extension ExtPose

Keyword: newtab theme

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
241,089 (+0.4% / +919)
4.5(+0.0000) (1,018+1 votes)
144,836 (+0.1% / +180)
4.1(+0.0000) (487+0 votes)
75,702 (+0.3% / +229)
4.6(+0.0000) (597+1 votes)
62,762 (+0.0% / +0)
1.8(-0.2000) (5+1 votes)
88,042 (+0.3% / +236)
3.9(+0.0000) (351+0 votes)
1,368 (+1.6% / +22)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
22,113 (+1.7% / +365)
2.4(+0.0000) (3,396+0 votes)
677 (+1.8% / +12)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
12,570 (+1.6% / +200)
4.9(+0.0000) (106+0 votes)
65,835 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (15,842+0 votes)
482 (-1.4% / -7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
14,570 (+1.2% / +176)
2.3(+0.0000) (3,457+0 votes)
46,464 (+2.0% / +926)
2.2(+0.0000) (10,629+0 votes)
36,603 (+0.9% / +330)
2.8(+0.0000) (5,265+0 votes)
20,319 (+2.3% / +466)
2.2(+0.0000) (2,943+1 votes)
416 (+2.0% / +8)
360 (+3.4% / +12)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
267 (+1.9% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
69,790 (+2.5% / +1,685)
2.8(+0.0000) (4,802+0 votes)
1,420 (+0.9% / +13)
5.0(+0.0000) (64+0 votes)
986 (+3.9% / +37)
10,430 (+2.3% / +235)
1.7(+0.0000) (1,695+0 votes)
3,036 (+0.2% / +5)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
239 (+3.5% / +8)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
239 (-0.8% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,813 (+2.7% / +74)
1.4(+0.0000) (1,079+0 votes)
67,094 (+0.9% / +603)
3.4(+0.0000) (10,267+1 votes)
11,796 (+0.1% / +13)
2.7(+0.0000) (3,141+0 votes)
41,261 (+1.3% / +523)
2.5(+0.0000) (11,322+0 votes)
21,592 (+0.9% / +202)
2.5(+0.0000) (5,623+0 votes)
21,183 (+2.0% / +412)
2.1(+0.0000) (2,980+0 votes)
4,727 (+1.4% / +67)
1.5(+0.0000) (1,219+0 votes)
16,630 (+1.6% / +265)
2.3(+0.0000) (4,344+0 votes)
8,487 (+1.8% / +153)
1.7(+0.0000) (1,402+0 votes)
11,021 (+1.0% / +104)
4.8(+0.0000) (137+0 votes)
24,337 (+1.9% / +464)
2.5(+0.0000) (4,101+0 votes)
157 (+1.3% / +2)
14,121 (+0.9% / +123)
2.6(+0.0000) (4,678+0 votes)
13,667 (+1.2% / +157)
2.0(+0.0000) (3,318+0 votes)
21,608 (+1.5% / +309)
2.4(+0.0000) (4,738+0 votes)
29,425 (+0.5% / +144)
2.8(+0.0000) (4,564+0 votes)
16,533 (+1.1% / +183)
4.9(+0.0000) (207+0 votes)
12,176 (+1.7% / +200)
2.5(+0.0000) (4,353+0 votes)
28,483 (+1.8% / +499)
2.7(+0.0000) (4,930-1 votes)
53,045 (+1.8% / +936)
2.4(+0.0000) (11,187+0 votes)
149 (-0.7% / -1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,156 (+1.6% / +34)
1.3(+0.0000) (1,057+0 votes)
97 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
8,640 (+1.7% / +147)
2.7(+0.0000) (1,742+0 votes)
9,862 (+2.7% / +259)
2.2(+0.0000) (3,450+0 votes)
7,817 (+0.6% / +43)
1.8(+0.0000) (2,029+0 votes)
5,112 (+1.2% / +61)
1.8(+0.0000) (2,862+0 votes)
11,951 (+0.8% / +98)
1.7(+0.0000) (2,100+0 votes)
20,617 (+0.5% / +95)
3.1(+0.0000) (5,913+0 votes)
9,021 (+0.7% / +64)
1.6(+0.0000) (1,905-1 votes)
14,973 (+0.8% / +122)
4.9(+0.0000) (99+0 votes)
333 (+2.5% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
33,783 (+1.9% / +645)
2.0(+0.0000) (9,624+1 votes)
295 (+1.0% / +3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
162 (+0.0% / +0)
16,106 (+1.4% / +215)
2.4(+0.0000) (3,945+0 votes)
15,563 (+0.5% / +72)
2.6(+0.0000) (5,172+0 votes)
4,088 (+1.5% / +62)
1.4(+0.0000) (1,095-1 votes)
89 (+2.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,725 (+1.0% / +65)
