extension ExtPose

Keyword: wonder

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
94,801 (+0.9% / +874)
1.705(+0.0000) (3,468+0 votes)
2,396 (-1.0% / -24)
5.0(+0.0000) (46+0 votes)
25,722 (-0.3% / -79)
3.8371(+0.0000) (313+0 votes)
46,589 (+3.9% / +1,751)
5.0(+0.0000) (100+0 votes)
190 (-5.0% / -10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
739 (+1.4% / +10)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
541 (+1.3% / +7)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
123 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
114 (+2.7% / +3)
33 (+0.0% / +0)
37 (+2.8% / +1)
47 (-2.1% / -1)
12 (+0.0% / +0)
22 (+0.0% / +0)
12 (+33.3% / +3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (+40.0% / +2)
7 (+40.0% / +2)
4 (-20.0% / -1)
5 (-16.7% / -1)
48,001 (+1.5% / +707)
5.0(+0.0000) (905+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
4 (+100.0% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
95,873 (+0.7% / +671)
1.8908(+0.0000) (3,964+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+200.0% / +2)
9,311 (+0.1% / +6)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
135 (+3.8% / +5)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
4,472 (+0.2% / +7)
2,154 (+2.4% / +50)
4.6(+0.0068) (60+1 votes)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
3,449 (-0.8% / -27)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
120 (-1.6% / -2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
47 (-2.1% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28 (-6.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
97 (-5.8% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
836 (+1.5% / +12)
4.625(+0.0000) (24+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
473,655 (+0.0% / +109)
4.2057(+0.0000) (282+0 votes)
190,186 (+0.2% / +322)
4.997(+0.0000) (1,352+0 votes)
201,588 (-0.8% / -1,619)
4.4517(+0.0000) (5,056+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
193,044 (-0.1% / -290)
4.2729(+0.0000) (425+0 votes)
157,590 (-0.6% / -912)
4.3476(+0.0000) (1,289+0 votes)
180,450 (+0.1% / +181)
4.3562(+0.0022) (292+1 votes)
142,464 (+0.1% / +80)
4.2712(+0.0000) (981+0 votes)
256,810 (+0.6% / +1,499)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
293,981 (+0.5% / +1,543)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
43,408 (+0.7% / +297)
4.8539(-0.0002) (657-1 votes)
35,074 (+0.5% / +190)
4.9978(+0.0000) (917+0 votes)
51,101 (+0.1% / +53)
4.024(+0.0000) (333+0 votes)
24,654 (+0.7% / +161)
5.0(+0.0000) (1,076+0 votes)
29,828 (-0.9% / -284)
5.0(+0.0000) (321+0 votes)
415 (+0.2% / +1)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
90,640 (+0.6% / +582)
1.4498(+0.0000) (2,501+0 votes)
17,628 (-0.5% / -97)
5.0(+0.0000) (889+0 votes)
53,571 (+1.7% / +896)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
39 (+8.3% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
14,908 (+2.1% / +308)
5.0(+0.0000) (296+0 votes)
30,762 (+2.1% / +631)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
13,438 (+1.5% / +205)
5.0(+0.0000) (303+0 votes)
18,418 (-0.6% / -111)
4.105(+0.0000) (238+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
16,809 (+0.5% / +82)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
8,588 (+0.8% / +64)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
9,680 (+0.6% / +56)
4,043 (-0.1% / -4)
4.4303(+0.0000) (251+0 votes)
6,714 (-0.2% / -16)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,141 (-0.5% / -21)
4.2396(+0.0000) (96+0 votes)
4,397 (-0.7% / -32)
4.2121(+0.0000) (33+0 votes)
4,840 (-0.6% / -29)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
5,565 (+2.0% / +111)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,958 (-4.4% / -135)
4.9333(+0.0000) (30+0 votes)
3,867 (+0.5% / +18)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
2,617 (+0.4% / +10)
4.3939(+0.0000) (33+0 votes)
2,336 (-0.6% / -14)
4.6591(+0.0000) (44+0 votes)
2,593 (-0.9% / -24)
3.9286(+0.0000) (14+0 votes)
2,914 (+0.4% / +11)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,433 (-0.8% / -12)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,551 (+1.0% / +15)
4 (+0.0% / +0)
1,037 (-2.3% / -24)
3.3333(+0.0000) (18+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
674 (-0.9% / -6)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
785 (-0.6% / -5)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
506 (-1.0% / -5)
4.9545(+0.0000) (22+0 votes)
104
netflixQ
536 (-0.4% / -2)
3.9355(+0.0000) (31+0 votes)
632 (+0.5% / +3)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
593 (+0.7% / +4)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
520 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
398 (+1.8% / +7)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
373 (-0.5% / -2)
4.5(+0.0000) (44+0 votes)
597 (-1.8% / -11)
2.0(+0.0000) (6+0 votes)
519 (-0.8% / -4)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
387 (-1.8% / -7)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
429 (+0.2% / +1)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
