extension ExtPose

Collection: Chrome Toolkit

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
3,044,676 (+1.9% / +57,130)
4.7103(-0.0006) (9,746+19 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.582(-0.0000) (38,073+10 votes)
6,918,976 (-2.4% / -166,716)
4.2068(+0.0028) (7,184+5 votes)
1,256,180 (+0.3% / +4,134)
4.4711(-0.0004) (6,983+2 votes)
4,188,778 (+0.0% / +2,030)
4.7254(+0.0000) (132,952+1 votes)
5,704,951 (+3.5% / +195,126)
4.0337(+0.0011) (4,568+2 votes)
1,811,166 (-0.3% / -5,606)
4.5184(-0.0003) (24,669+12 votes)
467,102 (+1.0% / +4,533)
4.7072(+0.0004) (1,865+13 votes)
246,566 (+0.5% / +1,311)
4.409(+0.0009) (665+1 votes)
242,443 (+0.2% / +498)
4.053(+0.0000) (1,850+0 votes)
4,515,831 (+0.3% / +14,122)
3.9448(+0.0002) (5,087+1 votes)
1,679,713 (+0.2% / +2,767)
4.6099(+0.0001) (35,446+1 votes)
2,200,306 (+0.1% / +2,198)
4.0456(+0.0006) (4,973+1 votes)
35,880 (+2.9% / +1,023)
1.96(+0.0000) (25+0 votes)
4,320,351 (+1.1% / +46,936)
4.4141(+0.0008) (16,462-2 votes)
241,134 (+0.4% / +1,074)
4.5636(+0.0000) (1,116+0 votes)
116,206 (+0.6% / +732)
4.617(-0.0013) (470+1 votes)
1,773,538 (+0.0% / +606)
4.3581(+0.0000) (4,423+0 votes)
479,849 (+0.4% / +2,024)
4.1314(-0.0007) (738+4 votes)
80,520 (+0.8% / +602)
4.2645(+0.0005) (1,410+1 votes)
1,810,412 (+0.1% / +1,764)
4.0645(-0.0018) (1,132+1 votes)
242,013 (+0.2% / +507)
4.4119(+0.0000) (2,634+0 votes)
59,371 (+0.4% / +252)
4.6576(+0.0005) (628+1 votes)
21,190 (+1.3% / +279)
4.4783(+0.0000) (23+0 votes)
987,114 (+0.8% / +7,930)
4.1298(+0.0000) (285+0 votes)
109,922 (-0.2% / -240)
4.2118(+0.0000) (902+0 votes)
4,649 (+4.9% / +216)
4.725(-0.0186) (40+1 votes)
102,957 (+0.1% / +146)
4.895(-0.0004) (1,590+4 votes)
67,713 (+0.3% / +220)
3.7613(+0.0000) (444+0 votes)
39,493 (+0.4% / +138)
4.4357(+0.0000) (241+0 votes)
23,319 (+0.6% / +143)
4.0538(+0.0000) (93+0 votes)
20,208 (+0.4% / +83)
4.7121(+0.0000) (257+0 votes)
6,197 (+1.4% / +85)
4.8849(+0.0008) (139+1 votes)
17,544 (+0.3% / +53)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
104,407 (+0.1% / +64)
4.4697(-0.0014) (677+2 votes)
31,121 (+0.8% / +247)
3.9306(+0.0000) (72+0 votes)
5,191 (+2.3% / +117)
4.7895(+0.0000) (19+0 votes)
97,600 (+0.4% / +375)
3.9828(+0.0000) (58+0 votes)
11,470 (+1.5% / +170)
4.3333(+0.0000) (21+0 votes)
68,096 (+0.9% / +607)
2.8392(+0.0152) (143+1 votes)
41
Zapier
40,271 (-1.2% / -480)
4.0261(+0.0000) (115+0 votes)
89,035 (-0.2% / -171)
3.9833(+0.0000) (479+0 votes)
43
Workona
56,987 (+0.2% / +135)
4.7586(-0.0032) (1,197+5 votes)
44
Toucan
1,347 (+1.2% / +16)
4.8525(+0.0000) (61+0 votes)
159,024 (+0.3% / +425)
4.7881(+0.0000) (118+0 votes)
12,489 (+0.2% / +30)
4.8372(-0.0199) (43+1 votes)
20,751 (+0.2% / +46)
4.6412(+0.0000) (131+0 votes)
18,053 (+1.0% / +183)
3.9286(+0.0000) (56+0 votes)
1,195 (+1.5% / +18)
4.2308(+0.0000) (13+0 votes)
2,797 (+0.3% / +8)
2.125(+0.0000) (8+0 votes)
3,930 (-0.2% / -6)
4.9756(+0.0000) (41+0 votes)
42,654 (+0.1% / +26)
4.7016(-0.0007) (573+2 votes)
2,582 (+0.0% / +0)
4.1538(+0.0000) (13+0 votes)
31,770 (+0.2% / +69)
4.4444(+0.0000) (27+0 votes)
372 (+6.0% / +21)
7,649 (+0.1% / +10)
4.7037(+0.0000) (54+0 votes)