1.7(+0.0000) (2,245+0 votes)
5,457 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (2,733+0 votes)
99 (+1.0% / +1)
13,351 (+0.9% / +114)
2.7(+0.0000) (6,533+0 votes)
123 (+1.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,299 (+1.5% / +91)
1.5(+0.0000) (1,858+0 votes)
13,028 (+2.4% / +308)
2.8(+0.0000) (4,782+0 votes)
4,370 (+0.3% / +13)
2.0(+0.0000) (3,169+0 votes)
5,091 (+1.0% / +48)
1.7(+0.0000) (1,921+0 votes)
142 (+2.2% / +3)
4,881 (+1.4% / +66)
4.9(+0.0000) (99+0 votes)
115 (+4.5% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,963 (+0.4% / +12)
1.7(+0.0000) (1,864+0 votes)
90 (+3.4% / +3)
2,937 (+0.7% / +19)
1.4(+0.0000) (1,688+0 votes)
141 (+5.2% / +7)
6,449 (+1.2% / +74)
1.9(+0.0000) (2,247+0 votes)
123 (+9.8% / +11)
175 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
93 (-2.1% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,215 (+0.3% / +6)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
6,857 (+0.5% / +36)
2.0(+0.0000) (3,618+0 votes)
131 (+1.6% / +2)
3,159 (+0.7% / +23)
1.8(+0.0000) (2,582+0 votes)
58 (-4.9% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,486 (+2.7% / +143)
1.8(+0.0000) (2,311+0 votes)
1,963 (+1.3% / +25)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
115 (-1.7% / -2)
2,514 (+1.3% / +33)
1.4(+0.0000) (1,180+0 votes)
4,624 (+1.8% / +81)
1.5(+0.0000) (1,246+0 votes)
1,155 (+0.3% / +3)
1.4(+0.0000) (1,069+0 votes)
11,400 (+5.0% / +543)
123 (+0.8% / +1)
80 (+5.3% / +4)
5,375 (+1.0% / +51)
5.0(+0.0000) (69+0 votes)
84 (+2.4% / +2)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
74 (+1.4% / +1)
2,126 (+3.3% / +67)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
9,922 (+1.9% / +188)
2.2(+0.0000) (2,888+0 votes)
2,180 (+0.5% / +10)
1.4(+0.0000) (1,144+0 votes)
74 (+7.2% / +5)
1,967 (-0.2% / -4)
1.7(+0.0000) (2,026+0 votes)
12,865 (+2.6% / +332)
2.3(+0.0000) (2,428+0 votes)
3,444 (+1.8% / +62)
1.4(+0.0000) (1,022+0 votes)
12,419 (+0.5% / +64)
2.4(+0.0000) (4,672+0 votes)
3,115 (+0.7% / +22)
1.5(+0.0000) (2,128+0 votes)
11,299 (+0.5% / +55)
2.5(+0.0000) (4,158+0 votes)
20,802 (+1.8% / +371)
2.5(+0.0000) (2,709+0 votes)
4,034 (+1.0% / +41)
4.9(+0.0000) (63+0 votes)
10,965 (+0.3% / +30)
2.4(+0.0000) (4,300+1 votes)
5,835 (+0.7% / +40)
1.9(+0.0000) (3,120+0 votes)
133 (+1.5% / +2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
90 (-3.2% / -3)
5,486 (+1.0% / +52)
1.8(+0.0000) (2,819+0 votes)
89 (-3.3% / -3)
92 (+3.4% / +3)
43,818 (+0.6% / +258)
3.2(+0.0000) (6,338+1 votes)
57 (-3.4% / -2)
8,982 (+1.1% / +100)
2.2(+0.0000) (3,385+0 votes)
8,727 (+0.3% / +24)
2.1(+0.0000) (3,747+0 votes)
4,039 (+1.9% / +75)
1.7(+0.0000) (2,855+0 votes)
67 (-2.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,996 (-0.1% / -1)
1.4(+0.0000) (1,154+0 votes)
140 (+2.2% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,652 (+1.0% / +75)
4.9(+0.0000) (50+0 votes)
7,491 (+0.8% / +63)
2.0(+0.0000) (3,484+0 votes)
7,438 (+1.0% / +73)
2.2(+0.0000) (3,804+0 votes)
3,435 (+2.7% / +91)
1.7(+0.0000) (1,595+0 votes)
2,887 (+0.0% / +0)
18,654 (+0.4% / +82)
5.0(+0.0000) (149+0 votes)
71 (-2.7% / -2)
6,926 (+1.5% / +101)
2.3(+0.0000) (3,809-1 votes)
6,587 (+2.0% / +128)
1.9(+0.0000) (2,183+0 votes)
6,417 (+0.7% / +43)
2.0(+0.0000) (3,622+0 votes)
25,111 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (10,388-2 votes)
3,508 (+1.9% / +65)
1.7(+0.0000) (1,638+0 votes)
14,969 (+4.7% / +667)
131 (-2.2% / -3)
