extension ExtPose

Keyword: tile

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
22,074 (+0.4% / +87)
3.4648(+0.0000) (71+0 votes)
90,997 (-1.6% / -1,471)
4.1656(+0.0000) (302+0 votes)
11,040 (-0.5% / -56)
2.6364(+0.0000) (11+0 votes)
4
2048
420,136 (-1.2% / -4,892)
3.3354(+0.0000) (1,902+0 votes)
9,175 (+0.6% / +57)
4.7838(+0.0000) (37+0 votes)
862 (+0.7% / +6)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
34,216 (-0.1% / -39)
4.2319(+0.0000) (1,915+0 votes)
888,912 (+0.5% / +4,246)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
886,254 (+0.5% / +4,262)
877,482 (+0.7% / +6,230)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
878,583 (+0.9% / +7,468)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
877,689 (+0.8% / +7,159)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
875,929 (+0.8% / +6,536)
875,761 (+0.8% / +6,817)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
15
Bump.io
875,552 (+0.8% / +6,757)
876,428 (+1.0% / +8,330)
873,738 (+0.8% / +7,047)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
873,346 (+0.8% / +7,258)
873,115 (+0.8% / +7,273)
872,949 (+0.8% / +7,223)
873,052 (+0.9% / +7,746)
876,237 (+0.9% / +7,642)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
875,010 (+0.9% / +7,490)
873,338 (+0.7% / +6,447)
883,144 (+0.5% / +3,973)
3,996 (-0.2% / -8)
4.0256(+0.0000) (39+0 votes)
181 (+1.1% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,375 (+0.0% / +0)
4.3056(+0.0000) (36+0 votes)
990 (+0.4% / +4)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
432 (+0.2% / +1)
3.3158(+0.0000) (19+0 votes)
541 (+1.3% / +7)
32
Mahjong
30,534 (+0.0% / +0)
4.8626(+0.0000) (211+0 votes)
194,006 (-0.2% / -322)
4.2836(+0.0000) (402+0 votes)
148 (-4.5% / -7)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
118,497 (-0.3% / -301)
4.2856(+0.0000) (13,787+0 votes)
913 (-0.9% / -8)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
82,240 (-0.1% / -60)
3.8703(+0.0000) (347+0 votes)
221 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
545 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
154 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
724 (-0.3% / -2)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
206,588 (+0.3% / +708)
4.5307(+0.0000) (863+0 votes)
498 (-0.2% / -1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
299 (+1.4% / +4)
1,246 (+0.4% / +5)
3.9167(+0.0000) (12+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
132 (-0.8% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
28 (+7.7% / +2)
443,651 (+1.5% / +6,468)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
241 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
17,452 (-0.2% / -41)
3.2625(+0.0000) (80+0 votes)
1,193 (+0.2% / +2)
4.3333(+0.0000) (30+0 votes)
1,439,514 (+5.8% / +79,546)
5.0(+0.0000) (36+0 votes)
1,318,702 (+9.1% / +110,137)
3.9524(+0.0000) (21+0 votes)
1,417,796 (+7.0% / +92,466)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,578,047 (+6.2% / +92,662)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,416,852 (+6.8% / +90,583)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,036,262 (+4.0% / +40,255)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
967,908 (+8.2% / +73,190)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
878,546 (+4.0% / +33,717)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
911,351 (+8.3% / +69,984)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,233,285 (+9.9% / +110,619)
1,038,055 (+8.3% / +79,396)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,051,254 (+8.2% / +80,086)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
882,987 (+3.6% / +30,598)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,091,029 (+2.4% / +25,449)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
869,584 (+8.2% / +65,692)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
828,485 (+8.2% / +63,095)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
835,737 (+3.5% / +28,504)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
774,154 (+3.8% / +28,255)
225,863 (-1.1% / -2,435)
4.8361(+0.0000) (183+0 votes)
443,533 (+1.8% / +7,855)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
444,963 (+1.5% / +6,611)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
10 (+25.0% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
78
New Tab
182 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
34,176 (-1.2% / -422)
4.3611(+0.0000) (36+0 votes)
23,504 (-1.2% / -290)
4.4094(+0.0000) (127+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
372 (+1.1% / +4)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
11,665 (-0.1% / -8)
4.1429(+0.0000) (14+0 votes)
8,548 (+0.2% / +16)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
3,472 (+0.4% / +14)
3.3214(+0.0000) (28+0 votes)
1,536 (-0.1% / -1)
4.0(+0.0000) (25+0 votes)
87
Mahjong
231 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
