extension ExtPose

Keyword: adblock for youtube -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
6,550,936 (+83.9% / +2,987,799)
4.4(+0.0000) (294,452+35 votes)
4,001,123 (+0.3% / +11,379)
3.9(+0.0000) (167+0 votes)
2,901,478 (+0.7% / +19,370)
3.9(+0.0000) (142+2 votes)
2,493,849 (-0.2% / -4,203)
4.5(+0.0000) (645+3 votes)
2,275,476 (+1.1% / +25,420)
4.0(+0.0000) (52+0 votes)
866,282 (+0.0% / +225)
4.2(+0.0000) (1,091+2 votes)
790,815 (-0.1% / -416)
4.5(+0.0000) (401+1 votes)
766,011 (+0.1% / +960)
4.5(+0.0000) (288+2 votes)
747,049 (-0.0% / -42)
4.3(+0.0000) (382+1 votes)
668,500 (-0.1% / -611)
3.9(+0.0000) (614+2 votes)
471,030 (+0.2% / +731)
4.4(+0.0000) (318+0 votes)
425,676 (-0.7% / -3,135)
3.9(+0.0000) (483+10 votes)
371,324 (+69.9% / +152,723)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
2,167,703 (+0.0% / +702)
4.6(+0.0000) (538+1 votes)
160,089 (+3.2% / +5,023)
4.6(+0.0000) (869+20 votes)
156,294 (-0.1% / -116)
4.1(+0.0000) (886+7 votes)
49,672 (+2.3% / +1,140)
4.6(+0.0000) (108+5 votes)
314,562 (+1.5% / +4,660)
3.3(+0.0000) (140+1 votes)
16,789 (+0.4% / +67)
4.9(+0.0000) (1,272+11 votes)
2,948,484 (+0.6% / +17,263)
4.2(+0.0000) (40+0 votes)
2,427 (-0.7% / -16)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
376,476 (+0.5% / +1,824)
3.3(+0.0000) (913+1 votes)
8,869 (+1.1% / +93)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
4,117 (-0.6% / -24)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
390,991 (+0.4% / +1,742)
4.5(+0.0000) (6,472+4 votes)
532,409 (+0.1% / +447)
4.6(+0.0000) (246+1 votes)
3,068,466 (+0.8% / +23,368)
4.4(+0.0000) (11,379+2 votes)
4,102 (+12.0% / +440)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
324,157 (-0.1% / -245)
4.6(-0.1000) (329+3 votes)
36,614 (+0.4% / +129)
4.1(-0.2000) (16+1 votes)
1,429 (-2.1% / -30)
4.9(+0.0000) (47+0 votes)
2,052 (+0.8% / +16)
4.4(+0.0000) (28+0 votes)
226,976 (+0.7% / +1,489)
4.9(+0.0000) (3,628+15 votes)
37,452 (+16.6% / +5,320)
4.1(+0.0000) (23+0 votes)
4,189 (-0.2% / -8)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
6,559 (+1.3% / +85)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
123,883 (+1.3% / +1,594)
4.2(+0.0000) (533+2 votes)
1,145 (-0.9% / -10)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
319,318 (+0.0% / +109)
4.3(+0.0000) (1,512+10 votes)
8,648 (-1.0% / -88)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
85,190 (+0.3% / +261)
4.9(+0.0000) (709+2 votes)
279,153 (+0.2% / +644)
4.6(+0.0000) (4,126+2 votes)
4,776 (-0.3% / -15)
4.9(+0.0000) (174+1 votes)
27,378 (+1.0% / +261)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
64,277 (+3.3% / +2,027)
4.5(+0.0000) (363+0 votes)
35,485 (+0.7% / +258)
4.6(+0.0000) (162+0 votes)
9,331 (-1.2% / -114)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,938 (-0.1% / -4)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
2,655 (+1.8% / +46)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (180,093+36 votes)
809,940 (-0.0% / -249)
4.5(+0.0000) (825+1 votes)
117,900 (+0.5% / +618)
4.6(+0.0000) (316+0 votes)
41 (-8.9% / -4)
602,430 (+0.1% / +853)
4.2(+0.0000) (1,872+17 votes)
19,302 (-1.3% / -252)
4.0(+0.0000) (211+0 votes)
1,012 (-0.2% / -2)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
67,486 (+0.2% / +151)
4.3(+0.0000) (322+0 votes)
70,797 (+0.2% / +110)
4.4(+0.0000) (33+0 votes)
2,016,191 (+0.2% / +4,317)
4.6(+0.0000) (33,474+0 votes)
1,039,142 (+0.0% / +359)
4.8(+0.0000) (507+0 votes)
624,030 (+1.1% / +6,920)
3.2(+0.0000) (685+0 votes)
13,948 (+0.2% / +31)
4.7(+0.0000) (45+0 votes)
108,601 (+0.1% / +82)
3.9(+0.0000) (186+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (286,614+24 votes)
7,775 (+0.2% / +19)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
223 (+0.5% / +1)
125,628 (-0.1% / -70)
4.3(+0.0000) (407+1 votes)
1,964 (-0.5% / -10)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
9,510 (+1.6% / +152)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
48 (-4.0% / -2)
12 (-14.3% / -2)
371,935 (+0.3% / +1,226)
