extension ExtPose

Keyword: os addon -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
163,291 (+0.3% / +540)
4.1(+0.0000) (52+0 votes)
160,089 (+3.2% / +5,023)
4.6(+0.0000) (869+20 votes)
45,248 (+30.4% / +10,555)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
117,900 (+0.5% / +618)
4.6(+0.0000) (316+0 votes)
49,672 (+2.3% / +1,140)
4.6(+0.0000) (108+5 votes)
24,711 (+0.7% / +172)
3.6(+0.0000) (46+0 votes)
6,550,936 (+83.9% / +2,987,799)
4.4(+0.0000) (294,452+35 votes)
989,507 (+0.7% / +7,055)
4.6(+0.0000) (18,585+3 votes)
184,921 (+0.3% / +546)
3.2(+0.0000) (135+0 votes)
129,586 (+0.7% / +869)
3.7(+0.0000) (60+0 votes)
106,724 (+0.4% / +385)
3.8(+0.0000) (293+0 votes)
13,948 (+0.2% / +31)
4.7(+0.0000) (45+0 votes)
9,510 (+1.6% / +152)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
1,609,723 (+0.4% / +6,555)
4.0(+0.0000) (1,464+2 votes)
1,049 (+0.3% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
164,396 (+9.9% / +14,834)
4.9(+0.0000) (63+0 votes)
131,306 (+4.2% / +5,279)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
121,869 (+0.4% / +504)
4.6(+0.0000) (405+1 votes)
288,656 (+0.0% / +124)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
14,898 (+0.4% / +53)
2.9(+0.0000) (17+0 votes)
2,684,169 (+0.1% / +1,825)
4.4(+0.0000) (327+2 votes)
708,102 (+0.1% / +696)
4.1(+0.0000) (559+0 votes)
4,102 (+12.0% / +440)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
130,264 (+6.2% / +7,634)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
207,154 (+0.0% / +47)
4.7(+0.0000) (590+0 votes)
2,525 (+0.4% / +10)
3.4(+0.0000) (13+0 votes)
3,687,302 (+0.3% / +10,309)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
8,869 (+1.1% / +93)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
62,848 (+0.2% / +152)
4.6(+0.0000) (89+1 votes)
128,402 (+0.6% / +779)
3.8(+0.0000) (246+1 votes)
602,430 (+0.1% / +853)
4.2(+0.0000) (1,872+17 votes)
163,960 (+7.8% / +11,837)
4.8(+0.0000) (35+0 votes)
448,319 (-0.0% / -69)
3.4(+0.0000) (275+0 votes)
187 (+5.6% / +10)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,887 (+0.9% / +71)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
242,107 (-0.7% / -1,821)
4.5(+0.0000) (206+1 votes)
2,343,616 (+0.0% / +398)
4.4(-0.1000) (749+5 votes)
3,531 (+0.6% / +21)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
327,239 (+11.4% / +33,456)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
229,535 (+4.7% / +10,358)
3.8(+0.0000) (46+0 votes)
163,588 (+9.7% / +14,407)
5.0(+0.0000) (57+1 votes)
9,608 (+0.8% / +74)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
547 (-1.8% / -10)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
156,464 (+1.5% / +2,252)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
174,624 (+6.7% / +10,998)
4.2(+0.0000) (39+0 votes)
149,111 (+1.5% / +2,138)
4.7(+0.0000) (26-1 votes)
123,280 (+7.6% / +8,712)
4.6(+0.0000) (30-1 votes)
16,271 (-0.1% / -23)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
84,025 (+7.5% / +5,844)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
13,680 (-0.1% / -12)
3.0(+0.0000) (131+0 votes)
534,898 (+0.4% / +2,363)
3.7(+0.0000) (9,372+3 votes)
7,627 (-0.6% / -49)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
2,903 (-0.1% / -2)
2.8(+0.0000) (9+0 votes)
39,847 (+0.5% / +200)
4.4(+0.0000) (85+0 votes)
68,569 (+0.8% / +573)
3.1(+0.0000) (24+0 votes)
53,962 (+0.0% / +17)
4.8(+0.0000) (1,284+2 votes)
194 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
30,385 (+0.9% / +269)
3.9(+0.0000) (54+0 votes)
2,736 (-0.2% / -5)
4.9(+0.0000) (29+0 votes)
2,715 (+0.4% / +10)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
7,709 (+0.3% / +23)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
5,024 (+0.1% / +6)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
127,772 (+3.5% / +4,298)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
1,855,610 (+1.0% / +18,620)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
3,139 (+0.4% / +14)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
123,883 (+1.3% / +1,594)
4.2(+0.0000) (533+2 votes)
759,239 (+0.5% / +3,865)
4.7(+0.0000) (5,186+1 votes)
2,116 (+0.7% / +15)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
135,598 (+0.2% / +235)
4.3(+0.0000) (241+0 votes)
466 (-0.4% / -2)
7,636 (+0.5% / +40)
4.0(+0.0000) (35+0 votes)
696 (-1.4% / -10)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
660 (-1.8% / -12)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
107 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,595 (+0.0% / +3)
3.8(+0.0000) (28+0 votes)
3,511 (-0.4% / -14)
4.1(+0.0000) (191+0 votes)
22,447 (-0.2% / -38)
