extension ExtPose

Keyword: reason -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
876 (-0.1% / -1)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
585,596 (+1.2% / +6,892)
3.7(+0.0000) (19+0 votes)
241,545 (-0.2% / -512)
2.3(+0.0000) (18+0 votes)
557,057 (-0.3% / -1,645)
2.1(+0.0000) (14+0 votes)
121,940 (+0.6% / +707)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
490,693 (+0.3% / +1,641)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
115,724 (+0.7% / +815)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
85,706 (+0.7% / +594)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
179,536 (+5.8% / +9,893)
3.8(+0.3000) (16+3 votes)
19,861 (-0.3% / -53)
35,471 (-0.3% / -108)
17,290 (-0.3% / -52)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
14,951 (-0.3% / -49)
4,587 (+7.3% / +314)
5,416 (+0.2% / +10)
4,068 (-0.5% / -22)
7,043 (-0.3% / -20)
1,893 (-0.2% / -4)
3,317 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
910 (+12.8% / +103)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
501 (+0.4% / +2)
406 (+0.0% / +0)
178 (+6.6% / +11)
141 (+6.8% / +9)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
25
Adpanda
184 (+8.9% / +15)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
173 (+19.3% / +28)
27
AdHalt
91 (+3.4% / +3)
28
StopAds
175 (+45.8% / +55)
51 (+18.6% / +8)
30
Adkrig
62 (+6.9% / +4)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,887 (+0.3% / +30)
4.5(+0.0000) (88+0 votes)
7,471 (-0.2% / -17)
3.9(+0.0000) (71+0 votes)
171,352 (-0.4% / -760)
4.5(+0.0000) (4,235+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
319 (+2.6% / +8)
47,259 (-0.6% / -278)
4.2(+0.0000) (393+0 votes)
20,749 (-0.2% / -37)
4.2(+0.0000) (41+0 votes)
15,131 (+0.1% / +8)
4.6(+0.0000) (151+0 votes)
12 (+20.0% / +2)
197 (+3.7% / +7)
9,070 (-0.4% / -40)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
9,343 (+0.2% / +22)
3.6(+0.0000) (182+0 votes)
2,197 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (108+0 votes)
3,117 (+4.4% / +131)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
2,583 (+1.3% / +33)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
1,999 (+0.3% / +5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
91,880 (-0.3% / -246)
4.0(+0.0000) (2,044+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
781 (-1.4% / -11)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
5,088 (-2.1% / -110)
1.5(+0.0000) (1,999+0 votes)
677 (+2.0% / +13)
4.1(+0.0000) (21+0 votes)
127 (-2.3% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
231 (-0.9% / -2)
4.8(+0.0000) (33+0 votes)
291 (-1.7% / -5)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
335 (+3.7% / +12)
1,510 (-0.4% / -6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
64 (+1.6% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
760 (-0.8% / -6)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
25 (-10.7% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
34 (-2.9% / -1)
1,244,414 (-0.2% / -2,643)
4.7(+0.0000) (12,304+1 votes)
30 (-3.2% / -1)
2,242,394 (-0.1% / -1,358)
4.6(+0.0000) (2,774+0 votes)
1,579,511 (-0.3% / -5,140)
4.3(+0.0000) (1,099+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
22 (+10.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
578,182 (-0.1% / -509)
4.4(+0.0000) (1,763+0 votes)
524,195 (+0.1% / +532)
3.0(+0.0000) (210+0 votes)
205,005 (+0.0% / +41)
4.4(+0.0000) (3,189+0 votes)
138,880 (-0.1% / -124)
4.7(+0.0000) (799+0 votes)
111,774 (-0.2% / -275)
4.3(+0.0000) (13,765+0 votes)
191,695 (-0.2% / -323)
4.2(+0.0000) (99+0 votes)
158,808 (+0.9% / +1,367)
4.2(+0.0000) (172+0 votes)
125,928 (-0.2% / -219)
4.4(+0.0000) (425+0 votes)
101,032 (-0.3% / -262)
4.2(+0.0000) (1,226+0 votes)
44,863 (-1.0% / -462)
4.8(+0.0000) (3,365+2 votes)
117,446 (-0.5% / -574)
3.8(+0.0000) (265+0 votes)
84,445 (+0.1% / +43)
4.6(+0.0000) (1,382+0 votes)
136,012 (-0.6% / -835)
2.9(+0.0000) (528+0 votes)
109,654 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
61,014 (-0.5% / -334)
4.6(+0.0000) (662+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
73,364 (+2.4% / +1,749)
