extension ExtPose

Keyword: volume booster -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
2,080,626 (+0.2% / +3,478)
4.3(+0.0000) (37+0 votes)
866,269 (+0.1% / +1,080)
4.4(+0.0000) (32+0 votes)
1,420,465 (+0.1% / +1,845)
4.1(+0.0000) (47+0 votes)
128,756 (+0.2% / +227)
4.8(+0.0000) (1,975+0 votes)
492,226 (+1.1% / +5,183)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
220,585 (-4.9% / -11,479)
4.5(+0.0000) (524+16 votes)
186,963 (-6.7% / -13,391)
4.7(+0.0000) (929+2 votes)
1,863,340 (+0.1% / +2,012)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
165,125 (+2.6% / +4,210)
4.3(+0.0000) (138+0 votes)
81,812 (+103.1% / +41,538)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
11
Loudly
184,366 (+2.3% / +4,060)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
56,656 (+1.7% / +962)
16,502 (+0.1% / +19)
3.8(+0.0000) (16+0 votes)
8,275 (-78.0% / -29,375)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
19,094 (+0.1% / +18)
4.5(+0.0000) (306+0 votes)
16
Amplify
20,454 (+2.7% / +545)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
96,894 (+25.1% / +19,450)
18
Volumix
19,800 (+25.5% / +4,023)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,161 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (9+0 votes)
488,425 (+0.0% / +126)
3.8(+0.0000) (1,189+1 votes)
421 (+1.2% / +5)
172 (-6.5% / -12)
2,585 (+2.0% / +51)
4.3(+0.0000) (69+0 votes)
157 (+8.3% / +12)
26,891 (+0.7% / +174)
4.5(+0.0000) (368+0 votes)
44,646 (+1.1% / +464)
4.6(+0.0000) (595+6 votes)
2,119 (+1.0% / +22)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,467,104 (+0.3% / +4,522)
4.7(+0.0000) (10,367+0 votes)
85 (+10.4% / +8)
35,554 (+0.4% / +132)
4.1(+0.0000) (91+0 votes)
10,401 (+0.5% / +48)
4.3(+0.0000) (63+0 votes)
818 (+3.3% / +26)
459,964 (-0.4% / -1,810)
4.5(+0.0000) (3,143+0 votes)
30,224 (-0.1% / -43)
3.6(+0.0000) (65+0 votes)
3,478 (+1.3% / +45)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
1,133 (+1.3% / +14)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
29,249 (+5.8% / +1,613)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
10,856 (+1.0% / +105)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
186,937 (+0.9% / +1,611)
4.1(+0.0000) (3,689+0 votes)
24 (+14.3% / +3)
487,240 (+5.1% / +23,657)
4.5(+0.0000) (544+0 votes)
645 (+1.9% / +12)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
197,547 (-7.4% / -15,887)
4.3(+0.0000) (123+0 votes)
69,870 (-2.5% / -1,799)
4.7(+0.0000) (52+0 votes)
53,064 (-47.3% / -47,699)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
416 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
19,054 (+0.6% / +108)
4.6(+0.0000) (79+0 votes)
4 (-20.0% / -1)
41,358 (-21.7% / -11,443)
6,508 (+0.2% / +13)
4.2(+0.0000) (538+0 votes)
858,256 (+0.3% / +2,379)
244 (+4.3% / +10)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,381 (-1.3% / -18)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
338 (-1.2% / -4)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
1,153,045 (-3.2% / -37,618)
5,175 (+0.1% / +6)
4.9(+0.0000) (43+0 votes)
315 (+1.0% / +3)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,006 (+0.6% / +17)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
667 (-0.7% / -5)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
10,524 (+1.5% / +156)
4.4(+0.0000) (66+0 votes)
476,245 (+0.2% / +1,020)
4.7(+0.0000) (9,436+0 votes)
381 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
252 (+1.6% / +4)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
34,081 (+0.2% / +54)
3.1(+0.0000) (9+0 votes)
47,809 (-0.0% / -22)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
45,175 (+0.2% / +101)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
31,914 (+0.0% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
21,747 (-0.1% / -22)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
20,671 (+0.3% / +59)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
19,206 (-0.7% / -135)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
