extension ExtPose

Keyword: sera -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (209,529+0 votes)
421 (-2.1% / -9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (302+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,703+0 votes)
108 (-1.8% / -2)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (285+2 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (57+2 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (91+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (42,468+19 votes)
40 (+5.3% / +2)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3,409+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (2,804+1 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
2.7(-0.2000) (11+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (181+0 votes)
200,000 (-33.3% / -100,000)
3.6(+0.0000) (675+0 votes)
17
uMatrix
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (787+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (3,475+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (278+3 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (352+0 votes)
431 (-1.8% / -8)
3.8(+0.0000) (21+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (116+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (120+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (134+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (65+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (51+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (18+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (46+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
974 (-1.1% / -11)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
630 (+1.9% / +12)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
474 (-0.8% / -4)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
583 (+1.4% / +8)
232 (+0.9% / +2)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
187 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
88 (+2.3% / +2)
4.8(+0.0000) (37+0 votes)
113 (-2.6% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
102 (+7.4% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
117 (+1.7% / +2)
99 (-2.0% / -2)
85 (+2.4% / +2)
80 (-1.2% / -1)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (68,642+5 votes)
8 (+0.0% / +0)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (25,065+1 votes)
55 (+1.9% / +1)
49 (-5.8% / -3)
7,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (32,223+30 votes)
60
WAB Tv
46 (+2.2% / +1)
9,000,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (682+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2,051+0 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (33,980+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10,480+24 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (3,439+1 votes)
66
OneTab
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13,217+1 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,834+1 votes)
33 (+3.1% / +1)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (26,161+2 votes)
22 (-4.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14,078+4 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18,521+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12,064+1 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14,631+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,590+4 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7,288+31 votes)
27 (+8.0% / +2)
26 (+4.0% / +1)
500,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,297+1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (3,465+4 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (914+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,030+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (479+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10,931+3 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (4,139+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (525+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,735+5 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,747-1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,033+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7,400+1 votes)
17 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (357+2 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (674+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (112+0 votes)
100,000 (-50.0% / -100,000)
4.3(+0.0000) (838+6 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (681+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (616+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (548+2 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (219+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (521+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (700+2 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,502+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (706+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,889+3 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (810+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,055+7 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (214+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (791+0 votes)
200,000 (-33.3% / -100,000)
2.2(+0.0000) (759+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (4,874+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,529+2 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (67+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (463+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,432+0 votes)
30,000 (-25.0% / -10,000)
4.7(+0.0000) (1,454+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (239+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (32+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,174+0 votes)
70,000 (-12.5% / -10,000)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (190+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (310+6 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (54+1 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (294+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (239+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (786+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (317+2 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (145+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (96+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (216+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (236+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (286+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (230+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (195+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (49+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (48+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (506+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,599+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (142+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (296+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (134+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (14+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
150
Pelando
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (182+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+50.0% / +10,000)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (692+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (196+0 votes)
10,000 (-50.0% / -10,000)
4.5(+0.0000) (57+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (29+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (101+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (104+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (274+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (44+0 votes)
168
Shazify
10,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (108+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (43+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (48+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (20+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (27+0 votes)
9,000 (-10.0% / -1,000)
3.6(+0.0000) (16+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (131+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (60+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (128+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
182
Canaltech
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (59+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (13+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (30+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (131+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (74+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (7+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (20+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (36+0 votes)
192
Dark mode
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (48+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(-0.1000) (157+4 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (40+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (27+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (34+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (69+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (51+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
216
minimal
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
919 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
981 (+0.8% / +8)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
969 (-3.1% / -31)
3.2(+0.0000) (32+0 votes)
731 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
973 (-0.8% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
735 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
662 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
401 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (53+2 votes)
239
Xtense GM
537 (-1.1% / -6)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
647 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
588 (-0.2% / -1)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
858 (-1.8% / -16)
644 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
836 (+2.2% / +18)
468 (+2.4% / +11)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
547 (+1.5% / +8)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
784 (-0.6% / -5)
391 (-0.8% / -3)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
493 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
250
Guia TV
598 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (18+0 votes)
251
Gius
448 (-1.5% / -7)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
557 (+1.8% / +10)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
415 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
631 (+1.6% / +10)
255
Vitality
515 (+1.2% / +6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
304 (-0.3% / -1)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
377 (-1.3% / -5)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
357 (-0.8% / -3)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
478 (+2.6% / +12)
378 (+0.8% / +3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
456 (+5.3% / +23)
324 (-0.3% / -1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
257 (+1.2% / +3)
4.4(+0.0000) (28+0 votes)
394 (+0.3% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
389 (-1.0% / -4)
273 (+2.6% / +7)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
386 (+0.0% / +0)
268
UbiMap
353 (-0.3% / -1)
272 (-1.1% / -3)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
283 (+0.4% / +1)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
345 (+0.3% / +1)
260 (-1.1% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
259 (+2.8% / +7)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
240 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
239 (-0.4% / -1)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
278 (-5.4% / -16)
246 (-1.2% / -3)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
267 (+1.1% / +3)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
285 (+1.8% / +5)
214 (-3.2% / -7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
260 (+0.4% / +1)
257 (+1.2% / +3)
252 (+12.0% / +27)
237 (+0.9% / +2)
182 (-0.5% / -1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
197 (-3.0% / -6)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
195 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
229 (+1.3% / +3)
289
Binaringa
145 (+0.7% / +1)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
152 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
174 (+1.2% / +2)
292
ShortTabs
189 (-1.6% / -3)
187 (-0.5% / -1)
122 (+0.8% / +1)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)