extension ExtPose

Keyword: theme includes -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.2211(+0.0000) (407+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.8395(+0.0000) (299+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6818(+0.0000) (22+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3556(+0.0000) (495+0 votes)
8,000,000 (+0.0% / +0)
4.4754(+0.0000) (2,522+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7265(+0.0000) (117+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.4759(+0.0000) (311+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6036(+0.0000) (444+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5391(-0.0103) (345+1 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.9375(+0.0000) (48+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7026(+0.0000) (454+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.775(+0.0001) (27,846+28 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.813(+0.0000) (353+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.426(+0.0000) (446+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3448(+0.0000) (29+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3404(+0.0000) (47+0 votes)
154 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3265(+0.0000) (49+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
92 (-7.1% / -7)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4852(+0.0000) (1,589+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5238(+0.0000) (21+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7755(+0.0000) (98+0 votes)
162 (+0.0% / +0)
4.9737(+0.0000) (152+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8231(-0.0004) (2,233+0 votes)
202 (+1.5% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3828(+0.0000) (209+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.5838(+0.0000) (346+0 votes)
286 (+1.4% / +4)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6246(+0.0021) (7,639+10 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5958(-0.0000) (33,558+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8925(+0.0000) (186+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5138(+0.0000) (6,857+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (90+0 votes)
392 (-2.7% / -11)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7033(+0.0000) (991+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
60 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
591 (-0.8% / -5)
3.72(+0.0000) (25+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.2222(+0.0000) (9+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (42+0 votes)
158 (+0.6% / +1)
900,000 (+0.0% / +0)
4.6806(+0.0000) (573+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.3923(+0.0000) (418+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0714) (8+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0093(+0.0000) (216+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3352(+0.0000) (349+0 votes)
178 (+1.7% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
904 (+1.6% / +14)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6647(+0.0000) (167+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6615(+0.0000) (65+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.5973(+0.0000) (149+0 votes)
785 (-0.9% / -7)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6171(+0.0017) (679+3 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.0408(+0.0000) (319+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (14+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7883(+0.0000) (137+0 votes)
8,000,000 (+0.0% / +0)
4.8915(+0.0001) (74,804+56 votes)
60,000,000+ (-1.6% / -1,000,000)
4.4974(-0.0001) (288,549+19 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6067(-0.0041) (150+1 votes)
877 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
100,000 (-50.0% / -100,000)
4.6536(+0.0000) (8,585+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3847(+0.0012) (2,043+4 votes)
22 (+15.8% / +3)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2721(+0.0000) (1,040+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.1219(+0.0000) (7,639+0 votes)
77
Slack++
2,000 (+0.0% / +0)
4.2353(+0.0000) (17+0 votes)
196 (+3.2% / +6)
4,000 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
987 (+0.4% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
81
Mytab
7,000 (+0.0% / +0)
2.2667(+0.0000) (15+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9773(+0.0000) (44+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2174(+0.0000) (46+0 votes)
77 (-4.9% / -4)
20,000 (+0.0% / +0)
4.514(+0.0000) (107+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5824(+0.0000) (182+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8932(+0.0000) (946+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (85+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.0175(+0.0000) (57+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5979(+0.0002) (8,298+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.1557(+0.0000) (167+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.7962(+0.0000) (265+0 votes)
61 (+1.7% / +1)
73 (+4.3% / +3)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.4054(+0.0000) (37+0 votes)
182 (-6.2% / -12)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (91+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
142 (-6.6% / -10)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
103
Roblokis
30,000 (+0.0% / +0)
4.1346(+0.0000) (156+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6839(+0.0000) (174+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8106(+0.0000) (433+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7712(+0.0005) (874+2 votes)
472 (-2.1% / -10)
4.9784(+0.0000) (232+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.6695(+0.0000) (351+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.2656(+0.0001) (21,158+3 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5009(+0.0009) (531+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4333(+0.0000) (30+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9026(+0.0000) (154+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7727(+0.0000) (22+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8919(+0.0000) (185+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8611(+0.0000) (36+0 votes)
231 (+0.9% / +2)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
119
CYSCE
111 (-2.6% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6661(+0.0006) (560+1 votes)
196 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.7642(+0.0001) (13,465+5 votes)
60 (-3.2% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.1875(+0.0000) (16+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6944(+0.0000) (144+0 votes)
661 (-0.8% / -5)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
128 (+2.4% / +3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4853(+0.0000) (68+0 votes)
11,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6105(+0.0000) (95+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.9423(+0.0000) (156+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7188(+0.0000) (32+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5169(+0.0000) (4,117+0 votes)
137
csTimer+
20,000 (+0.0% / +0)
4.623(+0.0000) (61+0 votes)
468 (+1.3% / +6)
88 (-1.1% / -1)
