extension ExtPose

เลื่อนซูม +

CRX id

pccckmaobkjjboncdfnnofkonhgpceea-

Description from extension meta

Zoom images/videos on all your favorite websites (Facebook, Amazon, etc). Simply hover your mouse over the image to enlarge it.

Image from store เลื่อนซูม +
Description from store เมาส์อยู่เหนือของคุณชี้ของเมาส์มาอยู่เหนือทุกภาพในการรองรับเว็บไซต์และคนส่วนขยายโดยอัตโนมัติจะเพิ่มขนาดภาพให้มันเต็มขนาดทำให้แน่ใจว่ามันยังเข้ากับหน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์. This is an open source version of the original HoverZoom extension which is now overrun by malware and deleted from store. In this version all spyware has been removed, many bugs were fixed and new features were added. It doesn't collect any statistics by default. The only permission it needs is to access data on all websites (to extract full images), and *optional* permissions to access browser history, download/save images or get tab urls for per-site configuration. Sometimes sites change design and when it happens extension needs to be updated. Please report any issues with zoom not working by using Support tab or https://github.com/extesy/hoverzoom/issues page.

Latest reviews

 • (2021-07-30) FakeCyanide Comrade: Bugs here and there but I have yet to find something better. Solid extension thank you
 • (2021-07-11) n ascentt: been using this extension for years, love it and am lost using computers without it. That being said I wish it remembered where you last saved to. Hate having to navigate back to the same folder every single time.
 • (2021-07-08) Ryan Mardell: Great extension, absolutely essential. The only issue I find nowadays is more a problem with Google themselves: since extensions aren't "allowed" to save to directories other than the default Downloads, the extension no longer saves to the directory I'd previously saved to. Any way to edit this without Google's stupidity? To clarify: If I saved something to "C:\Media", the next file saved would default to that directory, instead of resetting to Downloads. Any way to restore the previous functionality or revert to an older version?
 • (2021-06-28) Moncho B: Hace lo que promete. Para los que ya tenemos presbicia se agradece
 • (2021-06-21) ;; Shinnie'Skky: Ya no sirve, antes me funcionaba de maravilla, pero ya no. Intente desinstalar y volverla a instalar, y sigue sin funcionar.
 • (2021-06-20) Ahmed Saber Shehata: Goooooooooooooooooood
 • (2021-05-29) Khun Somtam: extension not working properly as most photos on facebook doesn't zoom at all
 • (2021-05-27) Mike T: If there's an option to mute videos, I can't find it. It would be nice. Also some images just show regular or thumbnail size, not full size.
 • (2021-05-21) Hydro Shark: great extension no complaints!
 • (2021-05-15) anthrodragon191: I LOVE this extension. I JUST found out how to hide the giant block of text covering each picture when you hover. YOU PRESS THE "/?" key on your keyboard. I was going to manipulate this extension until I found that out
 • (2021-05-04) sufiyan ssinfinitemobile: Loved it and it is very useful, I think there should be some more updates for extension. The extension is not working on google sheets images. Please look into it and let me know your feedback
 • (2021-05-02) Данила Володарский: Doesn't work.
 • (2021-05-01) ماجد الهاشمي: رائعة جداً Very good
 • (2021-04-26) 승짱이: 나만 그런건지는 모르겠지만 일단 잘 작동하던 단축키들이 2021년 4월 23일인가 24일(밤새서 시간감각이 맛이감)일부터 갑자기 안됨. 픽시브, 트위터, 페이스북(이건 심지어 확장 소개에도 맨첫줄근처에 나오는데도 안되냐.), 인스타그램, deviantart, artstation, 텀블러 등등, 줌은 되는데 줌 이후 구글 이미지, 유튜브 (재생목록)섬네일 빼고 단축키가 전부 안먹힘. 마이크로소프트 엣지 사용자이며 마이크로소프트 엣지 추가 기능의 호버줌이나 크롬 확장프로그램에서의 호버줌이나 상황은 전부 같음. 이미지 줌 까지는 되는데 그 이후의 단축키 기능들이 구글이나 유튜브 빼고 전부 막힌듯. T, W, X, S, Z 다 안됨. 특히 T키(누르면 줌된 이미지가 바로 앞/위/이전 탭으로 열림.)는 가장 많이 애용했는데 T 아무리 눌러도 되는곳은 구글 이미지나(이것도 구글 이미지 검색에서만 가능 이미지를 클릭하면 옆에 뜨는사진이나 통합검색쪽에서 몇개뜨는이미지는 줌마저 되지도 않음. 구글 (G)이메일의 경우엔 메일내용에 이미지가 있을경우 이 역시 줌기능은 물론이며 그 이후의 단축키기능들도 잘 작동함.) 유튜브 재생목록의 섬네일뿐.(유튜브의 재생목록의 섬네일뿐임, 다음동영상이나 관련동영상 목록에서는 가끔씩 뜨긴함. 나머지는 역시 안됨.) 그냥 구글, 유튜브빼면 사실상 단축키(다시말하지만 줌까지는 대부분 여전히 잘 작동함. 그 이후 단축키가 안된다고.)는 막힌것같음. 만약에 업데이트가 된다면 다시 작동되면 좋을 뿐이긴한데... 방금 알아낸건데 크롬 확장 프로그램중에 드래그프리(마우스 드래그 & 마우스 우클릭 해제)이게 있었는데 이걸 비활성화하니까 단축키가 다시 제대로 작동하네 ㅋㅋ
 • (2021-04-22) J C: Does Not work
 • (2021-04-21) Dalma Schek: La verdad muy útil, la súper recomiendo, me ha servido bastante en mi casa ya que ahora como todo es virtual se puede ver con mejor claridad las imágenes para todo, trabajo, escuela,.
 • (2021-04-11) Franc Gorenc: It stopped working on facebook. tried with two different browsers, reinstalled the extension. edit: it works now edit: I noticed it also doesn't work on reddit (hoverzoom.js:875 [HoverZoom] Failed to load image: https://preview.redd.it/2pltp9v0a6r61.jpg). it works if I open an image, not in the timeline.
 • (2021-03-26) KID gamethutheky: not active all with fb
 • (2021-03-24) Steal Oil: It's nice and all but like 80% of media on any website just doesn't work like it did before, shame.
 • (2021-03-17) Sue Solo: I've had this extension for years, and it works for the most part. However, recently it has stopped working on Facebook. I have refreshed my FB pages numerous times over the last few days and it still doesn't work. Is there a way to fix this?
