extension ExtPose

Keyword: pokemon -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
42,776 (+0.0% / +0)
4.1753(+0.0000) (97+0 votes)
17,518 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
11,042 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
7,469 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
14,128 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (51+0 votes)
4,455 (+0.0% / +0)
3.7407(+0.0000) (81+0 votes)
1,893 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (28+0 votes)
1,365 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
246,821 (+0.0% / +0)
2.8039(+0.0000) (51+0 votes)
1,795 (+0.0% / +0)
4.45(+0.0000) (60+0 votes)
137,690 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
4,690 (+0.0% / +0)
4.8125(+0.0000) (16+0 votes)
38,976 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
1,271 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
292 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
17,169 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
13,037 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
8,124 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
274 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,619 (+0.0% / +0)
2.9231(+0.0000) (26+0 votes)
341 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
328 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (22+0 votes)
4,193 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
336 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
509 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
605 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
29
Showdex
27,241 (+0.0% / +0)
4.7727(+0.0053) (44+1 votes)
219 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
172 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
165 (+0.0% / +0)
2,779 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
18,205 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
13,133 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
82 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
123 (+0.0% / +0)
3.8462(+0.0000) (13+0 votes)
3,953 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
321 (+0.0% / +0)
3.697(+0.0000) (33+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
86 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
87 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
43,616 (+0.0% / +0)
3.375(+0.0000) (8+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
539 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
496 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
7,717 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,448 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
96 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
102 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
3,812 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
4,437 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,853 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
63 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,263 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
242,425 (+0.0% / +0)
4.652(+0.0003) (1,368+4 votes)
1,679 (+0.0% / +0)
103 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
430 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
368 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
308 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
9,268 (+0.0% / +0)
4.661(+0.0000) (59+0 votes)
185 (+0.0% / +0)
13,526 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
138 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
135 (+0.0% / +0)
7,894 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
116 (+0.0% / +0)
94 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,448 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
255 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (6+0 votes)
155 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
105 (+0.0% / +0)
77 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
4.83(-0.0017) (200-2 votes)
55,311 (+0.0% / +0)
4.2169(+0.0000) (83+0 votes)
34,326 (+0.0% / +0)
4.4667(+0.0000) (45+0 votes)
30,838 (+0.0% / +0)
3.57(+0.0000) (100+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
19,586 (+0.0% / +0)
3.5217(+0.0000) (23+0 votes)
8,902 (+0.0% / +0)
4.5276(+0.0000) (163+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
4,626 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
2,343 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,934 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
1,788 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
906 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,218 (+0.0% / +0)
4.7826(+0.0000) (23+0 votes)
1,013 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
753 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
462 (+0.0% / +0)
540 (+0.0% / +0)
461 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
375 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
499 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (14+0 votes)
179 (+0.0% / +0)
4.7222(+0.0000) (36+0 votes)
307 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
176 (+0.0% / +0)
163 (+0.0% / +0)
4.8261(+0.0000) (23+0 votes)
148 (+0.0% / +0)
122 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
4.9524(+0.0000) (21+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
105 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
129
SetDeli
89 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
130
PokeNope
2 (+0.0% / +0)
82 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
62 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
3.6667(-0.3333) (9+1 votes)
137
DexBridge
45 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
23 (+0.0% / +0)
22 (+0.0% / +0)
20 (+0.0% / +0)
4.4286(-0.5714) (7+1 votes)
146
OrderWand
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
152
RooBY
9 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
156
New Tab
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
159
Phoxtrot
1 (+0.0% / +0)
3,955 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)