extension ExtPose

Word Count (delisted)

CRX id

dppnohlaonnmgdninkjpngchaaphnipi-

Description from extension meta

Các công cụ phù hợp để bạn sử dụng để biết chính xác số lượng từ và ký tự trong công việc của bạn ngay lập tức và không có rắc rối.

Image from store Word Count
Description from store Bạn đã gặp phải công việc mà bạn cần phải có một số cụ thể của từ hoặc ký tự? Có lẽ hầu hết đây là cuộc gặp gỡ của sinh viên và người lao động làm công việc giấy của họ. Word Count từ tên thân nó đếm số từ hoặc ký tự. Ở đây trong trang web này, bạn sẽ thấy tự động nhìn thấy các con số sẽ gõ công việc của bạn. Bạn không cần phải lãng phí thời gian gõ vào tay đếm chúng Điều này là rất dễ dàng để sử dụng. Tất cả bạn cần làm là chỉ cần gõ hoặc dán văn bản của bạn vào hộp văn bản và bạn sẽ thấy những con số phía trên hộp. Với nó, bạn sẽ biết nếu cho dù bạn đã nhấn số mục tiêu của bạn cho công việc của bạn.

Latest reviews

  • (2019-11-04) Zion J: "No hassle"? Yeah right. If you've gotten to the point where you need to install a chrome extension to count words, you have a lot to select, which ends up being quite the hassle.
  • (2018-10-16) Сергей Попков: Ну и хрень, по нажатию на расширение, открывается отдельная страница. Я так и сам нагуглить могу миллион таких сайтов с подсчетом символов, расширение нужно что бы считать прямо на странице, а это расширение просто мусор.

Latest issues

  • (2018-11-28, v:3.6) iLucato Compartilhando Conhecimento: Social network character limits.
    Hi there, 1st of all congratulations for your extension. Really useful. Thanks for sharing. 2nd, I'd suggest you jut to write as a text below the numbers a box with the character limits in the social networks, for exemple: Instagram: 2.200 | Linkedin: 1.200 | Twitter:...., etc... Cheers from Brazil.

Statistics

Installs
1,971 history
Category
Rating
2.619 (21 votes)
Last update / version
2017-12-25 / 3.6
Listing languages

Links