 • (2021-03-11) robo 042: This is the best one.
 • (2021-02-28) Alexander A: So, I tried Hover Zoom+ out on Chrome: it won't display a popup when hovering over images on the front page of ArtStation as well as in artists' galleries! When using Imagus on this site, enlarged images pop up right away!
 • (2021-02-24) Barock Obamo: The best add-on for preview..
 • (2021-02-23) 豆花: 可以新增下載圖片的功能嗎,謝謝!
 • (2021-02-14) moni totev: Use - Imagus extensions - for images and video mp4 - in Instagram)
 • (2021-02-02) Khun Somtam: ( thank you for the latest update but some facebook images doesn't work in main facebook home page and in individual facebook group images and it slow to load on some images takes quite a few seconds to display images ..... sad ).
 • (2021-01-31) Uni-Hex: Would be very helpful and convenient if you could add support for other file types when hovering over videos like M4V, MOV, AVI, etc
 • (2021-01-05) Tom Val: A great extension! Makes the browsing experience so much more fluid. Thanks a lot.
 • (2021-01-03) Martin Cooney: fantastic extension been using this for a few years and thought I'd add my praise thank you so much
 • (2021-01-01) Kokodjo: 1. Statt Bilder werden seit heute nur noch leere Textdokumente runtergeladen. 2. Bei Google Bilder wird jetzt immer alles markiert wenn man mit der Maus über ein Bild fährt. (So als wenn man einen Text markiert um ihn zu Kopieren) 3. Funktioniert nicht mehr mit Gifs und Videos auf Twitter (Glaube aber hier ist Twitter selbst das Problem. Keine Ahnung... hat aber vorher super funktioniert) 4. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten die stören aber keinen Einfluss auf meine 2 Sterne Bewertung haben. Im großen und ganzen war Hover Zoom+ früher mal echt besser.
 • (2021-01-01) Fox Moulder: После обновления перестал сохранять картинки.
 • (2020-12-29) Dan W.: Does not work with Pinterest. Fix this and I'll be forever grateful!
 • (2020-12-24) Andres Felipe Ospina Vargas: excelente
 • (2020-12-21) Delerp Turtle: It's a great addition, helps keep me from opening hundreds of tabs to see an image without losing my place while browsing. In fact, I've been using it for years now and can't picture surfing the internet without it. My only complaint is that when images with long captions/descriptions are displayed, it only shows two lines before just abruptly stopping. I don't know if I'm just missing something, but when I look at the options there isn't a choice to expand the caption.
 • (2020-12-15) FleX: Love it!
 • (2020-10-18) tooker24: Love this extension but seems to be a bit broken now. Can't blacklist subdirectories of sites. I entered "google.com/maps" but it stripped everything from the slash forward and just added "google.com" into the list. Tried it half a dozen times. Not sure why it's happening.
 • (2020-10-15) Đình Tuấn: please update for new UI facebook 2020
 • (2020-10-12) Freaky Whyt: It's a good extension. But Hover zoom is not working on Facebook.
 • (2020-10-07) Виталик Косимовский: На алиэкспресс в отзывах увеличивает фото! =)
 • (2020-10-04) Faheem Ahmad: Please add New animations and new faster load using cloudflare DNS and speed up things using cache..
 • (2020-09-30) Paul Carlson: This extension is one of about 6 that I deem must haves. When I'm not utilizing VMs to provide a sort of poor-man's sandbox for my activities, the next best solution is utilizing many browsers and segmenting your day to day activity; banking = browser A. Social = browser B. etc, etc. I only mention this because every time, regardless of that browser's designated purpose, HoverZoom+ gets DL'd within the first 10 min. Every time. For well over half a decade now. The upkeep is truly impressive(yes I know FB and google images are currently ahead in the game of cat and mouse but just wait, I'm betting that Oleg will have his extension back on top, despite facing who knows how many teams of well-paid devs looking to thwart him and his brilliant but entirely harmless to their platform extension - HZ+).
 • (2020-09-29) Viet Anh Nguyen: How to use with facebook?
 • (2020-09-11) The Stupid Support: I think i use this in 2014ish, amaze me that this app still got an update
 • (2020-09-10) Jeffrey Fleischmann: What a great app! I use it every day throughout the day on both my PC and my Chromebox. #2ThumbsUp!
 • (2020-09-09) Nay Rojsupakon: it does not work with new facebook version
 • (2020-09-07) Mohsin Alharthi: thanks man let me get hover of mine own property .comon man iam a good man just trying to get his Right which is legally accepted and religiuosly and logically and humanARY and Animally even accepted
 • (2020-08-30) Brendan J Boehr: The very best extension... but no longer? For the past few months this hasn't worked in Google Images or Facebook, and neither on many other sites. Once upon a time: it was perfect. OPEN SOURCE FTW
 • (2020-08-29) lim wesley: was using it perfect until new fb interface in 2020 and old interface will closed n next month, anyone can fixed it ?
 • (2020-08-27) Марина Шубина: Не работает в Microsoft Edge (Сhrome)
 • (2020-08-25) Hizumi Hizaki: needs an update with the new Facebook UI