4.4(+0.0000) (62+0 votes)
80,471 (-0.9% / -749)
3.4(+0.0000) (264+0 votes)
47,966 (+0.8% / +360)
4.9(+0.0000) (59+0 votes)
61,304 (-1.7% / -1,068)
4.3(+0.0000) (67+0 votes)
90
Collekt
2 (+0.0% / +0)
53,894 (+0.6% / +306)
4.4(+0.0000) (86+0 votes)
54,202 (+0.0% / +3)
4.5(+0.0000) (71+0 votes)
82,730 (+1.3% / +1,023)
2.7(+0.0000) (10+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
36,511 (-0.3% / -92)
4.1(+0.0000) (214+0 votes)
46,008 (-0.6% / -287)
3.2(+0.0000) (110+0 votes)
38,228 (-0.2% / -64)
4.2(+0.0000) (24+0 votes)
32,682 (-0.2% / -55)
3.7(+0.0000) (63+0 votes)
24,796 (+0.1% / +17)
4.3(+0.0000) (236+0 votes)
37,680 (+0.3% / +94)
3.6(+0.0000) (132+0 votes)
102
Bookolio
21,286 (-0.4% / -76)
4.4(+0.0000) (381+0 votes)
103
BuzzSumo
30,683 (-0.2% / -65)
3.9(+0.0000) (24+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
105
OpenTabs
19,251 (+22.6% / +3,544)
4.9(+0.0000) (122+0 votes)
25,189 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
20,261 (-0.1% / -22)
3.7(+0.0000) (62+0 votes)
16,214 (-0.1% / -14)
4.3(+0.0000) (272+0 votes)
16,997 (-0.4% / -64)
4.4(+0.0000) (148+0 votes)
16,792 (-0.2% / -35)
3.7(+0.0000) (137+0 votes)
16,015 (-0.2% / -28)
4.6(+0.0000) (115+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25,009 (+0.9% / +220)
2.7(+0.0000) (26+0 votes)
15,844 (-0.1% / -15)
4.2(+0.0000) (97+0 votes)
18,269 (-0.8% / -142)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
116
SP Editor
12,675 (-1.1% / -139)
4.8(+0.0000) (45+0 votes)
117
PeerName
18,950 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
21,725 (-0.8% / -169)
3.2(+0.0000) (32+0 votes)
12,568 (-0.5% / -66)
4.4(+0.0000) (194+0 votes)
9,255 (+0.1% / +12)
4.7(+0.0000) (99+0 votes)
17,067 (-0.4% / -73)
3.5(+0.0000) (42+0 votes)
122
LocalCDN
10,212 (+0.4% / +39)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
11,426 (+0.3% / +32)
4.2(+0.0000) (52+0 votes)
10,622 (+0.1% / +14)
4.1(+0.0000) (40+0 votes)
125
Cr!Box
8,918 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (120+0 votes)
2,223 (-0.7% / -16)
5.0(+0.0000) (7,966+0 votes)
9,250 (+0.0% / +1)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
128
ZeroWiki
5,652 (-1.3% / -77)
4.9(+0.0000) (96+0 votes)
129
Server IP
8,620 (-0.2% / -21)
4.3(+0.0000) (48+0 votes)
7,011 (-0.4% / -25)
4.6(+0.0000) (159+0 votes)
6,156 (-0.5% / -32)
3.8(+0.0000) (358+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
9,364 (-0.5% / -47)
3.3(+0.0000) (124+0 votes)
7,803 (+0.0% / +1)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
10,557 (-0.1% / -15)
2.9(+0.0000) (9+0 votes)
10,131 (-0.3% / -28)
3.4(+0.0000) (14+0 votes)
9,599 (+0.1% / +14)
3.2(+0.0000) (28+0 votes)
8,317 (+0.0% / +4)
3.3(+0.0000) (129+0 votes)
3,563 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (179+0 votes)
9,013 (-0.1% / -10)
3.5(+0.0000) (21+0 votes)
4,696 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (351+0 votes)
5,919 (-0.9% / -53)
4.3(+0.0000) (42+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
7,223 (-0.4% / -27)
3.6(+0.0000) (85+0 votes)
7,921 (-0.2% / -19)
3.6(+0.0000) (23+0 votes)
9,586 (-0.3% / -31)
2.5(+0.0000) (115+0 votes)
5,192 (-0.6% / -32)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
5,266 (-0.3% / -18)
3.9(+0.0000) (40+0 votes)
4,024 (+0.3% / +11)
4.5(+0.0000) (190+0 votes)
3,273 (-0.0% / -1)
4.9(+0.0000) (77+0 votes)
5,071 (-0.5% / -26)
4.1(+0.0000) (33+0 votes)
4,619 (-0.1% / -6)
4.4(+0.0000) (30+0 votes)
1,020 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (5,898+0 votes)
6,978 (-1.6% / -111)
2.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,903 (+0.1% / +2)
4.8(+0.0000) (52+0 votes)
4,155 (+0.8% / +31)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
6,658 (-1.5% / -104)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
4,131 (-0.6% / -26)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
4,681 (-0.1% / -5)
3.4(+0.0000) (20+0 votes)
3,886 (+0.1% / +5)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
5,772 (-0.5% / -27)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
4,368 (-0.2% / -7)
3.1(+0.0000) (30+0 votes)
