extension ExtPose

Keyword: bitcoin price

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
4,587 (-0.4% / -19)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
3,792 (+0.5% / +18)
4.48(+0.0000) (100+0 votes)
626 (+1.3% / +8)
4.6154(+0.0000) (39+0 votes)
448 (+0.9% / +4)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
500 (-0.8% / -4)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
613 (-0.2% / -1)
4.0741(+0.0000) (27+0 votes)
519 (-1.3% / -7)
4.6364(+0.0000) (22+0 votes)
1,539 (+1.5% / +23)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
2,610 (+1.0% / +27)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
79 (-7.1% / -6)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
136 (-3.5% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
188 (-4.1% / -8)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
47 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,271 (-0.7% / -9)
4.0741(+0.0000) (27+0 votes)
80 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
152 (-3.2% / -5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
63 (+3.3% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,745 (-0.5% / -9)
4.1702(+0.0000) (47+0 votes)
6,042 (-0.5% / -30)
4.6154(+0.0000) (130+0 votes)
999 (+0.2% / +2)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,302 (-0.3% / -7)
4.2407(+0.0000) (108+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
20 (+5.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
27 (+17.4% / +4)
38 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,489 (+0.1% / +6)
4.0213(+0.0000) (141+0 votes)
1,380 (+0.7% / +9)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
14 (+16.7% / +2)
7 (+0.0% / +0)
90 (-3.2% / -3)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
934 (+0.5% / +5)
4.8571(-0.1429) (7+1 votes)
1,126 (+0.0% / +0)
4.2759(+0.0000) (29+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
234 (-0.8% / -2)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
69 (+3.0% / +2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
213 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
231 (+0.9% / +2)
271 (+0.7% / +2)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
308 (-1.6% / -5)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
69 (+1.5% / +1)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
387 (+0.0% / +0)
4.52(+0.0000) (50+0 votes)
247 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
109 (+3.8% / +4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
602 (-1.3% / -8)
4.913(+0.0000) (23+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
222 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
36 (-5.3% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
32 (-3.0% / -1)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
380 (+1.6% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
217 (-0.9% / -2)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
128 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
55 (-1.8% / -1)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
14 (+16.7% / +2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
511 (+0.8% / +4)
4.2105(+0.0000) (19+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
51 (+6.2% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
51 (-1.9% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
314 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
40 (-4.8% / -2)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
94 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
36 (-2.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
34 (-5.6% / -2)
54 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
80 (+1.3% / +1)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
6,169 (-0.0% / -3)
4.1098(+0.0000) (82+0 votes)
23 (-11.5% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,386 (-0.4% / -23)
3.9412(-0.1838) (17+1 votes)
1,750 (+1.7% / +29)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
123 (+4.2% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,859 (-0.3% / -13)
4.1467(+0.0000) (150+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
152 (-3.2% / -5)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
642 (-0.9% / -6)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,416 (-0.4% / -16)
4.0784(+0.0000) (51+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
67 (+1.5% / +1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
32,676 (+0.2% / +78)
4.0729(+0.0000) (96+0 votes)
97 (+1.0% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
142 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
40 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
81 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
296 (+1.7% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
112
Cryptip
14 (+7.7% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
58 (+1.8% / +1)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
220 (+1.9% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
18 (+12.5% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12 (-14.3% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
115 (+0.9% / +1)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
56 (+7.7% / +4)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
94 (+1.1% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
122
BitPrice
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,812 (+0.1% / +4)
4.2727(+0.0000) (66+0 votes)
504 (-1.8% / -9)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
63 (-3.1% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
3.0(-2.0000) (2+1 votes)
1,523 (-1.2% / -18)
4.35(+0.0000) (40+0 votes)
863 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
2,127 (-0.1% / -3)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
71 (-2.7% / -2)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
32,429 (+0.1% / +36)
2.1667(+0.0000) (6+0 votes)
1,001 (-0.6% / -6)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
139
Cointrack
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
45 (-2.2% / -1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
847 (-0.2% / -2)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
251 (+3.7% / +9)
1.6667(+0.0000) (3+0 votes)
143
Cryptopy
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
422 (-2.3% / -10)
3.3333(+0.0000) (6+0 votes)
727 (-0.3% / -2)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
31 (-3.1% / -1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
124 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
465 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
52 (-1.9% / -1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
134 (+3.1% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
60 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
46 (+2.2% / +1)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
306 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
222 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
241 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
163
CoinCab
24 (+4.3% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
224 (+1.4% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,746 (-0.2% / -10)
4.2453(+0.0000) (53+0 votes)
170
CryptoNow
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
172
CryptoTab
1,830 (-0.2% / -4)
4.4783(+0.0000) (46+0 votes)
288 (+1.4% / +4)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
117 (+1.7% / +2)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
175
Bitsell X
225 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
164 (-3.0% / -5)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
109 (+4.8% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
182
popCoin
52 (-3.7% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
2,360 (+0.0% / +1)
4.2642(+0.0000) (53+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
31 (-3.1% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
261 (+3.2% / +8)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
274 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
54 (-3.6% / -2)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
191
CrypCheck
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
993 (+1.8% / +18)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
35,588 (+0.1% / +47)
3.7485(+0.0000) (660+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
35,412 (+0.2% / +74)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
104 (-1.0% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
59 (-1.7% / -1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
329 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
224 (-1.3% / -3)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
51 (-3.8% / -2)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
80 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
208
Bit Itch
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
110 (-1.8% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
212
Changelly
1,444 (+0.2% / +3)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
1,187 (+0.3% / +4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
131 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
6,703 (+0.3% / +18)
4.4481(+0.0000) (212+0 votes)
75 (-5.1% / -4)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,014 (+0.9% / +9)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
31 (-6.1% / -2)
3.4167(+0.0000) (12+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
177 (+1.7% / +3)
83 (-2.4% / -2)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
59 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
228
Mainpage
8 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
31 (+3.3% / +1)
21 (-4.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
141 (-2.8% / -4)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
173 (+0.6% / +1)
3.9524(+0.0000) (21+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
236
AggrTrade
367 (-0.5% / -2)
4.8953(+0.0000) (86+0 votes)
21 (+10.5% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
70 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
239
Satmojo
1 (+0.0% / +0)
100 (-2.0% / -2)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,225 (+0.1% / +1)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
375 (+1.9% / +7)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
48 (+2.1% / +1)
132 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
1,536 (-0.3% / -4)
4.8197(+0.0000) (61+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
297 (+1.7% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
143 (-2.1% / -3)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
36 (+2.9% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
36 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
466 (+0.2% / +1)
3.7727(+0.0000) (22+0 votes)
263
CoinTab
4 (-20.0% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
120 (+1.7% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
282 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
35 (-5.4% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
15 (-16.7% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
107 (+0.9% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
259 (-0.8% / -2)
274
Metabase
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,621 (+0.2% / +3)
4.5676(+0.0000) (37+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
8 (-11.1% / -1)
25 (-3.8% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
280
RIPPLE
69 (-2.8% / -2)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
10 (+11.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (+40.0% / +2)
166 (+1.2% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
289 (-2.0% / -6)
4.3333(+0.0000) (18+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
295
Virtex
5 (+0.0% / +0)
6 (-14.3% / -1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
297
CryptoVue
179 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
29 (+3.6% / +1)
146 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
300
XMR.PT
244 (+2.1% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)