extension ExtPose

Keyword: paraphrasing -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
200,000 (+0.0% / +0)
4.8358(-0.0028) (6,498+10 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.8235(+0.0000) (17+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7297(+0.0000) (37+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2169(+0.0000) (83+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.387(+0.0055) (677+6 votes)
9,000 (-10.0% / -1,000)
4.6721(+0.0000) (61+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1905(+0.0000) (21+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (30+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.514(+0.0046) (107+1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.9074(+0.0017) (54+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4318(+0.0000) (264+0 votes)
160 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (117+0 votes)
641 (-0.8% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21
ReWrite
929 (-2.0% / -19)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
259 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8422(+0.0000) (792+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7073(+0.0000) (82+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.8273(-0.0003) (10,392+8 votes)
14 (-17.6% / -3)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8264(+0.0000) (8,690+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(-0.1111) (28+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6872(-0.0163) (227+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5088(-0.0022) (228+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5795(+0.0008) (497+1 votes)
32
GeneAI
190 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7938(+0.0000) (160+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.9341(+0.0000) (425+0 votes)
6 (-25.0% / -2)
1,000 (+0.0% / +0)
4.871(+0.0000) (31+0 votes)
947 (-0.6% / -6)
3.875(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
387 (-0.5% / -2)
4.875(+0.0000) (32+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2094(-0.0021) (511+5 votes)
261 (+2.0% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
127 (+5.8% / +7)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
136 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
10 (+0.0% / +0)
620 (-1.6% / -10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
113 (-8.9% / -11)
94 (+10.6% / +9)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.9079(+0.0001) (37,182+129 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.7664(-0.0008) (13,264+9 votes)
135 (-3.6% / -5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7569(-0.0000) (1,604+4 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.0274(-0.0004) (73+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0861(+0.0000) (209+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.8996(+0.0006) (1,175+7 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2424(-0.0076) (99-1 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.3918(-0.0176) (194+1 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.6562(+0.0156) (128+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0208) (50+2 votes)
24 (-4.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7976(-0.0337) (84+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0030) (128+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.4535(+0.0000) (86+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8601(+0.0009) (2,538+31 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7375(+0.0000) (80+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1489(+0.0000) (47+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1364(+0.0000) (22+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2432(+0.0000) (37+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2286(+0.0000) (35+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (39+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.5152(+0.0000) (33+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.1818(+0.0000) (11+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.2128(+0.0000) (47+0 votes)
899 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
960 (-1.0% / -10)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
897 (+0.7% / +6)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
841 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
696 (+0.7% / +5)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
504 (-0.8% / -4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
324 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
179 (-0.6% / -1)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9841(+0.0000) (63+0 votes)
535 (-1.1% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9274(+0.0012) (372+6 votes)
201 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
299 (+2.0% / +6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
96
Zypher
32 (+3.2% / +1)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
248 (-0.4% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
57 (+9.6% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
101
Recherche
4 (+100.0% / +2)
102
TailType
1,000 (+0.0% / +0)
2.2857(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.1379(+0.0000) (29+0 votes)