extension ExtPose

Keyword: volume booster -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
5,049,334 (+0.2% / +9,552)
4.8(+0.0000) (3,022+51 votes)
6,729,271 (+1.7% / +112,979)
4.8(-0.2000) (24+1 votes)
5,709,038 (+0.0% / +2,004)
4.9(+0.0000) (956+1 votes)
980,520 (+0.0% / +31)
5.0(+0.0000) (1,064+0 votes)
899,410 (+0.1% / +1,061)
4.8(+0.0000) (461+2 votes)
761,725 (+0.0% / +301)
4.8(+0.0000) (419+0 votes)
1,079,379 (+0.1% / +690)
4.7(+0.0000) (98+0 votes)
789,181 (+0.2% / +1,418)
4.6(+0.0000) (1,951+16 votes)
715,018 (+0.0% / +282)
4.7(+0.0000) (210+0 votes)
1,085,501 (+8.8% / +87,455)
4.5(+0.0000) (202+10 votes)
520,771 (+3.6% / +18,206)
4.7(+0.0000) (313+5 votes)
1,054,261 (+2.5% / +25,528)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
687,032 (+1.2% / +8,171)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
439,873 (+4.0% / +16,737)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
176,391 (+97.9% / +87,282)
4.6(+0.1000) (191+22 votes)
151,899 (+0.2% / +342)
4.5(+0.0000) (136+2 votes)
60,175 (+256.8% / +43,310)
4.9(+0.0000) (68+29 votes)
87,329 (+100.0% / +43,659)
4.7(+0.0000) (24+4 votes)
88,750 (+97.0% / +43,695)
4.8(+0.0000) (25+6 votes)
153,527 (+11.6% / +15,913)
39,891 (+58.0% / +14,645)
5.0(+0.0000) (56+0 votes)
34,661 (+3.4% / +1,130)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
19,090 (+59.7% / +7,139)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
16,788 (-0.2% / -31)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
14,823 (-0.3% / -49)
4.3(+0.0000) (27+0 votes)
1,600,452 (+0.9% / +14,369)
3.8(+0.0000) (1,593+3 votes)
5,390 (+10.8% / +525)
4.8(-0.2000) (23+2 votes)
4,998 (+1.6% / +80)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
3,703 (+1.0% / +35)
3.8(+0.0000) (31+0 votes)
5,579 (+29.4% / +1,267)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,830 (+0.3% / +5)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,897 (+2.1% / +39)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
861 (+4.4% / +36)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
784 (+1.2% / +9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
732 (+6.2% / +43)
942 (-1.5% / -14)
5,701 (+2.1% / +119)
4.4(+0.0000) (30+0 votes)
702 (+1.7% / +12)
11,804 (-0.6% / -66)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
736 (+0.7% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
413 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
431 (-0.5% / -2)
118,459 (-0.1% / -114)
4.5(+0.0000) (2,547+2 votes)
2,442 (+0.7% / +17)
4.6(-0.1000) (29+2 votes)
36,562 (+0.9% / +309)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
26,058 (+0.4% / +114)
4.7(+0.0000) (118+2 votes)
143 (+16.3% / +20)
4,146,250 (+0.2% / +6,825)
4.8(+0.0000) (29,074+47 votes)
8,079 (+0.7% / +53)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
187 (+4.5% / +8)
1,266 (-0.2% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,909 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (46+0 votes)
270,647 (+0.2% / +478)
4.6(+0.0000) (3,790+20 votes)
7,484 (+1.8% / +134)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
533 (-1.5% / -8)
26,397 (+0.4% / +97)
3.7(+0.0000) (118+0 votes)
8,232 (-0.4% / -31)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
179 (+0.6% / +1)
535,095 (+0.6% / +2,987)
4.5(+0.0000) (3,410+0 votes)
40,252 (+0.3% / +102)
3.9(+0.0000) (106+0 votes)
54,134 (-0.1% / -81)
4.3(+0.0000) (1,552+3 votes)
4,116 (-0.8% / -32)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
163,254 (-0.2% / -286)
4.2(+0.0000) (4,345+0 votes)
21,372 (-0.2% / -47)
4.2(+0.0000) (299+0 votes)
26 (-7.1% / -2)
575,964 (+0.4% / +2,546)
4.1(+0.0000) (22,832+58 votes)
5,983 (-0.2% / -14)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
8,098 (-0.2% / -14)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
88 (+1.1% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
11,528 (+0.5% / +58)
4.6(+0.0000) (150+0 votes)
63 (+8.6% / +5)
133,410 (+7.0% / +8,744)
4.5(+0.0000) (129+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
2,560 (+3.1% / +77)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,772 (-0.2% / -6)
