extension ExtPose

Keyword: stuff

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
2,396 (-1.3% / -31)
4.6(+0.0000) (37+0 votes)
1,326 (+0.3% / +4)
955 (-0.7% / -7)
2.2(+0.0000) (17+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
556 (+0.2% / +1)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
7,244 (-0.1% / -10)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
106,349 (+0.2% / +209)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
66 (-1.5% / -1)
354 (-1.1% / -4)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
1,171,392 (+0.2% / +2,141)
4.2(+0.0000) (8,079+37 votes)
100 (+4.2% / +4)
1.7(+0.0000) (7+0 votes)
3,891 (+0.2% / +6)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,005 (+1.9% / +19)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
226,221 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (772+20 votes)
126,816 (+1.6% / +1,979)
4.3(+0.0000) (363+0 votes)
55,017 (+0.1% / +62)
4.8(+0.0000) (948+0 votes)
30 (-6.2% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
65,731 (-0.0% / -10)
4.6(+0.0000) (5,709+0 votes)
38 (+8.6% / +3)
8 (-11.1% / -1)
23
Join
51,456 (-0.2% / -78)
4.6(+0.1000) (400+1 votes)
101,513 (+5.4% / +5,239)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
510 (+0.0% / +0)
26
Seedr
41,847 (+0.1% / +47)
4.4(+0.0000) (149+0 votes)
21,639 (-0.2% / -49)
4.7(+0.0000) (146+0 votes)
18,905 (+0.3% / +62)
4.7(+0.0000) (93+0 votes)
270 (+3.4% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,463 (+0.7% / +115)
4.1(+0.0000) (33+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15,467 (+1.7% / +264)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
7,877 (+0.1% / +7)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
119 (+3.5% / +4)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
79 (+2.6% / +2)
4,342 (+1.8% / +75)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
3,136 (-0.2% / -6)
4.4(+0.0000) (49+0 votes)
2,357 (+0.3% / +8)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
1,876 (-0.6% / -12)
4.5(+0.0000) (127+0 votes)
3,372 (-0.2% / -8)
1.4(+0.0000) (5+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
2,949 (+0.0% / +0)
2,911 (-80.1% / -11,726)
1,535 (+0.1% / +1)
4.1(+0.0000) (61+0 votes)
2,546 (+0.9% / +23)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
1,997 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
2,204 (-0.8% / -17)
1,104 (+0.4% / +4)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
1,151 (+0.2% / +2)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
992 (+0.5% / +5)
3.8(+0.0000) (14+0 votes)
1,274 (+5.6% / +67)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,112 (-3.0% / -34)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
764 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
7 (+0.0% / +0)
726 (-0.7% / -5)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
28 (+3.7% / +1)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
457 (+0.7% / +3)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
524 (-0.6% / -3)
3.3(+0.0000) (23+0 votes)
32 (+6.7% / +2)
64
Lifetab
392 (+0.5% / +2)
3.5(+0.0000) (17+0 votes)
65
New Tab
269 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
392 (-0.8% / -3)
5 (+25.0% / +1)
319 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
69
stuff+
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
18 (-5.3% / -1)
259 (+1.2% / +3)
197 (-1.5% / -3)
131 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
113 (+2.7% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
77
QRCoder
108 (-0.9% / -1)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
79
CYSCE
93 (+4.5% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
78 (+4.0% / +3)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
82
Xout
74 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
84 (+1.2% / +1)
66 (+1.5% / +1)
