extension ExtPose

Keyword: discount -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
4,000 (-20.0% / -1,000)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
792 (+0.4% / +3)
1,000 (+0.0% / +0)
779 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
476 (+3.0% / +14)
215 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,260+14 votes)
282 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
120 (+0.8% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4,169-1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (246+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
65 (-3.0% / -2)
232 (-1.7% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
64 (+4.9% / +3)
56 (+7.7% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
154 (-1.3% / -2)
412 (+1.0% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
22
Vouch
946 (+0.6% / +6)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
129 (+0.0% / +0)
36 (-2.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,591+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
844 (+2.6% / +21)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
652 (-0.2% / -1)
4.8(+0.0000) (51+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (20+0 votes)
176 (-1.7% / -3)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
138 (+0.0% / +0)
197 (+3.1% / +6)
4.8(+0.0000) (60+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
61 (+0.0% / +0)
63 (+0.0% / +0)
746 (+1.8% / +13)
4.9(+0.0000) (239+0 votes)
41
Eureka
9,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (26+0 votes)
236 (+0.0% / +0)
83 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
103 (+0.0% / +0)
69 (-1.4% / -1)
63 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (43+0 votes)
196 (-2.0% / -4)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,781+8 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
129 (-2.3% / -3)
28 (+3.7% / +1)
936 (+1.6% / +15)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
96 (-2.0% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
81 (+2.5% / +2)
70,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (7+0 votes)
139 (+1.5% / +2)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11,676+17 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (139+0 votes)
70 (+2.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
142 (+2.9% / +4)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
68 (+1.5% / +1)
274 (+0.4% / +1)
370 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
428 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
46 (-4.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
137 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
77 (+1.3% / +1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
79 (-1.2% / -1)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,901+0 votes)
79 (+5.3% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
130 (-2.3% / -3)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (12+0 votes)
128 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
784 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (112+0 votes)
92
Kupongo
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
67 (-1.5% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
741 (+1.1% / +8)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
99
Wispri
477 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
406 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
2 (+0.0% / +0)
318 (-0.3% / -1)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
296 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)
226 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+33.3% / +1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
161 (+5.2% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
173 (+4.2% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
8
115
Daz-Deals
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
104 (-1.9% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
66 (-9.6% / -7)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
905 (+1.3% / +12)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
77 (-6.1% / -5)
9 (-10.0% / -1)
12 (+0.0% / +0)
771 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
893 (-0.1% / -1)
622 (+0.8% / +5)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
131
Unfluence
9 (+12.5% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
132
ShopGizmo
5 (-16.7% / -1)
46 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
439 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
136
AutoCogs
596 (+0.0% / +0)
137
CouponX
370 (+1.9% / +7)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
404 (+1.3% / +5)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
314 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
337 (+0.3% / +1)
6 (+20.0% / +1)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,760+7 votes)
122 (-0.8% / -1)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
145
Alterzon
26 (+13.0% / +3)
210 (+2.4% / +5)
194 (+2.1% / +4)
3 (+0.0% / +0)
149
Beam
2 (-33.3% / -1)
1 (+0.0% / +0)
75 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (3,046+13 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (388+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (157+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
77 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(-0.1000) (456+2 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (679-2 votes)
2 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (151+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (304+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (75+0 votes)
172
MyAwin
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (35+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (51+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (39+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
7 (-12.5% / -1)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (197+0 votes)
178
Cardy
2 (+100.0% / +1)
179
GrowthBar
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
181
RevROI
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (100+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (58+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (65+1 votes)
5 (-28.6% / -2)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (91+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (23+0 votes)
199
DealTrunk
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (82+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
806 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
56 (-1.8% / -1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
920 (+1.3% / +12)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
750 (+1.1% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
473 (+1.1% / +5)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
562 (+1.3% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
539 (+0.0% / +0)
527 (+0.0% / +0)
213
Posizer
524 (-0.2% / -1)
301 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
412 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
492 (+0.2% / +1)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
219
Rabat
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
221
Tenere
337 (-0.6% / -2)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
439 (-0.7% / -3)
303 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
358 (+1.1% / +4)
246 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
194 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
230 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
197 (+2.1% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
199 (+1.0% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
211 (+2.9% / +6)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
169 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
150 (-2.0% / -3)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
188 (+1.1% / +2)
114 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,493+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
159 (+0.0% / +0)
153 (+4.1% / +6)
127 (-3.1% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
153 (-1.3% / -2)
118 (-3.3% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
117 (-2.5% / -3)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
80 (-5.9% / -5)
2 (+0.0% / +0)
53 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (227+0 votes)
253
Items
62 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (104+0 votes)
59 (+5.4% / +3)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
51 (-1.9% / -1)
45 (+2.3% / +1)
9,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (27+0 votes)
187 (-2.6% / -5)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
35 (-7.9% / -3)
265
Nyceby
1 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
29 (+7.4% / +2)
122 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (61+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
19 (+11.8% / +2)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
21 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
80 (+1.3% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
282
Comrade
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
71 (+1.4% / +1)
60 (-3.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
286
YoChat
817 (+2.0% / +16)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
287
Koopon
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
430 (+2.4% / +10)
4.6(+0.0000) (47+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)