extension ExtPose

Keyword: piece

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
179,580 (-1.0% / -1,773)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
879,077 (+31.8% / +211,948)
3.1454(+0.0003) (6,274+1 votes)
67,494 (+0.4% / +252)
4.9961(-0.0002) (1,015-46 votes)
60,684 (+6.7% / +3,824)
4.7351(+0.0260) (8,410-59 votes)
60,071 (+1.0% / +608)
4.9981(+0.0000) (532+0 votes)
60,161 (-0.5% / -311)
4.9862(-0.0004) (508-16 votes)
60,316 (-1.7% / -1,024)
4.986(-0.0005) (573-20 votes)
295,375 (+1.9% / +5,610)
2,594 (-1.5% / -40)
5.0(+0.0000) (50+0 votes)
2,669 (-0.1% / -2)
4.7273(+0.0000) (55+0 votes)
179,708 (-4.7% / -8,882)
2,122 (+1.9% / +40)
4.2381(+0.0000) (21+0 votes)
16,678 (+0.4% / +70)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
320 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
146 (-1.4% / -2)
128 (+1.6% / +2)
3,266 (+3.7% / +116)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
167 (+3.7% / +6)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
158 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
96 (+5.5% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
44 (+4.8% / +2)
76 (+2.7% / +2)
39 (+5.4% / +2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
141 (+1.4% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
94 (+0.0% / +0)
56 (-3.4% / -2)
70 (-4.1% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
76,085 (+0.4% / +339)
4.1833(+0.0000) (60+0 votes)
195 (+5.4% / +10)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
143 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
20 (+11.1% / +2)
19 (-5.0% / -1)
20 (+11.1% / +2)
124 (-0.8% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,967 (+2.0% / +59)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
70 (+6.1% / +4)
16 (+0.0% / +0)
25 (+0.0% / +0)
22 (+0.0% / +0)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
29 (+7.4% / +2)
105 (+0.0% / +0)
102 (+0.0% / +0)
1,032 (+3.7% / +37)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
755 (-0.5% / -4)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
131 (+5.6% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
54 (+10.2% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
8 (+14.3% / +1)
29 (-6.5% / -2)
6 (+0.0% / +0)
1,504 (+0.7% / +11)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
4 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
895 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
117,817 (+0.3% / +324)
4.3362(+0.0000) (348+0 votes)
64
Mahjong
49,917 (+7.8% / +3,625)
4.9102(-0.0027) (323-10 votes)
15 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
18,641 (-0.1% / -15)
4.75(+0.0000) (36+0 votes)
21,528 (+3.1% / +647)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
68 (+7.9% / +5)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
87 (+2.4% / +2)
4.8667(+0.0000) (15+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
630 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
36 (-5.3% / -2)
4,831 (-0.2% / -9)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
3,631 (-0.3% / -12)
4.0385(+0.0000) (52+0 votes)
1,369 (+3.8% / +50)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
691 (+0.9% / +6)
4.6667(+0.0000) (15+0 votes)
912 (+3.8% / +33)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+100.0% / +1)
430 (+1.7% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
290 (+0.7% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
252 (-1.9% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
175 (+0.6% / +1)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
58 (+7.4% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
89
Minerva
50 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5469(-0.0003) (29,056+6 votes)
37 (+8.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
36 (+2.9% / +1)
5 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
158 (+3.9% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,544,052 (+0.1% / +1,882)
3.9915(-0.0000) (1,770-1 votes)
96
JigSaw
213 (+5.4% / +11)
1
230,152 (-0.3% / -771)
4.5821(+0.0165) (10,192-174 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
285,742 (+0.7% / +2,082)
4.0298(+0.0000) (168+0 votes)
192,166 (+0.0% / +90)
3.712(+0.0000) (677+0 votes)
277,858 (+0.1% / +268)
3.1054(+0.0000) (1,309+0 votes)
110
SALE!