16 (+14.3% / +2)
752 (+1.8% / +13)
277,506 (-0.1% / -165)
4.8(+0.0000) (343+0 votes)
546 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
9,591 (+1.3% / +119)
4.8(+0.0000) (38+0 votes)
12,337 (+0.7% / +81)
4.5(+0.0000) (27+0 votes)
5,039 (+0.7% / +33)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
9,278 (-0.1% / -6)
4.6(+0.0000) (88+0 votes)
3,288 (-0.4% / -12)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
29,265 (+0.6% / +180)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
41 (+5.1% / +2)
10,239 (-4.9% / -529)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
391 (+1.0% / +4)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
5,355 (+0.9% / +46)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
253 (+1.6% / +4)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,060 (+3.0% / +31)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
178 (+2.3% / +4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
384 (+5.2% / +19)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
198 (+3.7% / +7)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
186,379 (-0.1% / -201)
4.4(+0.0000) (1,584-1 votes)
8,661 (-0.4% / -31)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
1,917 (-1.8% / -36)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
70 (+14.8% / +9)
53,369 (+0.2% / +95)
4.6(+0.0000) (1,030+2 votes)
101
Text Zoom
37,514 (+168.6% / +23,550)
5.0(+0.0000) (62+14 votes)
383,491 (-0.1% / -409)
4.7(+0.0000) (221+0 votes)
257 (+2.8% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
34,015 (+0.2% / +79)
3.9(+0.0000) (192+0 votes)
14,528 (-0.4% / -57)
2.9(+0.0000) (228+0 votes)
103,697 (+1.2% / +1,231)
4.0(+0.0000) (100+0 votes)
32,648 (+2.2% / +716)
4.9(+0.0000) (195+0 votes)
1,675,934 (+0.6% / +10,017)
4.7(+0.0000) (13,871+2 votes)
1,045,985 (+1.3% / +13,913)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
249 (-1.2% / -3)
14,920 (+0.7% / +101)
2.8(+0.0000) (30+0 votes)
267 (+3.1% / +8)
143 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,031 (+1.5% / +132)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
52,242 (+9.0% / +4,334)
4.8(+0.0000) (282-1 votes)
242,333 (+6.8% / +15,432)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14,224 (+0.4% / +58)
4.4(+0.0000) (54+0 votes)
12,966 (-0.4% / -51)
3.9(-0.1000) (10+1 votes)
409,042 (+2.8% / +11,322)
2.9(+0.0000) (177+1 votes)
14,451 (+0.5% / +71)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
5,374 (+2.4% / +128)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
57,421 (+0.1% / +76)
4.8(+0.0000) (1,268+1 votes)
1,929 (+0.9% / +17)
4.7(+0.0000) (49+0 votes)
7,489 (+3.4% / +248)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
843 (-1.5% / -13)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
6,893 (-0.8% / -55)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,723 (+0.7% / +19)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
826,811 (+0.1% / +995)
4.4(+0.0000) (129+0 votes)
5,290 (-0.3% / -14)
5.0(+0.0000) (69+0 votes)
1,318 (+1.5% / +20)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
13,574 (+0.2% / +32)
4.5(+0.0000) (103+0 votes)
11,465 (-0.2% / -20)
4.4(+0.0000) (169+0 votes)
62,736 (+0.2% / +114)
4.9(+0.0000) (1,145+0 votes)
5,887 (+37.7% / +1,613)
167,188 (+0.2% / +310)
4.6(+0.0000) (1,582+0 votes)
5,334 (-0.3% / -17)
4.9(+0.0000) (135+0 votes)
59,879 (+0.0% / +23)
4.1(+0.0000) (212+0 votes)
28,969 (-0.2% / -67)
3.6(+0.0000) (94+0 votes)
241,304 (+0.1% / +183)
4.3(+0.0000) (109+0 votes)
209 (+7.7% / +15)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
625 (+3.1% / +19)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
143
TurboPlay
486,053 (+6.0% / +27,582)
5.0(+0.0000) (21+1 votes)
2,425 (+0.5% / +13)
4.3(+0.0000) (50+0 votes)
47,631 (-0.2% / -87)
4.6(+0.0000) (95+1 votes)
631,548 (+0.3% / +1,681)
4.7(+0.0000) (428+3 votes)
43,732 (+31.6% / +10,499)
4.1(+0.0000) (65+0 votes)
699 (+0.7% / +5)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
443 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,211 (-1.1% / -13)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
