extension ExtPose

Keyword: theme includes -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
4,264,653 (+0.0% / +1,224)
4.8(+0.0000) (280+1 votes)
2,685,987 (+0.0% / +1,099)
4.1(-0.1000) (71+3 votes)
362,765 (-0.0% / -85)
4.9(-0.1000) (294+4 votes)
20,875 (+0.4% / +81)
4.3(+0.0000) (464+0 votes)
8,687,320 (+0.0% / +1,900)
4.6(+0.0000) (2,412+6 votes)
192,332 (+0.2% / +416)
4.8(+0.0000) (109+1 votes)
2,348,524 (+0.4% / +10,228)
4.8(+0.0000) (23,955+45 votes)
290,006 (+6.2% / +16,833)
4.7(-0.1000) (383+1 votes)
182,274 (-0.0% / -33)
4.3(+0.0000) (151+0 votes)
12,894 (-0.1% / -18)
4.7(+0.0000) (40+0 votes)
238,018 (-0.1% / -189)
4.5(+0.0000) (440+0 votes)
11,147 (+0.1% / +11)
4.4(-0.1000) (20+0 votes)
5,981 (+0.3% / +17)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
30,752 (+0.6% / +180)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
92 (+4.5% / +4)
1,677 (+1.3% / +22)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
9,367 (-0.2% / -16)
4.8(+0.0000) (39+0 votes)
11,748 (+1.7% / +201)
4.8(+0.0000) (31+0 votes)
10,815 (+1.1% / +119)
4.8(+0.0000) (37+0 votes)
201,148 (+0.2% / +407)
4.7(+0.0000) (973+0 votes)
2,382 (-0.3% / -6)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
167,464 (-0.0% / -35)
4.6(+0.0000) (1,583+1 votes)
452 (+0.9% / +4)
111 (+0.9% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
5,751 (+0.3% / +19)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
38,720 (+0.2% / +69)
4.4(+0.0000) (184+0 votes)
174 (-2.2% / -4)
5.0(+0.0000) (152+0 votes)
394,655 (+0.0% / +173)
4.7(+0.0000) (6,861+7 votes)
1,053 (-0.9% / -10)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
30,443 (+1.2% / +363)
4.9(+0.0000) (86+1 votes)
213 (+2.4% / +5)
5,546 (+1.3% / +71)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
132 (+0.8% / +1)
31,719 (-0.3% / -85)
4.0(+0.0000) (180+1 votes)
363,954 (+0.2% / +900)
4.5(+0.0000) (6,427+0 votes)
119 (+7.2% / +8)
20 (+17.6% / +3)
124 (+0.0% / +0)
39
Sanrio
8,320 (+0.8% / +68)
4.6(+0.0000) (37+1 votes)
33,548 (-1.0% / -353)
4.0(+0.0000) (35+0 votes)
630 (-1.9% / -12)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
214,795 (+0.7% / +1,525)
4.7(+0.0000) (75+0 votes)
243 (-1.2% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,122 (+1.0% / +11)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
10,856 (+1.4% / +154)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
47,782 (-0.7% / -332)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
47
Kiwix
8,212 (+1.4% / +112)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
21,164 (-5.5% / -1,220)
4.0(+0.0000) (208+0 votes)
16,368 (-0.2% / -30)
4.9(+0.0000) (2,159+0 votes)
842 (-0.9% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
179 (+0.6% / +1)
3.8(+0.0000) (14+0 votes)
300,435 (-1.7% / -5,232)
3.9(+0.0000) (92+0 votes)
12,441 (-0.1% / -9)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
81,924 (+0.0% / +25)
4.0(+0.0000) (314+0 votes)
245,231 (-0.4% / -977)
4.4(+0.0000) (346+0 votes)
57,924 (-0.3% / -149)
4.8(+0.0000) (1,270+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,099 (+0.1% / +5)
203 (+1.5% / +3)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
571 (+1.1% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,362 (+3.9% / +51)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
230,161 (+0.0% / +2)
4.6(+0.0000) (110+1 votes)
95,808 (+0.2% / +150)
4.7(+0.0000) (258+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
207,218 (+0.2% / +496)
4.7(+0.0000) (8,589+0 votes)
427,452 (-0.0% / -151)
4.5(+0.0000) (109+1 votes)
21,269 (+0.2% / +33)
4.6(+0.0000) (119+0 votes)
300,674 (-0.1% / -374)
4.3(+0.0000) (985+0 votes)
597 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,933 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
