extension ExtPose

Keyword: virtual keyboard -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
283,788 (+0.6% / +1,755)
3.1(+0.0000) (757+0 votes)
8,099 (-0.1% / -8)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
9,592 (+0.1% / +5)
3.3(+0.0000) (52+0 votes)
7,929 (-0.4% / -34)
2.4(+0.0000) (103+0 votes)
2,012,323 (+0.0% / +454)
4.8(+0.0000) (147+0 votes)
6,734 (-0.4% / -28)
3.6(+0.0000) (31+0 votes)
63,347 (+0.3% / +161)
4.2(+0.0000) (100+0 votes)
115 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
11,780 (+0.2% / +18)
4.6(+0.0000) (157+1 votes)
24,710 (+171.0% / +15,593)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
2,050 (+1.2% / +25)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
7,570 (+0.6% / +44)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
2,193 (+0.3% / +6)
3.3(+0.0000) (36+0 votes)
5,074 (+0.2% / +9)
3.0(+0.0000) (69+0 votes)
625,138 (-0.0% / -173)
4.2(+0.0000) (40+0 votes)
2,355 (+1.3% / +31)
3.8(+0.0000) (40+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
2,405 (-0.7% / -17)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
50 (-3.8% / -2)
723 (+2.1% / +15)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
14,785 (+0.3% / +48)
4.3(+0.0000) (645+0 votes)
121,072 (+2.5% / +2,973)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
383,943 (+0.1% / +452)
4.7(+0.0000) (221+0 votes)
47,480 (+1.0% / +464)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
227,946 (-0.1% / -191)
2.3(+0.0000) (544+1 votes)
13,556 (+2.3% / +300)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
1,412 (-0.1% / -1)
2.9(+0.0000) (12+0 votes)
45,659 (+70.9% / +18,938)
4.7(-0.1000) (69+1 votes)
492,718 (+1.8% / +8,774)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
1,561,020 (+0.0% / +655)
4.9(+0.0000) (3,627+8 votes)
493,041 (+3.3% / +15,813)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
738,479 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (280+0 votes)
700,379 (+0.6% / +4,343)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
35
Arablex
7 (-12.5% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
209,248 (+7.9% / +15,390)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
796,317 (-0.0% / -39)
4.5(+0.0000) (735+10 votes)
501,350 (+17.0% / +72,852)
4.8(+0.0000) (121+4 votes)
19 (+11.8% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
427,443 (+0.0% / +75)
4.5(+0.0000) (107+2 votes)
567,366 (+0.0% / +18)
4.8(+0.0000) (331+2 votes)
7,204 (-0.0% / -1)
3.0(+0.0000) (107+0 votes)
3,632,347 (+0.1% / +2,588)
4.0(+0.0000) (5,229+0 votes)
1,181,821 (+0.1% / +935)
4.4(+0.0000) (1,423+2 votes)
791,690 (-0.0% / -306)
4.7(+0.0000) (307+0 votes)
29,547 (+0.5% / +149)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
1,206,924 (+0.8% / +9,294)
3.8(+0.0000) (31+0 votes)
2,906 (+5.1% / +142)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,208 (+4.5% / +96)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,092 (+0.5% / +26)
4.8(+0.0000) (48+0 votes)
913 (+2.7% / +24)
62,956 (+15.6% / +8,483)
5.0(+0.0000) (91+15 votes)
735 (+9.9% / +66)
5,432 (+1.0% / +53)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
38,656 (+0.1% / +49)
3.9(+0.0000) (198+0 votes)
115,958 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
392 (+1.0% / +4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
633 (-0.6% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
237,687 (-0.1% / -258)
4.5(+0.0000) (439+0 votes)
50,149 (+0.3% / +131)
4.2(+0.0000) (79+0 votes)
7,975 (+0.2% / +15)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
8,871 (+1.2% / +109)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
17,857 (+2.2% / +392)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
851,786 (+0.4% / +3,798)
4.8(+0.0000) (4,670+212 votes)
2,632 (-0.4% / -11)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
10,580 (+0.6% / +67)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
3,954 (-0.6% / -23)
1.7(+0.0000) (3+0 votes)
26,229 (+3.1% / +789)
4.8(+0.0000) (45+0 votes)
668,932 (+0.3% / +1,842)
4.7(+0.0000) (197+0 votes)
