extension ExtPose

Keyword: apex -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
323,913 (+0.9% / +3,006)
3.6(+0.0000) (173+0 votes)
45,122 (+1.7% / +742)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
33,524 (+1.9% / +622)
3.3(+0.0000) (22+0 votes)
29,335 (+1.4% / +412)
4.5(+0.0000) (43+0 votes)
55,455 (+0.5% / +268)
4.7(+0.0000) (171+0 votes)
5,660 (+2.1% / +117)
7,972 (+1.1% / +85)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
16,973 (+0.5% / +79)
4.4(+0.0000) (28+0 votes)
7,429 (+1.0% / +73)
4.6(+0.0000) (42+0 votes)
50
1,703 (+2.4% / +40)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
613 (+6.8% / +39)
5.0(+0.0000) (5+1 votes)
272 (+12.9% / +31)
1,146 (+2.4% / +27)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
1,043 (+2.6% / +26)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
5,643 (+0.5% / +26)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
960 (+2.7% / +25)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,772 (+0.9% / +24)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
609 (+3.9% / +23)
407 (+5.2% / +20)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,410 (+1.4% / +19)
4.2(+0.0000) (210+1 votes)
6,812 (+0.3% / +17)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
2,313 (+0.5% / +11)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
24
Weave
344 (+1.8% / +6)
1,562 (+0.4% / +6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
746 (+0.7% / +5)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
277 (+1.8% / +5)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
559 (+0.7% / +4)
54 (+3.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
107 (+1.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
28 (+7.7% / +2)
83 (+2.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
91 (+2.2% / +2)
645 (+0.3% / +2)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
125 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
17 (+6.2% / +1)
36 (+2.9% / +1)
113 (+0.9% / +1)
254 (+0.4% / +1)
16 (+6.7% / +1)
14 (+7.7% / +1)
2 (+0.0% / +0)
296 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
44 (+0.0% / +0)
982 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
55
Alpaca
2 (+0.0% / +0)
37 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
7 (-12.5% / -1)
13 (-7.1% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (-20.0% / -1)
15 (-6.2% / -1)
113 (-0.9% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
237 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
88 (-2.2% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
388 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
155 (-1.9% / -3)
226 (-1.3% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
426 (-0.9% / -4)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
131 (-4.4% / -6)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
167,250 (-4.8% / -8,451)
167,515 (-4.8% / -8,456)
166,406 (-4.8% / -8,469)
166,624 (-4.9% / -8,536)