extension ExtPose

Keyword: waste

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
22,727 (-0.1% / -17)
3.9601(+0.0000) (276+0 votes)
29,732 (+0.4% / +122)
1.8391(+0.0000) (1,063+0 votes)
906,212 (+0.2% / +1,618)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
1,594 (+0.3% / +5)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
5,031 (+1.0% / +51)
3.4(+0.0000) (35+0 votes)
89,352 (+0.2% / +156)
4.0222(-0.0008) (90+3 votes)
4,023 (+0.7% / +29)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,758 (+0.9% / +16)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
291 (-0.7% / -2)
3.5556(+0.0000) (9+0 votes)
76 (-1.3% / -1)
19,953 (+0.1% / +29)
3.9298(+0.0000) (57+0 votes)
2,001 (-0.1% / -3)
4.2667(+0.0000) (15+0 votes)
159,026 (+0.1% / +200)
4.6793(+0.0008) (842+2 votes)
17,959 (+1.1% / +188)
3.5152(-0.0387) (66+1 votes)
1,854 (+0.7% / +12)
3.2264(+0.0000) (53+0 votes)
330 (-1.5% / -5)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
324 (+0.6% / +2)
5 (+0.0% / +0)
39 (-2.5% / -1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
33 (+3.1% / +1)
1,056,770 (+0.1% / +761)
4.7035(+0.0001) (17,429+9 votes)
1,642,246 (+0.1% / +2,439)
4.514(-0.0001) (25,106+3 votes)
22 (-4.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
958,641 (+0.2% / +1,569)
4.2349(-0.0002) (6,994+9 votes)
1,804,705 (-0.1% / -1,483)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
19 (-13.6% / -3)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
760,744 (+0.1% / +638)
4.2571(+0.0033) (459+2 votes)
477,484 (+0.1% / +561)
4.6571(+0.0000) (939+0 votes)
373,547 (+0.0% / +16)
4.4355(+0.0000) (597+0 votes)
108 (+1.9% / +2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
155,612 (+0.3% / +499)
4.4208(-0.0028) (1,017+2 votes)
103,269 (+0.6% / +606)
4.7151(+0.0047) (186+3 votes)
14 (+0.0% / +0)
131,846 (+1.2% / +1,564)
3.7184(+0.0028) (103+1 votes)
146,220 (+0.9% / +1,287)
4.5556(+0.0000) (45+0 votes)
64,515 (+0.0% / +17)
4.5813(+0.0000) (5,285+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
68,180 (+0.3% / +175)
4.4038(+0.0008) (2,640+5 votes)
104,713 (+0.1% / +59)
3.4573(+0.0000) (363+0 votes)
23,900 (-0.2% / -56)
4.7565(+0.0000) (4,168+0 votes)
47,868 (+0.8% / +388)
4.7558(+0.0119) (172+8 votes)
35,217 (+0.3% / +90)
4.9168(+0.0000) (565+0 votes)
71,876 (-10.9% / -8,802)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
53,164 (+0.6% / +301)
3.6667(-0.0190) (141+1 votes)
86,904 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (14+0 votes)
56,593 (+1.3% / +700)
4.0909(-0.2424) (11+2 votes)
48
Cat Tab
10 (-9.1% / -1)
49
ProKeys
29,754 (+0.7% / +200)
4.4976(+0.0000) (209+0 votes)
32,812 (+0.5% / +179)
3.8608(+0.0000) (79+0 votes)
60,863 (+0.0% / +5)
2.0799(+0.0033) (889+1 votes)
38,696 (+0.3% / +121)
4.25(+0.0000) (20+0 votes)
30,764 (+0.5% / +145)
4.2179(+0.0000) (78+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
17,970 (+0.2% / +28)
4.6667(+0.0000) (93+0 votes)
56
Feedbro
18,345 (-0.2% / -40)
4.5723(+0.0000) (346+0 votes)
27,223 (+0.1% / +30)
4.3889(+0.0359) (18+1 votes)
20,685 (+0.5% / +103)
4.2941(+0.0000) (51+0 votes)
21,015 (+0.2% / +39)
4.4375(+0.0000) (16+0 votes)
15,421 (+0.1% / +8)
4.1087(+0.0000) (46+0 votes)
14,823 (-0.3% / -41)
4.6531(+0.0000) (49+0 votes)
25,675 (-1.4% / -375)
14,502 (+1.0% / +147)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
8,364 (+0.1% / +12)
3.9075(+0.0000) (346+0 votes)
14,848 (+0.8% / +115)
3.3913(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.7% / +68)
4.1905(+0.0000) (21+0 votes)
8,503 (-0.2% / -15)
3.8776(+0.0000) (49+0 votes)
8,977 (+0.6% / +52)
3.8421(+0.0000) (19+0 votes)
7,469 (+0.6% / +47)
3.9434(+0.0000) (53+0 votes)
70
Clear
5,545 (+1.1% / +60)
3.9388(+0.0000) (49+0 votes)
6,748 (+1.6% / +109)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,630 (+0.3% / +15)
4.52(+0.0000) (25+0 votes)
4,991 (-0.4% / -20)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
3,122 (+0.2% / +7)
4.7857(+0.0000) (28+0 votes)
2,728 (-0.5% / -14)
4.7353(+0.0000) (34+0 votes)
4,125 (+0.8% / +31)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
78
Edgar
3,096 (-0.1% / -4)
4.0312(+0.0000) (32+0 votes)
2,675 (+1.1% / +30)
4.4615(+0.0000) (26+0 votes)
1,429 (-0.7% / -10)
4.8868(+0.0000) (106+0 votes)
2,324 (+0.3% / +6)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
2,123 (+2.8% / +58)
4.65(+0.0000) (20+0 votes)
83
Carrot
1,915 (+1.1% / +21)
4.4483(+0.0000) (29+0 votes)
1,876 (-0.5% / -10)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,656 (-0.5% / -9)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
1,313 (+0.0% / +0)
4.5577(+0.0000) (208+0 votes)
1,537 (-0.8% / -12)
4.4783(+0.0000) (46+0 votes)
2,752 (+0.1% / +4)
1,230 (-0.2% / -2)
