extension ExtPose

Keyword: adblock for youtube -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (244,056+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,100+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (109+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (114+1 votes)
70,000 (+16.7% / +10,000)
3.9(-0.1000) (20+1 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (28+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (393-1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11,523-21 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (237+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (20+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (260+2 votes)
30,000 (+50.0% / +10,000)
4.6(+0.0000) (301+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (179,666-150 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6,148-32 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (16+0 votes)
3,000 (-40.0% / -2,000)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (141+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12,453-39 votes)
449 (+2.3% / +10)
1,000 (-50.0% / -1,000)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,746-132 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (53,866+14 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (296,567-244 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (282-1 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (630+0 votes)
451 (+3.7% / +16)
5.0(+0.0000) (73+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(-0.1000) (13+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (183-3 votes)
141 (+1.4% / +2)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (185+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (134,714+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (17+0 votes)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
7,000 (+16.7% / +1,000)
4.6(+0.0000) (119+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (46,622-17 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (59+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (44+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (251+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (46+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (654+0 votes)
304 (+12.6% / +34)
776 (+1.2% / +9)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (35+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (1,832+5 votes)
5 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (56-2 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9,364+0 votes)
537 (+0.4% / +2)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (338+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (757+2 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8,087+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (712+2 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (64+0 votes)
157 (+1.9% / +3)
118 (+1.7% / +2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,512-1 votes)
68 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (62+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (518+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,248+0 votes)
197 (-1.5% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (210-1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (369+0 votes)
295 (-2.0% / -6)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (178+0 votes)
265 (+3.5% / +9)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
190 (+2.2% / +4)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(-0.1000) (5-1 votes)
79
4chan X
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (234-1 votes)
96 (+4.3% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(-0.1000) (55-3 votes)
5 (+25.0% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
651 (+0.6% / +4)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
542 (+0.2% / +1)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
92 (+2.2% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
131 (+2.3% / +3)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,024+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (159+0 votes)
119 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (24+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (33+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
476 (-1.7% / -8)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
415 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
861 (+1.3% / +11)
4.2(+0.0000) (34+1 votes)
21 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
639 (-1.8% / -12)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
101 (-4.7% / -5)
18 (+12.5% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (401-6 votes)
146 (-1.4% / -2)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
109
SkIntro
423 (-0.5% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
52 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
146 (-0.7% / -1)
236 (+1.3% / +3)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (153+0 votes)
102 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
116
Block Ads
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
51 (+4.1% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (62+0 votes)
121
ZeroAds
266 (+1.1% / +3)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
122
AdToast
104 (+3.0% / +3)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
139 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
125
Skip Ads
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
11 (+10.0% / +1)
7 (+0.0% / +0)
32 (+3.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
132
Auto Skip
36 (+0.0% / +0)
133
TimeWarp
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
134
F-ads!
7 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)