extension ExtPose

Keyword: manga -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,096,024 (+2.8% / +29,774)
4.7(-0.1000) (23+1 votes)
113,731 (-3.6% / -4,208)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
44,597 (-0.4% / -167)
3.3(+0.1000) (227+4 votes)
6,108 (-0.4% / -22)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,881 (-0.2% / -37)
4.1(+0.0000) (271+0 votes)
81,920 (+0.2% / +145)
4.6(+0.0000) (465+5 votes)
12,765 (-0.6% / -82)
4.2(+0.0000) (85+0 votes)
383 (+0.5% / +2)
3.5(+0.0000) (48+0 votes)
1,974 (+0.1% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
503 (-2.1% / -11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
379 (+6.8% / +24)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
13,040 (+2.3% / +294)
3.3(+0.0000) (39+0 votes)
1,340 (-1.3% / -18)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
3,941 (+3.3% / +126)
5.0(+0.0000) (15+7 votes)
1,007 (-1.2% / -12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,125 (+1.4% / +141)
3.6(+0.1000) (19+1 votes)
257 (+0.4% / +1)
5,150 (+0.4% / +21)
4.1(+0.0000) (24+0 votes)
164 (-1.2% / -2)
93 (-2.1% / -2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
5,901 (+0.1% / +4)
4.0(+0.0000) (55+0 votes)
724 (-2.0% / -15)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
1,034 (+0.4% / +4)
38,872 (-0.2% / -80)
4.9(+0.0000) (301+1 votes)
570 (-0.9% / -5)
3.3(+0.0000) (14+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
18,897 (+0.4% / +78)
3.5(+0.0000) (38+0 votes)
56,616 (+8.3% / +4,321)
4.6(+0.0000) (127+14 votes)
13,062 (-0.0% / -6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
683 (+1.3% / +9)
4.3(+0.0000) (43+0 votes)
997 (+1.0% / +10)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
6,683 (-0.5% / -31)
148,946 (+22.0% / +26,895)
3.8(+0.0000) (71+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
46 (+7.0% / +3)
99 (-2.9% / -3)
32 (+3.2% / +1)
134 (+3.9% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
122,149 (+0.1% / +87)
4.8(+0.0000) (1,182+0 votes)
68 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20 (+11.1% / +2)
8 (+0.0% / +0)
689 (+0.3% / +2)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
16 (-11.1% / -2)
548 (-1.3% / -7)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
34,080 (+1.6% / +536)
4.8(+0.0000) (1,001+20 votes)
71,041 (-0.2% / -130)
4.3(+0.0000) (176+0 votes)
151 (-3.8% / -6)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
338 (-2.0% / -7)
4.1(+0.0000) (26+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
7 (+16.7% / +1)
13,471 (+2.3% / +299)
4.8(+0.0000) (431+19 votes)
16 (+33.3% / +4)
17,268 (-0.5% / -85)
2.0(+0.0000) (54+0 votes)
7,420 (-0.2% / -16)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
8,531 (+2.1% / +175)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
2,557 (+0.5% / +12)
4.8(+0.0000) (53+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
59 (-4.8% / -3)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,035 (+8.0% / +150)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
875 (-2.5% / -22)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
484 (-5.1% / -26)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
281 (-0.7% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
188 (+84.3% / +86)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
219 (+11.2% / +22)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (+15.4% / +2)
94 (-2.1% / -2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
50 (+8.7% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+50.0% / +2)
95 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
342,381 (+0.1% / +208)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
206,007 (+24.3% / +40,218)
4.9(+0.0000) (63+1 votes)
255,333 (+8.2% / +19,327)
3.9(+0.1000) (47+1 votes)
214,659 (-0.5% / -1,050)
4.6(+0.0000) (213+0 votes)
206,611 (+24.1% / +40,074)
4.8(+0.0000) (37+3 votes)
172,306 (+21.6% / +30,559)
4.9(+0.0000) (27+0 votes)
146,015 (+38.2% / +40,342)
4.9(+0.0000) (46+0 votes)
231,105 (+68.7% / +94,099)
4.7(+0.0000) (29+1 votes)
147,991 (-4.2% / -6,458)
5.0(+0.0000) (57+1 votes)
86,042 (-0.0% / -21)
4.7(+0.0000) (326+0 votes)
143,564 (-4.1% / -6,149)
4.8(+0.0000) (35+1 votes)
110,609 (-4.0% / -4,556)
4.7(+0.0000) (72+1 votes)
119,269 (+0.1% / +168)
4.7(+0.0000) (330+0 votes)
161,769 (-3.4% / -5,620)
4.2(+0.0000) (39+0 votes)
117,024 (-3.2% / -3,851)
4.9(+0.0000) (30-1 votes)
135,454 (-4.7% / -6,671)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
95,661 (+18.0% / +14,590)
4.4(+0.0000) (37+1 votes)
45,868 (-0.7% / -333)
4.9(+0.0000) (144+1 votes)
131,524 (+90.5% / +62,478)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
62,596 (-0.6% / -353)
4.6(+0.0000) (97-1 votes)
3 (+0.0% / +0)
8 (-11.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
39,990 (-1.2% / -467)
3.2(+0.0000) (324+0 votes)
18,101 (+1.3% / +237)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
14,094 (-0.3% / -42)
4.7(-0.1000) (55-1 votes)
104
MangaMark
7 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
10,043 (+2.0% / +201)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
6,526 (+2.2% / +139)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
5,135 (+18.2% / +789)
4.8(-0.1000) (12+2 votes)
4,542 (-1.0% / -45)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
5,219 (+1.0% / +52)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
112
AniMouto
3,555 (-0.3% / -12)
4.3(+0.0000) (37+0 votes)
6,102 (+0.9% / +57)
1.3(+0.0000) (26+0 votes)
4,068 (-1.0% / -40)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
3,028 (+14.3% / +378)
4.9(+0.0000) (68+2 votes)
116
Proxer+
37 (-17.8% / -8)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,243 (+6.9% / +144)
4.7(+0.0000) (54+3 votes)
3,496 (+0.1% / +5)
1,684 (+3.1% / +51)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
120
Scroller
1,947 (+0.9% / +18)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
121
Find Font
2,447 (-1.3% / -31)
1,283 (+2.6% / +33)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
123
Next Page
896 (+0.1% / +1)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
1,086 (-1.0% / -11)
125
Kaguya
757 (-2.4% / -19)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
868 (-1.3% / -11)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
127
ANITOKIO
2 (-33.3% / -1)
3 (+0.0% / +0)
426 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
375 (+3.3% / +12)
345 (-0.9% / -3)
299 (+5.7% / +16)
268 (-1.1% / -3)
160 (+20.3% / +27)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
190 (-1.0% / -2)
133 (-0.7% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
126 (+0.8% / +1)
75 (-9.6% / -8)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
76 (-2.6% / -2)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
55 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
44 (-12.0% / -6)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
143
Kami-sama
53 (-15.9% / -10)
144
exSTATic
36 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
145
Boukken
31 (-8.8% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28 (+7.7% / +2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
32 (+14.3% / +4)
30 (+11.1% / +3)
21 (+0.0% / +0)
10 (+66.7% / +4)
8 (+14.3% / +1)
7 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
4 (+0.0% / +0)
3 (+50.0% / +1)
2 (+100.0% / +1)
157
YPixiv
356 (-2.2% / -8)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
133 (-5.7% / -8)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+300.0% / +3)