1,743 (+0.1% / +1)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
5,467 (-1.0% / -53)
3.1(+0.0000) (53+0 votes)
138 (+2.2% / +3)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
359,762 (+0.4% / +1,590)
4.5(+0.0000) (6,425+0 votes)
2,770 (+0.9% / +24)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
178,682 (+0.2% / +398)
4.6(+0.0000) (101+0 votes)
67,579 (+1.2% / +792)
4.4(-0.1000) (289+10 votes)
7,420 (-0.0% / -1)
3.5(+0.0000) (113+0 votes)
1,708 (+0.3% / +5)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
52,089 (-0.2% / -116)
3.7(+0.0000) (176+0 votes)
303,561 (+0.2% / +522)
4.6(+0.0000) (262+0 votes)
2,721 (+0.8% / +21)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
148 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (55+0 votes)
2,140 (+0.6% / +13)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
1,550 (-0.4% / -7)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
102,686 (+59.5% / +38,295)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
71 (+2.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
357 (-1.1% / -4)
38,690 (-0.0% / -7)
4.1(+0.0000) (386+0 votes)
2,141 (+1.0% / +21)
4.3(+0.0000) (28+0 votes)
107,844 (+1.9% / +1,966)
3.4(+0.0000) (134+0 votes)
384 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
304,681 (+0.5% / +1,616)
4.7(+0.0000) (174+0 votes)
148,916 (+10.0% / +13,568)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
448,410 (+1.4% / +6,081)
4.2(+0.0000) (1,633+0 votes)
176
Zoof
11,626 (+0.2% / +24)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
27,091 (+0.7% / +185)
4.7(+0.0000) (244+0 votes)
178
Helium 10
1,094,333 (+0.5% / +5,711)
4.0(+0.0000) (284+0 votes)
20,265 (+0.2% / +45)
4.0(+0.0000) (209+0 votes)
61,673 (-0.1% / -54)
4.3(+0.0000) (99+0 votes)
3,885 (+0.4% / +17)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
89 (-3.3% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
67,811 (-0.4% / -258)
4.5(+0.0000) (247+0 votes)
875 (-0.5% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27,339 (-0.2% / -51)
4.8(+0.0000) (66+0 votes)
186
Bandcamp+
199 (-3.9% / -8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
470,811 (+0.9% / +4,100)
4.4(+0.0000) (1,847+4 votes)
2,417 (+0.8% / +18)
4.0(+0.0000) (15+0 votes)
24,263 (+1.3% / +311)
3.9(+0.0000) (258+0 votes)
5,831 (+0.3% / +17)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
8,139 (+2.1% / +167)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
1,933,350 (+0.9% / +17,529)
4.6(+0.0000) (33,476+1 votes)
59,749 (+124.2% / +33,100)
4.9(+0.0000) (32+9 votes)
303,035 (+0.1% / +298)
4.6(-0.1000) (51+1 votes)
138,855 (-0.3% / -459)
4.5(+0.0000) (4,150+0 votes)
195 (-0.5% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
3,930 (-1.2% / -49)
4.2(+0.0000) (73+0 votes)
198
Amzpecty
6,978 (+0.2% / +16)
4.2(+0.0000) (94+0 votes)
3,004,016 (+0.1% / +1,627)
4.9(+0.0000) (217+2 votes)
11,467 (+0.1% / +13)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
55,278 (+1.3% / +718)
4.4(+0.0000) (75+0 votes)
331 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
140,357 (+0.4% / +502)
4.7(+0.0000) (1,976+0 votes)
60,216 (+0.4% / +216)
4.6(+0.0000) (464+0 votes)
10,940 (-0.2% / -22)
3.7(+0.0000) (84+0 votes)
66,635 (+0.4% / +243)
4.8(+0.0000) (589+11 votes)
7,907 (-0.5% / -38)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
29,979 (+0.4% / +110)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
38,206 (+0.2% / +84)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
263,195 (+0.1% / +207)
4.3(+0.0000) (257+2 votes)
1,301 (-0.8% / -10)
5.0(+0.0000) (36+0 votes)
30,220 (-0.3% / -93)
4.4(+0.0000) (149+0 votes)
4,234 (+7.6% / +299)
4.8(-0.1000) (26+3 votes)
2,827 (+0.3% / +8)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
727 (-1.4% / -10)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
406,624 (+3.6% / +14,029)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
200,196 (+0.2% / +386)
4.7(+0.0000) (973+1 votes)
4,526 (+0.4% / +16)
3.3(+0.0000) (31+0 votes)
575,007 (+0.1% / +688)
4.5(+0.0000) (1,835+7 votes)
220
TransOver
182,235 (-0.0% / -76)
4.6(+0.0000) (1,741+1 votes)