9 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
103,528 (-0.0% / -4)
4.0784(+0.0000) (1,365+0 votes)
302,949 (-1.0% / -3,099)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
105,050 (-0.2% / -248)
4.6162(+0.0000) (542+0 votes)
55,597 (+0.2% / +94)
4.9948(-0.0002) (388-17 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
44,335 (-0.1% / -41)
4.6761(+0.0000) (636+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
39,291 (+5.4% / +2,019)
4.7388(-0.0324) (245+9 votes)
45,619 (+1.2% / +533)
4.0657(+0.0154) (198-1 votes)
1 (+0.0% / +0)
20,168 (+1.9% / +372)
5.0(+0.0000) (493-17 votes)
18,306 (+4.1% / +729)
4.9979(-0.0001) (487-17 votes)
22,152 (+0.3% / +58)
4.8429(-0.0033) (210+2 votes)
70,624 (-0.2% / -163)
1.9955(+0.0000) (221+0 votes)
31,991 (-0.0% / -11)
4.3415(+0.0000) (41+0 votes)
32,123 (+0.4% / +133)
2.6667(+0.0000) (117+0 votes)
27,778 (+0.2% / +64)
3.2131(+0.0000) (521+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
131
G.lux
18,923 (+0.6% / +115)
2.874(+0.0000) (262+0 votes)
15,343 (+0.1% / +10)
4.375(+0.0000) (56+0 votes)
18,723 (+0.3% / +54)
3.5944(+0.0180) (143-1 votes)
14,001 (+1.9% / +259)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
8,328 (-0.0% / -2)
3.9261(+0.0000) (176+0 votes)
136
youLike?
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12,188 (+0.2% / +30)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
3,870 (+1.7% / +65)
4.9927(-0.0002) (548-18 votes)
139
Snake
10,000 (-3.4% / -349)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
8,342 (+0.6% / +46)
4.1642(+0.0000) (67+0 votes)
12,557 (+1.7% / +214)
2.6364(-0.1636) (11+1 votes)
10,854 (+1.7% / +180)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
7,824 (+0.1% / +7)
3.6618(+0.0000) (68+0 votes)
144
Finitimus
6,127 (+0.5% / +31)
4.7419(+0.0000) (31+0 votes)
6,698 (+0.1% / +5)
4.3023(+0.0000) (43+0 votes)
6,930 (+0.2% / +15)
4.5926(+0.0000) (27+0 votes)
2,098 (+1.2% / +25)
4.9984(-0.0000) (640-11 votes)
556,422 (+4.8% / +25,619)
5 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
4,231 (+0.8% / +35)
4.4483(+0.0000) (58+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,779 (-2.8% / -51)
4.9943(-0.0002) (523-17 votes)
3,566 (+1.2% / +43)
3.9552(+0.0000) (67+0 votes)
3,810 (-0.5% / -18)
4.4(+0.0000) (30+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
2,844 (+0.4% / +12)
4.5203(+0.0000) (123+0 votes)
2,389 (+0.1% / +3)
4.9268(+0.0000) (41+0 votes)
3,512 (+0.5% / +19)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
2,198 (-0.3% / -6)
4.7059(+0.0000) (17+0 votes)
1,909 (-0.4% / -7)
4.36(+0.0000) (25+0 votes)
161
AmIUnique
1,922 (+0.4% / +8)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
1,358 (-0.2% / -3)
4.84(+0.0000) (25+0 votes)
163
Lingofy
2,239 (+0.7% / +15)
3.2667(+0.0000) (15+0 votes)
1,752 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
911 (+0.0% / +0)
4.8372(+0.0000) (43+0 votes)
1,595 (+0.2% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,230 (+0.0% / +0)
4.2105(+0.0000) (19+0 votes)
1,431 (+1.3% / +19)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
1,458 (+3.4% / +48)
3.3871(+0.0000) (31+0 votes)
1,149 (-0.5% / -6)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
171
SQLizer
1,351 (-1.1% / -15)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
173
SplashID
1,484 (+0.9% / +13)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,029 (+2.0% / +20)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
175
TeXr
1,178 (-1.3% / -16)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,086 (-0.2% / -2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
898 (+0.8% / +7)
3.6458(+0.0000) (48+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
179
Shazaam
1,018 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
866 (+2.7% / +23)
3.4808(+0.0000) (52+0 votes)
927 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,811 (+1.2% / +89)
4.6989(+0.0000) (176+0 votes)
701 (+1.9% / +13)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
823 (+1.4% / +11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
550 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
186
Noisify
914 (-0.4% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
867 (+4.6% / +38)
1.5357(+0.0000) (28+0 votes)
188
Frontest
555 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
825 (-2.3% / -19)
675 (+1.8% / +12)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
519 (-1.3% / -7)
3.8571(+0.0000) (14+0 votes)
562 (+1.8% / +10)
3.1356(+0.0000) (59+0 votes)
511 (+0.6% / +3)
4.0769(+0.0000) (13+0 votes)
629 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
462 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
196
Stackla
434 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
370 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
633 (-0.2% / -1)
1.8889(+0.0000) (9+0 votes)
632 (+3.4% / +21)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
473 (+3.3% / +15)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
384 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
348 (-1.4% / -5)
4.75(+0.0000) (12+0 votes)
6,637 (+1.0% / +68)
