extension ExtPose

Keyword: singles day -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,129 (+0.0% / +0)
4.7111(+0.0000) (45+0 votes)
12,780 (+0.0% / +0)
4.0556(+0.0000) (54+0 votes)
203 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (27+0 votes)
95,426 (+0.0% / +0)
4.483(+0.0000) (147+0 votes)
3,328 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,783 (+0.0% / +0)
4.931(+0.0000) (29+0 votes)
128 (+0.0% / +0)
148,660 (+0.0% / +0)
4.8049(+0.0000) (82+0 votes)
7,922 (+0.0% / +0)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
216 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
296 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,378 (+0.0% / +0)
4.4667(+0.0000) (30+0 votes)
640 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,522 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15
Twain
1,770 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
915 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,943 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
11,574 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
262 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
422 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,814 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
279 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
840 (+0.0% / +0)
4.9054(+0.0000) (74+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
25
VIT Go
942 (+0.0% / +0)
4.125(+0.0000) (24+0 votes)
26
Bionic
346 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
301 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
229 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (32+0 votes)
161 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
170 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
9,268 (+0.0% / +0)
4.661(+0.0000) (59+0 votes)
40
Talkie
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
21 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,006,640 (+0.0% / +0)
4.6636(+0.0000) (217+0 votes)
728,459 (+0.0% / +0)
4.8724(+0.0001) (2,132+1 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
368,342 (+0.0% / +0)
4.8472(+0.0000) (288+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
4,878 (+0.0% / +0)
4.88(+0.0000) (50+0 votes)
153,185 (+0.0% / +0)
4.4575(-0.0141) (247+1 votes)
7,469 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
16,327 (+0.0% / +0)
4.3875(+0.0000) (271+0 votes)
18,498 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (114+0 votes)
1,685,906 (+0.0% / +0)
4.7292(-0.0000) (9,449-1 votes)
2,157,334 (+0.0% / +0)
4.7916(+0.0000) (1,286+0 votes)
4,008,488 (+0.0% / +0)
4.4107(+0.0000) (56+0 votes)
1,447,655 (+0.0% / +0)
4.5827(+0.0000) (889+0 votes)
960,289 (+0.0% / +0)
4.6615(+0.0038) (2,496+16 votes)
246,821 (+0.0% / +0)
2.7692(-0.0347) (52+1 votes)
818,168 (+0.0% / +0)
4.7748(-0.0008) (12,649+29 votes)
137,690 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
1,155,335 (+0.0% / +0)
4.2581(+0.0010) (744+1 votes)
34,326 (+0.0% / +0)
4.4667(+0.0000) (45+0 votes)
2,691,383 (+0.0% / +0)
4.2135(+0.0000) (384+0 votes)
23,518 (+0.0% / +0)
3.5758(+0.0000) (99+0 votes)
38,976 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
17,169 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
13,037 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
8,582 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (15+0 votes)
1,023,782 (+0.0% / +0)
3.8426(+0.0000) (216+0 votes)
5,745 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (33+0 votes)
23,184 (+0.0% / +0)
4.6353(+0.0014) (266+1 votes)
240,470 (+0.0% / +0)
4.4318(+0.0000) (447+0 votes)
1,418,247 (+0.0% / +0)
4.6091(+0.0000) (793+0 votes)
1,580 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