4,093 (+0.4% / +15)
4.1765(+0.0000) (17+0 votes)
10,168 (+0.3% / +29)
4.5584(+0.0000) (77+0 votes)
11,450 (+0.2% / +27)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
3,278 (-0.9% / -30)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
3,470 (+1.2% / +40)
4.1538(+0.0000) (13+0 votes)
15,877 (+0.5% / +79)
4.6106(+0.0000) (113+0 votes)
63
fluany
8,384 (+0.2% / +17)
3.6825(+0.0000) (63+0 votes)
17,079 (-0.6% / -97)
4.2857(+0.0000) (140+0 votes)
6,204 (+0.1% / +8)
4.6531(-0.0067) (98+1 votes)
2,267 (+1.6% / +36)
4.4667(+0.0000) (15+0 votes)
67
Remi
3,292 (-0.4% / -14)
4.7097(+0.0000) (31+0 votes)
3,169 (+0.9% / +28)
4.8235(-0.1140) (17+1 votes)
16,351 (-0.5% / -82)
4.6897(+0.0000) (58+0 votes)
2,071 (-0.1% / -2)
4.7778(+0.0000) (18+0 votes)
1,469 (-0.1% / -2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
3,699 (+0.4% / +15)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
73
Tris
11,562 (-0.3% / -39)
3.8723(+0.0000) (94+0 votes)
74
Envelop
512 (-1.0% / -5)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
512 (+1.0% / +5)
4.9643(+0.0000) (28+0 votes)
5,396 (+0.2% / +11)
4.3182(+0.0000) (22+0 votes)
8,451 (-0.1% / -10)
3.9627(+0.0000) (161+0 votes)
271 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
79
Current
1,903 (+0.1% / +2)
4.619(+0.0000) (21+0 votes)
80
DrawR
1,106 (+0.6% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
19,741 (+10.5% / +1,873)
4.0556(+0.0000) (18+0 votes)
1,388 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
724 (+0.0% / +0)
4.4(-0.0444) (10+1 votes)
89,432 (+0.1% / +69)
4.0667(+0.0000) (75+0 votes)
60,336 (+0.4% / +246)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
86
Sortify
10,744 (-0.1% / -13)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
8,373 (+0.4% / +37)
4.6909(+0.0000) (55+0 votes)
956 (+0.5% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
89
Flowbar
1,445 (+0.7% / +10)
4.25(+0.0000) (20+0 votes)
90
ShopOut
232 (+1.3% / +3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
534 (+1.7% / +9)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
322 (+1.6% / +5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
11,094 (-0.6% / -64)
4.4651(+0.0000) (43+0 votes)
1,292 (+0.5% / +6)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
9,684 (-0.0% / -4)
4.2653(+0.0000) (49+0 votes)
3,632 (-0.9% / -34)
3.1818(+0.0000) (11+0 votes)
803 (+0.6% / +5)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
98
Hugo
5,777 (+0.1% / +8)
4.6818(+0.0000) (22+0 votes)
99
Notako
265 (-1.1% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
230 (+0.0% / +0)
101
Readup
523 (+1.0% / +5)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
3,300 (-0.4% / -13)
3.8889(+0.0000) (18+0 votes)
135 (+0.7% / +1)
1,022 (+1.2% / +12)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
101 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
106
Mark-It
132 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
107
Itemsy
310 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
108
SumThing
7,797 (+0.1% / +11)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
320 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5469(-0.0003) (29,056+6 votes)