extension ExtPose

Keyword: fact

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1
facts.
1,236 (+2.3% / +28)
4.7593(+0.0000) (54+0 votes)
11,349 (+0.6% / +73)
4.283(+0.0000) (53+0 votes)
637,707 (+1.8% / +11,082)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
169 (+4.3% / +7)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
274 (+0.4% / +1)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
177 (+3.5% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,164 (+0.3% / +3)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
192 (-3.5% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,199 (+0.0% / +1)
4.7805(+0.0055) (41+1 votes)
29 (-3.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
731 (+4.9% / +34)
8,811 (+0.5% / +43)
4.6625(+0.0000) (80+0 votes)
511 (+0.6% / +3)
4.0769(+0.0000) (13+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
185 (+2.2% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
638 (+3.7% / +23)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
72 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
1,516 (+0.2% / +3)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
20
Check
95 (+0.0% / +0)
38 (+5.6% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,083 (+0.1% / +1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
1,029 (+0.5% / +5)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,124 (+0.6% / +123)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
51 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,687 (+1.5% / +140)
3.6294(+0.0000) (170+0 votes)
5,993 (+2.9% / +170)
4.6463(+0.0004) (164+3 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,458 (+0.2% / +9)
3.0465(+0.0000) (43+0 votes)
75 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,732 (+0.6% / +10)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
203,161 (+1.0% / +2,023)
4.383(+0.0000) (94+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,682 (+0.1% / +2)
2.7143(+0.0000) (7+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
562 (+1.3% / +7)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
200 (-0.5% / -1)
4.9286(+0.0000) (28+0 votes)
244 (+0.8% / +2)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
237 (+0.0% / +0)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
237 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,406 (+1.3% / +18)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,416 (+3.6% / +49)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
631 (+4.5% / +27)
3.913(+0.0000) (23+0 votes)
66 (-7.0% / -5)
51 (+0.0% / +0)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5286(-0.0000) (293,148+21 votes)
49 (-5.8% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
41 (+2.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
373 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
773 (+1.2% / +9)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
23 (+9.5% / +2)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
34 (+9.7% / +3)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
27 (-6.9% / -2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
20 (-9.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
270,211 (+0.0% / +105)
4.6281(-0.0000) (8,015+2 votes)
135,898 (+0.5% / +681)
4.6801(+0.0000) (2,710+0 votes)
17 (-10.5% / -2)
207,444 (-1.6% / -3,371)
4.0455(+0.0042) (462+2 votes)
464,116 (+1.2% / +5,677)
1.2727(-0.0085) (33+1 votes)
205 (+3.5% / +7)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
534 (+0.8% / +4)
87,552 (+0.1% / +99)
3.6755(+0.0000) (188+0 votes)
65,980 (-0.9% / -566)
3.7816(-0.0079) (380+0 votes)
74
Charset
57,913 (+0.6% / +347)
4.7816(+0.0000) (87+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
70,468 (+0.3% / +244)
3.2703(+0.0000) (37+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
39,432 (+0.1% / +23)
3.8451(+0.0000) (71+0 votes)
325 (+0.3% / +1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
19,923 (+0.3% / +55)
4.7647(+0.0000) (187+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
17,626 (+0.4% / +66)
4.105(+0.0000) (238+0 votes)
14,915 (+0.3% / +43)
4.5668(+0.0000) (591+0 votes)
19,476 (-0.0% / -2)
3.7113(+0.0000) (97+0 votes)
25,204 (+1.7% / +415)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
16,464 (-0.0% / -7)
4.1848(+0.0000) (92+0 votes)
24,377 (+1.7% / +405)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
89
Utime
15,993 (-0.2% / -30)
4.5385(+0.0000) (78+0 votes)
16,523 (+0.3% / +57)
4.325(+0.0000) (40+0 votes)
15,379 (+0.6% / +88)
4.5227(+0.0000) (44+0 votes)
8,463 (+0.5% / +38)
4.4818(+0.0000) (137+0 votes)
17,453 (+2.2% / +376)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
8,544 (+0.6% / +51)
4.3125(+0.0000) (32+0 votes)
14,084 (+2.0% / +272)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,947 (-27.5% / -3,774)
6,589 (-0.4% / -29)
4.1545(+0.0000) (110+0 votes)
7,033 (-0.2% / -15)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
6,995 (-0.0% / -3)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
7,074 (-0.2% / -16)
4.6154(+0.0000) (39+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
5,160 (+0.4% / +22)
