extension ExtPose

Keyword: fact

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1
facts.
1,200 (-0.6% / -7)
4.7(+0.0000) (55+0 votes)
12,190 (+0.6% / +76)
4.3(+0.0000) (57+0 votes)
220 (+4.3% / +9)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
156 (+6.1% / +9)
2.7(+0.0000) (7+0 votes)
447,277 (-0.2% / -980)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
271 (+1.9% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
410 (+0.2% / +1)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,134 (+0.6% / +7)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
237 (+3.5% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,269 (-1.5% / -19)
37 (-2.6% / -1)
4,718 (+0.6% / +30)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
11,663 (-0.2% / -26)
4.6(+0.0000) (88+0 votes)
707 (+0.4% / +3)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
41 (+7.9% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
162 (-4.1% / -7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
68 (+3.0% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,309 (+0.4% / +9)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
357 (-1.7% / -6)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,631 (+0.9% / +14)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
1,077 (+0.1% / +1)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
18,258 (+0.3% / +49)
4.8(+0.0000) (366+2 votes)
35,483 (+0.5% / +165)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
17,601 (+0.5% / +90)
4.6(+0.0000) (462+3 votes)
29
Check
37 (+8.8% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,329 (+0.5% / +53)
4.5(+0.0000) (83+0 votes)
38 (+8.6% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
9,079 (+0.5% / +41)
3.6(+0.0000) (178+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
4,984 (-0.1% / -6)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
5,661 (+0.6% / +33)
3.1(+0.0000) (44+0 votes)
78 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
1,684 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
163,275 (+0.1% / +218)
4.4(+0.0000) (95+0 votes)
1,430 (-0.1% / -2)
2.7(+0.0000) (7+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
29 (-6.5% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
666 (-0.4% / -3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
47
Surfy
28 (+3.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
260 (-2.6% / -7)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
188 (+0.5% / +1)
4.9(+0.0000) (27+0 votes)
263 (-3.0% / -8)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
185 (+2.2% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
200 (-1.5% / -3)
3,068 (+0.9% / +28)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
91 (+8.3% / +7)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,503 (-2.0% / -30)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,287 (+1.1% / +24)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
607 (+1.5% / +9)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
53 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
444 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
57 (+1.8% / +1)
53 (+1.9% / +1)
50 (+0.0% / +0)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (294,920-10 votes)
50 (+2.0% / +1)
50 (+0.0% / +0)
46 (+4.5% / +2)
24 (-4.0% / -1)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
231 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
27 (+3.8% / +1)
24 (-4.0% / -1)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
1,472 (-0.8% / -12)
455,616 (+0.4% / +1,998)
4.1(+0.0000) (528+0 votes)
261,357 (+0.2% / +504)
4.6(+0.0000) (8,144+2 votes)
127 (+2.4% / +3)
136,375 (+0.2% / +251)
4.7(+0.0000) (2,709+0 votes)
271 (+3.0% / +8)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
89 (+2.3% / +2)
129,574 (+0.7% / +888)
4.2(+0.0000) (96+1 votes)
84
Charset
88,014 (+0.3% / +226)
4.8(+0.0000) (94+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
91,357 (+0.3% / +291)
3.7(+0.0000) (190+0 votes)
74,089 (-0.2% / -148)
3.8(+0.0000) (389+0 votes)
84,154 (+0.9% / +776)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
44,602 (+0.1% / +33)
3.8(+0.0000) (73+0 votes)
24,400 (+0.2% / +43)
4.8(+0.0000) (190+0 votes)
58,306 (+0.1% / +50)
3.3(+0.0000) (33+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
25,141 (+0.6% / +148)
4.6(+0.0000) (57+0 votes)
31,841 (+0.8% / +241)
3.3(+0.0000) (68+0 votes)
29,818 (-1.3% / -390)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
20,497 (+0.1% / +20)
3.7(+0.0000) (99+0 votes)
19,287 (+0.5% / +99)
4.2(+0.0000) (96+1 votes)
14,387 (+0.5% / +67)
4.6(+0.0000) (591+0 votes)
16,014 (+0.2% / +24)
4.1(+0.0000) (241+0 votes)
20,256 (+0.9% / +174)
4.3(+0.0000) (42+0 votes)
102
Utime
16,180 (+0.5% / +76)
4.6(+0.0000) (82+0 votes)
11,500 (+1.1% / +124)
4.8(+0.0000) (54+0 votes)
18,416 (+1.0% / +178)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
13,547 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
