extension ExtPose

Keyword: wish

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
14,596 (+0.5% / +71)
3.9462(+0.0000) (93+0 votes)
4,339 (+1.1% / +48)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
1,376 (-0.9% / -12)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
5,307 (-0.2% / -11)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
5,423 (+0.4% / +24)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,324 (+1.1% / +45)
3.439(+0.0000) (123+0 votes)
5,295 (+0.6% / +30)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
794 (+1.5% / +12)
3.3333(+0.0000) (12+0 votes)
2,487 (+1.6% / +38)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
590 (+1.4% / +8)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
11
Wisher
70 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,090 (+0.2% / +10)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,404,390 (+0.6% / +8,224)
3.3108(+0.0000) (444+0 votes)
743,661 (+0.0% / +0)
4.0051(+0.0000) (390+0 votes)
939,731 (+0.6% / +5,648)
2.8503(+0.0000) (501+0 votes)
1,984 (-0.6% / -11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,260,484 (+5.3% / +63,838)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
681,562 (+0.7% / +4,969)
2.6646(+0.0000) (161+0 votes)
618,275 (+0.7% / +4,329)
2.9901(+0.0000) (304+0 votes)
630,448 (+0.9% / +5,361)
2.7763(+0.0000) (219+0 votes)
1,506 (+0.5% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
56 (-3.4% / -2)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
644,231 (+7.3% / +44,024)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
438,818 (+0.0% / +0)
3.4046(+0.0000) (262+0 votes)
368,707 (+0.5% / +1,751)
3.0(+0.0000) (99+0 votes)
327,659 (+0.0% / +0)
3.4837(+0.0000) (215+0 votes)
317,800 (+0.6% / +1,772)
3.1798(+0.0000) (178+0 votes)
324,671 (+0.1% / +319)
3.5133(+0.0000) (113+0 votes)
301,346 (+0.9% / +2,597)
3.3394(+0.0000) (109+0 votes)
199,903 (+0.5% / +993)
4.0084(+0.0000) (119+0 votes)
175,536 (+0.5% / +949)
3.8082(+0.0000) (245+0 votes)
245,918 (+0.1% / +290)
3.0753(+0.0000) (279+0 votes)
168,779 (+0.5% / +772)
3.8491(+0.0000) (106+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
149,140 (+0.4% / +581)
3.8519(+0.0000) (108+0 votes)
171,001 (+0.0% / +0)
3.645(+0.0000) (338+0 votes)
259,580 (+1.0% / +2,587)
2.0172(+0.0000) (116+0 votes)
181,269 (+0.6% / +1,048)
3.28(+0.0000) (50+0 votes)
162,759 (+0.6% / +1,009)
2.9787(+0.0000) (94+0 votes)
115,728 (+1.4% / +1,645)
4.473(+0.0000) (74+0 votes)
209,933 (+1.3% / +2,604)
2.6022(+0.0000) (93+0 votes)
559 (-1.2% / -7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
133,469 (+0.3% / +422)
3.3826(+0.0000) (149+0 votes)
107,103 (+0.6% / +586)
4.48(+0.0000) (50+0 votes)
103,614 (+0.5% / +560)
3.6285(+0.0004) (3,077+1 votes)
135,442 (+1.2% / +1,653)
3.3596(+0.0000) (89+0 votes)
136,126 (+0.0% / +0)
3.5763(+0.0000) (59+0 votes)
179,499 (+0.0% / +0)
2.3838(+0.0000) (99+0 votes)
176,111 (+0.2% / +381)
2.3438(+0.0000) (32+0 votes)
82,934 (+1.0% / +809)
4.2255(+0.0000) (102+0 votes)
83,502 (-0.0% / -10)
3.8571(+0.0000) (35+0 votes)
106,577 (+0.9% / +974)
3.4(+0.0000) (45+0 votes)
75,809 (+1.1% / +826)
4.0(+0.0000) (64+0 votes)
69,750 (+0.9% / +601)
3.8(+0.0000) (85+0 votes)
134,268 (+0.0% / +0)
1.9776(+0.0000) (492+0 votes)
70,706 (+0.0% / +0)
3.9014(+0.0000) (71+0 votes)
61,220 (-0.2% / -122)
3.6875(+0.0000) (64+0 votes)
89,212 (+0.4% / +377)
3.3684(+0.0000) (19+0 votes)
85,643 (+1.2% / +977)
2.9286(+0.0000) (28+0 votes)
109,907 (+0.1% / +73)
2.2157(+0.0000) (51+0 votes)
80,403 (+0.4% / +357)
3.1346(+0.0000) (52+0 votes)
16,460 (+0.0% / +0)
4.7944(+0.0000) (3,696+0 votes)
28,782 (-3.9% / -1,181)
5.0(+0.0000) (306+0 votes)
53,336 (+0.0% / +0)
3.8312(+0.0000) (77+0 votes)
25,673 (+0.2% / +62)
5.0(+0.0000) (408+0 votes)
96,168 (+0.7% / +638)
2.3881(+0.0000) (67+0 votes)
62,215 (+0.5% / +285)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
47,592 (+0.3% / +152)
4.1967(+0.0000) (61+0 votes)
64,898 (+1.0% / +673)
3.1818(+0.0000) (11+0 votes)
59,214 (+0.7% / +423)
3.5882(+0.0000) (34+0 votes)
58,827 (+0.9% / +547)
2.8621(+0.0000) (29+0 votes)
59,955 (+1.2% / +720)
3.125(+0.0000) (24+0 votes)
40,159 (+0.0% / +0)
3.7419(+0.0000) (31+0 votes)