16,536 (-0.3% / -53)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
11,146 (-1.5% / -169)
251,542 (+1.2% / +2,864)
3.0(+0.0000) (157+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
78,164 (-0.6% / -486)
4.3(+0.0000) (936+0 votes)
29,213 (+0.1% / +37)
4.4(+0.0000) (296+0 votes)
62,953 (+1.9% / +1,165)
4.3(+0.0000) (288+2 votes)
220 (+1.9% / +4)
4,225 (+0.3% / +14)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
37,126 (+0.1% / +20)
4.2(+0.0000) (196+0 votes)
41,645 (+0.4% / +171)
3.9(+0.0000) (39+0 votes)
803 (+0.1% / +1)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
855,796 (+0.1% / +1,145)
2.6(+0.0000) (7+0 votes)
4,046 (+1.9% / +77)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
87
Louder
1,997 (+0.5% / +10)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
8,346 (-0.8% / -65)
3.6(+0.0000) (108+0 votes)
244,131 (-0.1% / -268)
4.6(+0.0000) (5,741+0 votes)
5,721 (-0.2% / -10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,141 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (75+0 votes)
1,601 (+1.1% / +17)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
1,222 (+1.0% / +12)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
70,415 (+0.5% / +325)
3.4(+0.0000) (125+0 votes)
95
Zoom it
857,602 (+0.2% / +1,701)
2.1(+0.0000) (7+0 votes)
192 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
11,345 (-23.6% / -3,500)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
3,642 (-0.5% / -20)
4.4(+0.0000) (48+0 votes)
43,414 (+0.2% / +81)
4.7(+0.0000) (51+0 votes)
733,558 (+0.3% / +2,425)
3.9(+0.0000) (27+0 votes)
302,682 (+0.3% / +949)
17,666 (+14.8% / +2,275)
15,354 (+3.9% / +573)
13,466 (+9.3% / +1,142)
52,828 (+0.0% / +5)
4.5(+0.0000) (137+0 votes)
39,710 (-0.0% / -13)
4.6(+0.0000) (69+0 votes)
685 (+0.7% / +5)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
1,627,592 (-0.1% / -1,117)
4.6(+0.0000) (35,708-1 votes)
98,056 (+2.1% / +2,060)
22,384 (-0.3% / -64)
3.9(+0.0000) (258+0 votes)
4,195 (-0.3% / -12)
3.3(+0.0000) (31+0 votes)
402 (+30.1% / +93)
277 (+1.8% / +5)
349 (+2.6% / +9)
121 (+0.0% / +0)
21,018 (+1.1% / +234)
4.8(+0.0000) (1,043+7 votes)
20,573 (+2.7% / +545)
20,188 (+5.6% / +1,064)
16,009 (-0.4% / -60)
2.8(+0.0000) (274+0 votes)
5,150 (-0.0% / -1)
1.9(+0.0000) (16+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
12,565 (+0.2% / +29)
4.5(+0.0000) (140+0 votes)
59,341 (+0.3% / +161)
3.9(+0.0000) (138+0 votes)
2,118 (-0.7% / -16)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,054 (-0.2% / -19)
4.1(+0.0000) (87+0 votes)
107 (-0.9% / -1)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
3,731 (-0.1% / -3)
4.7(+0.0000) (42+0 votes)
718,413 (+0.3% / +1,796)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
340 (+0.3% / +1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
846,162 (+0.1% / +783)
3.9(+0.0000) (18+0 votes)
83,836 (+0.2% / +204)
4.1(+0.0000) (168+0 votes)
1,078,122 (+0.2% / +2,465)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
2,526 (+1.2% / +31)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
26 (-3.7% / -1)
763 (-0.1% / -1)
4.7(+0.0000) (31+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
335 (-0.9% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
138
keySharky
361 (+0.3% / +1)
3.9(+0.0000) (55+0 votes)
166,944 (-0.1% / -195)
4.5(+0.0000) (4,233+0 votes)
140
Zoof
1,988 (+0.8% / +15)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
942 (-2.2% / -21)
4.0(+0.0000) (37+0 votes)
1,299 (+1.4% / +18)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,060 (+21.1% / +1,056)
144
Web paint
1,114,842 (+0.3% / +3,663)
4.9(+0.0000) (106+3 votes)
746 (+1.1% / +8)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
146
Amzpecty
6,530 (-0.2% / -16)
4.2(+0.0000) (86+0 votes)
850,948 (+0.2% / +1,760)
4.4(+0.0000) (29+0 votes)
350 (+0.0% / +0)
526,888 (+0.5% / +2,496)
4.2(+0.0000) (1,625+2 votes)
1,087,435 (+0.2% / +1,994)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
1,230 (-0.7% / -9)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