535 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
73
Slack++
2,079 (-0.1% / -2)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
3,823 (+0.6% / +24)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
5,106 (-0.2% / -8)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
1,556 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (51+0 votes)
294 (-2.3% / -7)
63 (-1.6% / -1)
5,453 (-0.1% / -4)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
7,391,988 (-0.1% / -9,533)
4.9(+0.0000) (70,575+25 votes)
13,277 (+0.2% / +21)
4.8(+0.0000) (47+0 votes)
620,565 (+19.0% / +99,107)
4.6(+0.0000) (281+21 votes)
72,827 (-0.0% / -16)
4.6(+0.0000) (247+1 votes)
17,644 (+0.3% / +52)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
26,008 (-1.5% / -386)
4.6(+0.0000) (95+0 votes)
5,331 (+0.2% / +10)
5.0(+0.0000) (69+0 votes)
87
Mytab
9,016 (+0.7% / +64)
2.3(+0.0000) (15+0 votes)
2,080 (+3.4% / +68)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
10 (-16.7% / -2)
26,572 (-0.1% / -36)
4.7(+0.0000) (171+0 votes)
2,903 (-0.5% / -15)
4.5(+0.0000) (46+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
27 (+8.0% / +2)
86 (+1.2% / +1)
10 (+25.0% / +2)
154 (-1.9% / -3)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,878 (-1.2% / -34)
3.5(+0.0000) (36+0 votes)
2,847,455 (+0.4% / +10,227)
4.2(+0.0000) (19,794+22 votes)
3,379 (+13.6% / +404)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
64,178 (+0.3% / +173)
3.1(+0.0000) (549+0 votes)
110,455 (+1.7% / +1,845)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
240,650 (+0.0% / +79)
4.3(+0.0000) (1,420+2 votes)
427 (-0.9% / -4)
5.0(+0.0000) (186+0 votes)
129 (+9.3% / +11)
180 (+4.0% / +7)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,313 (-0.5% / -7)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
25,805 (+0.4% / +91)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
997,315 (+0.0% / +97)
4.3(+0.0000) (167+0 votes)
110
Roblokis
31,118 (+0.9% / +264)
3.9(+0.0000) (109+1 votes)
111
2048 Game
791,324 (-0.1% / -729)
4.7(+0.0000) (307+0 votes)
1,273,869 (+2.5% / +31,666)
3.8(+0.0000) (31+0 votes)
5,840 (+0.1% / +4)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
8,909 (+0.2% / +21)
4.8(+0.0000) (253+0 votes)
1,123 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
116
CYSCE
120 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
26,812 (+0.2% / +52)
4.6(+0.0000) (141+0 votes)
787,421 (-0.0% / -228)
4.7(+0.0000) (759+0 votes)
723,388 (-0.0% / -223)
4.7(+0.0000) (185+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
1,389,106 (+4.9% / +65,337)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
287,799 (-0.0% / -89)
4.6(+0.0000) (92+0 votes)
580 (+0.7% / +4)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
29 (-12.1% / -4)
1,547 (+0.7% / +11)
4.9(+0.0000) (48+0 votes)
8,384 (+0.1% / +5)
4.8(+0.0000) (109+0 votes)
17,770 (+0.1% / +23)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
128
csTimer+
23,050 (+0.2% / +39)
4.8(+0.0000) (53+0 votes)
591 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
56 (-3.4% / -2)
150 (-3.2% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
716,296 (+0.1% / +456)
4.7(+0.0000) (213+0 votes)
556,030 (+2.8% / +15,337)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
511,689 (+2.9% / +14,437)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
4,393 (+1.9% / +82)
4.2(+0.0000) (16+0 votes)
66 (+8.2% / +5)
407 (-1.7% / -7)
794 (+1.7% / +13)
32,351 (+0.5% / +156)
4.5(+0.0000) (67-1 votes)
138,790 (-0.2% / -337)
4.5(+0.0000) (4,149+0 votes)
36,361 (-0.2% / -83)
3.0(+0.0000) (143+0 votes)
3,672 (+0.4% / +15)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
2,728 (+13.0% / +313)
5.0(+0.0000) (3-1 votes)