4.1609(+0.0000) (87+0 votes)
6,860 (+0.2% / +12)
3.8333(+0.0000) (12+0 votes)
9,320 (+4.6% / +411)
6,429 (-0.3% / -19)
3.4096(+0.0000) (83+0 votes)
7,039 (+0.4% / +31)
3.1667(+0.0000) (24+0 votes)
109
Trocker
5,086 (+2.2% / +110)
4.2917(+0.0000) (24+0 votes)
4,443 (+1.0% / +46)
4.6481(+0.0000) (54+0 votes)
242 (+4.3% / +10)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
4,559 (-31.2% / -2,069)
5,472 (-7.9% / -469)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,959 (+2.9% / +138)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,833 (+1.1% / +31)
4.2655(+0.0000) (113+0 votes)
4,368 (-0.3% / -14)
3.5(+0.1154) (14+1 votes)
38 (-5.0% / -2)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
5,169 (+1.9% / +96)
2.1429(+0.0000) (7+0 votes)
2,965 (+0.5% / +15)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
4,228 (+1.6% / +68)
1.8889(+0.0000) (9+0 votes)
3,190 (+0.9% / +30)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,574 (-0.5% / -14)
3.9412(+0.0000) (17+0 votes)
3,941 (+2.6% / +101)
3,918 (+2.2% / +86)
76 (+5.6% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,737 (+2.6% / +94)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,940 (+0.3% / +5)
4.0909(+0.0000) (77+0 votes)
2,364 (-0.3% / -8)
4.1176(+0.0000) (17+0 votes)
2,694 (-0.4% / -10)
3.5806(+0.0000) (31+0 votes)
2,596 (-0.1% / -3)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
185 (-3.6% / -7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,157 (+0.4% / +9)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
134
WinRar
2,774 (+1.1% / +30)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
2,837 (+1.1% / +32)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
3,092 (-20.7% / -809)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,148 (+1.3% / +27)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
2,563 (-0.4% / -11)
3.0909(+0.0000) (11+0 votes)
2,098 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
2,087 (+3.0% / +60)
4.1(+0.2818) (10-1 votes)
2,289 (-0.0% / -1)
3.0357(+0.0000) (28+0 votes)
2,331 (-0.4% / -10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
143
Dastine
2,033 (-1.8% / -37)
3.5263(+0.0000) (19+0 votes)
1,935 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (30+0 votes)
1,672 (+0.4% / +6)
2.9412(+0.0000) (51+0 votes)
2,222 (+1.5% / +33)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+18.2% / +2)
1,324 (-0.8% / -11)
4.4545(+0.0000) (22+0 votes)
1,397 (-0.2% / -3)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
1,138 (+1.3% / +15)
4.0(+0.0000) (35+0 votes)
1,384 (+0.1% / +1)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
1,058 (+1.4% / +15)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
1,384 (+0.2% / +3)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,413 (+0.0% / +0)
2.6923(+0.0000) (13+0 votes)
1,178 (+0.3% / +4)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
156
Wikiword
4 (-20.0% / -1)
3 (-25.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,133 (+0.1% / +1)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
1,031 (+0.3% / +3)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
1,124 (+0.2% / +2)
2.9697(+0.0000) (33+0 votes)
1,423 (+2.5% / +35)
897 (+0.6% / +5)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
1,012 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
960 (-0.4% / -4)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
1,178 (+4.5% / +51)
419 (-0.5% / -2)
4.6813(+0.0000) (91+0 votes)
1,148 (-0.3% / -4)
2.1765(+0.0000) (17+0 votes)
918 (+0.5% / +5)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
631 (-0.9% / -6)
4.3514(+0.0000) (37+0 votes)
752 (-0.5% / -4)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
778 (+0.9% / +7)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
768 (+1.1% / +8)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
823 (+1.4% / +11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
175
Now Seoul
491 (-0.4% / -2)
4.875(+0.0000) (16+0 votes)
872 (+0.5% / +4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
575 (+0.0% / +0)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
585 (-0.5% / -3)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
395 (+1.3% / +5)
4.75(+0.0000) (20+0 votes)
310 (-1.3% / -4)
4.8246(+0.0000) (57+0 votes)
769 (-0.9% / -7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
927 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
558 (+0.9% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
610 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
710 (+0.3% / +2)
187
Cat facts
20 (+0.0% / +0)
188
alugha
361 (-0.3% / -1)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
423 (+1.2% / +5)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
630 (+2.4% / +15)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
651 (+6.7% / +41)
415 (+0.5% / +2)
4.6471(+0.0000) (17+0 votes)
361 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
582 (-1.2% / -7)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
195
mPandanda
478 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
196
Qure
