extension ExtPose

Keyword: forecast -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5,910+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (155+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (44+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (64+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (4,784+0 votes)
929 (+1.8% / +16)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
10
Weather
100,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (6,149+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14,721+1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (585+0 votes)
515 (-0.4% / -2)
3.5(+0.0000) (22+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (59+0 votes)
315 (+1.6% / +5)
2.6(+0.0000) (18+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (538+0 votes)
238 (+1.7% / +4)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (631+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
105 (+0.0% / +0)
66 (+4.8% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (245+0 votes)
59 (-1.7% / -1)
50 (-2.0% / -1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
72 (+1.4% / +1)
7,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (75+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (133+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (373+3 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (8,493+2 votes)
904 (+1.6% / +14)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
100,000 (+11.1% / +10,000)
4.6(+0.0000) (344+10 votes)
17 (+0.0% / +0)
176 (+1.1% / +2)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9,711+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (219+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
46
Dooly
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
169 (-1.2% / -2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (16+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (447+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
916 (-0.3% / -3)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
728 (+1.8% / +13)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
63
Weather
762 (+0.7% / +5)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
633 (+1.9% / +12)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
891 (+3.0% / +26)
747 (-0.7% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
764 (+1.6% / +12)
740 (+1.8% / +13)
706 (-1.3% / -9)
70
Roadmap
548 (+1.3% / +7)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
535 (-0.7% / -4)
3.3(+0.0000) (23+0 votes)
33 (+3.1% / +1)
599 (+2.7% / +16)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
571 (+2.3% / +13)
381 (-1.0% / -4)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
512 (+1.8% / +9)
517 (-0.6% / -3)
469 (+1.1% / +5)
414 (-3.0% / -13)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
80
The W
295 (-1.0% / -3)
223 (+0.0% / +0)
181 (-3.7% / -7)
13 (+8.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
174 (+1.8% / +3)
113 (+4.6% / +5)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
147 (-1.3% / -2)
140 (-0.7% / -1)
124 (-4.6% / -6)
125 (+0.8% / +1)
77 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
97 (+2.1% / +2)
94 (+2.2% / +2)
70 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
59 (+3.5% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
97
Elevate
43 (-6.5% / -3)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
50 (-5.7% / -3)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
50 (+4.2% / +2)
101
HexTab
31 (-3.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
192 (+2.7% / +5)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
104
Momentum
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13,808-3 votes)
266 (-0.7% / -2)
3.4(+0.0000) (18+0 votes)
32 (+10.3% / +3)
107
Tubenav
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
108
Evala
22 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
246 (+0.4% / +1)
241 (-1.2% / -3)
600,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11,297+3 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (734+31 votes)
19 (+0.0% / +0)
61 (+1.7% / +1)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
115
truepipe
5 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6,927+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,045+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (40+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (41+0 votes)
121
Black Tab
50,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (39+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
123
TopTab
60,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (37+0 votes)
125
NWTab
50,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
127
AmTab
50,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
128
e-clock
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (715+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
130
Nuthab
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (111+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (217+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
37 (+8.8% / +3)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (538+4 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (264+0 votes)
139
MyZen Tab
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (190+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (90+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (580+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (31+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (26+0 votes)
152
Pretty Js
6,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
153
Mytab
9,000 (-10.0% / -1,000)
2.6(+0.0000) (9+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
155
Re-newtab
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (84+0 votes)
156
Sketch
4,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (49+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (75+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,195+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (113+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.1000) (7+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
955 (-0.2% / -2)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+33.3% / +1)
169
CustomTab
4 (-20.0% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
800 (+0.5% / +4)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
844 (+1.4% / +12)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
787 (+2.5% / +19)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
652 (+1.4% / +9)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
506 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
471 (+3.3% / +15)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
464 (-0.4% / -2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
603 (-0.7% / -4)
8 (-11.1% / -1)
416 (-1.0% / -4)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
247 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
360 (+0.8% / +3)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
392 (-1.3% / -5)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
220 (+1.4% / +3)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
281 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
327 (+4.5% / +14)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
246 (-1.2% / -3)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
250 (-14.7% / -43)
203 (-1.5% / -3)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
199
Sheerba
240 (+0.4% / +1)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
200
Stockal
195 (+0.5% / +1)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
201
Influence
196 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
212 (+2.4% / +5)
128 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
204
Etullo
194 (+2.1% / +4)
151 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
111 (+4.7% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
121 (+3.4% / +4)
120 (+0.0% / +0)
209
538Notify
74 (+2.8% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
63 (+5.0% / +3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
211
Solar
88 (-2.2% / -2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
87 (-2.2% / -2)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
213
GoQuestGo
59 (-3.3% / -2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
92 (-1.1% / -1)
57 (-6.6% / -4)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
76 (-2.6% / -2)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
81 (-1.2% / -1)
66 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
219
Normal
1 (+0.0% / +0)
220
Weather
1 (+0.0% / +0)
45 (-8.2% / -4)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
59 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
63 (-3.1% / -2)
50 (-13.8% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
42 (-2.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
36 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
229
Everest
28 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
47 (+0.0% / +0)
32 (+23.1% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
45 (-6.2% / -3)
41 (+5.1% / +2)
235
MoTo
35 (-5.4% / -2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
37 (-2.6% / -1)
181 (+2.8% / +5)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
34 (+3.0% / +1)
35 (-2.8% / -1)
18 (-5.3% / -1)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
22 (-8.3% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
247
AccessUNC
31 (+3.3% / +1)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
250
ZipAlpha
30 (+150.0% / +18)
251
TurtleTab
19 (+5.6% / +1)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
26 (-3.7% / -1)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
21 (+10.5% / +2)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
565 (-0.7% / -4)
11 (+10.0% / +1)
11 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
7 (-12.5% / -1)
10 (+0.0% / +0)
372 (-1.3% / -5)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
352 (-1.4% / -5)
273
Weatheria
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
273 (+2.6% / +7)
256 (+1.2% / +3)
276
Weatherly
8 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
278
NewWall
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
124 (+4.2% / +5)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (-28.6% / -2)
283
tabyetu
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (82+0 votes)
285
Poncho
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
288
Summit
600,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (167+0 votes)
4 (-20.0% / -1)
4 (+0.0% / +0)
4 (+33.3% / +1)
293
devDesk
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)