extension ExtPose

Keyword: singles day -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
863 (+2.4% / +20)
4.7(+0.0000) (47+0 votes)
227 (-0.9% / -2)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
12,939 (+0.2% / +24)
4.0(+0.0000) (53+0 votes)
9,086 (+1.4% / +123)
4.8(+0.0000) (68+0 votes)
246 (-1.2% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,915 (-0.0% / -1)
63,596 (-0.0% / -20)
4.5(+0.0000) (140+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
139 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
2,772 (-0.5% / -15)
4.9(+0.0000) (29+0 votes)
60,170 (+8.3% / +4,623)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
165 (+5.8% / +9)
2,432 (-0.2% / -5)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
235 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
616 (-1.8% / -11)
6,471 (-0.2% / -14)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
291,440 (+1.5% / +4,389)
4.7(+0.0000) (353+0 votes)
797,469 (+1.9% / +14,994)
4.7(+0.0000) (9,425+0 votes)
322 (-1.2% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
357 (-1.7% / -6)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
280 (-3.1% / -9)
234 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
344,456 (+0.1% / +278)
4.7(+0.0000) (1,561+0 votes)
1,382 (+0.1% / +1)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
182,725 (+0.0% / +79)
4.5(+0.0000) (432+0 votes)
637 (-0.2% / -1)
5,086 (-0.2% / -11)
4.3(+0.0000) (34+0 votes)
29
Quetext
4,125 (+0.1% / +5)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
196 (+10.7% / +19)
232,903 (+3.8% / +8,540)
4.7(+0.0000) (271+0 votes)
25,516 (+0.1% / +21)
3.7(+0.0000) (74+0 votes)
93,950 (+0.1% / +114)
4.0(+0.0000) (161+0 votes)
1,780 (+0.2% / +3)
54,099 (+0.2% / +99)
4.9(+0.0000) (612+0 votes)
16,127 (+0.3% / +49)
3.6(+0.0000) (39+0 votes)
27,057 (-0.2% / -44)
4.4(+0.0000) (340+0 votes)
562,488 (+1.3% / +7,489)
4.5(+0.0000) (450+0 votes)
4,590 (+0.6% / +28)
4.1(+0.0000) (70+0 votes)
1,393,843 (+0.0% / +81)
4.3(+0.0000) (219+0 votes)
364,389 (+2.6% / +9,204)
4.5(+0.0000) (284+0 votes)
84,955 (-0.0% / -31)
4.7(+0.0000) (569+0 votes)
43
Skeema
3,837 (+0.7% / +28)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
237,678 (+3.6% / +8,263)
4.6(+0.0000) (191+0 votes)
12,920 (+0.2% / +24)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
422 (+1.2% / +5)
342,751 (+11.4% / +35,040)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
143,870 (-0.2% / -251)
4.5(+0.0000) (4,162+0 votes)
16,851 (+0.1% / +18)
4.4(+0.0000) (246+0 votes)
432,035 (+2.4% / +10,157)
4.8(+0.0000) (206+0 votes)
50 (-3.8% / -2)
3,347 (-0.3% / -11)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,544 (-0.6% / -22)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
170 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,399 (-0.4% / -20)
4.4(+0.0000) (51+0 votes)
56
ValeVPN
2,345 (+2.0% / +47)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
57
Bionic
301 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
241,386 (+1.9% / +4,513)
4.7(+0.0000) (270+0 votes)
45 (+2.3% / +1)
55,345 (+0.4% / +219)
4.5(+0.0000) (413+0 votes)
842 (+0.7% / +6)
4.9(+0.0000) (74+0 votes)
464 (-1.1% / -5)
90 (+3.4% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
158 (+0.6% / +1)
63,733 (+0.0% / +10)
4.5(+0.0000) (379+1 votes)
68
VIT Go
859 (+0.2% / +2)
4.1(+0.0000) (24+0 votes)
366,663 (-0.1% / -374)
4.6(+0.0000) (269+0 votes)
257 (-2.3% / -6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,740 (+20.2% / +797)
241,238 (-8.2% / -21,630)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
1,202 (-0.5% / -6)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
6,227 (-0.2% / -11)
3.8(+0.0000) (49+0 votes)
50,949 (+0.4% / +183)
3.6(+0.0000) (160+0 votes)
547,887 (+5.5% / +28,367)
4.4(+0.0000) (376+0 votes)
60,358 (+0.4% / +225)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
7,593 (+0.1% / +5)
4.8(+0.0000) (106+0 votes)
3,071 (+0.7% / +22)
3.3(+0.0000) (18+0 votes)
13,852 (-0.1% / -13)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
4,821 (-0.7% / -36)
3.7(+0.0000) (90+0 votes)
117,276 (-0.1% / -158)
4.6(+0.0000) (528+0 votes)
80 (+2.6% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
109,846 (-14.1% / -18,010)
4.8(+0.0000) (53+0 votes)
3,875 (+0.5% / +20)
3.7(+0.0000) (46+0 votes)
15,001 (-0.2% / -28)
2.1(+0.0000) (33+0 votes)
2,777,408 (-0.1% / -1,639)
4.8(+0.0000) (80,785+0 votes)
69,081 (+0.1% / +65)
4.7(+0.0000) (700+0 votes)
14,013 (+0.5% / +70)
4.7(+0.0000) (36+0 votes)
1,105 (+1.0% / +11)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
455 (-1.5% / -7)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
19,028 (+0.1% / +11)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
5,103 (-0.5% / -27)
4.4(+0.0000) (77+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
333 (+0.6% / +2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
26,433 (+0.8% / +220)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,054 (+0.1% / +1)
3.0(+0.0000) (23+0 votes)
19 (-9.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
447 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
2,680 (+1.1% / +28)
101
Games Day
161 (-3.0% / -5)
102
wa office