45 (-2.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
48 (+6.7% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
41 (+2.5% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
42 (+5.0% / +2)
4,621,273 (-0.1% / -5,658)
4.2(+0.0000) (2,195+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
33 (+6.5% / +2)
24 (-4.0% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
29 (+0.0% / +0)
27 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
958,390 (+0.2% / +2,378)
4.6(+0.0000) (1,807-1 votes)
777,553 (-0.0% / -104)
4.6(+0.0000) (5,974+0 votes)
682,523 (+0.0% / +307)
4.1(+0.0000) (3,392+0 votes)
752,195 (+0.1% / +760)
3.8(+0.0000) (1,403+1 votes)
718,898 (+0.2% / +1,490)
4.4(+0.0000) (1,822+4 votes)
801,589 (+0.0% / +56)
4.2(+0.0000) (490+1 votes)
437,943 (+0.2% / +925)
4.7(+0.0000) (809+1 votes)
439,575 (-0.1% / -382)
3.9(+0.0000) (17,126+1 votes)
311,622 (+0.8% / +2,598)
4.9(+0.0000) (901+5 votes)
19 (-5.0% / -1)
109
Unlink
21 (+5.0% / +1)
209,634 (-0.0% / -19)
4.8(+0.0000) (2,503+0 votes)
111
knogs
13 (-13.3% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
245,530 (+6.8% / +15,678)
5.0(+0.0000) (357+0 votes)
113
Hodoor
18 (+0.0% / +0)
348,432 (+0.1% / +264)
4.4(+0.0000) (463+0 votes)
309,463 (+0.2% / +665)
3.9(+0.0000) (1,004+9 votes)
14 (-6.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
356,791 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (172+3 votes)
118
2048 Game
228,518 (+3.2% / +7,073)
4.8(+0.0000) (184+1 votes)
217,330 (+1.5% / +3,222)
4.0(+0.0000) (880+1 votes)
206,377 (+0.0% / +37)
4.1(+0.0000) (440+0 votes)
202,329 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (442+11 votes)
158,454 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,620+1 votes)
139,968 (-0.0% / -12)
4.3(+0.0000) (2,107+0 votes)
96,419 (+0.5% / +441)
4.7(+0.0000) (385+0 votes)
115,682 (-0.1% / -167)
4.5(+0.0000) (754+0 votes)
121,098 (+0.2% / +210)
3.9(+0.0000) (453+0 votes)
92,334 (-0.2% / -192)
4.0(+0.0000) (501+0 votes)
82,084 (-0.0% / -41)
4.4(+0.0000) (464+8 votes)
97,552 (+0.1% / +57)
4.0(+0.0000) (86+0 votes)
43,718 (-0.1% / -26)
4.7(+0.0000) (636+0 votes)
83,529 (-0.1% / -60)
4.0(+0.0000) (178+0 votes)
63,049 (+4.8% / +2,876)
4.7(+0.0000) (83+2 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
55,186 (-0.2% / -138)
4.5(+0.0000) (720+0 votes)
69,050 (+0.2% / +159)
3.7(+0.0000) (112+0 votes)
59,245 (+0.1% / +44)
4.5(+0.0000) (262+0 votes)
15,466 (-0.5% / -78)
5.0(+0.0000) (8,872+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
50,873 (+0.1% / +64)
4.4(+0.0000) (120+0 votes)
140
Proxmate
58,847 (-0.1% / -86)
3.3(+0.0000) (616+0 votes)
47,147 (+0.1% / +53)
4.1(+0.0000) (109+0 votes)
60,049 (+0.5% / +305)
3.6(+0.0000) (98+0 votes)
34,184 (-0.1% / -28)
4.1(+0.0000) (292+0 votes)
80,071 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (48+0 votes)
51,491 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (198+0 votes)
38,853 (+0.0% / +9)
4.1(+0.0000) (83+0 votes)
28,136 (+0.3% / +91)
4.8(+0.0000) (64+0 votes)
29,738 (+0.0% / +2)
4.4(+0.0000) (159+0 votes)
31,471 (+0.2% / +69)
4.0(+0.0000) (91+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
26,242 (-0.1% / -21)
4.6(+0.0000) (210+0 votes)
24,187 (-0.1% / -34)
4.0(+0.0000) (183+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
10 (+11.1% / +1)
24,469 (+0.1% / +19)
4.0(+0.0000) (65+0 votes)
18,959 (-0.1% / -27)
4.4(+0.0000) (331+0 votes)
21,267 (+0.4% / +78)
4.3(+0.0000) (135+0 votes)
23,007 (+0.8% / +182)
4.3(+0.0000) (81+0 votes)
21,381 (+0.9% / +184)
4.4(+0.0000) (121+1 votes)
22,303 (+0.3% / +56)
4.3(+0.0000) (69+0 votes)
32,631 (+0.8% / +275)
2.8(+0.0000) (23+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
18,581 (+1.0% / +184)
4.3(+0.0000) (158+1 votes)
28,105 (+0.3% / +71)
3.3(+0.0000) (81+0 votes)
26,028 (+0.7% / +188)
