extension ExtPose

Keyword: wordpress -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
119,992 (-0.5% / -579)
3.6(-0.1000) (29+1 votes)
36,162 (+0.5% / +172)
4.4(+0.0000) (29+0 votes)
7,097 (+3.5% / +243)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,732 (-0.4% / -10)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
42,001 (-0.1% / -63)
3.7(+0.0000) (84+0 votes)
24,969 (+0.5% / +115)
3.9(+0.0000) (47+0 votes)
2,554 (+0.7% / +17)
3.3(+0.0000) (27+0 votes)
3,912 (+0.7% / +29)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
899 (-2.3% / -21)
713 (+0.6% / +4)
1,276 (-0.3% / -4)
2.9(+0.0000) (41+0 votes)
1,148 (+2.3% / +26)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
667 (+2.9% / +19)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
662 (+2.6% / +17)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
11,415 (+0.2% / +27)
4.6(+0.0000) (69+0 votes)
1,075 (-0.5% / -5)
3.2(+0.0000) (34+0 votes)
41,432 (+0.2% / +82)
3.8(+0.0000) (207+0 votes)
22,362 (+0.2% / +52)
4.1(+0.0000) (287+0 votes)
6,013 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (45+0 votes)
332 (+0.6% / +2)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
920 (+1.8% / +16)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,076 (-0.4% / -4)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
488 (+1.7% / +8)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
642 (+1.6% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25
WP Hive
2,430 (+0.7% / +18)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
676 (+0.3% / +2)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
277 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
923 (+0.1% / +1)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
873 (+0.7% / +6)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
307 (+1.7% / +5)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
92,366 (-0.1% / -50)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
542 (-1.1% / -6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
306 (+1.3% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
805 (+0.8% / +6)
77 (-4.9% / -4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
347 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
255 (-0.4% / -1)
757 (-2.4% / -19)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
1,219 (+1.7% / +20)
1.3(+0.0000) (4+0 votes)
348 (-0.3% / -1)
257 (+1.2% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,632 (-0.0% / -1)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
43
Blish
239 (-2.0% / -5)
3.1(+0.0000) (8+0 votes)
351,068 (-1.0% / -3,588)
1.2(+0.0000) (6+0 votes)
174 (+3.0% / +5)
116 (+0.0% / +0)
249 (+2.5% / +6)
42 (-2.3% / -1)
76 (+7.0% / +5)
50 (-7.4% / -4)
296,593 (+0.2% / +492)
4.1(+0.0000) (326+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
87 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,390 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
152 (-1.3% / -2)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
216,311 (+0.0% / +104)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
445 (+1.1% / +5)
3.2(+0.0000) (13+0 votes)
38 (+5.6% / +2)
33 (+3.1% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
364 (-3.7% / -14)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
77 (+0.0% / +0)
64
Nimbufy
1,270 (+0.8% / +10)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,522 (+1.0% / +15)
765 (+1.1% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,043 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (67+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
3,383 (-0.0% / -1)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
71
3inons
17 (+0.0% / +0)
2,476 (+0.7% / +16)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
1,828 (+0.6% / +10)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
11 (+22.2% / +2)
14 (+7.7% / +1)
1,385 (+0.1% / +2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
225,469 (+0.2% / +472)
4.0(+0.0000) (1,852+0 votes)
3 (-40.0% / -2)
15 (+0.0% / +0)
1,105 (+0.3% / +3)
44 (+4.8% / +2)
1,207 (+2.5% / +30)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
844,525 (-3.7% / -32,076)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
30 (+15.4% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
73,661 (+0.1% / +68)
4.5(+0.0000) (617+1 votes)
806 (+0.8% / +6)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
416 (+3.0% / +12)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
106,929 (+0.2% / +255)
3.9(+0.1000) (15+2 votes)
121 (-0.8% / -1)
338 (+2.1% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
32,783 (+0.4% / +141)
4.6(+0.0000) (237+0 votes)
435 (+1.2% / +5)
238 (-0.8% / -2)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