77
ProKeys
29,846 (+0.4% / +111)
4.4976(+0.0000) (209+0 votes)
35,035 (+0.3% / +118)
3.9348(+0.0000) (46+0 votes)
35,579 (+0.4% / +137)
4.2308(+0.0000) (39+0 votes)
35,936 (+1.2% / +409)
3.9091(+0.0000) (33+0 votes)
16,199 (-5.2% / -889)
4.9625(+0.0000) (320+0 votes)
44,548 (+0.1% / +40)
3.2(+0.0000) (45+0 votes)
15,704 (-0.4% / -59)
4.9968(+0.0000) (315+0 votes)
17,749 (+0.0% / +0)
4.8743(+0.0000) (183+0 votes)
33,283 (+0.8% / +249)
4.2432(+0.0000) (37+0 votes)
12,657 (-4.8% / -638)
5.0(+0.0000) (767+0 votes)
23,635 (+0.9% / +203)
4.1889(+0.0000) (270+0 votes)
33,607 (+0.7% / +241)
3.6957(+0.0000) (23+0 votes)
15,498 (-1.2% / -192)
5.0(+0.0000) (223+0 votes)
40,179 (+0.6% / +250)
3.2105(+0.0000) (19+0 votes)
27,849 (+0.6% / +174)
4.2045(+0.0000) (44+0 votes)
31,310 (+0.9% / +267)
3.8947(+0.0000) (19+0 votes)
93
Whilo
47 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
38,392 (+0.9% / +332)
3.2(+0.0000) (20+0 votes)
26,000 (+1.4% / +356)
4.3778(+0.0000) (45+0 votes)
22,385 (+0.6% / +141)
4.84(+0.0000) (25+0 votes)
31,997 (+0.3% / +102)
2.9878(+0.0000) (82+0 votes)
98
StudyHQ
41,001 (+0.9% / +350)
2.1905(+0.0000) (21+0 votes)
39,703 (-0.6% / -230)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
23,174 (+0.2% / +40)
3.75(+0.0000) (32+0 votes)
28,503 (-0.2% / -49)
2.8158(+0.0000) (38+0 votes)
36,503 (-0.1% / -30)
2.0833(+0.0000) (12+0 votes)
35,623 (+0.0% / +0)
2.1667(+0.0000) (6+0 votes)
26,892 (+0.1% / +36)
3.2258(+0.0000) (31+0 votes)
270 (-0.7% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
16,052 (+1.0% / +153)
4.2959(+0.0000) (98+0 votes)
107
secureNet
15,500 (+0.8% / +123)
3.8235(+0.0000) (85+0 votes)
19,365 (+0.0% / +0)
4.3889(+0.0000) (18+0 votes)
23,197 (+0.2% / +47)
2.7407(+0.0000) (27+0 votes)
14,248 (+0.7% / +95)
4.3043(+0.0000) (115+0 votes)
18,671 (+1.1% / +197)
4.0(+0.0000) (19+0 votes)
18,209 (+0.7% / +127)
3.7143(+0.0000) (21+0 votes)
15,074 (-0.1% / -15)
4.3636(+0.0000) (33+0 votes)
57 (+3.6% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
13,171 (+0.2% / +22)
4.1667(+0.0000) (60+0 votes)
14,027 (-0.3% / -46)
3.9167(+0.0000) (36+0 votes)
23,878 (+1.1% / +254)
1.6364(+0.0000) (55+0 votes)
18,801 (+0.6% / +107)
3.0625(+0.0000) (16+0 votes)
22,814 (+0.5% / +104)
2.625(+0.0000) (280+0 votes)
14,047 (+1.4% / +199)
4.0455(+0.0000) (22+0 votes)
10,697 (+0.7% / +73)
4.3759(-0.0047) (133-1 votes)
21,973 (+0.2% / +44)
1.6316(+0.0000) (19+0 votes)
17,569 (+1.1% / +199)
3.5294(+0.0000) (17+0 votes)
9,417 (+0.8% / +75)
3.6748(+0.0000) (246+0 votes)
13,740 (+1.1% / +146)
2.9804(+0.0000) (102+0 votes)
12,595 (+0.9% / +107)
4.5294(+0.0000) (17+0 votes)
11,514 (+0.0% / +0)
4.3793(+0.0000) (29+0 votes)
12,128 (+0.3% / +36)
4.15(+0.0000) (20+0 votes)
12,289 (+0.4% / +46)
4.3529(+0.0000) (17+0 votes)
130
SmashApps
18,472 (-0.4% / -73)
12,204 (+0.9% / +113)
4.4167(+0.0000) (12+0 votes)
12,026 (+0.4% / +43)
4.4615(+0.0000) (13+0 votes)
14,822 (+0.1% / +13)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
9,479 (+0.4% / +34)
4.3111(+0.0000) (45+0 votes)
9,485 (+0.4% / +41)
4.25(+0.0000) (32+0 votes)
10,709 (+0.0% / +0)
4.2308(+0.0000) (13+0 votes)
14,417 (-0.1% / -13)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,777 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
10,095 (+0.2% / +21)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
9,742 (+0.0% / +0)
3.4677(+0.0000) (124+0 votes)
8,649 (+0.5% / +45)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
9,100 (+0.0% / +0)
4.0833(+0.0000) (12+0 votes)
6,004 (+0.1% / +4)
3.9085(+0.0000) (164+0 votes)
7,710 (+1.0% / +73)
4.2667(+0.0000) (30+0 votes)
12,820 (+0.0% / +0)
1.5714(+0.0000) (7+0 votes)
7,095 (+0.0% / +0)
4.4324(+0.0000) (37+0 votes)
164 (+12.3% / +18)
8,426 (+0.9% / +72)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
162 (-1.8% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,296 (+1.2% / +114)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
8,611 (+0.2% / +14)
3.8571(-0.1429) (7-1 votes)
7,317 (+0.9% / +62)
4.3636(+0.0000) (22+0 votes)
6,591 (+2.0% / +127)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
8,897 (-0.1% / -9)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