4,854 (+0.1% / +4)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
3,208 (-0.2% / -8)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
3,614 (-0.7% / -25)
3.3(+0.0000) (42+0 votes)
2,587 (-0.4% / -11)
4.2(+0.0000) (34+0 votes)
226,544 (-30.2% / -98,058)
4.7(+0.0000) (24+0 votes)
4,153 (+2.3% / +94)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
3,217 (+0.4% / +14)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,647 (-1.7% / -45)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
2,227 (+0.1% / +3)
4.7(+0.0000) (41+0 votes)
2,483 (+0.4% / +10)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
1,390 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (89+0 votes)
2,176 (+0.3% / +6)
4.4(+0.0000) (38+0 votes)
2,118 (-0.5% / -11)
4.6(+0.0000) (38+0 votes)
1,732 (-0.6% / -11)
4.4(+0.0000) (127+0 votes)
2,934 (-0.7% / -21)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
2,135 (-0.0% / -1)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
180
LifeHack
16 (+6.7% / +1)
2,038 (-0.2% / -4)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
3,085 (+1.4% / +43)
1.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,990 (-0.8% / -24)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
184
Stoppable
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,374 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,503 (-0.6% / -9)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
1,747 (-0.7% / -12)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,845 (+0.4% / +8)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
1,404 (-0.1% / -1)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
2,336 (+0.4% / +10)
2.6(+0.0000) (43+0 votes)
1,216 (+1.0% / +12)
4.5(+0.0000) (51+0 votes)
2,094 (-0.9% / -18)
1,447 (-0.2% / -3)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
194
TabMerger
984 (+0.8% / +8)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
965 (-0.1% / -1)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
1,878 (+0.3% / +6)
1,728 (+0.9% / +16)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
975 (+3.1% / +29)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
881 (+0.7% / +6)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
1,096 (+0.4% / +4)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
201
10.0.0.1
1,450 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,260 (-0.4% / -5)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,110 (+0.5% / +5)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
1,024 (-1.3% / -13)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
1,493 (-1.1% / -17)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (-25.0% / -1)
806 (-0.4% / -3)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
746 (+0.5% / +4)
4.3(+0.0000) (105+0 votes)
926 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (24+0 votes)
822 (+0.4% / +3)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
636 (+1.6% / +10)
4.7(+0.0000) (39+0 votes)
1,395 (-1.3% / -19)
2.4(+0.0000) (46+0 votes)
756 (-0.3% / -2)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
1,156 (+0.3% / +4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
976 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
728 (+1.0% / +7)
4.7(+0.0000) (58+0 votes)
933 (+1.1% / +10)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,020 (-0.6% / -6)
2.9(+0.0000) (19+0 votes)
1,249 (-0.8% / -10)
2.0(+0.0000) (46+0 votes)
872 (+0.3% / +3)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
1,227 (+2.1% / +25)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,067 (+15.6% / +144)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
964 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
628 (+0.6% / +4)
4.4(+0.0000) (50+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
226
Acquire
807 (-1.0% / -8)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
969 (+0.9% / +9)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
651 (-0.6% / -4)
3.9(+0.0000) (28+0 votes)
229
Stopify
867 (-0.5% / -4)
3.1(+0.0000) (14+0 votes)
1,052 (+0.8% / +8)
231
Plato Cat
457 (-0.9% / -4)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