7,301 (-1.3% / -95)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,237 (+0.3% / +4)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,014 (+3.3% / +32)
78,080 (+0.5% / +418)
4.9(+0.0000) (727+2 votes)
152,913 (+70.2% / +63,052)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
91,737 (+0.9% / +851)
4.5(+0.0000) (401+8 votes)
94,403 (+136.7% / +54,512)
5.0(+0.0000) (56+0 votes)
160,742 (+1.0% / +1,571)
4.3(+0.0000) (117+1 votes)
1,837,012 (+0.2% / +3,012)
4.6(+0.0000) (17,023+1 votes)
516,680 (+3.1% / +15,523)
4.8(-0.2000) (22+1 votes)
2,977,187 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
472,308 (+0.3% / +1,432)
4.4(+0.0000) (1,849+1 votes)
56,682 (+6.3% / +3,348)
4.1(+0.0000) (65+0 votes)
7,354 (-0.4% / -33)
5.0(+0.0000) (83+0 votes)
2,518 (+1.2% / +31)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
133 (+1.5% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
13,330 (+2.4% / +307)
3.5(+0.0000) (31+1 votes)
6,249 (+0.9% / +53)
4.8(+0.0000) (247+0 votes)
88
VidRate
516,371 (+3.1% / +15,597)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
35,687 (+0.5% / +170)
4.6(+0.0000) (89+0 votes)
158,316 (+45.2% / +49,252)
5.0(+0.0000) (110+19 votes)
4,727 (+0.0% / +2)
4.8(+0.0000) (50+0 votes)
234 (+0.0% / +0)
21,247 (+1.1% / +223)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
289 (-1.0% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
41,328 (+0.0% / +11)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
745 (-0.4% / -3)
753 (+2.2% / +16)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
146,346 (-0.0% / -49)
4.6(+0.0000) (77+0 votes)
154,498 (+0.2% / +339)
4.6(+0.0000) (40+0 votes)
11,845 (+2.6% / +300)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
6,854 (-0.4% / -29)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
774 (+2.1% / +16)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (323+0 votes)
671,349 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (111+0 votes)
13,246 (+0.4% / +49)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
5,327 (+0.1% / +3)
4.5(+0.0000) (34+0 votes)
381 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
257,280 (-0.0% / -30)
4.6(+0.0000) (193+0 votes)
4,135 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,990 (-0.3% / -17)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
2,873 (-0.9% / -26)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
65 (+10.2% / +6)
225 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
632 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (44+0 votes)
30,936 (+1.0% / +320)
4.7(+0.0000) (350+2 votes)
79,835 (+42.1% / +23,664)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
38 (+15.2% / +5)
495,885 (+0.1% / +409)
4.1(+0.0000) (2,627+5 votes)
1,412 (+8.9% / +115)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
5,370 (+2.4% / +128)
958 (-0.8% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
230,186 (-0.0% / -84)
4.6(+0.0000) (106+1 votes)
2,041 (+1.2% / +24)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
5,588 (-0.9% / -53)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
41,227 (+51.9% / +14,090)
5.0(+0.0000) (52+0 votes)
3,687 (+0.4% / +14)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
111 (-0.9% / -1)
115,322 (+0.1% / +106)
4.6(+0.0000) (690+0 votes)
659 (+0.3% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
7,610 (-0.8% / -64)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
32,542 (+0.3% / +102)
4.6(+0.0000) (913+0 votes)
3,003,223 (+0.8% / +23,463)
4.6(+0.0000) (30+1 votes)
17,638 (+0.4% / +69)
4.3(+0.0000) (49+0 votes)
8,968,439 (+0.1% / +6,138)
3.9(+0.0000) (906+0 votes)
158 (+0.0% / +0)
835 (-0.8% / -7)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
12,504 (+0.1% / +15)
4.7(+0.0000) (56+0 votes)
7,577 (+0.1% / +10)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
923 (-1.0% / -9)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
80,541 (+6.3% / +4,749)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
68,630 (-0.5% / -365)
3.2(+0.0000) (506+0 votes)