4.7059(+0.0000) (17+0 votes)
204
no caps
351 (-1.4% / -5)
4.4412(+0.0000) (34+0 votes)
205
Focused
375 (+1.9% / +7)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
501 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
585 (+3.0% / +17)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
355 (+2.0% / +7)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
572 (+3.6% / +20)
317 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (40+0 votes)
548 (+2.0% / +11)
212
Anime Tab
394 (-0.5% / -2)
3.5(+0.0000) (28+0 votes)
465 (-1.1% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
373 (-1.3% / -5)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
215
KiltZone
3 (-25.0% / -1)
216
art
447 (-1.3% / -6)
2.5556(+0.0000) (9+0 votes)
344 (+0.9% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
218
EyeSimple
268 (+1.5% / +4)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
292 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
264 (-0.4% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
379 (-2.6% / -10)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
197 (-24.2% / -63)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
301 (+1.7% / +5)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
298 (+1.7% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
166 (+4.4% / +7)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
237 (-1.2% / -3)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
266 (-0.4% / -1)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
212 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
163 (+1.2% / +2)
4.5909(+0.0000) (44+0 votes)
192 (+0.5% / +1)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
285 (+3.6% / +10)
2.5(+0.0000) (12+0 votes)
277 (-1.8% / -5)
269 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
234
Push.Do
228 (+3.6% / +8)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
119 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
157 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
237
Keeppy
183 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
178 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
207 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
240
Webpad
150 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
233 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
148 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
174 (+0.6% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
174 (+0.0% / +0)
245
Mailfixer
148 (-4.5% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
135 (+0.7% / +1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
247
Teamie
137 (+1.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
155 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,271 (+0.6% / +8)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
91,968 (+0.2% / +175)
4.3219(+0.0000) (379+0 votes)
101 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
68 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
253
Goodnews
108 (+2.9% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
124 (+5.1% / +6)
776 (+1.8% / +14)
4.625(+0.0000) (24+0 votes)
93 (-1.1% / -1)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
257
Anotes
71 (-1.4% / -1)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
258
Merlin
77 (-4.9% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
82 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
260
fragment
81 (+2.5% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
101 (+12.2% / +11)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
263
ManyClip
91 (-3.2% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
323 (+2.9% / +9)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
69 (+4.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
77 (+6.9% / +5)
84 (+10.5% / +8)
59 (-4.8% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
270
Compat.JS
75 (-2.6% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
51 (+8.5% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
68 (-2.9% / -2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
57 (-5.0% / -3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
57 (+5.6% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
25,583 (+2.0% / +510)
3.4872(+0.0000) (39+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
37 (-2.6% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
57 (+1.8% / +1)
56 (-3.4% / -2)
55 (-1.8% / -1)
2.1429(+0.0000) (7+0 votes)
283
Cloud2BB
44 (-6.4% / -3)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
49 (+4.3% / +2)
285
RandomUA
48 (+2.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
59 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
42 (-8.7% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
45 (-2.2% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
42 (+10.5% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
293
Pike
35 (-2.8% / -1)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
41 (+127.8% / +23)
41 (+2.5% / +1)
41 (-4.7% / -2)
239 (+1.7% / +4)
34 (+3.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
185 (+3.9% / +7)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)