629 (-0.8% / -5)
4.4(+0.0000) (24+0 votes)
603 (+0.5% / +3)
3.7(+0.0000) (32+0 votes)
557 (+0.5% / +3)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
677 (-1.0% / -7)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
548 (-1.6% / -9)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
742 (+0.4% / +3)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
540 (-0.7% / -4)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
887 (+0.1% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
685 (+0.9% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
716 (-0.6% / -4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
624 (-0.5% / -3)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
2
480 (+0.2% / +1)
4.1(+0.0000) (50+0 votes)
421 (-0.9% / -4)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
246
KDP Miner
552 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
456 (-0.2% / -1)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
591 (-2.0% / -12)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
724 (-2.2% / -16)
2.2(+0.0000) (20+0 votes)
250
Ctrl Zoom
428 (-0.5% / -2)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
475 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
252
Monolith
484 (-0.8% / -4)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
381 (+5.0% / +18)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
467 (-0.4% / -2)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
333 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
256
FreeKiss
316 (-2.2% / -7)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
510 (+0.4% / +2)
358 (+1.1% / +4)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
259
Echo360+
430 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
284 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
472 (+0.9% / +4)
1.7(+0.0000) (3+0 votes)
240 (-1.2% / -3)
4.6(+0.0000) (44+0 votes)
485 (+14.7% / +62)
250 (+1.6% / +4)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
263 (+1.9% / +5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
673,587 (-1.0% / -6,742)
3.7(+0.0000) (9,368+0 votes)
303 (+2.0% / +6)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
383 (+0.0% / +0)
339 (+0.3% / +1)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
270
Noplay
319 (-1.5% / -5)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
255 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
244 (-0.8% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
306 (-0.6% / -2)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
263 (-1.1% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
187 (-1.6% / -3)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
257 (+0.8% / +2)
4.2(+0.2000) (6+1 votes)
319 (+0.3% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
278
QuickStar
231 (+2.7% / +6)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
208 (-1.9% / -4)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
247 (+1.6% / +4)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
311 (+1.3% / +4)
282
Blish
262 (+1.2% / +3)
3.1(+0.0000) (8+0 votes)
228 (-2.6% / -6)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
252 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
191 (+2.1% / +4)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
208 (-1.4% / -3)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
208 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
281 (+3.7% / +10)
196 (+1.6% / +3)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
290
gPass
217 (+4.3% / +9)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
291
PoshTools
211 (+0.5% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
292
H2R Speak
180 (-0.6% / -1)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
246 (+1.7% / +4)
243 (+3.0% / +7)
163 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
231 (+0.0% / +0)
169 (-1.2% / -2)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
133 (-2.2% / -3)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
153 (-1.3% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
135 (-6.9% / -10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)