676 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
96 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
228 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
105
Wordle
9,130 (-0.3% / -28)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
421 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
37 (-2.6% / -1)
109
WordUp
5,604 (+0.1% / +3)
3.8(+0.0000) (43+0 votes)
181 (-2.7% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
177,136 (-0.0% / -32)
4.7(+0.0000) (195+0 votes)
702,418 (-0.1% / -356)
4.2(+0.0000) (2,346+0 votes)
113
Weatherly
13,793 (-0.1% / -16)
4.2(+0.0000) (61+0 votes)
1,413 (+0.5% / +7)
4.4(+0.0000) (52+0 votes)
3,651 (+0.7% / +25)
4.4(+0.0000) (36+0 votes)
32,908 (-0.5% / -170)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
11,061 (+0.6% / +68)
4.0(+0.0000) (93+0 votes)
118
Dev Tabs
259 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,488 (-0.2% / -8)
3.9(+0.0000) (27+0 votes)
445,835 (+2.7% / +11,827)
4.4(+0.0000) (729+0 votes)
402,422 (+0.6% / +2,533)
4.6(+0.0000) (927+0 votes)
1,091 (-2.2% / -24)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
3,192 (+0.8% / +25)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
96 (+0.0% / +0)
494,269 (+0.0% / +22)
4.3(+0.0000) (66+0 votes)
2,564 (+4.1% / +102)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
218,786 (+10.3% / +20,419)
4.8(+0.0000) (720+0 votes)
2,623 (-0.1% / -3)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
2,740 (+0.4% / +12)
3.6(+0.0000) (37+0 votes)
311,813 (-0.1% / -320)
4.6(+0.0000) (126+0 votes)
209,145 (+8.3% / +15,995)
4.8(+0.0000) (89+2 votes)
2,167 (-0.4% / -9)
4.2(+0.0000) (12+0 votes)
146,405 (-0.1% / -76)
4.7(+0.0000) (163+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,684 (-1.2% / -21)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
86 (-5.5% / -5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
16 (-11.1% / -2)
37,645 (-0.1% / -46)
3.8(+0.0000) (28+0 votes)
1,673 (+0.2% / +4)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
308,848 (+0.2% / +502)
1,125 (+0.5% / +6)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
718 (-0.8% / -6)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,531 (+0.1% / +2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
145
Lingofy
4,319 (+0.2% / +8)
3.1(+0.0000) (18+0 votes)
3,441 (+1.3% / +44)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
68,214 (-0.1% / -53)
4.0(+0.0000) (480+0 votes)
1,737 (+1.6% / +28)
5.0(+0.0000) (84+0 votes)
2,768 (+0.4% / +10)
4.4(+0.0000) (26+0 votes)
1,086 (-0.1% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
78,748 (+0.2% / +132)
4.2(+0.0000) (58+0 votes)
15,366 (+0.0% / +3)
4.5(+0.0000) (61+0 votes)
85 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
279,699 (+0.3% / +967)
4.9(+0.0000) (227+0 votes)
63 (-4.5% / -3)
29,087 (+3.9% / +1,091)
4.9(+0.0000) (172+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
158
U CONNECT
52 (-1.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,533 (-0.6% / -9)
161
LI Tools
18 (+0.0% / +0)
26,538 (+0.3% / +83)
4.4(+0.0000) (142+0 votes)
57 (+5.6% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,119 (-0.4% / -5)
3.8(+0.0000) (29+0 votes)
30,201 (-0.2% / -48)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
565 (-0.9% / -5)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
33,116 (-1.8% / -592)
3.4(+0.0000) (57+0 votes)
562 (-2.3% / -13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
153 (-3.2% / -5)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
12,492 (+0.3% / +38)
4.8(+0.0000) (145+0 votes)
9,716 (+0.0% / +2)
4.9(+0.0000) (435+0 votes)
1,839 (+0.1% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
173
News Tab
9,531 (-0.3% / -26)
4.7(+0.0000) (411+0 votes)
21,143 (+4.9% / +996)
4.1(+0.0000) (25+0 votes)
462 (-1.5% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
176
CSS Scan
18,629 (+0.0% / +7)
4.2(+0.0000) (53+0 votes)
177
Ostrich
401 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
27,892 (+0.0% / +2)
2.1(+0.0000) (28+0 votes)
7,884 (-0.0% / -1)
4.7(+0.0000) (153+0 votes)
180
Safe Doc
567,456 (+1.0% / +5,537)
1.7(+0.0000) (11+0 votes)
13,889 (-0.7% / -101)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
99 (-1.0% / -1)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
8,997 (-0.3% / -27)
4.4(+0.0000) (41+0 votes)
178 (-0.6% / -1)
547 (+3.2% / +17)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
52 (-5.5% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,363 (+0.7% / +31)
4.7(+0.0000) (113+0 votes)
98 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
73,342 (+0.0% / +19)
4.9(+0.0000) (571+0 votes)
19,400 (-0.2% / -37)
4.1(+0.0000) (37+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
192
Quotes
205 (+1.5% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,649 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
6,685 (+0.1% / +5)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
67,810 (+0.3% / +193)
4.9(+0.0000) (184+0 votes)
6,890 (+0.2% / +13)
3.2(+0.0000) (53+0 votes)
197
Monito
120 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
69 (-2.8% / -2)
920 (-0.5% / -5)
4.9(+0.0000) (706+0 votes)
601 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
