extension ExtPose

Keyword: university -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
20,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (118+0 votes)
144 (+1.4% / +2)
60,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (91+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (153+0 votes)
191 (-1.5% / -3)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (80+0 votes)
39 (+5.4% / +2)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
107 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
228 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
83 (-4.6% / -4)
32 (-3.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
97 (-2.0% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
31 (+6.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
306 (-1.3% / -4)
4.0(+0.0000) (25+0 votes)
48 (+4.3% / +2)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
61 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
32 (-3.0% / -1)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
73 (-2.7% / -2)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
208 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
188 (+1.1% / +2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
70 (-4.1% / -3)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
202 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (9+0 votes)
56 (-1.8% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
118 (+2.6% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (54+0 votes)
554 (+1.8% / +10)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
91 (+2.2% / +2)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
63 (+1.6% / +1)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
206 (-0.5% / -1)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
26 (+0.0% / +0)
500,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (186+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (353+1 votes)
541 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
478 (-0.4% / -2)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
75 (-1.3% / -1)
69 (+1.5% / +1)
15 (+7.1% / +1)
390 (-1.0% / -4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
271 (-1.1% / -3)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
1.3(+0.0000) (77+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (43+0 votes)
163 (+0.6% / +1)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (29+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (56+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
13 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (361+0 votes)
12 (+20.0% / +2)
12 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (85+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
69 (-4.2% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (72+0 votes)
82 (+2.5% / +2)
3,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
59 (-6.3% / -4)
78
Kumquat
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
82
UCLogo+
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
83
FPT GPA
879 (+0.3% / +3)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
680 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
660 (-0.2% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
613 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
26 (+4.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
345 (-0.9% / -3)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
448 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
244 (+0.4% / +1)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
400 (+2.3% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
182 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (57+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
306 (-1.6% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
336 (+0.0% / +0)
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
276 (-2.5% / -7)
269 (+1.5% / +4)
17 (+6.2% / +1)
106
ProfCheck
214 (+0.0% / +0)
203 (-2.9% / -6)
155 (-1.3% / -2)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
125 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
111
Prodeus
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
89 (-4.3% / -4)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
114
HashMaps
114 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
116
DBUFR
94 (+2.2% / +2)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
149 (+0.0% / +0)
137 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
101 (+1.0% / +1)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
121
1-click
128 (+1.6% / +2)
122 (+0.8% / +1)
102 (-1.0% / -1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (21+0 votes)
74 (+1.4% / +1)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
106 (+2.9% / +3)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
73 (+2.8% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
65 (+4.8% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
82 (+3.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
91 (+2.2% / +2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
3 (+50.0% / +1)
75 (+1.4% / +1)
825 (-1.2% / -10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
62 (+5.1% / +3)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
58 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
46 (+2.2% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
50 (+0.0% / +0)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
7,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11,697-2 votes)
151
KU Grades
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
153
Quick QUB
6 (+0.0% / +0)
33 (-2.9% / -1)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1,964+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,377+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
211 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,441-1 votes)
161
UR Wallet
24 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (17,856+31 votes)
25 (+8.7% / +2)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
21 (-4.5% / -1)
168
SMFI Tab
15 (-6.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (+15.4% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4 (+33.3% / +1)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (170+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (474+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (277+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
90,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (267+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (65+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (61+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
3 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (55+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (40+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (203+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (31+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
192
WaterLib
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (75+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
197
GSama
30 (+0.0% / +0)
198
IRIS
10,000 (+0.0% / +0)
1.2(+0.0000) (69+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
200
Get Paper
7 (+0.0% / +0)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (359+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (58+0 votes)
205
Fready
8,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (35+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (38+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
210
StoneSoup
6 (+0.0% / +0)
211
A Plus
6 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (52+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (37+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
216
Tabfund
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (43+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (49+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
221
DocuViz
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
224
KB Access
5 (+0.0% / +0)
225
SIMAD
5 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
230
AthLib
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
718 (-0.4% / -3)
4.8(+0.0000) (141+0 votes)
238
VandyTab
825 (-0.5% / -4)
5.0(+0.0000) (47+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4 (-20.0% / -1)
244
!C Search
4 (+0.0% / +0)
879 (-0.7% / -6)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
895 (+0.1% / +1)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
526 (-0.4% / -2)
4.9(+0.0000) (33+0 votes)
252
LibProxy
646 (+0.2% / +1)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
608 (-0.2% / -1)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
254
AuthorViz
825 (+2.0% / +16)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (-40.0% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
547 (-1.3% / -7)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
257
Echo360+
723 (-2.8% / -21)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
608 (-1.1% / -7)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
521 (-1.0% / -5)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
260
CoinEater
804 (-0.2% / -2)
380 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
262
AOTool
735 (-1.3% / -10)
523 (-0.9% / -5)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
423 (+1.0% / +4)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
452 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
496 (-0.2% / -1)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
573 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
295 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
364 (+2.8% / +10)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
395 (-0.8% / -3)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
272
OK Zoomer
328 (-0.6% / -2)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
317 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
460 (+0.7% / +3)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
282 (+0.7% / +2)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
305 (-1.3% / -4)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
309 (-1.0% / -3)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
482 (+0.6% / +3)
279
Ibex
276 (-0.7% / -2)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
328 (-1.2% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
283
Aero CIS
430 (-0.9% / -4)
134 (-1.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
426 (+1.2% / +5)
353 (+1.7% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
190 (-0.5% / -1)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
392 (+0.5% / +2)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
327 (-0.6% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
267 (-1.8% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
291
Aero RU
370 (-0.5% / -2)
292 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
267 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
298 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
190 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
292 (+1.4% / +4)