extension ExtPose

Keyword: laptop -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
8,540,641 (+0.0% / +0)
4.6306(-0.0001) (34,001+6 votes)
25,345 (+0.0% / +0)
4.3968(+0.0000) (126+0 votes)
4,894 (+0.0% / +0)
2.2222(+0.0000) (9+0 votes)
2,870 (+0.0% / +0)
2.9412(+0.0000) (17+0 votes)
7,797 (+0.0% / +0)
3.52(+0.0000) (25+0 votes)
1,923 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
13,037 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
8,124 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,008 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,145 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
4,193 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
382 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
889 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,001 (+0.0% / +0)
4.8529(+0.0000) (34+0 votes)
13,795 (+0.0% / +0)
3.2778(+0.0000) (36+0 votes)
4,227 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
4,709 (+0.0% / +0)
4.9032(+0.0000) (62+0 votes)
18,498 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (114+0 votes)
244,928 (+0.0% / +0)
4.0677(+0.0000) (192+0 votes)
21,317 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
47,007 (+0.0% / +0)
4.4375(+0.0000) (48+0 votes)
3,006,640 (+0.0% / +0)
4.6636(+0.0000) (217+0 votes)
134 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
18,415 (+0.0% / +0)
4.2609(+0.0000) (46+0 votes)
751,724 (+0.0% / +0)
4.7157(-0.0024) (299+1 votes)
9,268 (+0.0% / +0)
4.661(+0.0000) (59+0 votes)
8,412 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (34+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
136,634 (+0.0% / +0)
4.618(-0.0029) (466+7 votes)
52,924 (+0.0% / +0)
4.8139(+0.0000) (1,306+0 votes)
2,127 (+0.0% / +0)
3.9474(+0.0000) (19+0 votes)
224 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
33
Prey
4,370 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
640 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
163 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,129 (+0.0% / +0)
4.7111(+0.0000) (45+0 votes)
5,682 (+0.0% / +0)
4.0588(+0.0000) (17+0 votes)
4,790 (+0.0% / +0)
4.2903(+0.0000) (31+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
1,890,962 (+0.0% / +0)
3.7904(+0.0007) (1,832+1 votes)
3,462 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
291 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,973 (+0.0% / +0)
3.3846(+0.0000) (13+0 votes)
1,032 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
954 (+0.0% / +0)
4.1364(+0.0000) (44+0 votes)
1,574 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (5+0 votes)
311,599 (+0.0% / +0)
4.4036(+0.0000) (280+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
42,425 (+0.0% / +0)
4.1358(+0.0000) (81+0 votes)
386 (+0.0% / +0)
1.7692(+0.0000) (26+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
21,660 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (40+0 votes)
9,983 (+0.0% / +0)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
10,971 (+0.0% / +0)
3.7895(+0.0000) (19+0 votes)
9,669 (+0.0% / +0)
4.0833(+0.0000) (24+0 votes)
13,287 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,777 (+0.0% / +0)
4.1912(+0.0121) (68+1 votes)
7,114 (+0.0% / +0)
4.1538(+0.0000) (13+0 votes)
2,934 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
2,561 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,101 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,130 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,747,464 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (26+0 votes)
448 (+0.0% / +0)
2.875(+0.0000) (8+0 votes)
2,619 (+0.0% / +0)
4.0667(+0.0000) (15+0 votes)
171 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
104 (+0.0% / +0)
86 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
6,584 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (32+0 votes)
7,257,651 (+0.0% / +0)
4.7311(-0.0001) (18,276+111 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3355(-0.0010) (27,734+9 votes)
5,514 (+0.0% / +0)
3.3636(+0.0000) (11+0 votes)
3,189,132 (+0.0% / +0)
4.4751(+0.0000) (13,844+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
1,799,071 (+0.0% / +0)
4.4107(+0.0001) (68,253+0 votes)
2,152,080 (+0.0% / +0)
4.2599(-0.0018) (3,394+4 votes)
3,788,470 (+0.0% / +0)
3.7381(+0.0172) (42-1 votes)
2,327,338 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (420+0 votes)
1,083,383 (+0.0% / +0)
4.5896(-0.0001) (14,965-2 votes)
728,459 (+0.0% / +0)
4.8724(+0.0000) (2,131+0 votes)
3,124,065 (+0.0% / +0)
2.9333(+0.0031) (45+2 votes)
890,762 (+0.0% / +0)
4.6976(+0.0000) (549+0 votes)
87
h264ify
1,142,244 (+0.0% / +0)
4.5581(+0.0000) (1,118+0 votes)
88
Scener
2,113,575 (+0.0% / +0)
3.3095(+0.0000) (210+0 votes)
1,674,837 (+0.0% / +0)
3.8904(+0.0000) (73+0 votes)
850,152 (+0.0% / +0)
4.2933(+0.0003) (2,274+1 votes)
822,624 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0012) (765+2 votes)
770,127 (+0.0% / +0)
4.4595(+0.0018) (309+1 votes)
397,000 (+0.0% / +0)
3.6139(+0.0000) (259+0 votes)
238,928 (+0.0% / +0)
3.961(+0.0174) (616+13 votes)
327 (+0.0% / +0)
