extension ExtPose

Keyword: game

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
266,632 (+1.3% / +3,298)
4.2877(-0.0060) (1,620+9 votes)
178,466 (+0.3% / +617)
3.656(+0.0000) (125+0 votes)
96,592 (+1.7% / +1,606)
3.2178(+0.0071) (473+3 votes)
68,867 (+3.6% / +2,412)
4.2097(+0.0000) (329+0 votes)
536,533 (+23.2% / +100,887)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
535,030 (+23.3% / +101,121)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
546,597 (+22.8% / +101,404)
4.2222(+0.0000) (27+0 votes)
49,487 (+1.3% / +624)
2.4884(+0.0000) (43+0 votes)
547,867 (+22.7% / +101,318)
4.8333(+0.0641) (12-1 votes)
535,411 (+23.1% / +100,482)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
539,829 (+23.1% / +101,299)
4.5333(+0.0333) (15+1 votes)
25,676 (+1.5% / +387)
4.4706(+0.0000) (102+0 votes)
535,134 (+23.3% / +101,167)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
537,069 (+23.1% / +100,899)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
541,979 (+23.0% / +101,241)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
538,802 (+23.0% / +100,759)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
393,134 (+23.3% / +74,379)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
538,066 (+23.2% / +101,426)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
534,210 (+23.4% / +101,371)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
324,238 (+22.9% / +60,376)
4.4667(+0.0381) (15+1 votes)
19,217 (+0.8% / +150)
4.0168(-0.0169) (179+1 votes)
536,160 (+23.2% / +101,127)
2.8333(+0.0000) (6+0 votes)
533,634 (+23.4% / +101,323)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
296,469 (+23.2% / +55,825)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
308,546 (+22.3% / +56,287)
3.2308(-0.1859) (13+1 votes)
533,186 (+23.5% / +101,367)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
298,033 (+23.2% / +56,080)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
534,777 (+23.3% / +101,049)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
535,126 (+23.3% / +101,174)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
27,435 (+1.0% / +264)
3.5806(+0.0473) (31+1 votes)
344,149 (+23.5% / +65,457)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,915,435 (-0.1% / -1,072)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
377,824 (+23.2% / +71,257)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
306,352 (+22.6% / +56,470)
2.2857(+0.0000) (7+0 votes)
304,740 (+22.7% / +56,346)
1.5714(+0.0000) (7+0 votes)
303,473 (+22.8% / +56,357)
1.6667(+0.0000) (3+0 votes)
298,810 (+23.2% / +56,179)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
38
Bump.io
297,522 (+23.2% / +56,054)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
296,271 (+23.5% / +56,289)
398,163 (+23.3% / +75,306)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
303,865 (+22.7% / +56,272)
3.75(+0.1786) (8+1 votes)
314,357 (+23.1% / +59,043)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
365,442 (+23.2% / +68,771)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
297,521 (+23.4% / +56,440)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,811 (+1.4% / +281)
3.1(+0.0000) (20+0 votes)
300,240 (+22.9% / +55,987)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
298,964 (+23.0% / +55,962)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
298,846 (+23.2% / +56,291)
1.25(+0.0000) (4+0 votes)
297,459 (+23.2% / +56,090)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
296,907 (+23.2% / +55,922)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
296,273 (+23.5% / +56,345)
296,498 (+23.3% / +55,999)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
17,757 (+0.8% / +144)
2.8286(+0.0000) (35+0 votes)
272,166 (+35.9% / +71,917)
545,849 (+22.6% / +100,538)
4.9048(+0.0000) (42+0 votes)
536,529 (+23.2% / +101,015)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
16,921 (+0.5% / +88)
3.6154(+0.0000) (26+0 votes)
7,199 (+1.1% / +76)
3.8434(+0.0000) (83+0 votes)
343,058 (+35.8% / +90,512)
8,752 (+0.9% / +76)
4.4925(+0.0000) (67+0 votes)
340,928 (+35.1% / +88,639)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
15,968 (+0.3% / +50)
4.7718(+0.0000) (333+0 votes)
7,834 (+1.2% / +92)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
11,939 (+1.1% / +125)
