extension ExtPose

Keyword: crypto -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
181,582 (+2.7% / +4,764)
3.1667(-0.0333) (6+0 votes)
56,130 (-1.1% / -608)
4.9(+0.0000) (3,885-3 votes)
90,533 (-0.4% / -337)
3.4(-0.1000) (50-1 votes)
13,265 (+6.2% / +772)
4.8571(-0.0429) (189+0 votes)
582,349 (-0.0% / -237)
4.4(+0.0000) (46+1 votes)
7,471 (-1.7% / -126)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
40,528 (+2.8% / +1,088)
4.2444(+0.0444) (90+0 votes)
114,775 (+5.2% / +5,650)
3.8333(-0.9667) (6+2 votes)
15,432 (+0.8% / +126)
4.8444(+0.0444) (45+0 votes)
2,398 (+0.2% / +4)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
5,698 (-0.6% / -37)
5.0(+0.0000) (33+0 votes)
147,941 (+9.8% / +13,189)
4.4659(-0.0341) (367+24 votes)
15,094 (+25.9% / +3,101)
4.8878(-0.0122) (419+1 votes)
117,068 (-0.1% / -92)
3.9(+0.0000) (49+0 votes)
908,873 (+3.4% / +30,016)
3.9057(+0.0057) (636+12 votes)
3,578 (-1.0% / -37)
4.15(-0.0500) (20+0 votes)
9,268 (+19.7% / +1,526)
4.6364(-0.0636) (55+0 votes)
484 (+1.3% / +6)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
5,916 (+5.1% / +287)
4.9333(+0.0333) (30+1 votes)
702 (-3.8% / -28)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
45,302 (-0.9% / -429)
4.9408(+0.0408) (152+0 votes)
3,116 (+1.9% / +58)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
633 (-2.0% / -13)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
893,069 (+0.7% / +6,351)
1.4873(-0.0127) (158+0 votes)
1,625,511 (+1.2% / +18,942)
2.6711(+0.0711) (529+15 votes)
3,669 (-2.0% / -76)
600,548 (-0.5% / -2,745)
2.6(+0.0000) (294+0 votes)
229 (-1.3% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
34,013 (+11.0% / +3,374)
4.9429(+0.0429) (1,506-1 votes)
17,144 (+16.3% / +2,404)
4.3846(-0.6154) (13+4 votes)
1,503 (+0.3% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,955 (+0.5% / +19)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
1,635 (-0.5% / -9)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
92,316 (+4.2% / +3,727)
4.6923(-0.1077) (39+1 votes)
678 (+1.5% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
87 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
10,058 (+0.4% / +43)
4.1538(+0.0538) (52+1 votes)
46,769 (+1.7% / +771)
4.5246(+0.0246) (61+2 votes)
17,017 (+7.8% / +1,228)
4.776(-0.0240) (125+10 votes)
48 (+6.7% / +3)
86 (+377.8% / +68)
10,934 (-0.6% / -68)
4.3(+0.1000) (52+1 votes)
86 (+7.5% / +6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
1,142 (+3.3% / +37)
4.5(+0.0000) (59+0 votes)
1,096 (+13.0% / +126)
4.7(+0.0000) (30+2 votes)
149 (+4.9% / +7)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
867,854 (-0.1% / -1,150)
4.2(+0.0000) (1,192+3 votes)
27 (+3.8% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
128 (-3.0% / -4)
1,266 (+0.6% / +8)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
180 (-4.3% / -8)
5,089 (-6.2% / -338)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
382 (+516.1% / +320)
1.0 (1 votes)
337 (-2.3% / -8)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
35 (+9.4% / +3)
18,498 (+1.4% / +248)
4.5364(+0.0364) (110-1 votes)
851 (+5.6% / +45)
4.8609(-0.0391) (345+2 votes)
365 (+2.0% / +7)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (58,566+40 votes)
3,170 (-0.8% / -27)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
9,444 (-1.1% / -108)
4.9032(+0.0032) (31+0 votes)
99,865 (-0.1% / -111)
4.8(-0.1000) (142+1 votes)
8,665 (-0.7% / -64)
4.6(+0.0000) (134+0 votes)
205 (+2.5% / +5)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
69,949 (+28.7% / +15,596)
4.9127(-0.0873) (126+7 votes)
37 (-2.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,068 (+1.8% / +19)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
114 (+2.7% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
11,399 (+0.2% / +24)
1.5294(+0.0294) (34+5 votes)
10,913 (-1.6% / -180)
4.9796(-0.0204) (49+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
56 (-8.2% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
53 (-8.6% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
45 (-11.8% / -6)
5.0 (1 votes)
135 (+0.0% / +0)
4,681 (-0.3% / -12)
4.0(+0.0000) (40+0 votes)
76 (+2.7% / +2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
260 (+0.4% / +1)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
336,643 (+6.3% / +20,061)
4.6099(+0.0099) (1,451+69 votes)
44 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
37 (-9.8% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
83
Phantom
3,059,103 (-1.4% / -42,543)
4.2(+0.0000) (749+83 votes)
435 (+5.8% / +24)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
49 (-12.5% / -7)
193 (+7.2% / +13)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
623,607 (+0.2% / +964)
4.8(+0.0000) (1,679+12 votes)
259 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
2,176 (+2.6% / +56)
4.3478(+0.0478) (23+0 votes)
1,865 (-0.7% / -13)
3.8(+0.0000) (49+0 votes)