134 (+0.8% / +1)
48 (+0.0% / +0)
134 (+2.3% / +3)
1,242 (+0.6% / +8)
1.4(+0.0000) (1,198-1 votes)
1,562 (+0.6% / +10)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
288 (+6.7% / +18)
3,837 (+1.5% / +55)
4.9(+0.0000) (66+0 votes)
2,444 (+0.1% / +3)
1.4(+0.0000) (1,642+0 votes)
1,364 (+1.2% / +16)
1.4(+0.0000) (1,105+0 votes)
2,975 (+2.5% / +73)
1.4(+0.0000) (1,194+0 votes)
58 (+1.8% / +1)
15,367 (+0.9% / +138)
2.8(+0.0000) (6,805+0 votes)
107 (+2.9% / +3)
91 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,219 (+1.3% / +28)
1.6(+0.0000) (1,403+0 votes)
27,878 (+0.6% / +159)
4.5(+0.0000) (160+0 votes)
18,010 (+1.4% / +255)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
52 (+6.1% / +3)
13,045 (+1.5% / +189)
2.4(+0.0000) (3,622+0 votes)
51 (+2.0% / +1)
70 (+7.7% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,239 (+0.2% / +3)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
2,253 (-0.4% / -8)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
23,095 (+1.5% / +346)
2.6(+0.0000) (4,919-2 votes)
45 (+4.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,233 (+0.2% / +6)
1.5(+0.0000) (1,879+0 votes)
8,027 (+2.0% / +157)
4.9(+0.0000) (40+0 votes)
87 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
92 (+1.1% / +1)
52 (-1.9% / -1)
17,378 (+2.3% / +396)
1.8(+0.0000) (2,674+0 votes)
2,032 (+2.2% / +44)
1.7(+0.0000) (2,095+0 votes)
47 (+2.2% / +1)
2,025 (+0.3% / +7)
1.4(+0.0000) (1,220+0 votes)
606 (+1.7% / +10)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
76 (+8.6% / +6)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
18,106 (+1.4% / +254)
2.3(+0.0000) (4,824+0 votes)
1,747 (+2.5% / +43)
1.4(+0.0000) (1,055+0 votes)
84 (+3.7% / +3)
1,680 (+1.9% / +31)
1.4(+0.0000) (1,602+0 votes)
8,208 (+1.6% / +128)
1.8(+0.0000) (3,121+0 votes)
454 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
13,982 (+0.3% / +46)
2.1(+0.0000) (3,667+0 votes)
981 (+0.4% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
705 (+4.3% / +29)
1.2(+0.0000) (1,030+0 votes)
30 (+15.4% / +4)
72 (+5.9% / +4)
6,144 (+2.3% / +140)
1.8(+0.0000) (2,654-1 votes)
12,460 (+0.7% / +81)
2.5(+0.0000) (4,520+0 votes)
4,145 (+0.9% / +35)
2.4(+0.0000) (330+0 votes)
3,572 (+2.0% / +71)
1.7(+0.0000) (2,790+0 votes)
71 (+2.9% / +2)
21,549 (+2.5% / +522)
2.2(+0.0000) (2,015+0 votes)
5,865 (+0.8% / +48)
1.8(+0.0000) (2,398+0 votes)
11,280 (+4.4% / +478)
880 (+0.8% / +7)
4.9(+0.0000) (46+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
39 (+0.0% / +0)
10,035 (+0.9% / +92)
2.0(+0.0000) (3,600+0 votes)
826 (+3.0% / +24)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
42 (+13.5% / +5)
10,611 (+0.3% / +36)
4.0(+0.0000) (344+0 votes)
8,544 (+1.3% / +108)
1.9(+0.0000) (3,501+2 votes)
4,790 (+0.7% / +32)
1.8(+0.0000) (2,396+0 votes)
1,436 (+0.9% / +13)
1.5(+0.0000) (336+0 votes)
12,220 (+1.0% / +118)
5.0(+0.0000) (103+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
6,850 (+0.1% / +6)
1.5(+0.0000) (1,546+0 votes)
719 (+0.7% / +5)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
885 (+4.1% / +35)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,105 (-0.2% / -5)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
3,737 (+1.7% / +63)
1.5(+0.0000) (1,540-1 votes)
1,933 (+2.5% / +48)
1.6(+0.0000) (2,490+0 votes)
30 (-6.2% / -2)
674 (+2.0% / +13)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
12,854 (+0.6% / +77)
4.6(+0.0000) (134+0 votes)
5,027 (+0.7% / +35)