986,546 (+0.0% / +0)
4.8368(-0.0025) (337+1 votes)
8,124 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
8,784 (+0.0% / +0)
4.3664(+0.0000) (131+0 votes)
112,606 (+0.0% / +0)
4.0995(+0.0000) (201+0 votes)
461 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
4,193 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
23,219 (+0.0% / +0)
3.0833(+0.0548) (36+1 votes)
14,200 (+0.0% / +0)
4.7171(+0.0019) (152+1 votes)
1 (+0.0% / +0)
494,005 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
2,779 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
43,616 (+0.0% / +0)
3.375(+0.0000) (8+0 votes)
91,522 (+0.0% / +0)
4.6205(+0.0000) (606+0 votes)
144,317 (+0.0% / +0)
4.5174(+0.0000) (4,138+0 votes)
137,338 (+0.0% / +0)
3.8199(+0.0000) (694+0 votes)
24,810 (+0.0% / +0)
4.3814(+0.0000) (333+0 votes)
715,755 (+0.0% / +0)
4.039(+0.0000) (589+0 votes)
397,000 (+0.0% / +0)
3.6139(+0.0000) (259+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
46,276 (+0.0% / +0)
4.1911(+0.0000) (471+0 votes)
942,890 (+0.0% / +0)
4.8554(+0.0018) (581+7 votes)
242,425 (+0.0% / +0)
4.652(+0.0003) (1,368+4 votes)
3,508 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
4,091,922 (+0.0% / +0)
4.3226(+0.0000) (31+0 votes)
211 (+0.0% / +0)
2,192,098 (+0.0% / +0)
4.5142(+0.0000) (636+0 votes)
713 (+0.0% / +0)
305,684 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
109
Safeheron
228 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,836,211 (+0.0% / +0)
4.7678(-0.0001) (81,074+1 votes)
1 (+0.0% / +0)
8,814,642 (+0.0% / +0)
4.5004(-0.0002) (2,502-1 votes)
8,688 (+0.0% / +0)
4.5833(+0.0000) (36+0 votes)
15,301 (+0.0% / +0)
4.7273(+0.0000) (66+0 votes)
31,432 (+0.0% / +0)
3.375(+0.0000) (8+0 votes)
472,688 (+0.0% / +0)
4.3754(+0.0039) (847+10 votes)
4,256,651 (+0.0% / +0)
4.5196(+0.0000) (306+0 votes)
18,250 (+0.0% / +0)
2.0571(+0.0000) (35+0 votes)
39,660 (+0.0% / +0)
3.7241(+0.0000) (29+0 votes)
27,242 (+0.0% / +0)
4.8857(+0.0000) (105+0 votes)
6,131 (+0.0% / +0)
4.1207(+0.0000) (58+0 votes)
1,409,663 (+0.0% / +0)
4.6394(+0.0000) (563+0 votes)
1,577,833 (+0.0% / +0)
4.8126(+0.0000) (427+0 votes)
5,261 (+0.0% / +0)
4.3467(+0.0000) (75+0 votes)
549,562 (+0.0% / +0)
4.491(+0.0000) (387+0 votes)
1,077,101 (+0.0% / +0)
4.6215(-0.0020) (613+2 votes)
63,605 (+0.0% / +0)
4.5106(+0.0000) (425+0 votes)
1,160,742 (+0.0% / +0)
4.5426(-0.0063) (564+1 votes)
1,120,177 (+0.0% / +0)
4.702(+0.0000) (453+0 votes)
142,538 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
890,762 (+0.0% / +0)
4.6976(-0.0062) (549+2 votes)
234 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,234,289 (+0.0% / +0)
3.8695(+0.0000) (1,510+0 votes)
800,010 (+0.0% / +0)
4.495(+0.0004) (1,291+7 votes)
1 (+0.0% / +0)
137
StopSurf
489,330 (+0.0% / +0)
2,237 (+0.0% / +0)
4.85(+0.0000) (20+0 votes)
4,489 (+0.0% / +0)
3.3571(+0.0000) (14+0 votes)
813,063 (+0.0% / +0)
4.4787(-0.0012) (1,197+1 votes)
61,313 (+0.0% / +0)
3.6188(+0.0000) (223+0 votes)
686,440 (+0.0% / +0)
4.2578(+0.0000) (2,327+0 votes)
567,223 (+0.0% / +0)
4.734(+0.0007) (391+1 votes)
1,675,042 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
1,650,415 (+0.0% / +0)
4.8261(+0.0000) (23+0 votes)
603,495 (+0.0% / +0)
4.5113(+0.0009) (2,797+11 votes)
694,159 (+0.0% / +0)
4.1948(-0.0103) (77-1 votes)
73 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
121,963 (+0.0% / +0)
4.5453(+0.0000) (552+0 votes)
281,812 (+0.0% / +0)
4.807(-0.0071) (114+1 votes)
423,350 (+0.0% / +0)
4.7673(-0.0043) (593+2 votes)
6,001 (+0.0% / +0)
4.8529(+0.0000) (34+0 votes)
263,132 (+0.0% / +0)
4.3674(+0.0010) (1,848+3 votes)
744,962 (+0.0% / +0)
4.6071(+0.0000) (28+0 votes)
999 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (264+0 votes)