4.5(+0.0000) (483+3 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (57,632+23 votes)
1,079 (+2.9% / +30)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
13 (+44.4% / +4)
2,990 (+0.2% / +7)
4.5(+0.0000) (46+0 votes)
708,524 (+0.3% / +1,771)
4.8(+0.0000) (15,042+10 votes)
320 (-3.0% / -10)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
25,839 (-0.4% / -107)
4.3(+0.0000) (45+0 votes)
2,085,243 (+0.0% / +148)
4.9(+0.0000) (530+0 votes)
63,498 (+0.3% / +207)
4.6(+0.0000) (112+0 votes)
6,097 (+2.1% / +124)
2.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,525 (+0.4% / +10)
3.4(+0.0000) (13+0 votes)
16,833 (+0.6% / +95)
4.8(+0.0000) (363+3 votes)
72 (+4.3% / +3)
49,318 (+0.5% / +241)
4.5(+0.0000) (281+0 votes)
1,158 (+0.8% / +9)
3.6(+0.0000) (15+0 votes)
10 (+42.9% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
163,960 (+7.8% / +11,837)
4.8(+0.0000) (35+0 votes)
116 (-1.7% / -2)
28 (-12.5% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
93,723 (+10.7% / +9,066)
4.9(+0.0000) (47+0 votes)
86 (+8.9% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
121,681 (+8.8% / +9,813)
4.7(+0.0000) (72+0 votes)
113,480 (+17.5% / +16,895)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
99,457 (+0.6% / +556)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
1,212 (+0.9% / +11)
2.7(+0.0000) (43+0 votes)
156,464 (+1.5% / +2,252)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
1,307,570 (+0.4% / +4,797)
4.8(+0.0000) (49,492+39 votes)
131,306 (+4.2% / +5,279)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
25,652 (-0.2% / -64)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
982,759 (+0.0% / +438)
4.8(+0.0000) (298+10 votes)
120,875 (+0.4% / +461)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
134 (-2.2% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
993,002 (-0.0% / -43)
4.8(+0.0000) (460+3 votes)
2,242 (-0.1% / -2)
4.7(+0.0000) (70+1 votes)
2,901,996 (+0.1% / +3,950)
4.8(+0.0000) (80,937+1 votes)
164,396 (+9.9% / +14,834)
4.9(+0.0000) (63+0 votes)
18,506 (+0.4% / +76)
3.9(+0.0000) (146+4 votes)
37,968 (+0.3% / +128)
4.9(+0.0000) (587+0 votes)
1,188,300 (-0.2% / -2,444)
3.7(+0.0000) (1,109+10 votes)
1,074 (-0.7% / -8)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
120,265 (+7.9% / +8,786)
3.8(+0.0000) (70+0 votes)
2,413,312 (+0.1% / +3,551)
4.6(+0.0000) (12,876+0 votes)
354,637 (+0.2% / +557)
4.7(+0.0000) (1,826+3 votes)
23,730 (+0.1% / +33)
4.0(+0.0000) (75+0 votes)
991 (+0.5% / +5)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
1,522 (-0.3% / -5)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
6,448 (-0.3% / -19)
4.0(+0.0000) (85+0 votes)
3,568 (+0.8% / +30)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
247,433 (+0.2% / +514)
4.2(+0.0000) (348+0 votes)
157 (-0.6% / -1)
32,295 (-0.1% / -48)
3.5(+0.0000) (26+0 votes)
1,137,912 (+0.4% / +3,991)
4.8(+0.0000) (139,279+35 votes)
498 (+0.4% / +2)
5,024 (+0.1% / +6)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
39,057 (-2.8% / -1,120)
4.7(+0.0000) (139+1 votes)
7,094 (+1.9% / +129)
3.6(+0.0000) (43+0 votes)
2,706 (-0.6% / -16)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
1,238 (-3.2% / -41)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,064 (+3.8% / +39)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
192,006 (+0.3% / +657)
4.4(+0.0000) (831+0 votes)
133
OpenTube
57 (+1.8% / +1)
5,674 (+0.2% / +11)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
404 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
423 (+0.7% / +3)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,679 (-0.7% / -12)
4.4(+0.0000) (70+0 votes)
440 (+1.6% / +7)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
534,898 (+0.4% / +2,363)
3.7(+0.0000) (9,372+3 votes)
14,990 (+0.0% / +7)
3.6(+0.0000) (81+0 votes)
105,243 (+0.7% / +687)
4.6(+0.0000) (569+0 votes)
322,754 (-0.0% / -22)
4.0(+0.0000) (479+0 votes)
55 (+7.8% / +4)
87,440 (-0.0% / -30)
4.1(+0.0000) (246+1 votes)
47 (+2.2% / +1)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