114
Exify
376 (+0.5% / +2)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
477 (+0.0% / +0)
116
Bugsee
349 (+0.6% / +2)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
372 (+1.4% / +5)
3.3571(+0.0000) (14+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
119
Maskbook
335 (-3.2% / -11)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
310 (-1.6% / -5)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
359 (-1.1% / -4)
215 (+0.5% / +1)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
191 (+1.6% / +3)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
124
Furball
188 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
180 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
219 (-0.9% / -2)
194 (+1.0% / +2)
172 (+2.4% / +4)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
132 (+0.8% / +1)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
95 (-7.8% / -8)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
115 (+1.8% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
132
Is It Up
107 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
133
YouMix
106 (+7.1% / +7)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
85 (+6.2% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
136
WONDR
106 (+1.9% / +2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
138
CoinBlock
83 (-4.6% / -4)
2 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
68 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
141
Context
73 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
19,349 (-0.2% / -42)
4.397(+0.0000) (335+0 votes)
61 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
62 (-3.1% / -2)
46 (+4.5% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
39 (+5.4% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
44 (-2.2% / -1)
43 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
33 (-5.7% / -2)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
38 (-2.6% / -1)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
37 (-2.6% / -1)
155
Trailr
23 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
34 (-2.9% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,159 (-0.3% / -12)
3.9524(+0.0000) (21+0 votes)
27 (+8.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
161
Measur
25 (-3.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
15 (+36.4% / +4)
21 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
13 (+8.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
174
spaces
11 (+10.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
478 (-0.6% / -3)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
176
Pipa
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
178
Tab Graph
11 (+10.0% / +1)
33 (+17.9% / +5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
9 (-10.0% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
9 (-10.0% / -1)
185
Slocher
6 (+50.0% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8 (-20.0% / -2)
8 (+14.3% / +1)
8 (-11.1% / -1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
7 (+16.7% / +1)
191
FF Unit
6 (+20.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
194
WhereWasI
5 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,010,162 (-0.0% / -362)
2.7103(+0.0000) (145+0 votes)
833,853 (-2.3% / -19,581)
5.0(+0.0000) (36+0 votes)
312,599 (+0.2% / +650)
4.992(+0.0000) (2,008+0 votes)
282,420 (+0.0% / +25)
4.9794(-0.0000) (2,725-1 votes)
205,369 (-0.3% / -622)
4.9989(-0.0000) (3,695-1 votes)
732,919 (-3.0% / -22,546)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
174,386 (+0.1% / +242)
5.0(+0.0000) (1,495+0 votes)
4 (-20.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
206
LandAhead
4 (+0.0% / +0)
155,805 (-0.1% / -169)
5.0(+0.0000) (1,919-1 votes)
834,425 (-2.3% / -19,502)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
131,694 (-0.0% / -37)
5.0(+0.0000) (2,403-1 votes)
627,695 (-1.7% / -11,067)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
505,820 (-1.9% / -9,885)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
93,346 (-0.1% / -115)
4.9969(+0.0000) (1,278+0 votes)
81,111 (+0.1% / +117)
4.9988(+0.0000) (1,692+0 votes)
294,993 (+0.6% / +1,659)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
83,250 (-0.0% / -8)
5.0(+0.0000) (1,195+0 votes)
281,570 (+0.5% / +1,378)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
263,857 (+0.4% / +1,013)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
67,399 (-0.7% / -460)
5.0(+0.0000) (1,131+0 votes)
219
sanity
3 (-25.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
252,406 (-0.3% / -828)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
58,006 (-0.3% / -200)
5.0(+0.0000) (596+0 votes)
75,752 (-0.4% / -315)
4.8832(+0.0000) (137+0 votes)
37,525 (-0.2% / -60)
5.0(+0.0000) (704+0 votes)
132,543 (-2.9% / -3,964)
132,444 (-2.9% / -3,974)
132,393 (-2.9% / -3,980)
31,336 (+1.6% / +493)
5.0(+0.0000) (425+0 votes)
24,020 (-0.8% / -205)
4.9966(+0.0000) (1,179+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
232
Jacket?