2.2857(+0.0000) (14+0 votes)
515,871 (-0.6% / -3,057)
2.7234(+0.0000) (3,142+0 votes)
226,640 (+23.1% / +42,549)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
23,512 (+1.9% / +443)
4.2115(+0.0000) (104+0 votes)
10,284 (+0.9% / +90)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
6,096 (+1.2% / +71)
3.1429(+0.0000) (7+0 votes)
217,762 (+23.3% / +41,213)
318,353 (+23.2% / +60,031)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
25,692 (+1.1% / +274)
2.9615(+0.0000) (26+0 votes)
3,487 (+0.5% / +19)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
10,664 (+1.0% / +108)
4.4524(+0.0066) (84+1 votes)
300,524 (+23.5% / +57,092)
181,554 (-0.4% / -667)
1.8639(+0.0000) (3,190+0 votes)
2,798 (+1.3% / +35)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,333,585 (-0.0% / -254)
4.6078(+0.0078) (51+1 votes)
11,434 (+0.9% / +101)
2.7333(+0.1619) (15+1 votes)
534,030 (+23.4% / +101,295)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
7,176 (+1.5% / +103)
4.6349(+0.0000) (63+0 votes)
2,274 (+1.0% / +23)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
214,990 (+0.3% / +662)
4.5214(+0.0005) (934+1 votes)
2,262 (+2.1% / +47)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
242,661 (+0.0% / +0)
86
Bump.io
284,525 (+61.5% / +108,364)
507,717 (-0.6% / -3,151)
1.5412(+0.0000) (1,879+0 votes)
4,729 (+1.1% / +51)
4.7895(+0.0000) (19+0 votes)
9,062 (+1.3% / +116)
2.25(+0.0000) (12+0 votes)
1,775 (+1.7% / +30)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
6,211 (+0.5% / +28)
3.3816(+0.0000) (76+0 votes)
1,729 (+2.3% / +39)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,413 (+0.5% / +33)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
191,210 (+1.9% / +3,555)
4.8142(+0.0000) (183+0 votes)
1,521 (+1.9% / +29)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,355 (+1.9% / +25)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,227 (+1.8% / +22)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
295,443 (+23.4% / +56,009)
1,182 (+2.3% / +27)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
31,698 (+0.4% / +138)
1.8652(+0.0000) (1,076+0 votes)
1,149 (+2.5% / +28)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,165 (+3.7% / +42)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,796 (+1.0% / +37)
3.1765(+0.0000) (17+0 votes)
2,420 (+1.3% / +30)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
5,673 (+0.1% / +8)
4.5263(+0.0000) (38+0 votes)
531,838 (+23.5% / +101,193)
535,998 (+23.3% / +101,454)
4.8824(+0.0000) (34+0 votes)
294,660 (+35.6% / +77,430)
933 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
53,311 (+1.5% / +811)
4.0833(+0.0000) (48+0 votes)
2,565 (+1.3% / +33)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
78,354 (-11.7% / -10,420)
4.9619(+0.0000) (105+0 votes)
883 (+3.4% / +29)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
338,656 (+23.4% / +64,262)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
281,391 (+23.2% / +53,004)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,205 (+0.5% / +10)
4.4545(+0.0000) (22+0 votes)
252,804 (+23.4% / +47,857)
771 (+0.7% / +5)
4,191 (+2.0% / +81)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,568 (+0.2% / +19)
3.1371(+0.0000) (175+0 votes)
723 (+3.0% / +21)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
698 (+3.6% / +24)
707 (+3.5% / +24)
1,086 (-0.1% / -1)
4.7727(+0.0108) (22+1 votes)
675 (+0.7% / +5)
3,298 (+1.7% / +56)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
127
Atv Games
4,650 (+1.4% / +64)
3.0556(+0.0000) (36+0 votes)
624 (+3.1% / +19)
28,851 (+0.9% / +271)
4.5741(+0.0000) (108+0 votes)
591 (+3.3% / +19)
1,331 (-0.2% / -2)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
535 (+2.3% / +12)
109,943 (+0.6% / +654)
3.4573(+0.0000) (363+0 votes)
774 (+1.0% / +8)
4.6875(+0.0000) (16+0 votes)
469 (+0.2% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
32,936 (+0.3% / +90)
3.1689(+0.0000) (515+0 votes)
446 (+0.9% / +4)
442 (-0.5% / -2)
10,751 (+1.8% / +189)
3.425(+0.0000) (40+0 votes)
17,173 (+1.2% / +208)
4.0455(+0.0000) (66+0 votes)
62,038 (+26.3% / +12,915)
3.1154(+0.0000) (26+0 votes)
5,113 (+1.5% / +75)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,517 (+1.7% / +25)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,867 (+1.2% / +22)