9,704 (-0.0% / -2)
4.1(+0.0000) (34+0 votes)
10,358 (+0.0% / +4)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
13,378 (+0.3% / +36)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
86 (-2.3% / -2)
6,495 (+0.3% / +22)
4.1(+0.0000) (109+0 votes)
8,822 (+0.6% / +51)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
112
Infoscope
9,434 (-0.3% / -28)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
113
WinRar
10,147 (+0.5% / +48)
3.6(+0.0000) (9+0 votes)
11,693 (-0.0% / -4)
6,949 (+0.1% / +7)
3.8(+0.0000) (26+0 votes)
9,368 (-0.6% / -57)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
117
Trocker
6,737 (+0.4% / +25)
4.4(+0.0000) (26+0 votes)
309 (+0.3% / +1)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
5,252 (+0.6% / +31)
4.2(+0.0000) (87+0 votes)
6,894 (+0.5% / +31)
3.2(+0.0000) (24+0 votes)
7,161 (+3.2% / +225)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
4,149 (+0.1% / +3)
4.6(+0.0000) (55+0 votes)
4,248 (+1.0% / +43)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
6,146 (+0.7% / +43)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
6,532 (-0.1% / -5)
4,825 (-2.4% / -119)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,791 (-0.2% / -5)
4.3(+0.0000) (113+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
3,652 (+0.6% / +23)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
2,976 (+0.5% / +14)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
3,163 (+0.3% / +10)
4.2(+0.0000) (12+0 votes)
3,811 (-5.5% / -220)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
2,735 (+0.7% / +19)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
137
Wikiword
7 (+40.0% / +2)
5 (+0.0% / +0)
3,082 (+0.2% / +7)
3.6(+0.0000) (31+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,169 (+0.7% / +21)
3.1(+0.0000) (11+0 votes)
2,369 (-0.6% / -15)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
143
Dastine
2,951 (+1.5% / +43)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
3,617 (-1.6% / -59)
2.1(+0.0000) (10+0 votes)
2,366 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,505 (+0.7% / +18)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,114 (+1.0% / +21)
5.0(+0.0000) (10+1 votes)
2,865 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (11+0 votes)
191 (+0.5% / +1)
3,378 (+0.3% / +9)
2.1(+0.0000) (7+0 votes)
2,165 (+10.7% / +210)
4.1(-0.2000) (16+1 votes)
1,657 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (81+0 votes)
3,170 (-0.2% / -6)
2,202 (+0.2% / +5)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
2,386 (+0.2% / +5)
2.9(+0.0000) (30+0 votes)
2,522 (+2.3% / +57)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,876 (-0.8% / -23)
2,877 (-1.4% / -42)
2,510 (+1.4% / +34)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,546 (-0.8% / -13)
3.9(+0.0000) (37+0 votes)
1,761 (+0.7% / +12)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
1,224 (-0.2% / -3)
4.6(+0.0000) (92+0 votes)
1,383 (+0.1% / +1)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
1,515 (+0.1% / +1)
3.0(+0.0000) (50+0 votes)
1,547 (-1.2% / -19)
3.3(+0.0000) (31+0 votes)
1,633 (+0.6% / +10)
3.2(+0.0000) (13+0 votes)
1,522 (+0.5% / +8)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,390 (+0.4% / +5)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
169
Cat facts
33 (+3.1% / +1)
1,147 (+1.3% / +15)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,287 (-0.1% / -1)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
902 (+0.4% / +4)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
1,630 (-0.5% / -9)
1,338 (+0.6% / +8)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,065 (+1.2% / +13)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,591 (+0.6% / +9)
1.3(+0.3000) (3+1 votes)
1,181 (+0.9% / +11)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,359 (+1.7% / +23)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,127 (+0.7% / +8)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
1,181 (+0.7% / +8)
3.1(+0.0000) (35+0 votes)
1,700 (+0.4% / +7)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
183
BrickPal
1,366 (-0.2% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,054 (+0.4% / +4)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
982 (+0.5% / +5)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
1,028 (-0.6% / -6)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
914 (-1.4% / -13)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
854 (-1.4% / -12)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,245 (+0.6% / +8)
2.3(+0.0000) (18+0 votes)
1,179 (-0.7% / -8)
855 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
894 (-0.7% / -6)
3.5(+0.0000) (22+0 votes)
755 (+0.9% / +7)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
790 (+2.2% / +17)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
943 (+1.1% / +10)
197
alugha
483 (-1.2% / -6)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
