extension ExtPose

Keyword: bitcoin price

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
3,107 (+1.0% / +32)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
2,274 (-0.3% / -6)
4.1184(+0.0000) (76+0 votes)
427 (-0.2% / -1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
3,623 (-0.2% / -7)
4.4752(+0.0000) (101+0 votes)
508 (-0.4% / -2)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
506 (+1.4% / +7)
4.6364(+0.0000) (22+0 votes)
60 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,068 (+0.3% / +3)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
588 (+1.0% / +6)
4.6154(+0.0000) (39+0 votes)
111 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
94 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
387 (-2.5% / -10)
4.449(+0.0000) (49+0 votes)
140 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
196 (+0.5% / +1)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
46 (+2.2% / +1)
34 (+3.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,248 (-0.6% / -8)
4.0741(+0.0000) (27+0 votes)
1,642 (+0.3% / +5)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
52 (+6.1% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,615 (-0.4% / -7)
4.1522(+0.0000) (46+0 votes)
1,240 (+1.2% / +15)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
1,163 (-1.4% / -17)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
2,782 (+0.1% / +2)
4.2407(+0.0000) (108+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
8,204 (-0.3% / -23)
4.0426(+0.0000) (141+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5,631 (+0.3% / +18)
4.6172(+0.0000) (128+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
92 (-1.1% / -1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
72 (-1.4% / -1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
149 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
566 (-0.5% / -3)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,568 (-0.8% / -13)
4.45(+0.0000) (20+0 votes)
292 (+0.7% / +2)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
6 (+0.0% / +0)
26 (+8.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
177 (-1.7% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
183 (-1.1% / -2)
73 (+1.4% / +1)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
660 (-1.0% / -7)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,020 (+0.0% / +0)
4.8475(+0.0000) (1,416+0 votes)
115 (+3.6% / +4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
50 (-2.0% / -1)
11 (+10.0% / +1)
1,715 (-0.1% / -1)
4.7143(+0.0000) (42+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
41 (+7.9% / +3)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
211 (+1.9% / +4)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
80 (+2.6% / +2)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
281 (+4.9% / +13)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
50 (-2.0% / -1)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
548 (+1.7% / +9)
4.2105(+0.0000) (19+0 votes)
1,832 (-0.1% / -1)
4.2857(+0.0000) (28+0 votes)
585 (-0.3% / -2)
4.0357(+0.0000) (28+0 votes)
330 (-1.2% / -4)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
429 (+2.4% / +10)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
19 (+11.8% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
46 (+4.5% / +2)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
88 (+1.1% / +1)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
767 (-0.8% / -6)
4.9091(+0.0000) (22+0 votes)
34 (+3.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
183 (-1.1% / -2)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
6,840 (+0.1% / +5)
4.0667(+0.0000) (15+0 votes)
429 (-2.1% / -9)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
758 (-0.5% / -4)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
53 (-1.9% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4,295 (+0.5% / +22)
4.0784(+0.0000) (51+0 votes)
351 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
492 (-0.2% / -1)
4.52(+0.0000) (50+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
108 (-0.9% / -1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
91 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
158 (-1.9% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,387 (-0.4% / -9)
3.8462(+0.0000) (26+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
157 (+1.9% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
61 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
52 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
70 (-1.4% / -1)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
108 (-2.7% / -3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
6,611 (-0.6% / -43)
4.1098(+0.0000) (82+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
54 (-5.3% / -3)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
54 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
115
Cointrack
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
116 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
46 (+2.2% / +1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
120
EyeSimple
262 (+1.9% / +5)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
784 (+0.9% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
38 (-2.6% / -1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
82 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
212 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
127
Cryptopy
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,924 (+0.4% / +7)
3.963(+0.0005) (81+1 votes)
52 (+6.1% / +3)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
52 (-1.9% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
1,699 (+0.4% / +7)
4.35(+0.0000) (40+0 votes)
158 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
140
CrypCheck
9 (+12.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
4,686 (-0.7% / -35)
4.3333(+0.0000) (51+0 votes)
143
Bit Itch
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
26 (+4.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
82 (-1.2% / -1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
73 (-6.4% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
164 (-1.8% / -3)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
234 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
87 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
153
popCoin
45 (+4.7% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
83 (+1.2% / +1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
2,468 (-1.0% / -25)
4.2353(+0.0000) (51+0 votes)
499 (-3.3% / -17)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
155 (+4.0% / +6)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
240 (-1.6% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20 (-9.1% / -2)
24 (-4.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
24,614 (-0.2% / -47)
3.8023(-0.0045) (622+1 votes)
45 (-4.3% / -2)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
102 (+3.0% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
37,086 (-0.1% / -33)
2.1667(+0.0000) (6+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
2 (-33.3% / -1)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
49 (-3.9% / -2)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
162 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,984 (-0.0% / -2)
4.4597(+0.0000) (211+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
37 (+5.7% / +2)
3.4167(+0.0000) (12+0 votes)
80 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
105 (+1.9% / +2)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
33 (-10.8% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
465 (+0.2% / +1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
186
Mainpage
9 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
187
CryptoNow
6 (+20.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
200 (+1.0% / +2)
3.9524(+0.0000) (21+0 votes)
72 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
153 (-1.9% / -3)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
196
Cryptip
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
84 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
520 (-0.8% / -4)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
49 (+4.3% / +2)
139 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
45 (+2.3% / +1)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
125 (-0.8% / -1)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
256 (-2.3% / -6)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
32 (+6.7% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
301 (+1.7% / +5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
20 (-9.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
126 (+2.4% / +3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
40 (+5.3% / +2)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0 (1 votes)
216
Changelly
1,456 (-0.9% / -13)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
87 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
50 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
18 (+5.9% / +1)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,536 (+12.9% / +176)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
332 (-2.9% / -10)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
726 (+1.4% / +10)
3.4408(+0.0000) (152+0 votes)
167 (+1.2% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
180 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
31 (-3.1% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
300 (+1.0% / +3)
4.3333(+0.0000) (18+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
219 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
31 (-3.1% / -1)
154 (-4.3% / -7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
239
CoinTab
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
28 (+0.0% / +0)
31,658 (-0.0% / -7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
18 (+12.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,397 (-0.7% / -17)
4.2632(+0.0000) (19+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
21 (-8.7% / -2)
32 (+6.7% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
42 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
68 (+1.5% / +1)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
261
Virtex
3 (+0.0% / +0)
2 (-33.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
263
BitTrend
10 (+0.0% / +0)
30 (+7.1% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
2 (+100.0% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
266
Uclovery
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
3.95(+0.0000) (20+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
6 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
3 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
32 (-5.9% / -2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
279
Decrypto
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
280
CryptoVue
224 (-0.4% / -1)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
282
BitVert
1 (+0.0% / +0)
67 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
53 (-1.9% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
286
XMR.PT
88 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
288
Biticker
49 (+2.1% / +1)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
209 (+1.0% / +2)
4.04(+0.0000) (25+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
65 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (-33.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)