14,201 (+0.4% / +63)
4.9(+0.0000) (67+0 votes)
147,316 (+0.2% / +277)
4.5(+0.0000) (31+0 votes)
62,848 (+0.2% / +152)
4.6(+0.0000) (89+1 votes)
72,403 (-0.9% / -645)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
152 (+3.4% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
22,617 (+0.2% / +44)
4.2(+0.0000) (89+1 votes)
153
Streamio
375 (+2.2% / +8)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
1,422 (+2.7% / +38)
155
4chan X
88,714 (+0.2% / +156)
4.3(+0.0000) (241+0 votes)
156
FlexBlock
4,966 (+0.5% / +23)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
111 (+0.9% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
71 (-2.7% / -2)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
536 (+0.8% / +4)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
828 (+0.9% / +7)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
27 (+35.0% / +7)
735 (+1.9% / +14)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
915 (-1.3% / -12)
211 (+52.9% / +73)
892 (-0.9% / -8)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
1,172 (+0.5% / +6)
1.6(+0.0000) (14+0 votes)
167
plunger
232 (+15.4% / +31)
4.5(+0.1000) (6+1 votes)
179 (+4.1% / +7)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
13,110 (+0.8% / +101)
3.8(+0.0000) (32+0 votes)
308,730 (+0.3% / +818)
4.5(+0.0000) (1,895+3 votes)
9,693 (+0.5% / +50)
3.9(+0.0000) (173+0 votes)
2,761 (+1.4% / +38)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
10 (-16.7% / -2)
174
TalkBud
119 (+6.2% / +7)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
39 (+5.4% / +2)
5,696 (-0.1% / -4)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
554 (+23.7% / +106)
26,673 (-0.3% / -70)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
179
AdSidebar
136 (-0.7% / -1)
538 (+0.7% / +4)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
3,047 (+0.9% / +27)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
99,509 (+0.1% / +101)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
1 (-50.0% / -1)
2,174 (+1.2% / +25)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
2,837 (+2.6% / +72)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,550 (+0.8% / +28)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,172 (+0.9% / +20)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
4,389 (-0.0% / -2)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
395 (-0.3% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
996 (-0.4% / -4)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
37 (+8.8% / +3)
71 (+6.0% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
13 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
198
uBlock
769,564 (+0.3% / +2,244)
3.7(+0.0000) (1,900+1 votes)
519 (+2.8% / +14)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
64,895 (-0.3% / -187)
4.5(+0.0000) (414+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
203
SkIntro
469 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,472 (+1.9% / +28)
3,815 (+0.6% / +21)
4.5(+0.0000) (152+0 votes)
54 (-3.6% / -2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
13 (-13.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
208
Block Ads
3,091 (+0.0% / +1)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
14,694 (+2.1% / +307)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
2 (+100.0% / +1)
51,601 (-0.2% / -112)
4.4(+0.0000) (63+0 votes)
1,843 (+0.3% / +5)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
213
AdToast
88 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
214
Skip Ads
16,992 (-0.6% / -105)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
13 (-13.3% / -2)
216
Bouncer
2 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
220
Skippy
14 (-6.7% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4 (+33.3% / +1)
40 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,056 (+11.6% / +3,135)
4.6(+0.1000) (14-1 votes)
224
TimeWarp
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
8 (-11.1% / -1)
4 (+0.0% / +0)
229
ClickMan
230
Red Buddy
1 (+0.0% / +0)