3 (+50.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
33,062 (-0.6% / -214)
4.5123(+0.0000) (1,177+0 votes)
234
MyStart
30,138 (-0.5% / -139)
4.5254(+0.0000) (1,279+0 votes)
29,616 (-0.4% / -107)
4.0588(+0.0000) (952+0 votes)
27,964 (-0.4% / -101)
4.0025(+0.0000) (801+0 votes)
15,108 (+0.8% / +113)
4.986(+0.0000) (215+0 votes)
11,845 (-0.4% / -52)
4.6936(+0.0000) (532+0 votes)
11,634 (-0.5% / -61)
5.0(+0.0000) (301+0 votes)
14,689 (+1.7% / +239)
4.216(+0.0000) (375+0 votes)
8,219 (-0.2% / -17)
5.0(+0.0000) (440+0 votes)
13,997 (+0.1% / +16)
4.9167(+0.0000) (24+0 votes)
12,471 (-0.3% / -41)
4.0193(+0.0000) (207+0 votes)
10,442 (-0.0% / -1)
4.4667(+0.0000) (390+0 votes)
10,846 (+0.1% / +7)
3.7282(+0.0000) (195+0 votes)
11,652 (-0.1% / -14)
4.4017(+0.0000) (117+0 votes)
12,230 (-0.2% / -27)
4.4578(+0.0000) (83+0 votes)
6,491 (+0.3% / +22)
5.0(+0.0000) (296+0 votes)
8,827 (-0.6% / -51)
5.0(+0.0000) (73+0 votes)
6,369 (+0.7% / +42)
5.0(+0.0000) (288+0 votes)
5,879 (+0.9% / +54)
5.0(+0.0000) (352+0 votes)
6,107 (+0.8% / +51)
5.0(+0.0000) (266+0 votes)
5,099 (-1.5% / -78)
4.2219(+0.0000) (10,318+0 votes)
5,935 (+2.2% / +125)
5.0(+0.0000) (239+0 votes)
13,706 (-0.3% / -40)
3.2077(+0.0000) (130+0 votes)
9,266 (-0.3% / -29)
4.2793(+0.0000) (111+0 votes)
8,665 (+0.3% / +27)
4.2893(+0.0000) (121+0 votes)
11,087 (-0.0% / -2)
4.1667(+0.0000) (18+0 votes)
8,572 (-0.1% / -10)
3.7471(+0.0000) (87+0 votes)
8,034 (+0.2% / +16)
3.7377(+0.0000) (122+0 votes)
10,892 (-0.6% / -67)
3.4(+0.0000) (155+0 votes)
7,667 (-0.2% / -16)
4.3505(+0.0000) (97+0 votes)
7,943 (-0.5% / -42)
4.0833(+0.0000) (36+0 votes)
7,658 (+0.1% / +9)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
5,483 (-0.8% / -45)
5.0(+0.0000) (41+0 votes)
6,540 (-0.4% / -23)
3.9753(+0.0000) (81+0 votes)
6,323 (-0.3% / -17)
3.7719(+0.0000) (57+0 votes)
5,473 (-0.7% / -38)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
5,371 (-0.5% / -25)
4.5222(+0.0000) (90+0 votes)
4,919 (+0.1% / +6)
4.7407(+0.0000) (27+0 votes)
5,561 (+0.1% / +7)
3.8125(+0.0000) (48+0 votes)
273
floccus
5,537 (+0.6% / +33)
4.1579(+0.0000) (19+0 votes)
4,856 (-0.1% / -7)
3.7083(+0.0000) (24+0 votes)
3,223 (+0.6% / +20)
5.0(+0.0000) (51+0 votes)
3,283 (-0.3% / -11)
5.0(+0.0000) (43+0 votes)
3,145 (-0.3% / -8)
5.0(+0.0000) (47+0 votes)
3,198 (+0.3% / +10)
5.0(+0.0000) (43+0 votes)
3,120 (+1.7% / +53)
4.9091(+0.0000) (44+0 votes)
3,644 (-0.8% / -29)
4.3333(+0.0000) (63+0 votes)
4,947 (+0.2% / +11)
3.64(+0.0000) (50+0 votes)
282
Sudoku
6,389 (-0.2% / -14)
1.3426(+0.0000) (216+0 votes)
2,754 (-1.5% / -43)
5.0(+0.0000) (40+0 votes)
2,546 (-0.5% / -14)
5.0(+0.0000) (50+0 votes)
2,706 (+1.6% / +43)
5.0(+0.0000) (39+0 votes)
2,543 (+0.5% / +12)
5.0(+0.0000) (49+0 votes)
2,872 (-2.0% / -60)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
2,470 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (49+0 votes)
2,468 (-0.1% / -3)
5.0(+0.0000) (48+0 votes)
2,491 (-1.9% / -47)
5.0(+0.0000) (45+0 votes)
2,496 (-0.6% / -14)
5.0(+0.0000) (47+0 votes)
2,332 (-1.2% / -28)
5.0(+0.0000) (47+0 votes)
2,384 (-0.5% / -11)
4.9796(+0.0000) (49+0 votes)
2,335 (-1.1% / -26)
5.0(+0.0000) (47+0 votes)
2,428 (+1.5% / +35)
5.0(+0.0000) (43+0 votes)
2,457 (+1.0% / +24)
5.0(+0.0000) (40+0 votes)
4,425 (+0.3% / +12)
3.4167(+0.0000) (24+0 votes)
2,362 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (43+0 votes)
2,308 (+2.4% / +54)
5.0(+0.0000) (50+0 votes)
2,371 (+0.7% / +16)
5.0(+0.0000) (43+0 votes)