extension ExtPose

Collection: Chrome Toolkit

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
3,851,864 (+0.2% / +9,242)
4.7(+0.0000) (13,220+64 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (38,657+8 votes)
748,138 (+0.9% / +6,781)
4.7(+0.0000) (2,919+16 votes)
1,876,669 (+0.3% / +6,489)
4.5(+0.0000) (25,318+1 votes)
1,899,931 (+0.4% / +6,779)
4.6(+0.0000) (22,248+8 votes)
7,460,958 (+0.4% / +28,085)
4.2(+0.0000) (7,309+0 votes)
5,642,188 (+0.5% / +28,140)
4.0(+0.0000) (4,634-1 votes)
2,549,494 (+0.1% / +1,499)
4.0(+0.0000) (5,120+1 votes)
41,409 (+0.5% / +225)
4.7(+0.0000) (205+1 votes)
5,104,987 (+0.7% / +34,489)
3.9(+0.0000) (5,155-2 votes)
936,376 (+0.9% / +8,522)
4.1(+0.0000) (923+3 votes)
136,493 (+1.8% / +2,357)
4.5(+0.0000) (130+0 votes)
166,480 (+1.1% / +1,882)
4.4(+0.0000) (129+1 votes)
49,175 (-0.2% / -92)
2.9(+0.1000) (86+2 votes)
135,625 (+0.4% / +531)
4.2(+0.0000) (1,517+0 votes)
1,598,407 (+0.3% / +5,088)
4.6(+0.0000) (35,586+1 votes)
4,077,130 (+0.6% / +22,755)
4.4(+0.0000) (16,498-1 votes)
44,457 (+0.9% / +408)
3.2(+0.0000) (26+0 votes)
1,574,881 (+0.6% / +10,158)
4.5(+0.0000) (7,065+0 votes)
2,079,611 (+0.5% / +10,910)
4.4(+0.0000) (4,551+2 votes)
4,082,345 (+0.2% / +9,032)
4.7(+0.0000) (132,730-3 votes)
2,051,294 (+0.4% / +9,106)
4.1(+0.0000) (1,145+1 votes)
147,456 (+0.5% / +708)
4.6(+0.0000) (497-1 votes)
327,122 (+0.2% / +740)
4.6(+0.0000) (1,228+1 votes)
307,699 (+0.4% / +1,169)
4.4(+0.0000) (2,710-1 votes)
61,665 (+0.7% / +452)
4.5(+0.0000) (261-1 votes)
26,544 (+1.5% / +388)
3.3(+0.0000) (76+0 votes)
76,046 (+0.2% / +189)
3.7(+0.0000) (473+0 votes)
254,202 (+0.1% / +186)
4.1(+0.0000) (1,870-1 votes)
129,111 (+0.1% / +115)
4.2(+0.0000) (949-1 votes)
84,402 (+0.3% / +256)
4.7(+0.0000) (1,017+2 votes)
164,451 (+0.1% / +230)
4.9(+0.0000) (2,094+1 votes)
33
fluany
19,174 (+1.0% / +199)
3.7(+0.0000) (64+0 votes)
34
Toucan
21,828 (+0.5% / +110)
4.8(+0.0000) (107+1 votes)
7,589 (+0.5% / +41)
4.3(+0.0000) (42+0 votes)
9,704 (+0.7% / +69)
5.0(+0.0000) (41-1 votes)
12,978 (+0.6% / +79)
4.9(+0.0000) (209+1 votes)
245,635 (+0.4% / +934)
4.7(+0.0000) (126+0 votes)
25,148 (+0.3% / +74)
4.7(+0.0000) (267+0 votes)
49,271 (+0.2% / +100)
4.0(+0.0000) (124+0 votes)
183,039 (+0.8% / +1,440)
4.1(+0.0000) (78+0 votes)
116,708 (+0.4% / +509)
4.5(+0.0000) (759+0 votes)
18,291 (+0.2% / +35)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
53,092 (+0.8% / +446)
3.9(+0.0000) (83+0 votes)
45
Workona
76,464 (+0.8% / +603)
4.8(+0.0000) (1,479+7 votes)
86,619 (+0.4% / +368)
2.7(+0.0000) (176+0 votes)
61,414 (+0.3% / +155)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)
10,801 (+0.6% / +67)
4.6(+0.0000) (60+0 votes)
6,093 (-0.3% / -18)
3.1(+0.0000) (12+0 votes)
50
Zapier
42,412 (+0.2% / +64)
4.0(+0.0000) (116+0 votes)
4,580 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
25,364 (-0.0% / -10)
4.3(+0.0000) (152+0 votes)
92,419 (+0.2% / +218)
4.0(+0.0000) (500+0 votes)
24,104 (+0.4% / +95)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
55
Current
3,925 (+0.6% / +25)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
48,529 (+0.8% / +405)
4.7(+0.0000) (626+0 votes)
43,642 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (28+0 votes)
58
Remi
4,522 (+0.1% / +3)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
11,905 (-0.3% / -40)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
31,650 (+0.1% / +29)
4.6(+0.0000) (119+0 votes)
4,511 (+0.3% / +14)
4.2(+0.0000) (12+0 votes)
13,381 (+0.3% / +44)
4.6(+0.0000) (84+0 votes)
15,333 (+0.5% / +70)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
64
Hugo
7,104 (-0.0% / -1)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
4,967 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
3,047 (-0.1% / -4)
4.0(+0.0000) (15+0 votes)
5,162 (+0.1% / +7)
4.1(+0.0000) (22+0 votes)
7,121 (+0.6% / +41)
4.6(+0.0000) (100+0 votes)
607 (+1.2% / +7)
21,509 (-0.8% / -175)
4.6(+0.0000) (52+0 votes)
14,789 (-0.1% / -20)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
72
DrawR
2,001 (+0.3% / +6)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
73,001 (+0.1% / +109)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
63,615 (-0.3% / -183)
4.1(+0.0000) (75+0 votes)
75
Kanbie
4,835 (+0.0% / +1)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
13,455 (+0.1% / +18)
4.7(+0.0000) (64+0 votes)
4,144 (+0.4% / +15)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
19,488 (+0.4% / +76)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
3,698 (+0.2% / +7)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
7,227 (+0.7% / +53)
5.0(+0.0000) (51+0 votes)
2,027 (+1.2% / +24)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
82
Notako
849 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,770 (+0.8% / +71)
4.7(+0.0000) (54+0 votes)
1,358 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,134 (+0.4% / +5)
86
Tris
10,381 (+0.1% / +6)
3.9(+0.0000) (94+0 votes)
996 (+0.6% / +6)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
88
Flowbar
2,093 (+0.6% / +12)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
561 (+0.7% / +4)
90
Sortify
3,209 (+0.3% / +10)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
801 (+2.0% / +16)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
592 (+3.3% / +19)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
7,999 (+3.4% / +260)
4.2(+0.0000) (50-1 votes)
277 (+1.5% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
696 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
2,652 (-0.7% / -20)
2.9(+0.0000) (13+0 votes)
97
Itemsy
470 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
98
Envelop
856 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
99
Mark-It
368 (+0.3% / +1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
766 (-0.6% / -5)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
4,290 (+0.5% / +22)
3.7(+0.0000) (19+0 votes)
513 (-0.2% / -1)
2,723 (+1.1% / +29)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
104
SumThing
389 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
981 (+0.2% / +2)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
642 (+0.5% / +3)
107
ShopOut
423 (-0.7% / -3)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
108
Readup
1,017 (+0.4% / +4)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (29,227-6 votes)