2.8(+0.0000) (27+0 votes)
16,142 (+0.3% / +53)
5.0(+0.0000) (124+0 votes)
3,623 (-0.5% / -19)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
13,087 (+0.8% / +101)
3.1(+0.0000) (20+0 votes)
615 (+1.2% / +7)
2,457 (-0.1% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,392,322 (+1.2% / +16,748)
4.9(+0.0000) (9,468+113 votes)
14,250 (+0.1% / +11)
4.3(+0.0000) (86+0 votes)
96 (-98.9% / -8,629)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,061 (+1.8% / +193)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
269,144 (+1.1% / +2,924)
4.9(+0.0000) (1,892+7 votes)
937 (-0.1% / -1)
31,346 (-0.1% / -18)
4.2(+0.0000) (76+0 votes)
1,150,657 (+0.2% / +2,837)
4.6(+0.0000) (2,500+5 votes)
822 (-1.0% / -8)
2,909,135 (+0.1% / +2,415)
4.2(+0.0000) (20,184+12 votes)
106 (+0.0% / +0)
94
Cr!Box
8,266 (+0.3% / +28)
4.3(+0.0000) (95+0 votes)
451,307 (+0.2% / +840)
4.2(+0.0000) (390+12 votes)
2,506,545 (+0.4% / +9,549)
4.7(+0.0000) (3,826+2 votes)
39,057 (-2.8% / -1,120)
4.7(+0.0000) (139+1 votes)
28,345 (+0.4% / +101)
4.5(+0.0000) (123+0 votes)
77 (+2.7% / +2)
74,647 (+0.9% / +683)
4.0(+0.0000) (327+4 votes)
7,417 (+1.1% / +82)
4.2(+0.0000) (35+0 votes)
7,299 (+0.2% / +14)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
88 (-1.1% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
21,748 (+0.2% / +44)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
4,762 (+0.2% / +9)
4.2(+0.0000) (35+0 votes)
1,078,197 (+0.3% / +3,204)
4.4(+0.0000) (884+0 votes)
14,513 (+2.8% / +400)
4.9(+0.0000) (336+0 votes)
357 (+8.5% / +28)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
58,167 (-0.1% / -71)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
240,964 (+0.2% / +546)
4.5(+0.0000) (443+0 votes)
111
nVampeta
1,430 (-0.3% / -4)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
11,821 (+0.5% / +53)
3.7(+0.0000) (86+0 votes)
22,020 (+0.5% / +111)
4.1(+0.0000) (89+0 votes)
43 (+4.9% / +2)
2,576 (+2.6% / +65)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
128 (+4.1% / +5)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
269 (+4.3% / +11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
149,257 (+0.4% / +605)
4.1(+0.0000) (228+0 votes)
72,186 (+0.8% / +583)
4.4(+0.0000) (9,720+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
7,782 (-0.3% / -21)
3.9(+0.1000) (25+1 votes)
1,266 (+2.7% / +33)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
116,662 (+0.5% / +596)
4.0(+0.0000) (103+1 votes)
682 (+2.1% / +14)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
2,799 (+6.9% / +181)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
4,833 (+0.3% / +16)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
933 (+2.6% / +24)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
43,214 (-0.1% / -33)
4.7(+0.0000) (47+0 votes)
39,728 (+1.1% / +439)
4.0(+0.0000) (72+0 votes)
128,043 (+0.2% / +224)
4.2(+0.0000) (1,734+0 votes)
6,130 (+1.3% / +81)
4.6(+0.0000) (52+0 votes)
1,618 (+3.7% / +58)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
72 (+1.4% / +1)
744,417 (+0.3% / +1,950)
4.7(+0.0000) (561+0 votes)
391 (+6.8% / +25)
73,096 (+0.3% / +193)
4.6(+0.0000) (718+0 votes)
19,556 (+0.7% / +141)
3.9(+0.0000) (50+0 votes)
3,244 (+5.0% / +154)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
673 (+4.7% / +30)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26,194-1 votes)
477 (+8.4% / +37)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
664 (+4.1% / +26)
1,567 (-0.4% / -6)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
780 (+2.2% / +17)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
216 (+9.6% / +19)
2,029 (+5.3% / +102)
868 (+0.9% / +8)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
4,094 (+0.1% / +4)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,526 (-0.7% / -17)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
3,852 (+0.3% / +12)
3.0(+0.0000) (30+0 votes)
292 (+6.6% / +18)
204 (+4.1% / +8)
594 (-0.5% / -3)
4,960,480 (+0.4% / +18,258)
4.1(+0.0000) (53,729+8 votes)
897 (+0.4% / +4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
67 (+3.1% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
9,688,937 (+0.0% / +3,835)
4.4(+0.0000) (11,740+0 votes)
850,737 (+0.1% / +581)
4.4(+0.0000) (221+0 votes)
544,722 (+0.2% / +835)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
73,375 (+0.2% / +172)
3.6(+0.0000) (1,687+0 votes)
73,294 (+0.4% / +312)
4.4(+0.0000) (397+0 votes)
81,570 (+0.2% / +177)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
25,066 (+1.1% / +272)
4.4(+0.0000) (80+0 votes)
286,794 (-0.0% / -69)
4.4(+0.0000) (107+0 votes)
166
Ahoy!
