
425 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,082,400 (+0.0% / +0)
3.6512(+0.0006) (2,420+1 votes)
40,912 (+0.0% / +0)
3.7812(+0.0000) (32+0 votes)
106,247 (+0.0% / +0)
4.0625(+0.0054) (176+1 votes)
12,526 (+0.0% / +0)
4.5588(+0.0000) (68+0 votes)
236
Colorfy
83 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
237
ChromeAI
109 (+0.0% / +0)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6922(+0.0001) (59,256+27 votes)
327 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
673 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
343,622 (+0.0% / +0)
4.6778(+0.0003) (990+1 votes)
62,600 (+0.0% / +0)
3.5975(+0.0000) (236+0 votes)
4,315 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
26,967 (+0.0% / +0)
4.6647(+0.0000) (173+0 votes)
46,942 (+0.0% / +0)
4.7344(-0.0015) (305+2 votes)
1,144 (+0.0% / +0)
4.5833(+0.0000) (60+0 votes)
17,147 (+0.0% / +0)
4.7692(+0.0000) (221+0 votes)
5,819 (+0.0% / +0)
4.3478(+0.0000) (23+0 votes)
490 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
39,373 (+0.0% / +0)
4.6583(+0.0000) (518+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,270,684 (+0.0% / +0)
4.2274(+0.0005) (2,937+2 votes)
502 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
19,413 (+0.0% / +0)
4.1364(+0.0000) (22+0 votes)
6,473 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (35+0 votes)
256
GCalPlus
51,494 (+0.0% / +0)
3.6897(+0.0000) (116+0 votes)
59,394 (+0.0% / +0)
4.6935(-0.0020) (1,687+2 votes)
1,180 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,200,741 (+0.0% / +0)
4.4639(+0.0006) (1,884+4 votes)
260
smudge.ai
338 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
8,309 (+0.0% / +0)
4.3676(+0.0000) (68+0 votes)
1,208,849 (+0.0% / +0)
4.3343(+0.0000) (2,438+0 votes)
574,500 (+0.0% / +0)
4.9127(+0.0001) (4,009+5 votes)
521 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
13,488 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (70+0 votes)
3,039 (+0.0% / +0)
3.5135(+0.0000) (37+0 votes)
422,084 (+0.0% / +0)
4.9101(+0.0005) (1,101+6 votes)
1,685,906 (+0.0% / +0)
4.7292(+0.0000) (9,449+0 votes)
6,425 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (76+0 votes)
4,926 (+0.0% / +0)
3.4559(+0.0000) (68+0 votes)
874,849 (+0.0% / +0)
4.1484(-0.0007) (1,267-1 votes)
146 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
8,688 (+0.0% / +0)
4.5833(+0.0000) (36+0 votes)
70,673 (+0.0% / +0)
4.2321(+0.0000) (112+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
108 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,144 (+0.0% / +0)
4.5625(+0.0000) (16+0 votes)
22,370 (+0.0% / +0)
3.4324(+0.0000) (185+0 votes)
5,921 (+0.0% / +0)
4.5333(+0.0000) (15+0 votes)
29,758 (+0.0% / +0)
4.7548(+0.0000) (363+0 votes)
681 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
605 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
9,584 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
4,008,488 (+0.0% / +0)
4.3509(+0.0000) (57+0 votes)
807 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
664 (+0.0% / +0)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
12,231 (+0.0% / +0)
4.1689(+0.0057) (148+1 votes)
288
Flot AI
87 (+0.0% / +0)
91 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,491 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
9,672 (+0.0% / +0)
3.1481(-0.0826) (27+1 votes)
665 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
297 (+0.0% / +0)
20,365 (+0.0% / +0)
3.673(+0.0042) (318+1 votes)
295
WhatFont
2,641,534 (+0.0% / +0)
3.9974(+0.0000) (1,960+0 votes)