625 (-1.3% / -8)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
851 (-6.7% / -61)
621 (+0.2% / +1)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
201
SmartTab
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
510 (+1.0% / +5)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
868 (+1.8% / +15)
204
Now Seoul
452 (+0.7% / +3)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
560 (+0.9% / +5)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
821 (-0.2% / -2)
804 (-0.5% / -4)
1.8(+0.0000) (6+0 votes)
773 (+181.1% / +498)
2.5 (4 votes)
774 (+0.1% / +1)
646 (-0.3% / -2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
653 (+1.1% / +7)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
720 (+0.1% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
366 (-0.8% / -3)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
276 (+1.5% / +4)
4.8(+0.0000) (57+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
216
mPandanda
568 (+1.1% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
398 (-0.3% / -1)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
621 (-0.3% / -2)
504 (-0.4% / -2)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
431 (-0.5% / -2)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
349 (-1.4% / -5)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
291 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
18 (-10.0% / -2)
522 (-3.5% / -19)
487 (-1.8% / -9)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
441 (-2.4% / -11)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
227
Qure
361 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
496 (+0.8% / +4)
1.9(+0.0000) (35+0 votes)
229
Lifetab
396 (+1.3% / +5)
3.5(+0.0000) (17+0 votes)
318 (+0.3% / +1)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
231
Buboflash
288 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
459 (+0.2% / +1)
2.6(+0.0000) (7+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
15 (-11.8% / -2)
313 (+2.0% / +6)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
288 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
334 (+0.3% / +1)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
346 (+0.9% / +3)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
239
Type-X
385 (-1.3% / -5)
305 (+1.7% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
291 (-0.3% / -1)
2.7(+0.0000) (23+0 votes)
371 (+0.5% / +2)
329 (-4.6% / -16)
327 (+0.9% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
360 (+1.7% / +6)
1,821 (+0.8% / +14)
2.2(+0.0000) (11+0 votes)
273 (-9.6% / -29)
248
Throbber
254 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
307 (+2.7% / +8)
199 (+3.1% / +6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
176 (-1.1% / -2)
3.8(+0.0000) (16+0 votes)
259 (+0.4% / +1)
256 (+0.0% / +0)
181 (+2.3% / +4)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
190 (-2.6% / -5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
207 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
242 (-0.4% / -1)
243 (+2.5% / +6)
227 (-2.2% / -5)
103 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (36+0 votes)
231 (+0.0% / +0)
237 (+4.9% / +11)
225 (+2.3% / +5)
217 (+0.0% / +0)
203 (-3.8% / -8)
128 (-1.5% / -2)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
146 (-0.7% / -1)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
198 (+1.0% / +2)
118 (+4.4% / +5)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
270
Croosing
118 (-2.5% / -3)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
191 (+2.7% / +5)
165 (+1.9% / +3)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
273
Pirateer
115 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
157 (+3.3% / +5)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
143 (-1.4% / -2)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
183 (+1.7% / +3)
176 (+1.7% / +3)
164 (+0.6% / +1)
279
Kanban
158 (+0.6% / +1)
161 (+3.2% / +5)
2.6(+0.0000) (18+0 votes)
134 (+1.5% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
282
ShortTabs
159 (+3.2% / +5)
283
uCheck
145 (+1.4% / +2)
140 (-1.4% / -2)
99 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
125 (-1.6% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
117 (-0.8% / -1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
136 (-0.7% / -1)
1.6(+0.0000) (5+0 votes)
289
Inspire
119 (+0.8% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
120 (+2.6% / +3)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
91 (+1.1% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
126 (+0.0% / +0)
121 (-4.0% / -5)
127 (+1.6% / +2)
110 (-0.9% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
110 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
297
Wayback++
96 (+2.1% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
123 (+2.5% / +3)
102 (+4.1% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
101 (-5.6% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)