57,277 (+0.2% / +134)
3.5(-0.2000) (17+1 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
24,604 (+0.5% / +126)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
19,043 (+0.5% / +96)
3.3(+0.0000) (29+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
200 (-1.0% / -2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
104
SPTE
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
105
Daily WP
31 (+6.9% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
144 (+1.4% / +2)
7 (+0.0% / +0)
128 (+3.2% / +4)
14 (+7.7% / +1)
6,079 (+0.2% / +11)
3.3(+0.0000) (20+0 votes)
5,773 (+0.0% / +1)
3.0(+0.0000) (14+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
21 (+0.0% / +0)
178 (+0.6% / +1)
3 (+0.0% / +0)
3,641 (+2.2% / +80)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
2,619 (+0.2% / +4)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
2,827 (+0.5% / +15)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
4,869 (+0.5% / +25)
1.8(+0.0000) (12+0 votes)
122
ACF Tools
2,347 (+0.6% / +15)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
71 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,821 (+0.2% / +7)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
2,385 (+1.5% / +35)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,126 (+0.9% / +20)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,518 (-0.7% / -11)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
61 (+3.4% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
1,432 (-0.5% / -7)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
1,458 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
1,245 (-1.0% / -13)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
1,329 (+0.3% / +4)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
922 (-0.1% / -1)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
841 (-0.5% / -4)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
517 (-0.6% / -3)
4.5(+0.0000) (44+0 votes)
74 (+8.8% / +6)
995 (+0.7% / +7)
784 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
635 (+1.8% / +11)
3.1(+0.0000) (21+0 votes)
651 (-0.2% / -1)
654 (+4.1% / +26)
5.0(+0.0000) (5+1 votes)
488 (-0.4% / -2)
2.3(+0.0000) (10+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
37 (+0.0% / +0)
284 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
305 (-1.0% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
347 (+1.2% / +4)
6 (-14.3% / -1)
290 (+1.4% / +4)
358 (+1.4% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
207 (+1.5% / +3)
7 (+16.7% / +1)
155
is_wp?
5 (+0.0% / +0)
146 (-0.7% / -1)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
120 (+2.6% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
133 (-0.7% / -1)
61 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
70 (-1.4% / -1)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (40,790+7 votes)
35 (-2.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
47 (-6.0% / -3)
166
STermFix
32 (-15.8% / -6)
167
ReWord
34 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
30 (+0.0% / +0)
170
Easy PiP
163,191 (+4.0% / +6,232)
171
i2-azon
33 (+3.1% / +1)
32 (+6.7% / +2)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
39 (+2.6% / +1)
520,983 (+0.4% / +2,210)
4.0(+0.0000) (10,966+103 votes)
17 (+0.0% / +0)
261,697 (+0.2% / +436)
4.1(+0.0000) (5,721+1 votes)
815,584 (-1.3% / -10,898)
4.4(+0.0000) (143+0 votes)
374,323 (+0.2% / +797)
4.4(+0.0000) (563+1 votes)
218,128 (-0.5% / -995)
4.7(+0.0000) (9,257+15 votes)
191,329 (+0.3% / +500)
4.7(+0.0000) (547+0 votes)
118,181 (-0.7% / -825)
201,559 (+0.3% / +592)
3.7(+0.0000) (325+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
129,750 (+0.2% / +272)
4.4(+0.0000) (690+0 votes)
186
Dark Mode
258,706 (+0.0% / +101)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
666,819 (-1.1% / -7,683)
4.1(+0.0000) (21+5 votes)
108,603 (-0.1% / -105)
4.5(+0.0000) (357+0 votes)
157,135 (-0.3% / -456)
4.4(+0.0000) (48+0 votes)
94,316 (+0.1% / +128)
4.5(+0.0000) (555+1 votes)
95,596 (+0.2% / +169)
4.0(+0.0000) (66+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
243,607 (-0.5% / -1,236)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
41,292 (-0.0% / -1)
4.1(+0.0000) (1,386+0 votes)
60,703 (+0.3% / +203)
4.0(+0.0000) (126+0 votes)
196
Xposer
12 (+0.0% / +0)
198
PokePaper
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
42,285 (+0.2% / +100)
4.0(+0.0000) (185+0 votes)
41,141 (+0.2% / +86)
4.2(+0.0000) (84+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
34,931 (+0.3% / +112)
4.7(+0.0000) (65+0 votes)
37,719 (+0.2% / +60)
4.4(+0.0000) (26+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,641 (-34.9% / -5,161)
3.5(+0.0000) (33+0 votes)
20,159 (+1.2% / +238)
