extension ExtPose

Collection: Chrome Toolkit

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
2,611,357 (+4.2% / +105,177)
4.6969(+0.0001) (7,453+63 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5803(-0.0002) (37,501+13 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5537(-0.0005) (28,925+5 votes)
1,925,239 (+0.3% / +6,478)
4.5201(-0.0000) (24,213+13 votes)
7,035,996 (+1.8% / +121,721)
4.2557(+0.0000) (6,914+0 votes)
1,798,286 (+1.6% / +28,282)
4.6085(+0.0000) (35,363+1 votes)
4,903,396 (+5.2% / +244,206)
4.0338(+0.0002) (4,531+1 votes)
220,568 (+0.5% / +1,036)
4.4316(+0.0000) (607+0 votes)
4,076,672 (+4.4% / +172,767)
3.9368(+0.0000) (5,051+0 votes)
4,345,621 (+0.1% / +2,562)
4.7258(-0.0001) (133,008+3 votes)
2,064,747 (+2.1% / +41,542)
4.0475(+0.0002) (4,929+1 votes)
1,869,503 (+1.7% / +31,802)
4.6013(+0.0004) (20,279+26 votes)
408,683 (+1.4% / +5,653)
4.6996(+0.0019) (1,468+16 votes)
15,213 (+5.5% / +798)
4.2878(-0.0021) (139+1 votes)
111,885 (+1.2% / +1,326)
4.1216(+0.0000) (74+0 votes)
1,740,156 (+0.3% / +5,300)
4.3577(+0.0002) (4,353+3 votes)
4,071,454 (+3.7% / +146,273)
4.4111(-0.0001) (16,464+1 votes)
1,226,616 (+0.8% / +10,198)
4.4715(+0.0001) (6,946+1 votes)
18,105 (+5.2% / +896)
1.9444(+0.0000) (18+0 votes)
1,789,624 (+0.2% / +3,743)
4.0698(+0.0000) (1,131+0 votes)
380,956 (+0.5% / +1,717)
4.1537(-0.0052) (605+1 votes)
220,571 (+0.6% / +1,287)
4.5449(+0.0004) (1,057+1 votes)
85,051 (+6.4% / +5,151)
4.2967(+0.0000) (1,348+0 votes)
36,969 (+0.8% / +310)
4.6426(+0.0034) (319+3 votes)
952,427 (+1.2% / +11,442)
4.1264(+0.0042) (269-1 votes)
118,073 (+0.5% / +565)
4.613(+0.0000) (460+0 votes)
107,415 (+0.4% / +441)
4.2041(+0.0000) (877+0 votes)
1,404 (+12.1% / +151)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19,262 (+0.3% / +52)
4.747(-0.0010) (249-1 votes)
245,823 (+0.3% / +666)
4.4221(-0.0005) (2,618+1 votes)
93,527 (+0.1% / +86)
4.8834(+0.0003) (1,424+4 votes)
251,890 (+0.1% / +269)
4.0503(+0.0000) (1,850+0 votes)
95,763 (+0.1% / +100)
3.9895(+0.0000) (478+0 votes)
106,596 (+2.0% / +2,070)
4.1111(+0.0000) (153+0 votes)
20,698 (+0.5% / +113)
3.9524(+0.0006) (84+1 votes)
10,836 (+0.9% / +94)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
63,327 (+2.5% / +1,543)
3.7581(-0.0023) (434+0 votes)
103,277 (+0.2% / +195)
4.4725(+0.0000) (637+0 votes)
4,126 (+0.8% / +31)
4.9068(+0.0016) (118+2 votes)
38,079 (+1.6% / +600)
4.4383(+0.0000) (235+0 votes)
23,312 (+0.9% / +218)
4.6727(-0.0058) (110-2 votes)
74,407 (-1.2% / -880)
3.8958(+0.0235) (48+1 votes)
50,586 (+1.4% / +712)
3.4444(-0.0306) (81+1 votes)
24,692 (+1.1% / +277)
3.9683(+0.0000) (63+0 votes)
7,517 (+0.4% / +27)
4.8182(+0.0000) (33+0 votes)
45,919 (+3.6% / +1,593)
4.7064(+0.0006) (528+1 votes)
11,613 (+87.7% / +5,426)
4.1765(+0.0000) (51+0 votes)
5,712 (+7.0% / +376)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
3,891 (+1.8% / +68)
4.9762(+0.0000) (42+0 votes)
50
Workona
54,498 (+1.1% / +618)
4.768(-0.0007) (1,125+1 votes)
2,309 (+0.3% / +7)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
7,366 (+0.5% / +38)
4.6939(+0.0000) (49+0 votes)
147,958 (+0.4% / +580)
4.775(+0.0000) (120+0 votes)
9,437 (+0.7% / +61)
4.5867(+0.0000) (75+0 votes)
15,913 (+1.2% / +191)
4.5963(+0.0000) (109+0 votes)
2,992 (+0.5% / +15)