1,129 (+0.0% / +0)
4.5185(+0.0000) (27+0 votes)
74,312 (+0.0% / +0)
4.6355(+0.0000) (727+0 votes)
290,198 (+0.0% / +0)
4.4556(+0.0000) (90+0 votes)
8,253 (+0.0% / +0)
4.8452(+0.0000) (168+0 votes)
262,345 (+0.0% / +0)
4.5447(+0.0000) (123+0 votes)
18,778 (+0.0% / +0)
3.0278(+0.0000) (36+0 votes)
244,928 (+0.0% / +0)
4.0677(+0.0000) (192+0 votes)
1,398 (+0.0% / +0)
4.434(+0.0000) (53+0 votes)
4,575 (+0.0% / +0)
3.52(+0.0000) (50+0 votes)
718 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
27,446 (+0.0% / +0)
4.7179(+0.0000) (39+0 votes)
3,222 (+0.0% / +0)
3.3158(+0.0000) (19+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
13,369 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
9,204 (+0.0% / +0)
4.8915(+0.0000) (295+0 votes)
136,634 (+0.0% / +0)
4.6288(-0.0063) (458+3 votes)
811 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,117 (+0.0% / +0)
4.9008(+0.0008) (121+1 votes)
119,893 (+0.0% / +0)
4.6298(+0.0000) (181+0 votes)
176
WordUp
8,948 (+0.0% / +0)
3.6486(+0.0000) (74+0 votes)
465 (+0.0% / +0)
4.7742(+0.0000) (31+0 votes)
178
Mahalo
661 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
14,129 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (62+0 votes)
6,765 (+0.0% / +0)
4.0354(+0.0000) (113+0 votes)
287 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
64,866 (+0.0% / +0)
4.0514(+0.0000) (486+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.83(-0.0017) (200-2 votes)
7,624 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
949 (+0.0% / +0)
2.7619(+0.0000) (21+0 votes)
38,826 (+0.0% / +0)
4.9623(-0.0377) (106+2 votes)
40,810 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (600+0 votes)
717 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
4,707 (+0.0% / +0)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
96 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
549 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
66,601 (+0.0% / +0)
4.6649(+0.0000) (194+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,874 (+0.0% / +0)
4.359(+0.0000) (39+0 votes)
3,947 (+0.0% / +0)
3.931(+0.0000) (29+0 votes)
99,409 (+0.0% / +0)
4.8521(+0.0005) (622+2 votes)
34,074 (+0.0% / +0)
4.1598(+0.0000) (169+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
200
Weatherly
14,080 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (65+0 votes)
3,553 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,766 (+0.0% / +0)
4.3667(+0.0000) (180+0 votes)
29,043 (+0.0% / +0)
4.6094(+0.0000) (64+0 votes)
2,637 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
31,327 (+0.0% / +0)
3.6525(+0.0265) (118+3 votes)
8,808 (+0.0% / +0)
4.5238(+0.0000) (21+0 votes)
208
CSS Scan
20,555 (+0.0% / +0)
3.8636(+0.0000) (66+0 votes)
12,116 (+0.0% / +0)
4.755(+0.0000) (151+0 votes)
210
News Tab
9,500 (+0.0% / +0)
4.6822(+0.0000) (409+0 votes)
1,284 (+0.0% / +0)
4.8428(+0.0000) (706+0 votes)
6,448 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
17,303 (+0.0% / +0)
4.1316(+0.0000) (38+0 votes)
33,003 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (26+0 votes)
844 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,980 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
217
Games Day
80 (+0.0% / +0)
2,139 (+0.0% / +0)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
17,785 (+0.0% / +0)
4.3214(+0.0000) (196+0 votes)
12,282 (+0.0% / +0)
4.6224(+0.0138) (331+4 votes)
1,479 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
1,894 (+0.0% / +0)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
4,492 (+0.0% / +0)
4.8478(+0.0000) (46+0 votes)
999 (+0.0% / +0)
4.7303(+0.0000) (89+0 votes)
11,781 (+0.0% / +0)
4.45(+0.0000) (20+0 votes)
5,403,770 (+0.0% / +0)
3.7283(-0.0094) (184+1 votes)