395 (+0.3% / +1)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
384 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
547 (+1.7% / +9)
2.5714(+0.0000) (7+0 votes)
274 (+1.5% / +4)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
470 (-1.3% / -6)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
201
Lifetab
399 (-0.5% / -2)
3.4706(+0.0000) (17+0 votes)
489 (+1.0% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
404 (+0.0% / +0)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
488 (+5.6% / +26)
1.9143(+0.0000) (35+0 votes)
311 (+2.3% / +7)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
276 (-0.4% / -1)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
2,424 (+0.7% / +17)
2.1818(+0.0000) (11+0 votes)
397 (+4.2% / +16)
209
Buboflash
248 (-1.2% / -3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
336 (+3.1% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
350 (+2.0% / +7)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
278 (+1.5% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
368 (+1.7% / +6)
366 (+10.6% / +35)
273 (+1.9% / +5)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
362 (+6.2% / +21)
336 (+6.0% / +19)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
290 (+4.3% / +12)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
229 (+0.9% / +2)
2.6957(+0.0000) (23+0 votes)
185 (+0.0% / +0)
3.8125(+0.0000) (16+0 votes)
240 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
223
AdKitten
168 (+2.4% / +4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
223 (-2.6% / -6)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
6 (+50.0% / +2)
269 (+0.4% / +1)
257 (+0.0% / +0)
228
Throbber
217 (-0.9% / -2)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
217 (-0.5% / -1)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
217 (+2.4% / +5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
240 (+0.4% / +1)
215 (-0.9% / -2)
152 (-1.9% / -3)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
210 (+6.6% / +13)
151 (+4.1% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
207 (+1.0% / +2)
176 (+2.3% / +4)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
216,311 (-1.4% / -3,032)
4.9048(+0.0000) (21+0 votes)
239
Pirateer
116 (-4.1% / -5)
4.35(+0.0000) (20+0 votes)
177 (-0.6% / -1)
2.5556(+0.0000) (18+0 votes)
241
Croosing
127 (+3.3% / +4)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
242
uCheck
169 (+2.4% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
159 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
109 (-1.8% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
150 (-1.3% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
102 (+2.0% / +2)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
152 (-0.7% / -1)
152 (+1.3% / +2)
129 (+3.2% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
144 (-1.4% / -2)
61 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (37+0 votes)
101 (-2.9% / -3)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
119 (+1.7% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
127 (-5.2% / -7)
107 (+3.9% / +4)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
118 (+0.9% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
118 (+3.5% / +4)
1.6(+0.0000) (5+0 votes)
258
QuieNet
81 (-2.4% / -2)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
117 (+3.5% / +4)
116 (+3.6% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
115 (-5.0% / -6)
262
Inspire
103 (-2.8% / -3)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
118 (+3.5% / +4)
264
deblurr
79 (-1.2% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
91 (-1.1% / -1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
90 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
103 (-1.0% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
103 (-4.6% / -5)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
89 (+4.7% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
61 (-7.6% / -5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
96 (-4.0% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
88 (-1.1% / -1)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
77 (-4.9% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9 (+28.6% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
275
Kanban
90 (-1.1% / -1)
91 (-3.2% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
86 (-2.3% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
90 (+0.0% / +0)
111 (+1.8% / +2)
280
Velocity
84 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (+75.0% / +3)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
1 (-50.0% / -1)
67 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
59 (+3.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
67 (+3.1% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
64 (-3.0% / -2)
51 (+6.2% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
53 (-1.9% / -1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
61 (-3.2% / -2)
61 (+8.9% / +5)
45 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
59 (-1.7% / -1)
50 (-5.7% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
57 (-1.7% / -1)
57 (+18.8% / +9)