extension ExtPose

Acconline.Vn Token Signing

CRX id

aoioagklelnkoioejmbhpnjceephbnkh-

Description from extension meta

AccOnline.vn - Cung cấp các giải pháp về hóa đơn điện tử

Image from store Acconline.Vn Token Signing
Description from store Acconline.Vn - Cung cấp các giải pháp về hóa đơn điện tử NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP VÀ NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử Phần mềm hóa đơn điện tử E-Invoice đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC

Statistics

Installs
173 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-07-04 / 1.0.2
Listing languages
vi

Links