1,058 (+0.1% / +1)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
146
Stylus
683,260 (+0.2% / +1,259)
4.5(+0.0000) (994+0 votes)
188 (+4.4% / +8)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
6,230 (-0.1% / -8)
29 (-12.1% / -4)
17 (+0.0% / +0)
13,599 (+0.2% / +29)
3.6(+0.2000) (10+1 votes)
80,686 (-0.4% / -297)
4.3(+0.0000) (211+0 votes)
650 (+0.8% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,833 (-0.8% / -30)
3.9(+0.0000) (18+0 votes)
96 (-5.9% / -6)
1,171 (+2.8% / +32)
31,575 (+0.1% / +43)
3.9(+0.0000) (2,125+0 votes)
30,173 (-0.1% / -21)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
8,223 (-0.4% / -34)
4.0(+0.0000) (350+0 votes)
271 (+1.5% / +4)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
143 (-2.7% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,732 (+1.3% / +48)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
73 (+2.8% / +2)
67,520 (+0.3% / +171)
4.8(+0.0000) (4,665+2 votes)
901,549 (+0.0% / +256)
4.8(+0.0000) (466+0 votes)
459 (-1.9% / -9)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
140 (+5.3% / +7)
941 (-0.3% / -3)
64 (-1.5% / -1)
1,603,012 (-2.9% / -47,427)
4.6(+0.0000) (8,016+6 votes)
25,619 (+0.5% / +115)
3.4(+0.0000) (25+0 votes)
1,464 (+1.0% / +14)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,147,955 (-0.1% / -1,640)
4.4(+0.0000) (4,989+1 votes)
6,050 (-0.4% / -26)
4.9(+0.0000) (110+0 votes)
129 (+4.9% / +6)
11,451 (-0.2% / -21)
4.4(+0.0000) (169+0 votes)
86,159 (+0.1% / +58)
4.7(+0.0000) (580+0 votes)
1,222 (+1.9% / +23)
2,095 (+0.8% / +17)
4.9(+0.0000) (89+1 votes)
68,530 (-24.1% / -21,724)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
541 (-0.7% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
66 (-1.5% / -1)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,541 (-0.6% / -9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
864 (-0.6% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,958 (-2.1% / -107)
39,883 (+37.1% / +10,784)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
69,298 (-0.0% / -27)
4.5(+0.0000) (702+0 votes)
198,747 (-0.1% / -257)
4.8(+0.0000) (2,870+1 votes)
275 (-0.4% / -1)
147 (-4.5% / -7)
496 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
16,230 (-0.7% / -116)
4.2(+0.0000) (57+0 votes)
9,745 (+0.2% / +23)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
181 (-2.2% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,987 (+0.1% / +14)
4.5(+0.0000) (149+0 votes)
1,951,495 (+0.1% / +2,138)
4.6(+0.0000) (33,476+0 votes)
2,014 (-0.1% / -2)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
3,696 (-0.6% / -24)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
1,328 (-0.6% / -8)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
14,806 (-0.2% / -37)
3.4(+0.0000) (36+0 votes)
52 (+6.1% / +3)
1,765,657 (-0.2% / -3,519)
4.5(+0.0000) (1,033+1 votes)
12,645 (+0.1% / +13)
4.7(+0.0000) (56+0 votes)
27,267 (+0.1% / +28)
3.7(+0.0000) (50+0 votes)
534 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
10,359 (+0.2% / +16)
4.8(+0.0000) (117+0 votes)
29,141 (-0.1% / -28)
4.5(+0.0000) (172+0 votes)
633,140 (+0.3% / +2,002)
4.8(+0.0000) (7,535+67 votes)
538 (-1.3% / -7)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
211
Miniman
356 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
5,029 (-0.4% / -18)
4.9(+0.0000) (134+0 votes)
7,880 (-1.2% / -99)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
588 (-0.5% / -3)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
58,234 (-0.1% / -54)
4.5(+0.0000) (33+0 votes)
107 (+1.9% / +2)
4,070 (+1.4% / +57)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,857 (+0.6% / +29)
4.6(+0.0000) (102+0 votes)
194 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,116 (+0.1% / +6)