4.1935(+0.0000) (31+0 votes)
346 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,427 (+1.0% / +75)
3.12(+0.0000) (25+0 votes)
1,073 (+1.3% / +14)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,099 (+0.3% / +6)
2.8462(+0.0000) (13+0 votes)
483 (+2.1% / +10)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13,563 (-14.3% / -2,269)
4.9721(+0.0000) (359+0 votes)
345 (+1.2% / +4)
2,837 (+0.5% / +13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,107 (+1.0% / +11)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
49,304 (+1.0% / +494)
3.8824(+0.0000) (17+0 votes)
293 (+2.8% / +8)
200,590 (+0.1% / +125)
4.8183(+0.0000) (2,488+0 votes)
1,004 (+0.6% / +6)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
614 (+1.2% / +7)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
240,794 (+0.1% / +269)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
858 (+1.5% / +13)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
92,272 (+0.0% / +9)
243 (+1.2% / +3)
1,485 (+0.6% / +9)
3.8(-0.7000) (5+1 votes)
3,665 (+1.7% / +62)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
17,069 (+0.6% / +96)
4.4094(+0.0000) (127+0 votes)
2,215 (+0.2% / +4)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,437 (+1.3% / +18)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
497 (+3.3% / +16)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
187 (-1.6% / -3)
195 (+0.0% / +0)
150 (+2.0% / +3)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,957 (+0.4% / +8)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
2,168 (-15.2% / -390)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
2,539 (+1.8% / +46)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
188,455 (-18.7% / -43,217)
4.947(+0.0000) (566+0 votes)
515 (+0.8% / +4)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
233,424 (+0.1% / +186)
4.0109(-0.0002) (5,141-1 votes)
345 (+2.1% / +7)
1,480 (+1.6% / +24)
4.0238(+0.0000) (42+0 votes)
1,013 (+1.3% / +13)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
1,173 (+0.9% / +10)
2.7333(+0.0000) (15+0 votes)
554 (+0.7% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,110 (+0.5% / +19)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
17,493 (+1.7% / +294)
4.6111(+0.0000) (72+0 votes)
485 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,810 (+0.7% / +28)
3.2(-0.5500) (5+1 votes)
4,936 (+1.9% / +90)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
415 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
799 (+3.0% / +23)
1,205 (-0.4% / -5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,119 (+1.8% / +37)
3.4545(+0.0000) (11+0 votes)
35,437 (-0.0% / -15)
4.4884(+0.0000) (43+0 votes)
5,256 (+2.2% / +111)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,552 (+0.8% / +19)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,184 (-0.6% / -14)
4.8519(+0.0000) (27+0 votes)
538,416 (+60.4% / +202,819)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,154 (-0.2% / -4)
3.3333(+0.0000) (18+0 votes)
1,293 (-0.2% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
514,327 (-0.6% / -3,061)
2.3488(+0.0000) (3,607+0 votes)
12,767 (-15.1% / -2,277)
4.9758(+0.0000) (5,942+0 votes)
578 (+1.0% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,922 (+0.3% / +6)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
291 (+3.6% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,624 (+0.1% / +8)
4.6512(+0.0000) (43+0 votes)
26,305 (+0.9% / +247)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
637 (-0.3% / -2)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
2,698 (+0.3% / +9)
3.2135(+0.0000) (89+0 votes)
261 (+2.0% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
209
Car Games
2,190 (+1.3% / +29)
3.5789(+0.0000) (19+0 votes)
26,305 (+0.9% / +247)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
637 (-0.3% / -2)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
2,698 (+0.3% / +9)
3.2135(+0.0000) (89+0 votes)
261 (+2.0% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
214
Car Games
2,190 (+1.3% / +29)
3.5789(+0.0000) (19+0 votes)
2,093 (-0.6% / -13)
4.6667(+0.0000) (30+0 votes)
7,399 (+0.6% / +44)
3.8298(+0.0000) (47+0 votes)
217
2048
320,653 (+0.6% / +1,897)
3.4609(+0.0022) (2,059+3 votes)
4,623 (+0.9% / +39)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