6,594 (+0.0% / +0)
4.3529(+0.0000) (17+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,972 (-0.5% / -34)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
158
Stay Safe
8,906 (+0.1% / +10)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
6,143 (+0.7% / +42)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,537 (-0.0% / -1)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
5,956 (+0.2% / +12)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
7,346 (+0.0% / +0)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
4,892 (+0.3% / +15)
4.3333(+0.0000) (39+0 votes)
5,806 (+0.4% / +21)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
4,251 (+0.3% / +11)
4.7778(+0.0000) (18+0 votes)
5,446 (-0.4% / -22)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
5,478 (+2.5% / +135)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
4,234 (+0.1% / +5)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
169
ErrFixer
4,864 (+0.9% / +45)
4.5625(+0.0000) (16+0 votes)
5,487 (+2.0% / +105)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
4,029 (+0.2% / +9)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
3,308 (+0.6% / +21)
4.1016(+0.0000) (128+0 votes)
6,821 (+0.3% / +19)
4,082 (+0.9% / +37)
4.2222(+0.0000) (36+0 votes)
5,824 (+0.3% / +16)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
5,521 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,126 (-0.1% / -4)
3.0833(+0.0000) (24+0 votes)
3,694 (+1.9% / +70)
4.4857(+0.0000) (35+0 votes)
3,031 (+0.0% / +0)
4.9167(+0.0000) (24+0 votes)
180
Doc2PDF
4,692 (+0.4% / +20)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
6,036 (-0.7% / -42)
1.9524(+0.0000) (42+0 votes)
6,040 (-0.2% / -14)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,430 (+0.9% / +32)
3.8913(+0.0000) (46+0 votes)
3,937 (+0.9% / +34)
4.1333(+0.0000) (15+0 votes)
3,424 (+0.9% / +29)
4.4688(+0.0000) (32+0 votes)
2,950 (-0.5% / -14)
4.6494(+0.0000) (77+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,016 (+10.1% / +551)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,662 (+0.2% / +6)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
1,342 (+2.8% / +36)
5.0(+0.0000) (364+0 votes)
4,533 (-0.6% / -26)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,636 (+0.0% / +1)
4.5556(+0.0000) (45+0 votes)
4,634 (-0.3% / -13)
2.0(+0.0000) (7+0 votes)
194
Gift Hero
3,600 (-0.1% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,063 (+1.6% / +49)
4.1333(+0.0000) (15+0 votes)
2,306 (+1.2% / +27)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
197
iPlay Now
2,711 (+0.2% / +6)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
2,732 (+0.3% / +8)
4.1818(+0.0000) (22+0 votes)
2,541 (+0.0% / +0)
4.3125(+0.0000) (32+0 votes)
3,537 (-0.1% / -4)
2.75(+0.0000) (12+0 votes)
4,217 (-0.3% / -11)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
2,559 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (27+0 votes)
3,062 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
3,294 (+0.0% / +0)
2.8333(+0.0000) (18+0 votes)
2,402 (+0.7% / +16)
4.0606(+0.0000) (33+0 votes)
2,741 (+0.4% / +11)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,954 (+0.5% / +14)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,843 (+1.4% / +40)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
2,197 (+1.1% / +24)
4.3043(+0.0000) (23+0 votes)
2,741 (+0.4% / +11)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,954 (+0.5% / +14)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,843 (+1.4% / +40)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
2,197 (+1.1% / +24)
4.3043(+0.0000) (23+0 votes)
3,505 (-1.1% / -40)
2,294 (+0.1% / +2)
4.4667(+0.0000) (15+0 votes)
2,163 (-1.2% / -26)
4.4762(+0.0000) (21+0 votes)
639 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
3,113 (+0.0% / +0)
3,008 (-0.9% / -28)
2.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,334 (+0.1% / +2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
2,936 (+0.0% / +0)
2,916 (+0.1% / +2)
2,890 (-0.1% / -4)
2,146 (+0.5% / +10)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
2,359 (-1.2% / -28)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,689 (+0.1% / +4)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