4.6296(+0.0000) (54+0 votes)
153,185 (+0.0% / +0)
4.4575(+0.0000) (247+0 votes)
78,163 (+0.0% / +0)
4.6637(-0.0015) (455+4 votes)
470 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.83(+0.0000) (200+0 votes)
397 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
54,815 (+0.0% / +0)
4.6332(+0.0000) (428+0 votes)
269 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
34,326 (+0.0% / +0)
4.4667(+0.0000) (45+0 votes)
26,097 (+0.0% / +0)
4.7759(+0.0019) (116+1 votes)
49,953 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
47,334 (+0.0% / +0)
3.5966(-0.0148) (176+1 votes)
15,094 (+0.0% / +0)
4.8856(+0.0003) (813+2 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
110
Comdirect
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
25,330 (+0.0% / +0)
3.6905(+0.0211) (126+2 votes)
25,301 (+0.0% / +0)
3.8659(+0.0000) (82+0 votes)
16,801 (+0.0% / +0)
4.4723(+0.0006) (813+1 votes)
1 (+0.0% / +0)
14,845 (+0.0% / +0)
4.8082(-0.0251) (73+1 votes)
23,287 (+0.0% / +0)
3.0076(+0.0000) (132+0 votes)
14,605 (+0.0% / +0)
4.6286(-0.0036) (175+1 votes)
11,328 (+0.0% / +0)
4.6329(-0.0466) (79+1 votes)
21,341 (+0.0% / +0)
2.7917(+0.0000) (24+0 votes)
120
Locker
15,548 (+0.0% / +0)
4.6786(+0.0000) (28+0 votes)
13,111 (+0.0% / +0)
4.7333(+0.0000) (15+0 votes)
13,916 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (34+0 votes)
127 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
10,460 (+0.0% / +0)
3.947(+0.0000) (132+0 votes)
9,555 (+0.0% / +0)
4.8864(+0.0114) (44+4 votes)
12,497 (+0.0% / +0)
4.2812(+0.0000) (32+0 votes)
12,253 (+0.0% / +0)
3.7333(+0.0000) (30+0 votes)
12,485 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
8,649 (+0.0% / +0)
4.8222(+0.0000) (45+0 votes)
9,702 (+0.0% / +0)
4.05(+0.0000) (40+0 votes)
8,808 (+0.0% / +0)
4.5238(+0.0000) (21+0 votes)
10,481 (+0.0% / +0)
3.5291(+0.0086) (172+1 votes)
11,398 (+0.0% / +0)
3.4211(+0.0000) (38+0 votes)
11,403 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,755 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (48+0 votes)
8,971 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (22+0 votes)
8,964 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
6,755 (+0.0% / +0)
4.9583(+0.0000) (24+0 votes)
7,498 (+0.0% / +0)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
8,577 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
8,761 (+0.0% / +0)
2.8919(+0.0000) (37+0 votes)
142
Replay It
8,929 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,952 (+0.0% / +0)
4.1818(+0.0000) (55+0 votes)
7,603 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
145
Hand Tool
5,215 (+0.0% / +0)
3.7312(+0.0000) (93+0 votes)
5,430 (+0.0% / +0)
2.9778(+0.0000) (45+0 votes)
5,812 (+0.0% / +0)
3.0833(+0.0000) (12+0 votes)
5,010 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
149
Qustodio
6,522 (+0.0% / +0)
2.4737(+0.0000) (19+0 votes)
4,471 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,287 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (72+0 votes)
4,626 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
4,074 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
5,441 (+0.0% / +0)
2.1282(+0.0000) (78+0 votes)
5,386 (+0.0% / +0)
1.6667(+0.0000) (3+0 votes)
5,134 (+0.0% / +0)
1.2(+0.0000) (5+0 votes)
157
tabby
2,757 (+0.0% / +0)
4.6286(+0.0000) (35+0 votes)
3,296 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,127 (+0.0% / +0)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
3,828 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,901 (+0.0% / +0)
4.1176(+0.0000) (17+0 votes)
2,749 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,682 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
3,478 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
165
Smuuvr
2,366 (+0.0% / +0)
4.35(+0.0000) (20+0 votes)
166
Brisk
3,649 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (20+0 votes)
3,216 (+0.0% / +0)
3.2222(+0.0000) (9+0 votes)
2,487 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,718 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
2,947 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,743 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
172
Touch20
1,709 (+0.0% / +0)
4.5263(+0.0000) (19+0 votes)
2,846 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,148 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
2,159 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,781 (+0.0% / +0)
4.6786(-0.0251) (28+1 votes)
177
TubeToTV
1,421 (+0.0% / +0)
4.4722(+0.0000) (108+0 votes)
2,543 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,667 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,065 (+0.0% / +0)
2.8276(+0.0000) (29+0 votes)
181
LoginTC
2,077 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,311 (+0.0% / +0)
4.0192(+0.0000) (52+0 votes)
1,727 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
1,208 (+0.0% / +0)
4.3636(+0.0000) (33+0 votes)
185
FIP Radio
1,086 (+0.0% / +0)
4.1887(+0.0000) (53+0 votes)
915 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
1,571 (+0.0% / +0)
3.1429(-0.3571) (7+1 votes)
188
FREEZE