1,633 (-0.8% / -13)
4.9474(+0.0474) (19+0 votes)
71 (-11.2% / -9)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
148 (-1.3% / -2)
103 (+2.0% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
286 (+1.8% / +5)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
897 (-0.1% / -1)
4.9811(-0.0189) (53+0 votes)
7,943 (+1.4% / +110)
4.9302(+0.0302) (43+0 votes)
123,786 (-1.5% / -1,845)
5.0(+0.0000) (12,911-1 votes)
1,252 (-2.9% / -38)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
38 (+15.2% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
262 (+2.7% / +7)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
289 (+1.4% / +4)
58 (-4.9% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
62 (-3.1% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
818 (-0.8% / -7)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
76 (+11.8% / +8)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
107
Backpack
149,686 (+19.4% / +24,311)
4.7416(+0.0416) (267+1 votes)
108
Cobalt
5,745 (+1.0% / +59)
4.05(-0.0500) (20+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
211,569 (-1.0% / -2,145)
3.7(+0.0000) (79+2 votes)
50,220 (+0.7% / +333)
4.9755(-0.0245) (6,005-1 votes)
584 (+1.7% / +10)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
2,989 (+1.5% / +43)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
159 (-3.6% / -6)
115
Vessel
296 (-2.6% / -8)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,162 (+0.2% / +4)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
145 (-2.0% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
118
IDriss
77,543 (-1.6% / -1,260)
4.7(+0.0000) (42+1 votes)
19 (+0.0% / +0)
441 (-1.8% / -8)
4.125(+0.0250) (8+0 votes)
13,357 (+6.6% / +823)
4.9(+0.0000) (75+1 votes)
12,697 (-0.6% / -77)
4.3(+0.0000) (80+0 votes)
336 (-1.8% / -6)
4.25(-0.2500) (16+1 votes)
105 (+2.9% / +3)
286 (+1.8% / +5)
4.6154(+0.0154) (13+0 votes)
18,959 (+0.2% / +37)
5.0(+0.0000) (314+0 votes)
2,055 (-2.1% / -45)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
62 (+8.8% / +5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
193 (+4.9% / +9)
4.8571(-0.0429) (21+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
33,430 (+4.2% / +1,336)
3.6(+0.1000) (15+1 votes)
269 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0250) (8+0 votes)
19,798 (+1.5% / +292)
4.6452(+0.0452) (31+0 votes)
13 (+18.2% / +2)
39 (-7.1% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
823 (+0.7% / +6)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
31 (-8.8% / -3)
7,334 (+39.7% / +2,085)
4.375(-0.3250) (48+17 votes)
12 (+0.0% / +0)
28 (-6.7% / -2)
16,118 (-0.4% / -71)
3.9(+0.0000) (33+0 votes)
173 (+3.6% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+20.0% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20 (+11.1% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
145
MadWallet
543 (+2.3% / +12)
4.2857(-0.0143) (56+0 votes)
5 (+150.0% / +3)
56 (-8.2% / -5)
58 (+5.5% / +3)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,177 (+29.4% / +494)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5,331 (-0.6% / -32)
3.9(+0.0000) (44+0 votes)
126 (+0.8% / +1)
36 (+2.9% / +1)
3,558 (-1.2% / -45)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
16 (+6.7% / +1)
17 (+13.3% / +2)
3,756 (+1.7% / +63)
4.3(+0.1000) (11+1 votes)
99 (-2.9% / -3)
305 (+1.3% / +4)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
79 (+8.2% / +6)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
164
FINX
3,992 (+3.7% / +142)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
32 (+3.2% / +1)
5.0 (1 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,612 (+0.3% / +11)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
2,415,620 (-0.4% / -8,742)
4.4(+0.0000) (700+5 votes)
608,937 (+4.9% / +28,571)
4.9502(-0.0498) (14,547+0 votes)
170
Claim
21 (+5.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
171
Paragon
3,951 (+1.3% / +49)
2.0(+0.0000) (11+0 votes)
215 (+1.9% / +4)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
2.6667(-0.0333) (3+0 votes)
174
TwiPlay
2,671 (-2.6% / -71)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
10 (-28.6% / -4)
4 (-20.0% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
5.0 (1 votes)
73 (+23.7% / +14)
5.0 (1 votes)
2,358 (-1.7% / -41)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
180
uBlock
782,670 (-0.3% / -1,989)
3.7(+0.0000) (1,915+0 votes)
58 (-6.5% / -4)
760,744 (+0.4% / +2,724)
4.1605(-0.0395) (430+7 votes)
184 (+1.1% / +2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
1,263 (-1.6% / -20)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,316,442 (-0.6% / -8,128)
2.4(+0.0000) (578+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
188
x-alpha
1,626 (+4.6% / +71)
5.0(+0.0000) (87+2 votes)
4 (+33.3% / +1)
4 (+0.0% / +0)
1,300 (+12.9% / +149)
4.8333(+0.0333) (6+1 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