13,513 (+0.3% / +35)
4.3(+0.0000) (27+0 votes)
51,886 (+0.2% / +80)
3.5(+0.0000) (17+0 votes)
1,748 (+0.6% / +10)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
64 (-3.0% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100 (+0.0% / +0)
8,416 (+1.6% / +132)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
5,438 (-0.8% / -43)
634,518 (+0.3% / +1,774)
4.7(+0.0000) (434+3 votes)
1,214 (-0.6% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,766 (+0.6% / +21)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,535 (+0.9% / +13)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
511,883 (+0.4% / +2,244)
4.4(+0.0000) (465+1 votes)
154
2048
453,401 (-0.3% / -1,241)
3.5(+0.0000) (2,101+0 votes)
8,770 (+0.0% / +2)
4.6(+0.0000) (223+0 votes)
14,931 (+0.3% / +45)
2.8(+0.0000) (30+0 votes)
226 (-1.3% / -3)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
2,515 (+1.0% / +24)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,060 (+0.4% / +9)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,284 (+0.6% / +20)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,330,610 (-0.0% / -354)
4.5(+0.0000) (407+0 votes)
2,998 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
163
DataMask
1,963 (-0.4% / -8)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
2,576 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (38+0 votes)
35,304 (+0.2% / +78)
4.4(+0.0000) (529+0 votes)
35,328 (-0.1% / -25)
4.3(+0.0000) (430+0 votes)
2,430 (-0.9% / -21)
28,931 (-56.4% / -37,383)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
6,492 (+0.3% / +22)
4.3(+0.0000) (48+0 votes)
18,061 (-0.1% / -12)
4.1(+0.0000) (86+0 votes)
2,060 (-1.1% / -23)
40 (-2.4% / -1)
113,930 (+0.5% / +559)
4.5(+0.0000) (689+0 votes)
11,396 (-0.2% / -19)
4.6(+0.0000) (441+0 votes)
103,524 (+0.2% / +189)
4.0(+0.0000) (100+0 votes)
68 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14,749 (+1.3% / +187)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
105 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
287 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
153 (+4.8% / +7)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
5,008 (+0.2% / +12)
5.0(+0.0000) (47+0 votes)
366 (+1.4% / +5)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
8,358 (+0.2% / +13)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
125 (+0.8% / +1)
4.9(+0.0000) (76+0 votes)
186
Qlearly
4,809 (+0.3% / +15)
3.7(+0.0000) (62+0 votes)
81 (+0.0% / +0)
173 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (152+0 votes)
532 (+0.4% / +2)
409 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,254 (+0.1% / +2)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
595,622 (+4.4% / +25,160)
4.9(+0.1000) (163+10 votes)
1,459 (+0.3% / +5)
3,850 (-0.5% / -18)
1,877 (+1.4% / +26)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
7,939 (+0.2% / +14)
5.0(+0.0000) (91+0 votes)
61 (-6.2% / -4)
146 (+2.1% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
2,177 (+0.7% / +15)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
201
2048 Game
95 (-4.0% / -4)
202
Mute Tab
823 (-0.1% / -1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
203
Quick 'K'
5,673 (-0.5% / -26)
4.5(+0.0000) (62+0 votes)
165 (+2.5% / +4)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
158,734 (+45.5% / +49,647)
5.0(+0.0000) (53+8 votes)
158,143 (-4.9% / -8,105)
3.8(+0.0000) (186+0 votes)
79,254 (+0.7% / +514)
4.8(+0.0000) (625+3 votes)
242,391 (+0.0% / +76)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
157,655 (+0.5% / +816)
3.8(+0.0000) (129+0 votes)
5,698 (+0.2% / +9)
3.6(+0.0000) (35+0 votes)
164,004 (+15.8% / +22,392)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
91 (+2.2% / +2)
46,830 (+0.3% / +163)
4.7(+0.0000) (1,127+1 votes)
548 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
181 (+1.7% / +3)
216
edX++
812 (+0.1% / +1)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
81,975 (+0.2% / +185)
4.1(+0.0000) (129+0 votes)
58,367 (-11.1% / -7,283)
4.7(-0.1000) (31-1 votes)
219
Feedbro
49,784 (+0.3% / +137)