4.3(+0.0000) (50+0 votes)
504 (-0.2% / -1)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
462 (-3.3% / -16)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
97,643 (+2.6% / +2,474)
4.5(+0.0000) (410+7 votes)
3,578 (+0.8% / +29)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
418,572 (-0.1% / -216)
4.1(+0.0000) (7,592+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
15,667 (-0.6% / -96)
2.1(+0.0000) (2,819+0 votes)
29,878 (-0.1% / -37)
4.5(-0.3000) (10+1 votes)
5,296 (-1.0% / -53)
4.9(+0.0000) (137+1 votes)
259 (+1.2% / +3)
434 (-6.5% / -30)
232
MindPane
19,971 (-0.3% / -52)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,332 (-0.5% / -22)
4.9(+0.0000) (38+0 votes)
280 (-2.1% / -6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
112,591 (+0.2% / +250)
4.8(+0.0000) (355+1 votes)
6,428 (-0.2% / -14)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
238
Plugins
488,261 (-0.0% / -229)
3.8(+0.0000) (292+0 votes)
50 (+2.0% / +1)
44,689 (+0.2% / +67)
4.9(+0.0000) (1,231+0 votes)
16,002 (+1.1% / +181)
3.8(+0.0000) (75+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
1,539 (-0.1% / -2)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
5,938,888 (-0.0% / -1,506)
4.7(+0.0000) (45,627+13 votes)
114 (-1.7% / -2)
1,500 (+0.1% / +1)
54 (+17.4% / +8)
318 (+5.3% / +16)
81 (-2.4% / -2)
1,153 (+1.9% / +21)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
4,616 (-1.8% / -86)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
6,144 (+0.5% / +29)
3.9(+0.0000) (35+0 votes)
74 (+2.8% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
9,858 (+0.7% / +72)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,123 (+2.0% / +160)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
669,900 (+0.0% / +65)
4.1(+0.0000) (538+0 votes)
6,372 (+1.5% / +97)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
7,067 (+0.2% / +14)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
12,710 (+0.8% / +99)
4.5(+0.0000) (153+0 votes)
11,167 (-0.0% / -5)
4.3(+0.0000) (45+0 votes)
1,150 (-1.5% / -18)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
34,908 (+0.4% / +135)
4.4(+0.0000) (541+1 votes)
1,094 (+0.3% / +3)
541 (+0.6% / +3)
4,525 (-0.2% / -10)
4.2(+0.0000) (61+0 votes)
1,436 (+0.5% / +7)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
1,010 (-1.1% / -11)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
270
Deezerify
3,990 (-0.8% / -31)
2.2(+0.0000) (17+0 votes)
62 (-3.1% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
134 (+0.8% / +1)
35,919 (-0.3% / -104)
4.5(+0.0000) (49+0 votes)
107 (+2.9% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
25,719 (+0.6% / +155)
4.2(+0.0000) (148+0 votes)
1,019 (+0.5% / +5)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
277
Illumify
2,546 (+0.6% / +14)
4.6(+0.0000) (52+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
811 (+0.9% / +7)
3,811 (+1.2% / +44)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
196 (-0.5% / -1)
433,069 (+0.8% / +3,417)
4.6(+0.0000) (556+1 votes)
14 (+0.0% / +0)
163,564 (+0.6% / +896)
4.2(+0.0000) (145+0 votes)
285
tabExtend
18,344 (+0.1% / +21)
4.6(+0.0000) (259+0 votes)
3,256 (+0.3% / +11)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,149 (-1.6% / -34)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
5,302 (+1.1% / +56)
4.3(+0.0000) (167+0 votes)
5,913 (+1.2% / +73)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
2,808 (+1.3% / +35)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
110,981 (-0.3% / -366)
4.1(+0.0000) (104+0 votes)
3,119 (-0.2% / -7)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,634 (-1.3% / -49)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
8,004 (+0.3% / +24)
2.7(+0.0000) (7+0 votes)