5.0(+0.0000) (83+0 votes)
47 (-4.1% / -2)
11,024 (+1.2% / +129)
4.8(+0.1000) (433+2 votes)
51 (+8.5% / +4)
26 (-3.7% / -1)
2,917 (+0.5% / +14)
1.4(+0.0000) (1,139+0 votes)
50 (+8.7% / +4)
4,158 (+1.2% / +50)
1.9(+0.0000) (2,369+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
230 (+0.0% / +0)
4,600 (+2.0% / +88)
1.6(+0.0000) (2,500+0 votes)
43 (-2.3% / -1)
467 (+0.6% / +3)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
8,274 (+1.2% / +98)
1.9(+0.0000) (2,850+0 votes)
4,514 (+1.3% / +59)
2.1(+0.0000) (3,641+0 votes)
685 (+0.1% / +1)
4.1(+0.0000) (17+0 votes)
2,475 (+2.0% / +49)
1.5(+0.0000) (2,029-1 votes)
597 (+0.2% / +1)
1.2(+0.0000) (1,031+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
2,370 (+2.6% / +59)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
3,456 (+1.0% / +33)
1.7(+0.0000) (2,378+0 votes)
817 (+2.5% / +20)
1.2(+0.0000) (996+0 votes)
3,428 (+1.2% / +41)
1.8(+0.0000) (2,927+0 votes)
7,143 (+1.9% / +132)
1.6(+0.0000) (1,760+0 votes)
3,294 (+2.8% / +91)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
552 (+32.7% / +136)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
41 (+2.5% / +1)
1,569 (+1.7% / +26)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
90 (+7.1% / +6)
17,167 (+4.3% / +709)
6,431 (+1.8% / +115)
1.6(+0.0000) (2,606+0 votes)
1,925 (+0.5% / +9)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
509 (+3.5% / +17)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,725 (+0.7% / +12)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
117 (+6.4% / +7)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
5,004 (+1.1% / +56)
4.9(+0.0000) (73+0 votes)
655 (+0.3% / +2)
1.2(+0.0000) (1,099-1 votes)
36 (+5.9% / +2)
22 (+4.8% / +1)
4,788 (+1.0% / +47)
1.8(+0.0000) (3,093+0 votes)
4,766 (+1.1% / +53)
1.6(+0.0000) (2,681+0 votes)
4,697 (+2.1% / +95)
1.7(+0.0000) (2,780+0 votes)
195 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
560 (+1.4% / +8)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
61 (+5.2% / +3)
1,460 (+1.2% / +17)
1.4(+0.0000) (1,177+0 votes)
1,285 (-0.5% / -6)
1.1(+0.0000) (196+0 votes)
8,615 (+3.9% / +325)
4.5(+0.1000) (87+8 votes)
146 (+0.7% / +1)
513 (+1.6% / +8)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
54 (-3.6% / -2)
19 (+0.0% / +0)
3,874 (+2.5% / +93)
1.6(+0.0000) (2,546+0 votes)
4,502 (+0.4% / +17)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
1,012 (+2.1% / +21)
4.9(+0.0000) (26+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
74 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
70 (+2.9% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
18 (+0.0% / +0)
29 (+0.0% / +0)
11,589 (+1.3% / +147)
3.3(+0.0000) (148+0 votes)
564 (+3.3% / +18)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,015 (+1.4% / +270)
4.9(+0.0000) (406+0 votes)
398 (-0.3% / -1)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
445 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
823 (+1.2% / +10)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
37,778 (+4.4% / +1,597)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,260 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
252,449 (+0.5% / +1,156)
4.6(+0.0000) (453+0 votes)
1,551 (+0.9% / +14)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
16 (-11.1% / -2)
17 (+6.2% / +1)
16 (+6.7% / +1)
15 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
13 (-7.1% / -1)
917 (+0.8% / +7)
1.3(+0.0000) (1,061+0 votes)
257 (+0.0% / +0)