1,195 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
1,513 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
777 (+0.0% / +0)
4.3684(+0.0000) (95+0 votes)
754 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
1,229 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,120 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,152 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
906 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0333) (6+1 votes)
1,009 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
494 (+0.0% / +0)
4.8361(+0.0000) (61+0 votes)
702 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
806 (+0.0% / +0)
3.5455(+0.0000) (11+0 votes)
808 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,055 (+0.0% / +0)
880 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
700 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
854 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
736 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
864 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
850 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
618 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
832 (+0.0% / +0)
761 (+0.0% / +0)
636 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
742 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
431 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
558 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
367 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
216
TabPunk
303 (+0.0% / +0)
4.8824(+0.0000) (17+0 votes)
316 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
548 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
462 (+0.0% / +0)
346 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
397 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
222
QuickTab
335 (+0.0% / +0)
4.3125(+0.0000) (16+0 votes)
367 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
416 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
387 (+0.0% / +0)
226
N-Tab
383 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
262 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
193 (+0.0% / +0)
4.8696(+0.0000) (23+0 votes)
374 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
346 (+0.0% / +0)
216 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
232
Switcher
208 (+0.0% / +0)
3.6923(+0.0000) (13+0 votes)
216 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
249 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (6+0 votes)
180 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
260 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
221 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
114 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (18+0 votes)
176 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
176 (+0.0% / +0)
201 (+0.0% / +0)
198 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
243
N-Alert
164 (+0.0% / +0)
3.1111(+0.0000) (9+0 votes)
186 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+1 votes)
185 (+0.0% / +0)
246
Myosotis
141 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
178 (+0.0% / +0)
87 (-5.4% / -5)
4.8571(+0.0000) (14+0 votes)
150 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
174 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
168 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
167 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
165 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
127 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
161 (+0.0% / +0)
256
Tangent
117 (+0.0% / +0)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
151 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
129 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
259
PARTY
126 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
146 (+0.0% / +0)
146 (+0.0% / +0)
60 (+0.0% / +0)
4.8627(+0.0000) (51+0 votes)
133 (+0.0% / +0)
131 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
111 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
266
Kjuicer
114 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
112 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
268
TabView
106 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
94 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
108 (+0.0% / +0)
105 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
93 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
72 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
83 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
55 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
68 (+0.0% / +0)
67 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
569 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
138,593 (+0.0% / +0)
2.6743(+0.0107) (218+1 votes)
24,187 (+0.0% / +0)
4.4706(+0.0000) (17+0 votes)
3,955 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
9,672 (+0.0% / +0)
3.1481(+0.0000) (27+0 votes)
2,276 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
944 (+0.0% / +0)
352 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
145 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)