595 (+0.7% / +4)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
757,389 (+0.1% / +991)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
19,107 (-0.5% / -98)
4.6(+0.0000) (80+0 votes)
40,439 (+0.0% / +1)
4.6(+0.0000) (454+0 votes)
11,970 (+1.3% / +156)
4.6(+0.0000) (91+0 votes)
157
Playspeed
48,153 (+2.4% / +1,139)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
158
keyMazony
96 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
183 (+1.7% / +3)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
209,003 (-23.3% / -63,375)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
123,058 (+0.8% / +1,006)
119,269 (+0.8% / +927)
53 (-1.9% / -1)
6,810 (+0.1% / +7)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
165
Web Paint
955,864 (-0.0% / -317)
3.5(+0.0000) (668+0 votes)
140 (+1.4% / +2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
14,112 (+8.3% / +1,083)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
107,479 (+0.1% / +130)
4.7(+0.0000) (1,267+0 votes)
194,823 (-24.5% / -63,259)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
25,700 (+0.1% / +34)
4.9(+0.0000) (600+2 votes)
27,539 (+0.0% / +1)
3.9(+0.0000) (550+0 votes)
254,665 (+0.0% / +98)
4.5(+0.0000) (1,134+2 votes)
32 (-8.6% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
209,266 (-23.3% / -63,521)
4.1(+0.0000) (39+0 votes)
175
Pronounce
26,112 (-0.1% / -33)
4.0(+0.0000) (83+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (2,114+0 votes)
3,255 (+0.6% / +21)
4.0(+0.0000) (43+0 votes)
1,495 (+0.1% / +1)
3.4(+0.0000) (13+0 votes)
3,308 (-0.0% / -1)
3.6(+0.0000) (17+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
180,192 (+0.2% / +344)
4.5(+0.0000) (1,381+0 votes)
180,082 (-26.0% / -63,407)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
883 (-0.2% / -2)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
26,229 (-0.4% / -93)
185
TransOver
137,221 (-0.1% / -81)
4.6(+0.0000) (1,586+0 votes)
719,561 (-0.1% / -760)
3.7(+0.0000) (9,367+0 votes)
932 (+0.9% / +8)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,158 (+0.2% / +15)
3.7(+0.0000) (63+0 votes)
213,683 (-22.9% / -63,365)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
3,537 (-0.2% / -7)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
4,944 (+1.6% / +76)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
26,665 (-0.4% / -114)
3.2(+0.0000) (519+0 votes)
49 (-3.9% / -2)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11,494+0 votes)
191,007 (-24.9% / -63,403)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
197,705 (-24.3% / -63,616)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8 (+33.3% / +2)
393 (+1.3% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
199
Xinet CM
478 (-0.6% / -3)
20,587 (-0.2% / -43)
4.6(+0.0000) (320+0 votes)
1,620 (-0.6% / -10)
4.0(+0.0000) (56+0 votes)
342 (+2.1% / +7)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,473 (-0.1% / -8)
3.0(+0.0000) (74+0 votes)
5 (+66.7% / +2)
205
Gitoqlok
772 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
71,053 (+0.5% / +351)
4.7(+0.0000) (334+0 votes)
8,349 (+2.6% / +212)
2.1(+0.0000) (10+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
49,716 (+0.6% / +274)
4.6(+0.0000) (429+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
49,716 (+0.6% / +274)
4.6(+0.0000) (429+0 votes)
29,180 (+2.9% / +818)
3.0(+0.0000) (35+0 votes)
43,320 (+0.4% / +187)
4.6(+0.0000) (158+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
54,367 (+0.4% / +207)
4.5(+0.0000) (110+0 votes)
51,208 (+1.5% / +735)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
126 (+1.6% / +2)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
1,449 (-0.1% / -1)
3.5(+0.0000) (21+0 votes)
2,245 (-0.4% / -10)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
39,438 (+0.0% / +11)
4.1(+0.0000) (53+0 votes)
221
Dyslex.ie
269 (-1.1% / -3)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
229,608 (-0.9% / -2,029)
3.9(+0.0000) (1,777+0 votes)
1,021 (-0.7% / -7)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
16,214 (-0.1% / -11)