4.3478(+0.0000) (115+0 votes)
90
EOS KIT
1,238 (-0.5% / -6)
4.9524(+0.0000) (21+0 votes)
1,400 (+0.1% / +1)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
1,286 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
1,288 (+0.2% / +2)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
1,428 (-0.3% / -5)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,034 (+0.7% / +7)
4.1818(+0.0000) (33+0 votes)
1,168 (-0.1% / -1)
4.0769(+0.0000) (13+0 votes)
1,059 (+0.7% / +7)
4.3571(+0.0000) (14+0 votes)
98
Frizzle
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,537 (+0.5% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
100
Stopwatch
1,425 (-1.0% / -14)
2.2222(+0.0000) (9+0 votes)
761 (+1.9% / +14)
4.6875(+0.0000) (16+0 votes)
1,071 (+0.1% / +1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
966 (+0.5% / +5)
3.7778(+0.0000) (9+0 votes)
1,224 (-0.1% / -1)
2.5(+0.0000) (18+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
925 (+1.0% / +9)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
791 (+1.4% / +11)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
1,168 (+1.3% / +15)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
608 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (30+0 votes)
657 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
761 (-0.5% / -4)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
589 (+0.3% / +2)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
627 (-0.2% / -1)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
699 (+3.4% / +23)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
115
alugha
411 (-0.2% / -1)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
553 (+0.2% / +1)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
627 (+0.6% / +4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
420 (+2.7% / +11)
3.96(+0.0000) (50+0 votes)
516 (+0.4% / +2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
512 (+0.4% / +2)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
434 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
122
minimal
533 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
123
Haystack
303 (+2.7% / +8)
4.875(+0.0000) (24+0 votes)
124
SiteCop
388 (+0.8% / +3)
4.619(+0.0000) (21+0 votes)
412 (+1.0% / +4)
4.4667(+0.0000) (15+0 votes)
368 (+0.5% / +2)
4.4783(+0.0000) (23+0 votes)
482 (-1.4% / -7)
3.1818(+0.0000) (11+0 votes)
460 (-1.3% / -6)
3.0(+0.0000) (17+0 votes)
129
FatCoupon
294 (+3.5% / +10)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
304 (+0.3% / +1)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0 (1 votes)
132
Xinet CM
413 (+1.0% / +4)
318 (+1.9% / +6)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
316 (+0.6% / +2)
3.5556(+0.0000) (9+0 votes)
239 (-0.8% / -2)
4.5625(+0.0000) (16+0 votes)
309 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
364 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
260 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
300 (+0.3% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
319 (+2.2% / +7)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
339 (+0.0% / +0)
322 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
187 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
144
Focused
206 (+1.5% / +3)
4.381(+0.0000) (21+0 votes)
320 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
220 (+2.8% / +6)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
302 (-0.3% / -1)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
263 (+2.7% / +7)
2.6667(+0.0000) (6+0 votes)
281 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
191 (+1.6% / +3)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
181 (+2.3% / +4)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
279 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
195 (+2.6% / +5)
4.2308(+0.0000) (13+0 votes)
165 (-0.6% / -1)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
155
Tabminder
198 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
242 (+2.1% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
221 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
130 (+2.4% / +3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
152 (-1.9% / -3)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
159 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
211 (-0.9% / -2)
194 (-2.0% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
142 (-7.2% / -11)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
160 (+2.6% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
129 (+1.6% / +2)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
130 (+0.8% / +1)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
107 (+2.9% / +3)
4.3571(+0.0000) (14+0 votes)