847,110 (+3.6% / +29,530)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
20,163 (+0.0% / +0)
3.8511(+0.0000) (47+0 votes)
544 (-0.9% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
552 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
659 (+2.5% / +16)
14,033 (+0.5% / +68)
4.6316(+0.0000) (38+0 votes)
350 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
240 (+2.6% / +6)
97
2048
176 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
153 (-1.3% / -2)
8 (+0.0% / +0)
26 (-7.1% / -2)
93 (-2.1% / -2)
82 (-2.4% / -2)
797 (+1.0% / +8)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
762 (+1.7% / +13)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
500 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
51 (+2.0% / +1)
42 (+2.4% / +1)
250 (+0.0% / +0)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
6,141 (+0.4% / +24)
3.7917(+0.0000) (72+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
36 (+2.9% / +1)
6,517 (-1.1% / -73)
3.3088(+0.0000) (68+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
116
2048
24 (-4.0% / -1)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
987,109 (+5.9% / +55,063)
599,125 (+3.5% / +19,991)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
689,109 (+0.0% / +0)
19 (+11.8% / +2)
1,070 (-0.1% / -1)
4.5333(+0.0000) (15+0 votes)
1,708 (-0.8% / -14)
4.05(+0.0000) (80+0 votes)
241 (+1.3% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
126 (-2.3% / -3)
58 (-6.5% / -4)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
131
Fauxbar
5,051 (-0.4% / -21)
4.3065(+0.0000) (199+0 votes)
24,212 (+0.5% / +111)
4.7429(+0.0000) (70+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
134
enfu.se
31 (-6.1% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
6 (-33.3% / -3)
136
RenameTab
20,928 (+0.2% / +42)
3.7027(+0.0000) (111+0 votes)
25,124 (+0.0% / +4)
4.4348(+0.0000) (23+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
16,791 (-0.0% / -3)
4.2024(+0.0000) (919+0 votes)
140
tabtiles
26,977 (+9.1% / +2,246)
3.7105(+0.0000) (38+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
10,404 (+0.3% / +31)
3.3125(+0.0000) (16+0 votes)
987,634 (+6.0% / +56,282)
10,937 (-2.3% / -252)
3,436 (-0.4% / -15)
4.5(+0.0000) (82+0 votes)
2,872 (+0.0% / +1)
4.7742(+0.0000) (31+0 votes)
147
2048 AI
2,306 (-1.0% / -23)
3.8571(+0.0000) (98+0 votes)
4,029 (-0.8% / -33)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
107,932 (-0.8% / -839)
3.0628(+0.0000) (414+0 votes)
2,680 (-0.7% / -19)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
1,137 (+0.4% / +4)
4.7019(+0.0000) (104+0 votes)
154
Huruf
1,680 (+0.1% / +1)
4.4359(+0.0000) (39+0 votes)
2,171 (+0.7% / +15)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,292 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (30+0 votes)
1,377 (-0.6% / -8)
4.1875(+0.0000) (16+0 votes)
1,054 (+0.0% / +0)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
31 (+10.7% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,302 (-1.9% / -25)
2.7143(+0.0000) (7+0 votes)
26,480 (-0.1% / -32)
3.8889(+0.0000) (18+0 votes)
887 (-0.1% / -1)
4.3429(+0.0000) (35+0 votes)
585 (+0.2% / +1)
4.6304(+0.0000) (46+0 votes)
940 (+0.9% / +8)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
167
Last Tabs
596 (-0.2% / -1)
3.9412(+0.0000) (17+0 votes)
447 (+0.0% / +0)
4.2024(+0.0000) (84+0 votes)
490 (-2.8% / -14)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
605 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
553 (-0.2% / -1)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
9,095 (+0.1% / +11)
4.383(+0.0000) (47+0 votes)
364 (-0.3% / -1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
129 (+2.4% / +3)
285 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
203 (+0.5% / +1)
3.1765(+0.0000) (17+0 votes)
253,693 (+0.5% / +1,170)
4.24(+0.0000) (175+0 votes)
76 (-2.6% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
167 (+0.6% / +1)
948 (+1.0% / +9)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
95 (-5.9% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
86 (-2.3% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
76 (+5.6% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
70 (+4.5% / +3)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
186
Asta
56 (+3.7% / +2)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
224 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
70 (-4.1% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
189
2048 Game
64 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,782 (-0.2% / -26)
4.0203(+0.0000) (345+0 votes)
14,727 (-1.6% / -238)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
155 (+2.0% / +3)
4.7778(+0.0000) (36+0 votes)
193
StartUp
36 (-7.7% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
41 (-4.7% / -2)
243 (+1.2% / +3)
193 (+4.3% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
32 (-3.0% / -1)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
4,386 (+0.3% / +15)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