849 (-0.9% / -8)
4.625(+0.0000) (24+0 votes)
80 (-2.4% / -2)
279 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
81 (-1.2% / -1)
23,012 (+0.6% / +142)
4.3947(+0.0000) (38+0 votes)
10,688 (+4.0% / +407)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
8,433 (+2.2% / +178)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,298 (+0.6% / +13)
2.0(+0.0000) (8+0 votes)
5,042 (+1.9% / +94)
1,934 (+1.1% / +21)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15,150 (+1.7% / +259)
3.375(+0.0000) (8+0 votes)
809 (+1.3% / +10)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
15,706 (-0.0% / -4)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
78 (-2.5% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
75 (+2.7% / +2)
1,324 (+0.6% / +8)
2.98(+0.0000) (50+0 votes)
1,645 (+0.9% / +15)
3.5625(+0.0000) (16+0 votes)
277 (+0.0% / +0)
2,709 (+0.4% / +10)
4.9048(+0.0000) (21+0 votes)
223 (-2.2% / -5)
1,380 (-1.5% / -21)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,205 (+0.9% / +11)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
797 (+0.1% / +1)
10,227 (+0.7% / +76)
3.0(+0.0000) (16+0 votes)
567 (+1.2% / +7)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
212,486 (+273.4% / +155,585)
3,972 (-15.0% / -701)
5.0(+0.0000) (106+0 votes)
159 (+1.3% / +2)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,179 (+0.8% / +9)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,424 (+0.8% / +12)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
5,053 (-0.3% / -16)
4.1653(+0.0000) (121+0 votes)
1,748 (-0.2% / -4)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
310 (-1.6% / -5)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
232,318 (+30.4% / +54,117)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,467 (-0.2% / -8)
3.3214(+0.0000) (28+0 votes)
254
Yupi
180 (+2.3% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
857 (-1.0% / -9)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
559 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
1,083 (+0.0% / +0)
2.7143(+0.0000) (7+0 votes)
19,917 (-0.4% / -85)
1,787 (+2.1% / +36)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
10,230 (+1.3% / +129)
4.15(+0.0000) (20+0 votes)
13,771 (+0.9% / +120)
3.6607(+0.0000) (56+0 votes)
1,471 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
487 (+1.5% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,066 (+0.1% / +4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,573 (-0.1% / -2)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
3,822 (+0.3% / +11)
4.8125(+0.0000) (16+0 votes)
14,627 (+1.4% / +199)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
307 (+3.0% / +9)
509 (+2.2% / +11)
1,469 (+0.8% / +12)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
743 (+3.1% / +22)
1.9(+0.0000) (10+0 votes)
297,499 (+23.2% / +56,076)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
555 (+3.7% / +20)
2,301 (+0.4% / +9)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
408 (+2.5% / +10)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
117 (+2.6% / +3)
2,320 (+0.6% / +14)
3.8571(+0.0000) (14+0 votes)
660 (-0.9% / -6)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
157 (+3.3% / +5)
376 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
345 (+0.3% / +1)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
688 (-0.3% / -2)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
175 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
463 (-0.2% / -1)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
285
Bus games
895 (-0.3% / -3)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
15,842 (+1.6% / +256)
4.125(+0.0000) (24+0 votes)
287
Game Box
349 (-0.3% / -1)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
229 (+0.9% / +2)
1,340 (-0.3% / -4)
4.0(+0.0000) (25+0 votes)
816 (+0.5% / +4)
6,483 (-0.1% / -7)
4.5714(+0.0000) (14+0 votes)
3,949 (+1.8% / +71)
275,264 (+23.4% / +52,258)
893 (-0.2% / -2)
3.8947(+0.0000) (19+0 votes)
2,918 (+1.3% / +37)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
269 (-1.1% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
104 (+5.1% / +5)
386 (+1.6% / +6)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,007 (+0.5% / +5)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
211,164 (+49.2% / +69,659)