132 (+0.8% / +1)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
132 (+1.5% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
126 (-3.8% / -5)
135 (+3.1% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
109 (-1.8% / -2)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
98 (-2.0% / -2)
3.28(+0.0000) (25+0 votes)
174
URL2QR
84 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
95 (+6.7% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
98 (+1.0% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
72 (+2.9% / +2)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
106 (+2.9% / +3)
86 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
99 (-1.0% / -1)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
95 (+2.2% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
103 (+7.3% / +7)
94 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
94 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
67 (+3.1% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
67 (-1.5% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
85 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
69 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
80 (-1.2% / -1)
76 (+1.3% / +1)
52 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
72 (-4.0% / -3)
45 (-4.3% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
61 (-3.2% / -2)
55 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
64 (-4.5% / -3)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
67 (+6.3% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
62 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
60 (-4.8% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
52 (+2.0% / +1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
51 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
55 (-6.8% / -4)
57 (-3.4% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
40 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
44 (-8.3% / -4)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
4.8125(+0.0000) (16+0 votes)
51 (-5.6% / -3)
216
DateAha
37 (+2.8% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
53 (+1.9% / +1)
46 (+4.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
52 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
44 (-8.3% / -4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
50 (+2.0% / +1)
51 (+6.2% / +3)
41 (+2.5% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
47 (+4.4% / +2)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
45 (-2.2% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
38 (-2.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
229
Focuser
34 (+3.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
34 (-2.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
231
Curia
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
232
Snake
41 (+2.5% / +1)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
233
Hypertune
38 (+2.7% / +1)
234
ValueTime
23 (-4.2% / -1)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
34 (-10.5% / -4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
35 (+9.4% / +3)
37 (+8.8% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
35 (+9.4% / +3)
34 (+13.3% / +4)
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
242
Lifeday
26 (-3.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
32 (-5.9% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
247
POGO.io
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
28 (+0.0% / +0)
252
Focuser
27 (-3.6% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
253
Rage Mode
25 (+0.0% / +0)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
31 (+14.8% / +4)
25 (-7.4% / -2)
28 (+3.7% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
25 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
262
Untick
24 (+0.0% / +0)
263
PubMonkey
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
266
Rollio
25 (+8.7% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
24 (+9.1% / +2)
24 (+9.1% / +2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
22 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
272
Grips
21 (+10.5% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
16 (-5.9% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
276
eBay
20 (+5.3% / +1)
20 (+11.1% / +2)
15 (-6.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
16 (-11.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
16 (+6.7% / +1)
285
Ximble
14 (+0.0% / +0)
15 (+7.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
13 (+0.0% / +0)
14 (+7.7% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
291
YOUWallet
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
296
Calldrip
13 (+8.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
9 (-10.0% / -1)