extension ExtPose

Keyword: google meet trasnscription -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
9,057 (+2.7% / +236)
4.8(+0.0000) (122+1 votes)
281,892 (+3.0% / +8,157)
4.7(+0.0000) (1,130+27 votes)
74,731 (+9.0% / +6,179)
4.9(+0.0000) (711+40 votes)
11,353 (+3.3% / +366)
4.9(+0.0000) (899+6 votes)
28,656 (+4.5% / +1,227)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
4,450 (+0.7% / +29)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
5,208 (+3.2% / +161)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
2,117 (+6.0% / +119)
155,623 (+6.2% / +9,079)
4.3(+0.0000) (115+2 votes)
19,484 (+14.7% / +2,490)
4.8(+0.0000) (30+1 votes)
11,342 (+7.1% / +747)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
12,829 (+3.9% / +476)
4.5(+0.0000) (148+0 votes)
5,155 (+7.1% / +341)
4.6(-0.1000) (33+1 votes)
414 (+6.4% / +25)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
45,945 (+4.6% / +2,032)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
955 (+2.0% / +19)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
7,956 (+7.7% / +570)
4.1(-0.3000) (16+3 votes)
19,377 (+4.0% / +754)
4.3(+0.0000) (35+0 votes)
7,690 (+0.9% / +70)
4.9(+0.0000) (283+0 votes)
213 (+42.0% / +63)
5.0 (2 votes)
643 (-0.8% / -5)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
49,253 (+5.1% / +2,383)
4.2(+0.0000) (79+0 votes)
14,275 (+1.0% / +136)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
343,451 (+2.6% / +8,804)
4.7(+0.0000) (398+29 votes)
144,297 (+4.1% / +5,642)
4.8(+0.0000) (271+0 votes)
1,006,943 (+17.0% / +146,219)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
954 (+4.7% / +43)
61,270 (+0.0% / +26)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
16 (+23.1% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
582 (+22.3% / +106)
4.6(-0.1000) (10+1 votes)
14,790 (+11.3% / +1,499)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
45 (-8.2% / -4)
1,947 (+2.7% / +52)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
6,706 (+2.7% / +174)
4.8(+0.0000) (15+3 votes)
55 (+5.8% / +3)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
943 (+4.1% / +37)
2,374 (+3.1% / +71)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
124 (-2.4% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
851 (+1.1% / +9)
4.5(-0.2000) (11+1 votes)
718 (+2.9% / +20)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
555 (+2.4% / +13)
112 (+5.7% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
44
Speak!
3,414 (+2.7% / +91)
202 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
55 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
622 (-0.2% / -1)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
12,533 (+17.0% / +1,819)
3.5(+0.0000) (29+2 votes)
7 (+16.7% / +1)
15 (+15.4% / +2)
10 (+0.0% / +0)
52
Fluincy
2 (+0.0% / +0)
85,837 (+6.9% / +5,550)
4.8(+0.0000) (620+21 votes)
47,435 (+2.1% / +977)
4.6(+0.0000) (94+0 votes)
19,400 (+5.0% / +918)
4.2(+0.0000) (69+1 votes)
7,886 (+13.9% / +961)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
6,008 (+10.3% / +560)
3.9(+0.0000) (17+1 votes)
1,094 (-1.6% / -18)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
3,853 (+3.5% / +131)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,850 (+10.8% / +180)
3.7(-1.3000) (3+1 votes)
92 (+2.2% / +2)
339 (+4.6% / +15)
15 (-6.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
22 (+37.5% / +6)