Latest issues

 • (2016-09-25, v:1.0.89) Роман Шульженко: ВКонтакте
  Перестал работать в ВК в хроме. В яндексе работает
 • (2016-09-23, v:1.0.89) Maggie Webb: Why wot this work anymore?
  my hover zoom app icon is GONE. I cant get anything to zoom. Woke up a few days ago and saw that there was malicious software removed. Now my hover zoom app is gone.
 • (2016-09-22, v:1.0.89) Sean Wales: Small Bug to Report
  Hi - Hoverzoom+ is no longer work for links for the domain 'streamable.com' ... it was previously working great but now links from there won't load.
 • (2016-09-21, v:1.0.89) Anna Cunningham: Sensitivity
  Hi can you please turn down the sensitivity!? Its a pain in the ass when I'm on a blank space and a photo continues to show up. It was a lot better a couple of months ago!
 • (2016-09-12, v:1.0.89) Brian Fachri: bug
  unable to load image facebook
 • (2016-09-01, v:1.0.89) 國嘓嘓: 圖片重複閃爍
  最近圖片會一直重複顯示閃爍 連滑鼠游標移開圖片後也會一直閃爍個不停 甚至是好幾張頁面上不同的照片
 • (2016-08-27, v:1.0.89) Marcus Lim: Reddit hoverzoom not working
  in reddit, it used to load the full image by hovering. Now it simply shows the same sized picture as the thumbnails on reddit.
 • (2016-08-26, v:1.0.89) Ronnie Bradford: Not loading when hovered over url
  I am having issues with hoverzoom+ working when hovering over a url. This used to work. I have uninstalled and reinstalled with no luck
 • (2016-08-25, v:1.0.89) Sven Lakemeier: Facebook
  I'm unable to zoom on facebook profile pictures. Other pictures and other sites seem to work fine
 • (2016-08-24, v:1.0.89) Jose Luis Reyes: Facebook
  Hover zoom perpetually has an image zoomed in when using facebook. Every time I press S the hovered image saves even if I dont press ctrl. This combo kind of accidentally makes me saves pictures all the time whenever I try to type

Statistics

Installs
341,602 history
Category
Rating
4.0 (1,196 votes)
Last update / version
2021-07-29 / 1.0.178
Listing languages

Links