3,866 (-0.1% / -5)
3.8095(+0.0000) (21+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
77 (-2.5% / -2)
28 (+12.0% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
129 (+0.8% / +1)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
78 (+1.3% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,812 (-0.9% / -17)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
78 (+1.3% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,812 (-0.9% / -17)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
45 (-6.2% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
1 (+0.0% / +0)
217
Stackla
357 (-2.5% / -9)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
218
2048
357 (+0.0% / +0)
4.0833(+0.0000) (12+0 votes)
218 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
220
2048
373 (-3.4% / -13)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
8 (+33.3% / +2)
224
Webmiu
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
226
Overseer
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,409,745 (+8.3% / +107,937)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
66 (+4.8% / +3)
1,432,919 (+6.4% / +86,663)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,421,956 (+6.9% / +91,881)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,412,641 (+8.2% / +106,670)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,407,759 (+8.3% / +107,763)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,462,804 (+4.1% / +57,915)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,406,429 (+8.3% / +108,379)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,407,021 (+8.2% / +106,964)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1,406,488 (+8.3% / +108,316)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,404,672 (+8.4% / +108,361)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,405,478 (+8.4% / +108,816)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
805,386 (+0.0% / +0)
243
Bump.io
788,200 (+1.9% / +14,687)
32 (+3.2% / +1)
245
PetWatch
3 (+0.0% / +0)
23 (-4.2% / -1)
37,468 (-0.4% / -166)
3.695(+0.0035) (200-1 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
23,987 (-1.0% / -242)
4.1163(+0.0000) (215+0 votes)
42,535 (+0.0% / +0)
2.2667(+0.0000) (30+0 votes)
19,700 (+0.0% / +0)
4.5474(+0.0000) (95+0 votes)
252
MatTab
14 (-6.7% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
17,331 (+0.6% / +110)
3.0(+0.1176) (16-1 votes)
6,099 (-0.4% / -22)
4.7174(+0.0000) (46+0 votes)
6,828 (-0.5% / -37)
4.402(+0.0000) (102+0 votes)
10,408 (-1.4% / -146)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
7,736 (+0.4% / +33)
3.2115(+0.0000) (52+0 votes)
4,842 (-0.5% / -22)
4.3333(+0.0000) (18+0 votes)
2,630 (-0.4% / -10)
4.7727(+0.0000) (44+0 votes)
5,396 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
261
2048 Game
5,708 (-1.8% / -107)
2.1791(+0.0000) (67+0 votes)
1,676 (-1.6% / -27)
4.5902(+0.0000) (449+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2,238 (+0.1% / +3)
4.2564(+0.0000) (39+0 votes)
3,011 (+0.3% / +9)
2.6667(+0.0000) (9+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
10 (+11.1% / +1)
2,671 (-0.1% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,884 (-1.6% / -31)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
2,352 (+0.6% / +13)
3.4545(+0.0000) (11+0 votes)
2,145 (+0.3% / +6)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
273
Daz-Deals
1,423 (+0.9% / +12)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
2,399 (-1.0% / -25)
1.75(+0.0000) (4+0 votes)
2,065 (+1.1% / +22)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,995 (-0.2% / -3)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1,963 (-0.6% / -12)
1.4(+0.0000) (10+0 votes)
1,315 (+0.3% / +4)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,691 (+0.4% / +7)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,286 (+0.6% / +8)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
1,461 (+0.6% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
922 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,201 (+0.1% / +1)
3.2105(+0.0000) (57+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
285
Cascadr
980 (-1.1% / -11)
4.2778(+0.0000) (18+0 votes)
1,274 (-1.0% / -13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,473 (-1.4% / -21)
1.5128(+0.0000) (78+0 votes)
940 (-0.1% / -1)
3.0979(+0.0000) (143+0 votes)
289
Bookmarks
476 (-1.4% / -7)
4.7732(+0.0000) (97+0 votes)
1,308 (+1.4% / +18)
868 (+0.6% / +5)
2.7807(+0.0000) (114+0 votes)
1,231 (+1.7% / +21)
1,206 (+0.0% / +0)
2.3448(+0.0000) (58+0 votes)
689 (-1.4% / -10)
3.8649(+0.0000) (37+0 votes)
1,130 (-1.9% / -22)
2.5758(+0.0000) (66+0 votes)
829 (+0.1% / +1)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
1,138 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,117 (+0.0% / +0)
2.1919(+0.0000) (172+0 votes)
1,061 (-2.5% / -27)
1.5584(+0.0000) (437+0 votes)
893 (+0.7% / +6)
3.5(+0.0000) (12+0 votes)