extension ExtPose

Keyword: newtab theme -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,268+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (539+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (771+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (10,649+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (269+2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (47+0 votes)
60,000 (+50.0% / +20,000)
4.5 (2 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
1.3(+0.0000) (1,046+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
1.4(+0.0000) (1,122+0 votes)
5.0(+0.0000) (35+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (1,216+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (5,372+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (2,928+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (4,819+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (535+3 votes)
90,000 (+12.5% / +10,000)
1.9(+0.0000) (3,127+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (362+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (5,608+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (2,977+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (73+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
1.6(+0.0000) (1,901+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (4,070+0 votes)
70,000 (+16.7% / +10,000)
5.0(+0.0000) (328+3 votes)
60,000 (+20.0% / +10,000)
5.0(+0.0000) (152+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (1,849+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,249+5 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
1.4(+0.0000) (1,675+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5,170+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (2,000+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (2,561+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (3,597+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (2,226+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (172+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (2,855+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (2,829+1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
5,000 (-16.7% / -1,000)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
1.9(+0.0000) (3,499+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (45+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
1.6(+0.0000) (1,578+0 votes)
2.0(+0.0000) (3,592+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (38+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (1,617+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (74+0 votes)
160 (-3.0% / -5)
20,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (2,679+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
1.4(+0.0000) (1,615+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (3,601+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
1.4(+0.0000) (1,213+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (174+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (50+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (170+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (373+0 votes)
376 (+0.3% / +1)
1.9(+0.0000) (2,836+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (244+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (338+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (613+0 votes)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (2,625+0 votes)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (2,383+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (1,444+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (1,134+0 votes)
4,000 (+33.3% / +1,000)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,000 (+33.3% / +2,000)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (109+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (2,008+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
1.4(+0.0000) (1,157+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (939+3 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (48+0 votes)
488 (+5.2% / +24)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
7,000 (+16.7% / +1,000)
9,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (349+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (68+0 votes)
932 (+0.1% / +1)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
183 (-0.5% / -1)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (95+0 votes)
8,000 (+14.3% / +1,000)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (388+0 votes)
2,000 (+100.0% / +1,000)
824 (+3.0% / +24)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
2,000 (+100.0% / +1,000)
148 (-1.3% / -2)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (103+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
110 (+1.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (55+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+100.0% / +1,000)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
669 (+0.5% / +3)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (40+0 votes)
30,000 (+200.0% / +20,000)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
893 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
8,000 (+33.3% / +2,000)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (61+0 votes)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
8,000 (+33.3% / +2,000)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
89 (-1.1% / -1)
10,000 (+0.0% / +0)
1.6(+0.0000) (2,123+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
136 (+0.7% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (76+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (45+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (26+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (52+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (72+0 votes)
709 (+1.4% / +10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
629 (+2.1% / +13)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
150 (+5.6% / +8)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
26 (-3.7% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
654 (+29.8% / +150)
30,000 (+200.0% / +20,000)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
855 (-0.3% / -3)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
603 (+4.9% / +28)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (38+0 votes)
706 (-1.1% / -8)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
34 (+3.0% / +1)
409 (+1.2% / +5)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
782 (+2.6% / +20)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
831 (-0.7% / -6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (107+0 votes)
646 (+1.1% / +7)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (72+0 votes)
795 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
2,000 (+100.0% / +1,000)
132 (+3.1% / +4)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
660 (+0.6% / +4)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
685 (+2.4% / +16)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
747 (+5.4% / +38)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
634 (-0.2% / -1)
616 (-0.6% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
543 (+0.7% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
755 (+1.5% / +11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
531 (+1.0% / +5)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (362+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
966 (+4.8% / +44)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
824 (+28.1% / +181)
553 (+1.5% / +8)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
892 (+0.6% / +5)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
821 (-0.8% / -7)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
414 (-1.4% / -6)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
654 (+3.0% / +19)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
401 (-0.2% / -1)
4.6(+0.0000) (34+0 votes)
472 (+2.2% / +10)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
282 (+2.9% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
45 (+2.3% / +1)
759 (+1.1% / +8)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
464 (+1.8% / +8)
939 (+1.4% / +13)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
380 (+1.3% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
495 (+1.9% / +9)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
679 (+0.4% / +3)
425 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (27+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
522 (+3.6% / +18)
615 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
500 (+0.6% / +3)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
524 (+2.3% / +12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (2,110+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (44+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(-0.1000) (14+1 votes)
211 (+0.5% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+25.0% / +20,000)
398 (+1.8% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
478 (-0.2% / -1)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
793 (+5.2% / +39)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
523 (+0.2% / +1)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
448 (+2.8% / +12)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (38+0 votes)
555 (+0.5% / +3)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
764 (+4.7% / +34)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
856 (+0.8% / +7)
4.6(+0.0000) (35+0 votes)
882 (+1.4% / +12)
4.4(+0.0000) (30+0 votes)
512 (+0.6% / +3)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
338 (-0.9% / -3)
638 (+5.6% / +34)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
249 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5.0(+0.0000) (53+0 votes)
340 (+5.3% / +17)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
436 (-0.9% / -4)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
498 (+2.7% / +13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (265+0 votes)
381 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
442 (+5.7% / +24)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
40,000 (+33.3% / +10,000)
263 (+1.5% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
346 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+1 votes)
435 (+0.7% / +3)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (80+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (5,145+0 votes)
306 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
3.9(+0.0000) (45+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
375 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,370+0 votes)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
324 (+0.6% / +2)
3.9(+0.0000) (31+0 votes)
287 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (14+0 votes)
271 (+3.4% / +9)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (111+0 votes)
143 (+0.0% / +0)
111 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
70,000 (+40.0% / +20,000)
392 (+2.3% / +9)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+100.0% / +10,000)
30,000 (+50.0% / +10,000)
834 (+1.1% / +9)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
387 (-1.0% / -4)
3.3(+0.0000) (94+0 votes)
280 (+1.8% / +5)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
280 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
671 (+29.0% / +151)
312 (+6.1% / +18)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
641 (+2.7% / +17)
429 (-1.2% / -5)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+1 votes)
657 (+0.0% / +0)
259 (+2.0% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)