1,036 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
11,819 (+0.0% / +0)
4.3448(+0.0000) (58+0 votes)
3,039 (+0.0% / +0)
3.5135(+0.0000) (37+0 votes)
7,228 (+0.0% / +0)
4.6622(+0.0000) (74+0 votes)
231
Dev Tabs
287 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
334 (+0.0% / +0)
13,717 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
23,234 (+0.0% / +0)
2.2593(+0.0000) (27+0 votes)
112 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,337 (+0.0% / +0)
4.9452(+0.0000) (73+0 votes)
1,399 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,806 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (28+0 votes)
239
Lingofy
4,027 (+0.0% / +0)
3.0526(+0.0000) (19+0 votes)
9,168 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
6,886 (+0.0% / +0)
4.4375(+0.0000) (16+0 votes)
2,828 (+0.0% / +0)
4.1852(+0.0000) (27+0 votes)
112 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,012 (+0.0% / +0)
5,618 (+0.0% / +0)
3.9268(+0.0000) (41+0 votes)
17,518 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
97 (+0.0% / +0)
5,024 (+0.0% / +0)
4.6875(+0.0000) (16+0 votes)
6,441 (+0.0% / +0)
2.9333(+0.0000) (45+0 votes)
1,506,484 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
251
Chat GPT
621,937 (+0.0% / +0)
4.6553(+0.0012) (1,256+16 votes)
252
Trolley
7,631 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,991 (+0.0% / +0)
4.9912(+0.0000) (114+0 votes)
13,133 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,185 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
3,518 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
18,590 (+0.0% / +0)
3.7241(-0.2691) (116-31 votes)
113 (+0.0% / +0)
4.9701(+0.0009) (167+5 votes)
145 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
15,298 (+0.0% / +0)
4.8056(+0.0000) (72+0 votes)
11,042 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
3,782 (+0.0% / +0)
4.6531(+0.0000) (49+0 votes)
5,049 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
532 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
660,610 (+0.0% / +0)
3.9339(+0.0000) (439+0 votes)
1,247 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,995 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
165 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
701 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
4,832 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
465,279 (+0.0% / +0)
4.096(+0.0087) (1,031+12 votes)
3,707 (+0.0% / +0)
4.3125(+0.0000) (16+0 votes)
3,917 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,361 (+0.0% / +0)
2.3913(+0.0000) (23+0 votes)
275
Edgar
2,992 (+0.0% / +0)
3.7714(+0.0000) (35+0 votes)
4,894 (+0.0% / +0)
2.2222(+0.0000) (9+0 votes)
1,360 (+0.0% / +0)
3.9394(+0.0000) (33+0 votes)
4,562 (+0.0% / +0)
207 (+0.0% / +0)
4.7931(+0.0000) (29+0 votes)
294 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
290,953 (+0.0% / +0)
3.9985(-0.0046) (656+1 votes)
391,770 (+0.0% / +0)
3.5234(+0.0116) (128+1 votes)
283
Monito
129 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
2,855 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,812 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
2,482 (+0.0% / +0)
4.4118(+0.0000) (17+0 votes)
304,934 (+0.0% / +0)
4.0078(+0.0000) (387+0 votes)
3,216 (+0.0% / +0)
3.2222(+0.0000) (9+0 votes)
5,790 (+0.0% / +0)
4.6875(+0.0000) (32+0 votes)
60,801 (+0.0% / +0)
4.8474(+0.0000) (629+0 votes)
503,017 (+0.0% / +0)
4.044(+0.0000) (318+0 votes)
767,659 (+0.0% / +0)
4.3307(+0.0007) (505-1 votes)
1,211 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,570 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
26,588 (+0.0% / +0)
3.3448(+0.0000) (58+0 votes)
5,362 (+0.0% / +0)
4.6107(+0.0000) (149+0 votes)