extension ExtPose

Keyword: university -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
2,000 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.7288(+0.0000) (118+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2778(+0.0000) (18+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
932 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
1.7668(+0.0000) (416+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
202 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
223 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8627(+0.0000) (153+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
230 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
355 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
362 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8021(+0.0000) (187+0 votes)
93 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
200 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
498 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (69+0 votes)
861 (+0.0% / +0)
2.1154(+0.0000) (26+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9136(+0.0000) (509+0 votes)
283 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.013(+0.0000) (231+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.3186(+0.0000) (2,260+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
201 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7897(+0.0000) (466+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
97 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
377 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
257 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2143(+0.0000) (84+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
213 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
131 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
108 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (44+0 votes)
55
UCLogo+
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
1.3689(+0.0000) (103+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5882(+0.0000) (34+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6774(+0.0000) (62+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.9836(+0.0000) (61+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8865(+0.0000) (185+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (24+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3346(+0.0000) (272+0 votes)
65
FPT GPA
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
91 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9565(+0.0000) (92+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
71 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
76
Kumquat
1,000 (+0.0% / +0)
3.375(+0.0000) (16+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
954 (+0.0% / +0)
4.05(+0.0000) (20+0 votes)
895 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
565 (+0.0% / +0)
4.9545(+0.0000) (22+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
451 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
340 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
88
AMISSU
550 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
370 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
280 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
138 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (21+0 votes)
207 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
146 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
186 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
183 (+0.0% / +0)
158 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
103
1-click
202 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
169 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
106
HashMaps
107 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
98 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
108
DBUFR
70 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
62 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
90 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
90 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
114 (+0.0% / +0)
144 (+0.0% / +0)
81 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
68 (+0.0% / +0)
148 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
62 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
126
SnapText
84 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
128
UWLinker
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
129
AthLib
6 (+0.0% / +0)
55 (+0.0% / +0)
38 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
132
Wonkify
10 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
142 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
136
Prodeus
4,000 (+0.0% / +0)
4.2581(+0.0000) (31+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
139
Chatbot
9 (+0.0% / +0)
140
Quick QUB
9 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
3.9622(+0.0000) (2,114+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.2229(+0.0000) (3,033+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.571(+0.0000) (1,408+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.1786(+0.0000) (28+0 votes)
149
KU Grades
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
800,000 (+0.0% / +0)
4.5792(+0.0000) (18,796+0 votes)
152
SMFI Tab
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6927(+0.0000) (179+0 votes)
678 (+0.0% / +0)
4.8824(+0.0000) (34+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1448(+0.0000) (359+0 votes)
165
WaterLib
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2309(+0.0000) (641+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0952(+0.0000) (126+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
171
OxBridge
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8683(+0.0000) (167+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.839(+0.0000) (236+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4457(+0.0000) (175+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.9487(+0.0000) (78+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5417(+0.0000) (24+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.3385(+0.0000) (65+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
247 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5055(+0.0000) (91+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (28+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
188
Showdex
30,000 (+0.0% / +0)
4.7872(+0.0000) (47+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5625(+0.0000) (16+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
3.6829(+0.0000) (41+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (86+0 votes)
193
IRIS
30,000 (+0.0% / +0)
1.215(+0.0000) (107+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (62+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.6983(+0.0000) (358+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9524(+0.0000) (42+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.7174(+0.0000) (46+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
203
Fready
10,000 (+0.0% / +0)
3.641(+0.0000) (39+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.925(+0.0000) (40+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5088(+0.0000) (57+0 votes)
207
Focus It!
13 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (54+0 votes)
212
DocuViz
2,000 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (14+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9485(+0.0000) (97+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4865(+0.0000) (37+0 votes)
216
Tabfund
1,000 (+0.0% / +0)
4.9318(+0.0000) (44+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (27+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2353(+0.0000) (51+0 votes)
219
UW Float
4 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
221
eLearn++
5 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
2.7368(+0.0000) (19+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.84(+0.0000) (25+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9231(+0.0000) (13+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.62(+0.0000) (50+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (40+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.68(+0.0000) (25+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
242
A Plus
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
867 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
915 (+0.0% / +0)
3.9333(+0.0000) (15+0 votes)
623 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (32+0 votes)
540 (+0.0% / +0)
4.9394(+0.0000) (33+0 votes)
247
AOTool
921 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
249
Echo360+
1,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
252
AuthorViz
877 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
761 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
943 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
255
LibProxy
608 (+0.0% / +0)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
665 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
513 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (14+0 votes)
530 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
261
CoinEater
783 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
577 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
861 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
510 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
397 (+0.0% / +0)
4.8462(+0.0000) (26+0 votes)
266
INIAD++
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
460 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
799 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
346 (+0.0% / +0)
4.7333(+0.0000) (15+0 votes)
375 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
591 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
651 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
387 (+0.0% / +0)
503 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
547 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
385 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
268 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
278
sk.edge
343 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
276 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
645 (+0.0% / +0)
480 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
282
OK Zoomer
261 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
506 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
439 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
482 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
299 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
283 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
397 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
291
MadGPA
280 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
407 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
137 (+0.0% / +0)