4,653 (-0.0% / -2)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
7,808 (+0.0% / +1)
4.9(+0.0000) (114+0 votes)
4,723 (+0.5% / +24)
4.0(+0.0000) (40+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,432 (-0.2% / -45)
4.3(+0.0000) (196+0 votes)
3,325 (-0.1% / -3)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
3,125 (-0.7% / -23)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
90 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,557 (-0.3% / -14)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
3,952 (+0.6% / +22)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
212
Edgar
3,156 (+0.1% / +3)
3.9(+0.0000) (33+0 votes)
8,500 (-1.1% / -92)
876 (+1.3% / +11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,749 (+2.8% / +130)
93 (-1.1% / -1)
3,912 (-0.5% / -21)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22,328 (-2.3% / -536)
2.3(+0.0000) (27+0 votes)
5,214 (-0.0% / -2)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
2,431 (+0.2% / +5)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
221
Quote
110 (-6.0% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,174 (+0.1% / +9)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
1,943 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
2,176 (-0.1% / -2)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
4,965 (+0.7% / +34)
2.9(+0.0000) (45+0 votes)
2,497 (+0.4% / +9)
2.4(+0.0000) (23+0 votes)
29 (-6.5% / -2)
115 (-3.4% / -4)
4,237 (-0.4% / -16)
2,175 (+2.1% / +45)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
155 (+0.6% / +1)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
1,102 (+0.8% / +9)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
10,736 (+1.2% / +123)
4.8(+0.0000) (132+0 votes)
5,748 (+0.1% / +6)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
237
Trolley
978 (+10.3% / +91)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
850 (+0.4% / +3)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
36 (-7.7% / -3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
963 (-0.8% / -8)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
622 (-1.1% / -7)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
894 (+0.8% / +7)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
508 (-1.4% / -7)
4.1(+0.0000) (61+0 votes)
603 (-0.7% / -4)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
7,027 (-0.7% / -48)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
653 (+1.7% / +11)
2.8(+0.0000) (13+0 votes)
775 (+0.5% / +4)
644 (-0.3% / -2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,615 (-0.3% / -5)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
98 (-3.9% / -4)
502 (+0.4% / +2)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
1,585 (-0.4% / -7)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,028 (+3.3% / +33)
5.0(+0.0000) (50+0 votes)
254
copylify
57 (+3.6% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4,847 (-0.0% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
339 (+1.8% / +6)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
45 (-2.2% / -1)
4,181 (-0.6% / -25)
2.9(+0.0000) (55+0 votes)
259
Tabson
349 (+2.3% / +8)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
502,935 (+0.1% / +603)
3.5(+0.0000) (250+0 votes)
262,267 (+0.1% / +249)
4.0(+0.0000) (629+0 votes)
3,038 (-0.1% / -2)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
380 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
405 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
673 (-0.4% / -3)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
266
Centurial
456 (-0.9% / -4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
146,015 (+0.0% / +26)
4.7(+0.0000) (231+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
265,325 (-0.1% / -311)
3.6(+0.0000) (267+0 votes)
185,791 (+1.4% / +2,608)
4.4(+0.0000) (155+0 votes)
271
Tabwave
1,671 (-0.5% / -9)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
409 (-1.2% / -5)
35 (+2.9% / +1)
355 (+0.3% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
188,869 (+0.9% / +1,631)
4.0(+0.0000) (39+0 votes)
34 (+3.0% / +1)
274 (+1.5% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
161,953 (+0.4% / +624)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
281
Writer
122,410 (-0.1% / -182)
4.5(+0.0000) (56+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
246 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
295 (-0.3% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
285
CardJIRA
48 (-2.0% / -1)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
51 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
245 (+2.9% / +7)
72,385 (+0.3% / +232)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
51,056 (-0.1% / -67)
4.5(+0.0000) (368+0 votes)
85,796 (-0.0% / -11)
3.1(+0.0000) (36+0 votes)
303 (-1.6% / -5)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
897 (-2.4% / -22)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
503 (+1.8% / +9)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
35,099 (+0.1% / +23)
3.9(+0.0000) (188+0 votes)
117 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
149 (-2.6% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)