143,242 (+0.1% / +181)
4.4(+0.0000) (1,155+0 votes)
64,978 (+0.2% / +153)
4.4(+0.0000) (76+1 votes)
16,833 (+0.6% / +95)
4.8(+0.0000) (363+3 votes)
445 (+93.5% / +215)
5.0 (5 votes)
170
Allya
227 (+0.4% / +1)
38,784 (+0.9% / +329)
4.9(+0.0000) (708+26 votes)
6,111 (+0.6% / +38)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
861,307 (-0.1% / -1,018)
2.2(+0.0000) (165+0 votes)
280,682 (-0.0% / -99)
4.9(+0.0000) (110+0 votes)
323,587 (+0.1% / +354)
4.3(+0.0000) (178+0 votes)
12,034 (+0.0% / +4)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
206,635 (+0.3% / +605)
3.8(+0.0000) (554+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
120,875 (+0.4% / +461)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
12,392 (-0.0% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
97,755 (+0.4% / +399)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
15,352 (+4.3% / +634)
4.2(+0.1000) (97+12 votes)
3,416 (-0.1% / -5)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
91,576 (+0.3% / +279)
3.1(+0.0000) (45+0 votes)
84,468 (+0.4% / +374)
3.5(+0.0000) (39+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
89,286 (+0.8% / +697)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,604 (-0.2% / -24)
4.4(+0.0000) (171+0 votes)
36,614 (+0.4% / +129)
4.1(-0.2000) (16+1 votes)
28,685 (+0.5% / +131)
3.2(+0.0000) (39+0 votes)
5,646 (+0.7% / +41)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
4,189 (-0.2% / -8)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
9,753 (+0.2% / +20)
4.8(+0.0000) (60+0 votes)
2,720 (-0.7% / -18)
4.7(+0.0000) (43+0 votes)
8,455 (+0.4% / +32)
4.4(+0.0000) (31+0 votes)
10,282 (+0.1% / +8)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
6,559 (+1.3% / +85)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
7,407 (+0.5% / +35)
5.0(+0.0000) (7+1 votes)
6,689 (+0.1% / +8)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
5,935 (+0.5% / +29)
3.5(+0.0000) (22+0 votes)
4,867 (+0.2% / +9)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
4,389 (-0.0% / -2)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
3,676 (-1.1% / -41)
4.1(+0.0000) (34+0 votes)
1,046 (+1.0% / +10)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,169 (+1.9% / +22)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
421 (-3.2% / -14)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
1,702 (+1.4% / +24)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
830 (+8.5% / +65)
7 (+40.0% / +2)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
12,261 (+1.2% / +147)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
956 (+0.8% / +8)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
625 (-0.5% / -3)
2.5(+0.0000) (14+0 votes)
706 (+3.1% / +21)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
215
MDU Voice
423 (-0.5% / -2)
216
WhatsCRM
119 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
217
NectarCRM
447 (-0.2% / -1)
10 (+42.9% / +3)
5.0 (2 votes)
2,266 (+0.8% / +17)
220
WaUp
99 (-3.9% / -4)
90 (-1.1% / -1)
102 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
140 (+4.5% / +6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (-20.0% / -1)
123 (+1.7% / +2)
5 (-16.7% / -1)
394 (+0.8% / +3)
1
42 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
230
Verdinhas
24 (-7.7% / -2)
23 (-8.0% / -2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
232
DVD 2 DVD
35 (+2.9% / +1)
21 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
22 (+22.2% / +4)
236
Rapordo
10 (+11.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
25 (+38.9% / +7)
8 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
241
cBookmark
6 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
243
nMansao
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
3 (-25.0% / -1)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
250
TabKeeper
1 (+0.0% / +0)
203,212 (+25.7% / +41,511)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
140,330 (+0.2% / +245)
4.8(+0.0000) (1,573+0 votes)
170,378 (+0.3% / +467)
4.1(+0.0000) (358+0 votes)
194,251 (-2.6% / -5,162)
4.5(+0.0000) (287+1 votes)