extension ExtPose

Keyword: bitcoin price -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (24+0 votes)
3,000 (+50.0% / +1,000)
4.4(+0.0000) (108+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (44+0 votes)
534 (-0.4% / -2)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
487 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (131+0 votes)
645 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
163 (-0.6% / -1)
152 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
92 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
62 (+0.0% / +0)
234 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (27+0 votes)
67 (-2.9% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
155 (-0.6% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (51+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
28 (+3.7% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (135+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
268 (-1.1% / -3)
14 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
231 (-1.7% / -4)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (38+0 votes)
55 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (108+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
145 (-0.7% / -1)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
626 (+1.0% / +6)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
6 (-14.3% / -1)
14 (-6.7% / -1)
86 (-1.1% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
894 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (28+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
17 (+0.0% / +0)
127 (-0.8% / -1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
571 (-0.9% / -5)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
306 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
167 (+0.6% / +1)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (140+0 votes)
81 (+1.2% / +1)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
200 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
223 (+0.9% / +2)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
40 (+0.0% / +0)
6,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
60
Gate.io
442 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
159 (-1.2% / -2)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
227 (-0.4% / -1)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
727 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (139+0 votes)
2 (-33.3% / -1)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
214 (-0.5% / -1)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
83 (-3.5% / -3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+33.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
32 (-3.0% / -1)
14 (+0.0% / +0)
68 (-4.2% / -3)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
33 (+3.1% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
39 (+8.3% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
317 (-17.4% / -67)
84 (+0.0% / +0)
78
Nomics
56 (+3.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
32 (+6.7% / +2)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
112 (-2.6% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
130 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
53 (+0.0% / +0)
455 (+1.3% / +6)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
90
Bitcoin
19 (-9.5% / -2)
30 (-3.2% / -1)
53 (+6.0% / +3)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
21 (-4.5% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (45+0 votes)
58 (+3.6% / +2)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13,705-1 votes)
4 (+0.0% / +0)
101
CryptoNow
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
404 (-1.7% / -7)
63 (+6.8% / +4)
36 (+9.1% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
109 (-1.8% / -2)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
60 (+1.7% / +1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
94 (-7.8% / -8)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
11 (+22.2% / +2)
525 (-1.5% / -8)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
111
Indacoin
451 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (90+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
126 (-1.6% / -2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
119
Satmojo
5 (+0.0% / +0)
550 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
155 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
123
BitPrice
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
33 (+6.5% / +2)
60 (-4.8% / -3)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
420 (-0.7% / -3)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (9+0 votes)
33 (-2.9% / -1)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
135
Cryptip
8 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
61 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
99 (-2.9% / -3)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (73+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
43 (+2.4% / +1)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
272 (-0.7% / -2)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
944 (-0.8% / -8)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
149
popCoin
198 (-2.5% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
74 (-5.1% / -4)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
193 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
156
Cointrack
8 (+14.3% / +1)
4 (+0.0% / +0)
29 (-3.3% / -1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
67 (+6.3% / +4)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
174 (+0.0% / +0)
38 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
224 (+0.4% / +1)
4.2(+0.0000) (27+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
60 (+3.4% / +2)
166
Ticksy
381 (-1.3% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4 (-20.0% / -1)
1 (+0.0% / +0)
154 (+2.7% / +4)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
175
CoinCab
19 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
297 (-1.0% / -3)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
41 (+5.1% / +2)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (755+0 votes)
13
59 (-6.3% / -4)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
116 (-0.9% / -1)
112 (-3.4% / -4)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9,302-1 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
190
Decrypto
9 (+0.0% / +0)
203 (+0.5% / +1)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5,000 (-16.7% / -1,000)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
195
CryptoTab
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (48+0 votes)
293 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
77 (-6.1% / -5)
9 (+0.0% / +0)
65 (+0.0% / +0)
29 (-3.3% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
514 (-0.8% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
204
TxTool
5 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
238 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
20 (+0.0% / +0)
21 (-4.5% / -1)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
63 (+5.0% / +3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
279 (+0.7% / +2)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
73 (+1.4% / +1)
219
Bit Itch
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
404 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
200 (+0.5% / +1)
52 (+2.0% / +1)
3,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
40 (-7.0% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
30 (+3.4% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
91 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
197 (+2.1% / +4)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
15 (-6.2% / -1)
157 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (37+0 votes)
238
Mainpage
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
131 (+0.0% / +0)
39 (-2.5% / -1)
3.4(+0.0000) (12+0 votes)
241
CrypCheck
4 (+33.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
52 (-1.9% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
183 (+4.0% / +7)
296 (+1.0% / +3)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
246
Metabase
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
53 (-1.9% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
333 (-0.3% / -1)
1 (+0.0% / +0)
250
AggrTrade
687 (+0.1% / +1)
4.4(+0.0000) (216+0 votes)
144 (-2.7% / -4)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
65 (+1.6% / +1)
254
MeeBitkub
193 (+0.5% / +1)
85 (+2.4% / +2)
74 (+2.8% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
169 (-0.6% / -1)
27 (-3.6% / -1)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (54+0 votes)
603 (+0.8% / +5)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
261
Bit Price
1 (+0.0% / +0)
1 (-50.0% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
332 (+0.9% / +3)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
27 (+0.0% / +0)
27 (+0.0% / +0)
82 (-3.5% / -3)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
147 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
81 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
705 (+0.9% / +6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
41 (+0.0% / +0)
277
Guarda
6,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
39 (-7.1% / -3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
281
RIPPLE
137 (+1.5% / +2)
204 (-3.8% / -8)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
168 (+1.2% / +2)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
17 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
82 (-3.5% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
287
btc price
29 (+0.0% / +0)
154 (+1.3% / +2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
148 (+0.0% / +0)
329 (-1.2% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
393 (-0.3% / -1)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
705 (+1.9% / +13)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)