3.1111(+0.0000) (9+0 votes)
2,412 (+1.0% / +25)
2.125(+0.0000) (8+0 votes)
3,409 (-0.8% / -28)
4.0667(+0.0000) (15+0 votes)
100 (+3.1% / +3)
1,128 (+7.0% / +74)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,643 (-0.6% / -16)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
1,113 (+2.6% / +28)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,900 (+2.7% / +76)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
8,983 (+0.3% / +25)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
65
Tris
12,734 (+0.4% / +51)
3.8421(+0.0000) (95+0 votes)
6,234 (+0.2% / +14)
4.6882(+0.0034) (93+1 votes)
67
Toucan
717 (+0.7% / +5)
4.9474(+0.0000) (57+0 votes)
25,675 (+0.3% / +67)
4.4286(+0.0000) (21+0 votes)
69
Zapier
30,852 (-0.2% / -52)
4.0455(+0.0000) (110+0 votes)
70
fluany
9,219 (+0.4% / +41)
3.6406(+0.0000) (64+0 votes)
2,011 (+4.6% / +88)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
17,371 (+0.1% / +24)
4.6897(+0.0000) (58+0 votes)
73
Sortify
12,108 (-13.3% / -1,854)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
873 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
1,543 (+1.2% / +18)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
76
Remi
3,042 (-0.0% / -1)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
77
Current
1,653 (+0.7% / +12)
4.5294(+0.0000) (17+0 votes)
78
Flowbar
1,059 (+0.5% / +5)
4.4375(+0.0000) (16+0 votes)
8,700 (-0.1% / -7)
3.956(+0.0000) (159+0 votes)
622 (-0.8% / -5)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
5,135 (-30.5% / -2,250)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
16,175 (+5.9% / +894)
4.0556(+0.0000) (18+0 votes)
53,297 (-1.9% / -1,013)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
849 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,620 (+0.3% / +32)
4.2553(+0.0000) (47+0 votes)
86
DrawR
930 (+2.6% / +24)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,407 (-0.3% / -25)
4.6792(+0.0000) (53+0 votes)
171 (-0.6% / -1)
12,357 (-0.1% / -16)
4.5238(+0.0000) (42+0 votes)
200 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
91
ShopOut
140 (+3.7% / +5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
92
Envelop
204 (+2.0% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
93
Hugo
6,763 (+0.1% / +7)
4.6818(+0.0000) (22+0 votes)
740 (-2.1% / -16)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
153 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
96
Notako
200 (+1.0% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
353 (+2.6% / +9)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
443 (+1.4% / +6)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
925 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,110 (+0.2% / +5)
3.9375(+0.0000) (16+0 votes)
101
Itemsy
177 (+6.6% / +11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
975 (+0.3% / +3)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
103
SumThing
10,142 (-15.6% / -1,881)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
153 (+3.4% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
105
Readup
441 (+0.5% / +2)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
250 (+0.4% / +1)
19 (+5.6% / +1)
108
Mark-It
77 (+2.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
3,061 (+2.0% / +60)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)