193
Esca
12 (+20.0% / +2)
5.0 (1 votes)
194
FoxyProxy
340,751 (-0.2% / -552)
3.8(+0.0000) (751+0 votes)
50 (-3.8% / -2)
411,959 (+14.6% / +52,493)
4.3659(-0.0341) (123+9 votes)
216,982 (+8.9% / +17,673)
4.8614(-0.0386) (1,003+156 votes)
177,332 (-0.7% / -1,293)
4.7(+0.0000) (631+0 votes)
401,660 (+3.7% / +14,433)
4.6905(-0.0095) (210+41 votes)
237,181 (+0.5% / +1,240)
4.3779(-0.0221) (344+1 votes)
108 (-3.6% / -4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0 (1 votes)
4 (+0.0% / +0)
15 (-6.2% / -1)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
109,804 (-2.4% / -2,726)
4.7(+0.0000) (970+1 votes)
6 (-25.0% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21 (-12.5% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (+14.3% / +2)
5.0 (1 votes)
210,278 (+0.7% / +1,559)
3.5781(-0.0219) (64+0 votes)
115,578 (-0.4% / -472)
3.9(+0.0000) (2,582+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
95 (+72.7% / +40)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
71,370 (+2.7% / +1,886)
4.7388(+0.0388) (693+1 votes)
252,396 (+0.2% / +581)
2.8(+0.0000) (42+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
5.0 (1 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
218
Rainbow
127,719 (-0.2% / -222)
4.7(+0.0000) (36+2 votes)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
85 (+3.7% / +3)
4.8889(-0.0111) (18+0 votes)
76,175 (-0.8% / -650)
4.8(+0.0000) (76+0 votes)
139,537 (+0.8% / +1,047)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
33,210 (-0.5% / -162)
4.7(+0.0000) (622+1 votes)
71,970 (+1.5% / +1,070)
3.7627(-0.0373) (59+2 votes)
20,373 (-3.0% / -635)
5.0(+0.0000) (1,391+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
69,818 (+1.2% / +851)
3.5424(-0.0576) (59+1 votes)
229
hulio
14 (+7.7% / +1)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
234 (-1.3% / -3)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
59,236 (-3.6% / -2,183)
3.7(+0.1000) (112+7 votes)
232
Ticksy
333 (+0.3% / +1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
37,747 (+1.4% / +503)
4.4375(+0.0375) (64+0 votes)
3 (-40.0% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
308 (+5.5% / +16)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
41,094 (+1.3% / +542)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
238
Alpha
192 (+3.8% / +7)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
25,520 (-2.4% / -625)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
320 (+2.2% / +7)
5.0 (1 votes)
29,320 (-0.2% / -73)
4.08(-0.0200) (25+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
107 (-0.9% / -1)
4.8(+0.0000) (130+0 votes)
31 (+19.2% / +5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21,744 (+0.8% / +167)
3.9324(+0.0324) (74+0 votes)
38,976 (+3.8% / +1,432)
3.0(+0.0000) (7+0 votes)
24,764 (-0.5% / -112)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
45 (+55.2% / +16)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
17,748 (-0.5% / -90)
4.4(+0.0000) (75+0 votes)
251
EyeSimple
189 (+1.1% / +2)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
253
Forbole X
12,500 (+0.0% / +2)
4.6(+0.0000) (246+0 votes)
4 (+33.3% / +1)
10,667 (+0.2% / +18)
4.84(+0.0400) (50+0 votes)
8,058 (-1.0% / -80)
4.9(+0.0000) (147+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
16,744 (+0.6% / +99)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
36 (-7.7% / -3)
2 (+100.0% / +1)
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
11,714 (-2.2% / -263)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
2 (-33.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,923 (+0.8% / +97)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8,848 (-1.0% / -92)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
113 (+0.0% / +0)
4.6667(-0.0333) (6+0 votes)
272
D-Wallet
121 (-9.7% / -13)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
125 (+4.2% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1
10 (+11.1% / +1)
10,699 (+3.9% / +397)
2.9333(-0.1667) (15+1 votes)
279
NuFi
6,316 (+3.5% / +212)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
281
BaseCoins
8 (+0.0% / +0)
132 (-2.9% / -4)
5.0 (1 votes)
6,240 (+0.4% / +24)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
284
Apefy
12 (-14.3% / -2)
5.0 (1 votes)
24 (+9.1% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,124 (+10.9% / +796)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,311 (+4.8% / +199)
5.0(+0.0000) (16+1 votes)
6 (+0.0% / +0)
3,632 (-0.8% / -30)
4.6(+0.0000) (67+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4 (+33.3% / +1)
2 (+100.0% / +1)
10,027 (-0.9% / -87)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
3,816 (-4.1% / -163)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
9,975 (+1.0% / +95)
4.6667(-0.0333) (6+0 votes)
608 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
43 (-14.0% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)