3.8(-0.1000) (16+1 votes)
166
Simple
22,575 (-0.0% / -4)
4.1(+0.0000) (21+0 votes)
22,754 (+0.0% / +4)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
21,615 (+0.0% / +5)
3.5(+0.0000) (95+0 votes)
20,349 (+0.1% / +20)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
14,792 (+0.2% / +23)
4.1(+0.0000) (92+0 votes)
22,351 (+0.7% / +155)
3.6(+0.0000) (27+0 votes)
12,607 (+0.3% / +35)
4.1(+0.0000) (195+0 votes)
12,551 (-0.3% / -43)
4.1(+0.0000) (163+0 votes)
23,052 (-10.1% / -2,584)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
9,251 (+0.6% / +51)
5.0(+0.0000) (42+0 votes)
9,279 (+0.1% / +10)
4.6(+0.0000) (101+0 votes)
16,398 (-34.7% / -8,700)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,608 (+0.2% / +19)
3.6(+0.0000) (724+0 votes)
11,310 (+11.2% / +1,139)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
7 (+0.0% / +0)
182
ChrExt
7 (+0.0% / +0)
9,974 (+0.3% / +34)
4.1(+0.0000) (27+0 votes)
9,062 (-0.5% / -42)
4.1(+0.0000) (38+0 votes)
185
Rather
10,088 (-0.0% / -4)
2.7(+0.0000) (201+0 votes)
8,075 (+0.4% / +31)
3.8(+0.0000) (62+0 votes)
7,854 (-0.4% / -32)
4.2(+0.0000) (51+0 votes)
4,620 (-0.3% / -16)
4.7(+0.0000) (83+0 votes)
8,295 (+0.5% / +41)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
5,950 (+0.1% / +5)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
6,573 (+0.0% / +1)
4.3(+0.0000) (35+0 votes)
8,097 (+1.1% / +91)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
5,646 (-0.4% / -22)
4.0(+0.0000) (66+0 votes)
5,248 (-0.2% / -12)
3.8(+0.0000) (102+0 votes)
5,266 (-0.5% / -26)
4.1(+0.0000) (83+0 votes)
8,623 (+6.6% / +532)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,558 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
198
Tixio
5,610 (-0.3% / -18)
4.4(+0.0000) (38+0 votes)
6,850 (+0.4% / +30)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
8,051 (-0.3% / -28)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
5,877 (+0.8% / +47)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
203
Compass
6 (+0.0% / +0)
5,555 (+0.3% / +18)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,657 (-0.6% / -26)
3.9(+0.0000) (44+0 votes)
4,568 (-0.5% / -21)
4.1(+0.0000) (44+0 votes)
207
Tweeter
3,868 (-0.1% / -5)
4.2(+0.0000) (111+0 votes)
7,294 (+0.6% / +41)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,860 (-0.7% / -28)
4.6(+0.0000) (86+0 votes)
210
Tweeter
3,868 (-0.1% / -5)
4.2(+0.0000) (111+0 votes)
7,294 (+0.6% / +41)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,860 (-0.7% / -28)
4.6(+0.0000) (86+0 votes)
4,065 (+0.8% / +32)
4.6(+0.0000) (55+0 votes)
3,834 (+0.6% / +23)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
4,944 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
4,627 (+1.0% / +47)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
3,562 (-0.2% / -8)
3.7(+0.0000) (90+0 votes)
3,178 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
2,810 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
2,514 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (52+0 votes)
2,813 (-0.1% / -4)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
2,296 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (414+0 votes)
2,350 (+0.5% / +12)
4.8(+0.0000) (48+0 votes)
2,919 (+0.4% / +12)
4.6(+0.0000) (65+0 votes)
4,519 (+2.9% / +126)
3.3(+0.0000) (16+0 votes)
3,632 (+0.9% / +33)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,745 (+0.1% / +4)
4.5(+0.0000) (58+0 votes)
3,006 (-0.9% / -27)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
3,917 (+0.7% / +27)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,565 (+1.5% / +51)
3.3(+0.0000) (26+0 votes)
3,427 (+0.1% / +2)
2.7(+0.0000) (26+0 votes)
3,415 (-0.8% / -28)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,444 (-0.3% / -7)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