4.6(+0.0000) (460+0 votes)
570 (-1.2% / -7)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
664 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (13+0 votes)
82,788 (+0.6% / +524)
3.3(+0.0000) (44+0 votes)
130 (+0.0% / +0)
615 (-0.5% / -3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
52,191 (-0.3% / -154)
3.9(+0.0000) (44+0 votes)
55,991 (-52.4% / -61,748)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
111 (-0.9% / -1)
228
Remoku
36,404 (-0.0% / -10)
3.0(+0.0000) (208+0 votes)
274 (+2.6% / +7)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
88 (-1.1% / -1)
1,381 (+0.9% / +12)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
232
Ponder
1,201 (-0.2% / -2)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
1,514 (-0.1% / -1)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
908 (+0.8% / +7)
4.7(+0.0000) (16+0 votes)
365 (-1.4% / -5)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
12,285 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (73+0 votes)
145 (+3.6% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21,773 (+0.3% / +60)
3.6(+0.0000) (36+0 votes)
15,568 (-0.2% / -36)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
897 (-0.2% / -2)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
19,180 (-0.1% / -28)
3.2(+0.0000) (23+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
20,271 (-0.8% / -166)
28 (-3.4% / -1)
894 (-1.8% / -16)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
184 (+3.4% / +6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
7,345 (+0.0% / +3)
4.5(+0.0000) (367+0 votes)
167 (+1.8% / +3)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
43 (-6.5% / -3)
161 (+1.3% / +2)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
252
Dashlit
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,430 (+0.4% / +32)
2.3(+0.0000) (14+0 votes)
7,973 (+0.0% / +3)
1.3(+0.0000) (1,267+0 votes)
335 (+8.1% / +25)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
256
ebb
32 (-3.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,605 (+0.3% / +16)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
4,554 (+0.4% / +19)
2.8(+0.0000) (13+0 votes)
417 (+1.2% / +5)
260
Shortleaf
281 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
113 (-1.7% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
355 (+3.2% / +11)
110 (+0.9% / +1)
2,237 (-0.3% / -7)
4.0(+0.0000) (32+0 votes)
1,369 (+0.4% / +6)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
983 (+0.8% / +8)
4.9(+0.0000) (93+0 votes)
1,843 (-3.6% / -69)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
268
FiveLoop
1,940 (+1.3% / +25)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
271
Checkvist
1,228 (+0.3% / +4)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
1,076 (+0.7% / +7)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,600 (-0.6% / -9)
794 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
275
FlixSpeed
11 (+37.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,174 (+1.3% / +15)
2.8(+0.0000) (10+0 votes)
848 (+1.6% / +13)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
278
Code++
65 (+12.1% / +7)
15 (-11.8% / -2)
162,891 (+39.1% / +45,820)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
13,092 (+0.6% / +75)
4.3(+0.0000) (89+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
110 (+3.8% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
693 (+0.3% / +2)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
12 (+20.0% / +2)
89 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
647 (-0.8% / -5)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
498 (+0.4% / +2)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
289
UXtweak
696 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
39,633 (-35.6% / -21,938)
4.9(+0.0000) (31-1 votes)
39 (+0.0% / +0)
469 (+0.9% / +4)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
8,891 (-0.4% / -40)
75 (-1.3% / -1)
296
Hanzisize
329 (-9.6% / -35)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
32 (-5.9% / -2)
298
PoziTone
268 (-1.5% / -4)
4.5(+0.0000) (32+0 votes)