extension ExtPose

Keyword: pokemon

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
95,485 (+0.5% / +501)
4.9961(+0.0000) (763+0 votes)
239,978 (-3.7% / -9,140)
4.9545(+0.0000) (22+0 votes)
159,127 (+0.0% / +12)
5.0(+0.0000) (1,720-14 votes)
324,283 (+3.6% / +11,365)
2.0072(+0.0000) (9,789+0 votes)
92,259 (-0.9% / -880)
4.9958(-0.0000) (2,168-15 votes)
5,074 (+0.2% / +9)
3.9412(+0.0000) (34+0 votes)
166,898 (+8.6% / +13,270)
2.388(+0.0000) (4,693+0 votes)
2,319 (-2.9% / -70)
4.999(-0.0000) (954-7 votes)
2,344 (+2.0% / +46)
5.0(+0.0000) (1,005+0 votes)
83,565 (-0.3% / -252)
5.0(+0.0000) (1,094-8 votes)
195,411 (-1.3% / -2,492)
53,646 (+1.3% / +700)
5.0(+0.0000) (499+0 votes)
99,346 (+4.4% / +4,143)
1.24(+0.0000) (1,354+0 votes)
98,370 (+4.5% / +4,196)
1.1743(+0.0005) (1,337-4 votes)
40,288 (+3.0% / +1,179)
5.0(+0.0000) (913-10 votes)
61,573 (+0.2% / +134)
5.0(+0.0000) (908+0 votes)
227,429 (+4.8% / +10,485)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
250,317 (+4.4% / +10,521)
2.4316(+0.0000) (4,064+0 votes)
62,258 (+0.3% / +210)
5.0(+0.0000) (251+0 votes)
56,863 (-1.0% / -576)
5.0(+0.0000) (90+0 votes)
95,162 (+1.8% / +1,642)
4.9961(-0.0000) (770-9 votes)
106,553 (+4.4% / +4,460)
1.504(+0.0000) (2,238+0 votes)
45,700 (+0.1% / +55)
3.6739(+0.0000) (138+0 votes)
100,463 (+4.7% / +4,538)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
115,626 (+3.8% / +4,221)
5.0(+0.0000) (948+0 votes)
28,866 (+3.4% / +952)
5.0(+0.0000) (854-11 votes)
2,401 (+0.9% / +21)
1,867 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
21,162 (+0.1% / +19)
3.0(+0.0000) (9+0 votes)
10,022 (+0.2% / +23)
4.4667(+0.0000) (45+0 votes)
25,732 (+10.8% / +2,506)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,704 (+0.3% / +13)
4.0714(+0.0000) (14+0 votes)
3,607 (+0.5% / +17)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
2,701 (+1.8% / +48)
5.0(+0.0000) (43+0 votes)
1,766 (-0.8% / -15)
4.0822(+0.0000) (73+0 votes)
2,906 (+0.0% / +1)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
12,378 (-0.1% / -18)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,614 (+2.8% / +44)
5.0(+0.0000) (256-2 votes)
1,802 (-0.3% / -5)
4.625(+0.0000) (16+0 votes)
17,285 (+0.6% / +96)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
204 (-1.9% / -4)
1.3333(+0.0000) (3+0 votes)
8,223 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,437 (+0.4% / +9)
3.038(+0.0000) (184+0 votes)
625 (-0.3% / -2)
3.1667(+0.0000) (18+0 votes)
627 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,183 (-0.3% / -4)
3.65(+0.0000) (20+0 votes)
684 (+0.0% / +0)
3.6471(+0.0000) (102+0 votes)
9,325 (+0.1% / +6)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
11,243 (+0.3% / +38)
3.2308(+0.0000) (13+0 votes)
221 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
414 (+1.2% / +5)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
274 (-0.4% / -1)
358 (-1.1% / -4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
1,556 (-0.2% / -3)
4.5088(+0.0000) (57+0 votes)
257 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
167 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
288 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
403 (-0.5% / -2)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,072 (-0.2% / -7)
4.5526(+0.0000) (114+0 votes)
191 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,414 (+1.1% / +15)
1,655 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
1,301 (+0.9% / +12)
8,939 (+0.0% / +0)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
115 (+1.8% / +2)
191,030 (-8.9% / -18,647)
190,547 (-8.9% / -18,710)
189,845 (-9.0% / -18,726)
50 (-2.0% / -1)
194 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
192 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
981 (+0.6% / +6)
845 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
207 (+0.0% / +0)
176 (+2.3% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
922 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
364 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
83 (-1.2% / -1)
14,450 (+0.1% / +18)
1.1429(+0.0000) (7+0 votes)
1,018 (+1.2% / +12)
3.7222(+0.0000) (18+0 votes)
663 (-0.6% / -4)
4.8182(+0.0000) (22+0 votes)
779 (+0.3% / +2)
4.4483(+0.0000) (29+0 votes)
98 (-2.0% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
117 (-1.7% / -2)