4.4(+0.0000) (95+0 votes)
37,002 (-0.7% / -272)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
148,396 (+0.0% / +52)
2.9(+0.0000) (127+0 votes)
1,792 (+0.4% / +7)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
1,124 (+1.4% / +15)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
113,550 (+1.1% / +1,207)
3.8(+0.0000) (572+0 votes)
231
Noise
96 (+4.3% / +4)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
70,711 (+0.2% / +138)
4.7(+0.0000) (257+0 votes)
233
FocusTube
5 (+0.0% / +0)
36,576 (-0.1% / -24)
4.9(+0.0000) (2,410+0 votes)
12,264 (-0.2% / -28)
4.6(+0.0000) (62+0 votes)
67,169 (+0.0% / +21)
3.8(+0.0000) (482+0 votes)
9,408 (-0.6% / -59)
4.4(+0.0000) (90+0 votes)
793 (-0.1% / -1)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
239 (-0.4% / -1)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
18,345 (-0.7% / -136)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
190,958 (-24.9% / -63,290)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5,407 (+14.5% / +686)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
244
Pablo
39,186 (-0.2% / -59)
3.9(+0.0000) (109+0 votes)
1,766 (-1.0% / -18)
2.3(+0.0000) (14+0 votes)
63 (-3.1% / -2)
6,017 (+0.7% / +39)
3.5(+0.0000) (15+0 votes)
44,933 (-5.0% / -2,346)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
191,710 (-24.8% / -63,308)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,570 (+1.7% / +92)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
39,188 (-0.1% / -55)
3.3(+0.0000) (27+0 votes)
5,950 (-0.4% / -22)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,137 (-1.8% / -371)
4.2(+0.0000) (86+0 votes)
177,640 (-26.3% / -63,251)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
110 (+0.9% / +1)
14,098 (-0.0% / -2)
3.5(+0.0000) (760+0 votes)
27,828 (-0.5% / -133)
369 (-1.1% / -4)
31 (+6.9% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
260
MixrElixr
7,585 (+0.3% / +25)
4.7(+0.0000) (59+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
1,988,558 (+0.1% / +2,381)
4.6(+0.0000) (2,693+0 votes)
201,133 (-23.9% / -63,221)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
1,193 (-0.7% / -8)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
27,778 (-0.8% / -220)
180,722 (-26.0% / -63,344)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
202 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
24 (+4.3% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
902 (+0.4% / +4)
1,842 (+0.5% / +10)
4.2(+0.0000) (57+0 votes)
652 (-0.3% / -2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
657 (+0.8% / +5)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
222,552 (+1.2% / +2,707)
4.5(+0.0000) (1,396+11 votes)
123,469 (+0.7% / +909)
4.9(+0.0000) (419+2 votes)
98 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
422 (+0.5% / +2)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
337 (+1.2% / +4)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
281
Reedy
57,309 (-0.2% / -134)
4.8(+0.0000) (661+0 votes)
282
MyIPCam
79,493 (-0.2% / -160)
3.8(+0.0000) (763+0 votes)
283
Web Paint
1,349 (+51.2% / +457)
284
LoaDoctor
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
1,295 (-0.1% / -1)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
866 (-0.7% / -6)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
47,815 (-0.4% / -180)
3.8(+0.0000) (70+0 votes)
116 (+0.9% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
28,046 (+0.1% / +38)
4.3(+0.0000) (241+0 votes)
290
dict-cc
24,344 (-0.2% / -59)
4.5(+0.0000) (281+0 votes)
23,411 (-0.1% / -13)
4.3(+0.0000) (340+0 votes)
177 (+0.6% / +1)
434 (+0.9% / +4)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
94 (-3.1% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11,060 (+0.0% / +4)
4.4(+0.0000) (143+0 votes)
434 (-1.8% / -8)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
288 (-2.0% / -6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,785 (-0.7% / -61)
4.4(+0.0000) (68+0 votes)
12,680 (+0.8% / +102)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)