31 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.7796(-0.0010) (744+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.433(+0.0000) (261+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.4259(-0.0005) (1,801+16 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4242(+0.0000) (33+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
149
Stylus
700,000 (+0.0% / +0)
4.525(-0.0038) (1,061+2 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (28+0 votes)
152
Plugins
400,000 (+0.0% / +0)
3.8446(+0.0000) (296+0 votes)
159 (-3.0% / -5)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.388(+0.0000) (5,064+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0238) (22+1 votes)
914 (-1.0% / -9)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4624(+0.0006) (731-1 votes)
53 (-11.7% / -7)
1,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7989(+0.0012) (174+1 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.3077(+0.0000) (13+0 votes)
42 (+5.0% / +2)
450 (-1.3% / -6)
4.5714(+0.0000) (21+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7797(+0.0000) (2,933+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9021(+0.0000) (2,124+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.5152(+0.0000) (33+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
221 (-0.9% / -2)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7875(+0.0000) (160+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.6081(+0.0000) (615+0 votes)
490 (+0.4% / +2)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
332 (+1.5% / +5)
895 (-1.8% / -16)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
431 (-1.4% / -6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
710 (-0.4% / -3)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.2166(+0.0000) (217+0 votes)
243 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
185
Themes+
282 (+1.1% / +3)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
585 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3356(-0.0000) (1,195+6 votes)
12 (+9.1% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4339(+0.0000) (189+0 votes)
146 (-5.8% / -9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5588(+0.0000) (102+0 votes)
602 (+0.3% / +2)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.541(+0.0000) (1,072+0 votes)
491 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
423 (-0.2% / -1)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
596 (-1.0% / -6)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
912 (+2.6% / +23)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.688(-0.0002) (4,334+3 votes)
714 (-2.5% / -18)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6373(+0.0000) (306+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
51 (-1.9% / -1)
10,000 (+0.0% / +0)
3.3846(+0.0000) (39+0 votes)
459 (+1.8% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5101(+0.0000) (149+0 votes)
66 (-2.9% / -2)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7258(+0.0000) (62+0 votes)
218 (-1.4% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
205 (+1.0% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
78 (-4.9% / -4)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9688(+0.0000) (32+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7624(+0.0008) (606+2 votes)
58 (+0.0% / +0)
40 (-2.4% / -1)
600,000 (+0.0% / +0)
3.8586(+0.0016) (693+1 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.7845(+0.0000) (181+0 votes)
219
Miniman
363 (+1.1% / +4)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.925(+0.0000) (40+0 votes)
202 (-1.9% / -4)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.971(+0.0000) (69+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8784(+0.0000) (148+0 votes)
225
SpanTree
7,000 (+0.0% / +0)
4.4643(+0.0000) (28+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1.75(+0.0000) (4+0 votes)
47 (-4.1% / -2)
228
MindPane
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6152(+0.0012) (998+3 votes)
19 (-9.5% / -2)
548 (-1.6% / -9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
46 (+7.0% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
735 (-1.1% / -8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
198 (+7.0% / +13)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.6552(+0.0000) (58+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
10 (+11.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.15(+0.0010) (2,807+1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.1385(-0.0016) (722+1 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
38 (+5.6% / +2)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4509(+0.0000) (173+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8192(+0.0000) (1,344+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
363 (-4.0% / -15)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6461(+0.0003) (1,133+1 votes)
248
MoliAI
806 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5349(+0.0000) (43+0 votes)
250
CoolStart
4,000 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (36+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.9744(+0.0000) (39+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
76 (-5.0% / -4)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1375(+0.0000) (160+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1266(+0.0000) (79+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5477(+0.0000) (608+0 votes)
835 (+0.8% / +7)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.7033(-0.0002) (48,932+68 votes)
57 (+1.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (132+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.5535(+0.0006) (739+1 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
942 (+0.4% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
329 (-2.9% / -10)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9215(+0.0000) (433+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6124(+0.0000) (129+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
675 (-1.9% / -13)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6471(+0.0000) (17+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5333(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.538(+0.0000) (158+0 votes)
276
Illumify
2,000 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (54+0 votes)
40 (-2.4% / -1)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1743(+0.0073) (591+10 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.5464(+0.0000) (1,971+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(-0.1000) (6+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.322(+0.0000) (177+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.1077(+0.0000) (65+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.2259(+0.0000) (611+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7949(+0.0000) (78+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (121+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5294(+0.0000) (51+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7843(+0.0000) (51+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8158(+0.0000) (114+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0841(+0.0000) (107+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4894(+0.0000) (47+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (32+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.7702(-0.0005) (5,234+7 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
2.4286(+0.0000) (14+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.6857(+0.0000) (35+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.3125(+0.1125) (16+1 votes)