1,962 (-0.1% / -1)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
3,148 (-0.3% / -8)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
236
TINYpulse
2,226 (-0.2% / -4)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
2,312 (-0.3% / -8)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
2,830 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (37+0 votes)
3,529 (+0.3% / +9)
2 (+0.0% / +0)
243
SaltBot
2,042 (+0.3% / +6)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
2,999 (+0.0% / +0)
2,970 (+0.0% / +0)
2,912 (+0.0% / +0)
2,682 (+0.9% / +23)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,895 (+0.0% / +0)
1,657 (-1.1% / -19)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
1,768 (+2.5% / +43)
3.8(+0.0000) (28+0 votes)
1,573 (-1.0% / -16)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)
1,597 (+1.1% / +17)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
1,816 (-0.2% / -4)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
2,330 (+0.9% / +20)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
2,299 (+0.2% / +5)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
256
YEET
2,219 (+2.5% / +55)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,321 (+2.3% / +53)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,048 (+2.7% / +54)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,268 (-0.7% / -9)
3.7(+0.0000) (50+0 votes)
1,169 (+0.2% / +2)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
1,751 (+0.6% / +11)
3.6(+0.0000) (24+0 votes)
1,767 (-1.0% / -18)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
989 (-1.2% / -12)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
1,658 (+4.6% / +73)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,125 (+1.1% / +12)
4.1(+0.0000) (55+0 votes)
1,415 (+0.4% / +6)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
267
Clipped
1,605 (+0.7% / +11)
2.9(+0.0000) (17+0 votes)
268
CKBox
1,164 (+0.3% / +3)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
269
BrainyTab
1,153 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,133 (+2.3% / +25)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,007 (+0.1% / +1)
4.0(+0.0000) (46+0 votes)
1,347 (+0.7% / +9)
2.8(+0.0000) (28+0 votes)
940 (+0.2% / +2)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
1,462 (+0.5% / +7)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,155 (+0.7% / +8)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
1,279 (-0.9% / -11)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,177 (-0.2% / -2)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,396 (-1.3% / -18)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
747 (-1.6% / -12)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
1,233 (-0.5% / -6)
3.1(+0.0000) (17+0 votes)
1,133 (+0.5% / +6)
2.9(+0.0000) (38+0 votes)
1,157 (+0.2% / +2)
2.8(+0.0000) (28+0 votes)
940 (+1.0% / +9)
4.1(+0.0000) (22+0 votes)
1,473 (-0.3% / -4)
1,083 (+1.6% / +17)
2.8(+0.0000) (45+0 votes)
536 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (69+0 votes)
289
CiteMe
1,169 (+7.8% / +85)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,008 (+1.1% / +11)
3.5(+0.0000) (77+0 votes)
1,184 (+1.0% / +12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
837 (-1.5% / -13)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
495 (-0.8% / -4)
4.8(+0.0000) (75+0 votes)
1,192 (+1.1% / +13)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
295
hltv-wide
710 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
961 (+2.2% / +21)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
598 (+1.7% / +10)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
1,070 (+0.6% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
884 (+0.5% / +4)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
892 (+0.9% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)