11,443 (+94.2% / +5,552)
5.0(+0.0000) (52+0 votes)
95,326 (+0.1% / +94)
4.3(+0.0000) (195+1 votes)
872,984 (+0.1% / +1,189)
4.6(+0.0000) (18,576+2 votes)
44,892 (+0.0% / +14)
4.9(+0.0000) (1,227+0 votes)
2,318 (+1.6% / +37)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
7,162 (-0.5% / -38)
4.1(+0.0000) (94+0 votes)
3,593 (+0.3% / +11)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
2,241 (+0.6% / +13)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
109,064 (+82.4% / +49,281)
5.0(+0.1000) (91+19 votes)
77,528 (+0.2% / +156)
4.1(+0.0000) (89+0 votes)
5,956 (-0.4% / -25)
4.3(+0.0000) (55+0 votes)
5,325 (+1.4% / +75)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
2,875 (+0.3% / +9)
4.5(+0.0000) (46+0 votes)
234
Readima
816 (-1.6% / -13)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
4,813 (+0.6% / +27)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
11,471 (+2.6% / +286)
4.8(+0.0000) (342+1 votes)
4,274 (-0.7% / -30)
4.1(+0.0000) (47+0 votes)
40,315 (+0.6% / +235)
4.6(+0.0000) (254+0 votes)
336,710 (+0.8% / +2,594)
4.7(+0.0000) (807+2 votes)
373 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
207,964 (+1.1% / +2,299)
4.5(+0.0000) (1,419+0 votes)
37,100 (+1.7% / +636)
4.5(+0.0000) (163+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11,606+1 votes)
29,495 (+47.1% / +9,445)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
15,673 (+0.1% / +9)
3.2(+0.0000) (515+0 votes)
17,404 (+0.6% / +110)
4.2(+0.0000) (32+0 votes)
6,430,041 (+0.5% / +29,582)
4.7(+0.0000) (10,005+0 votes)
248
Momentum
3,237,672 (+0.0% / +1,197)
4.5(+0.0000) (13,775-3 votes)
3,665 (-0.1% / -2)
3.5(-0.1000) (31+1 votes)
250 (-1.2% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,732 (+0.8% / +120)
4.7(+0.0000) (108+1 votes)
10,706 (-0.5% / -58)
4.2(+0.0000) (47+0 votes)
23,733 (-0.3% / -70)
4.2(+0.0000) (90+0 votes)
4,748 (+1.0% / +47)
4.9(+0.0000) (258+0 votes)
1,677 (-0.8% / -14)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
372 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
2,183 (+1.5% / +32)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,305 (+0.8% / +10)
1.1(+0.0000) (22+0 votes)
1,929 (+1.2% / +23)
4.1(+0.0000) (70+0 votes)
486 (-2.8% / -14)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,154,232 (+0.0% / +144)
4.9(+0.0000) (922+1 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (1,808-3 votes)
263
Snake
7,932 (-0.9% / -75)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
590 (+3.0% / +17)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13 (-13.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
65 (-1.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19,385 (+0.6% / +109)
4.8(+0.0000) (50+0 votes)
9,822 (+1.8% / +174)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
148 (+2.8% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,114 (+0.1% / +1)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,145 (+11.5% / +118)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
4,978 (+0.0% / +1)
430 (+0.5% / +2)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
902 (-1.2% / -11)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
43 (+7.5% / +3)
604,161 (+1.4% / +8,234)
4.3(+0.0000) (862+5 votes)
223 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
490 (+30.3% / +114)
1,473 (+2.1% / +30)
4.7(+0.0000) (83+0 votes)
281
Busysell
26 (+4.0% / +1)
4,431 (+0.4% / +17)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
632 (+0.3% / +2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,985 (+1.0% / +20)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
2,131 (+1.5% / +31)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
533 (-1.3% / -7)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
203,063 (+0.8% / +1,542)
4.6(+0.0000) (213+0 votes)
2,869 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
389 (+5.4% / +20)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
23,020 (+0.3% / +62)
4.5(+0.0000) (109+0 votes)
92 (+5.7% / +5)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
293
NFTEye
5,688 (+0.5% / +28)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)