extension ExtPose

Từ điển Nhật Việt

Description from extension meta

Bookmark từ vựng, lưu từ vựng theo dạng bài học, dễ ôn tập

Image from store Từ điển Nhật Việt
Description from store JaVoca Extension cung cấp các chức năng: ・Tra từ điển Việt Nhật, Nhật Việt trên tất cả các website chỉ bằng 1 thao tác double click chuột. ・ Lưu trữ từ vựng một cách hệ thống theo các bài học. ・ Tra từ trong bài học của người dùng khác

Statistics

Installs
17 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-08-21 / 1.8
Listing languages
vi

Links