4.7(+0.0000) (157+6 votes)
19,225 (+0.1% / +15)
4.2(+0.0000) (70+0 votes)
42,842 (+0.1% / +51)
3.0(-1.0000) (3+1 votes)
16,882 (-0.2% / -26)
4.5(+0.0000) (80+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,641 (-34.9% / -5,161)
3.5(+0.0000) (33+0 votes)
20,159 (+1.2% / +238)
4.7(+0.0000) (157+6 votes)
19,225 (+0.1% / +15)
4.2(+0.0000) (70+0 votes)
42,842 (+0.1% / +51)
3.0(-1.0000) (3+1 votes)
16,882 (-0.2% / -26)
4.5(+0.0000) (80+0 votes)
17,097 (+0.1% / +13)
4.3(+0.0000) (61+0 votes)
11,159 (+0.1% / +14)
3.8(+0.0000) (504+0 votes)
13,227 (+0.1% / +19)
4.2(+0.0000) (107+0 votes)
11,829 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
9,905 (-0.8% / -78)
4.7(+0.0000) (36+0 votes)
19,401 (+0.2% / +38)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
9,949 (-0.3% / -31)
3.9(+0.0000) (59+0 votes)
29,497 (+0.1% / +36)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
9,343 (-0.0% / -2)
3.4(+0.0000) (11+0 votes)
3,937 (-0.7% / -26)
4.7(+0.0000) (88+0 votes)
8,259 (-0.6% / -47)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
229
Dark Mode
7,300 (+0.5% / +37)
3.2(+0.0000) (27+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5,022 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,725 (+1.8% / +48)
4.7(-0.1000) (38+1 votes)
6,202 (+1.6% / +100)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,340 (-0.0% / -1)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
236
Lingofy
3,433 (-0.2% / -8)
3.3(+0.0000) (16+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
6 (-14.3% / -1)
2,332 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
1,942 (+0.3% / +5)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
2,390 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (23+0 votes)
2,369 (+1.4% / +32)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
2,899 (+1.0% / +28)
1,327 (+0.9% / +12)
4.3(+0.0000) (28+0 votes)
247
TheVR
653 (-0.3% / -2)
4.9(+0.0000) (204+0 votes)
870 (+0.5% / +4)
4.0(+0.0000) (55+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
252
My cursor
17,699 (+796.6% / +15,725)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
692 (+0.7% / +5)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
940 (-0.6% / -6)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
792 (+0.6% / +5)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
258
Notesheet
838 (-0.2% / -2)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
1,031 (+2.3% / +23)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
787 (+1.2% / +9)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
823 (+5.8% / +45)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
262
Linkify
652 (+0.9% / +6)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
280,669 (+2.3% / +6,207)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
507 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
657 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
505 (+0.8% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
267
Limber
497 (+1.0% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
558 (-0.2% / -1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
382 (+0.5% / +2)
4.2(+0.0000) (44+0 votes)
270
Quicken
567 (-0.7% / -4)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
517 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
290 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
273
Cliparts
588 (-2.0% / -12)
2.0(+0.0000) (6+0 votes)
274
anyShare
280 (+1.1% / +3)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
421 (+0.5% / +2)
276
Adpanda
872 (+6.0% / +49)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
314 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
278
HTS.ru
253 (-1.6% / -4)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
277 (+0.7% / +2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
370 (+1.6% / +6)
281
Dark Mode
333 (+1.5% / +5)
282
Dark Mode
305 (+1.0% / +3)
289 (-1.4% / -4)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
311 (+1.3% / +4)
294 (+2.4% / +7)
224 (-1.8% / -4)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
240 (-2.4% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
213 (-1.4% / -3)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
212 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
215 (+2.4% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
321 (+2.2% / +7)
311 (+3.0% / +9)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
199 (+1.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
144 (-2.0% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
230 (+0.9% / +2)
247 (-2.0% / -5)
162 (+1.2% / +2)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
210 (-2.3% / -5)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)