1,586 (+1.1% / +18)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
2,130 (+1.0% / +22)
3.4615(+0.0000) (13+0 votes)
1,966 (+0.9% / +18)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,675 (+0.2% / +4)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
2,332 (-0.0% / -1)
1,970 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,271 (+1.4% / +32)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,897 (+1.6% / +30)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,207 (-0.6% / -14)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,578 (-1.4% / -22)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,819 (+2.7% / +48)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,986 (-0.7% / -13)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,656 (+1.6% / +26)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,334 (-0.3% / -4)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
1,672 (+0.2% / +4)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,049 (+0.0% / +0)
4.4815(+0.0000) (27+0 votes)
1,056 (+1.9% / +20)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
244
VpnPlus
1,615 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,595 (+2.4% / +37)
1,161 (-0.5% / -6)
3.8333(-0.0238) (6-1 votes)
715 (+1.6% / +11)
4.8095(+0.0000) (21+0 votes)
1,387 (+6.1% / +80)
1,164 (+1.6% / +18)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
823 (+0.1% / +1)
4.1905(+0.0000) (21+0 votes)
1,233 (-0.3% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,196 (+1.8% / +21)
254
AdShield
855 (-0.2% / -2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,062 (+1.5% / +16)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
423 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (54+0 votes)
34,656 (+1.3% / +431)
4.2222(+0.0000) (90+0 votes)
501 (+0.8% / +4)
4.7333(+0.0000) (15+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
838 (+0.7% / +6)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
261
FP App
817 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
643 (+0.8% / +5)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
815 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
492 (-0.8% / -4)
4.3103(+0.0000) (29+0 votes)
265
Snip It
710 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
766 (+1.1% / +8)
1.6(+0.0000) (5+0 votes)
267
VpnPlus
762 (-0.8% / -6)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
521 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
427 (+0.9% / +4)
4.3659(+0.0000) (41+0 votes)
504 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
271
Linkey
503 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
533 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
622 (-2.5% / -16)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
372 (-1.1% / -4)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
597 (+0.3% / +2)
1.4474(+0.0000) (38+0 votes)
583 (-1.4% / -8)
278
Colorfy
29 (+0.0% / +0)
527 (-0.8% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
469 (+1.5% / +7)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
429 (+1.7% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
479 (-0.8% / -4)
472 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
390 (-1.0% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
268 (-0.7% / -2)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
438 (-2.2% / -10)
21 (-4.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
288
I Wish It
2 (+0.0% / +0)
248 (+2.1% / +5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
414 (+4.5% / +18)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
391 (+3.2% / +12)
292
Tailbox
327 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
368 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
239 (+0.8% / +2)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
355 (-3.0% / -11)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
357 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
351 (+1.4% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
340 (+1.5% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
225 (-1.7% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
316 (-0.9% / -3)