extension ExtPose

Keyword: agenda -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
341,689 (+0.0% / +0)
4.6569(+0.0017) (411+2 votes)
4,105 (+0.0% / +0)
4.8936(-0.0022) (47-1 votes)
14,168 (+0.0% / +0)
4.9564(-0.0001) (298-1 votes)
1,691 (+0.0% / +0)
4.7561(+0.0000) (41+0 votes)
49,454 (+0.0% / +0)
4.8387(+0.0035) (93+2 votes)
1,410 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
204 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+1 votes)
52,818 (+0.0% / +0)
4.5846(+0.0000) (130+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
121,963 (+0.0% / +0)
4.5453(+0.0000) (552+0 votes)
17,102 (+0.0% / +0)
4.8278(+0.0001) (2,201+1 votes)
75 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
657 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
383,491 (+0.0% / +0)
4.4254(+0.0000) (2,024+0 votes)
124 (+0.0% / +0)
54,592 (+0.0% / +0)
4.7907(+0.0157) (129+9 votes)
164 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
147,941 (+0.0% / +0)
4.4746(+0.0084) (413+14 votes)
1,240 (+0.0% / +0)
4.4828(+0.0000) (29+0 votes)
1,094 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
2,815 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
163 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,787 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12,256 (+0.0% / +0)
4.3867(+0.0000) (75+0 votes)
14,200 (+0.0% / +0)
4.6929(+0.0000) (140+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
3,553 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
2,346 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
31
Hybryd
394 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
844 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
304,934 (+0.0% / +0)
3.9741(+0.0180) (348+6 votes)
10 (+0.0% / +0)
244,928 (+0.0% / +0)
4.0722(-0.0233) (180+2 votes)
197,555 (+0.0% / +0)
4.2135(+0.0000) (178+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
382 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
47,831 (+0.0% / +0)
4.8587(-0.0001) (1,267-1 votes)
98,796 (+0.0% / +0)
4.0513(+0.0000) (39+0 votes)
47,007 (+0.0% / +0)
4.4318(+0.0000) (44+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
16,327 (+0.0% / +0)
4.3722(+0.0000) (266+0 votes)
18,415 (+0.0% / +0)
4.4762(+0.0000) (42+0 votes)
9,080 (+0.0% / +0)
4.8411(+0.0000) (151+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
17,144 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0440) (14+1 votes)
5,758 (+0.0% / +0)
4.9437(+0.0000) (71+0 votes)
8,412 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (34+0 votes)
51
waspeed
6,279 (+0.0% / +0)
4.9839(+0.0000) (62+0 votes)
52
Phone-C
4,945 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
2,679 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
213 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
68 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,744,610 (+0.0% / +0)
4.52(+0.0000) (25+0 votes)
679 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
63
Sorty
58 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
64
Hugo
5,862 (+0.0% / +0)
4.3077(+0.0000) (26+0 votes)
207 (+0.0% / +0)
4.7931(+0.0000) (29+0 votes)
389,339 (+0.0% / +0)
4.4304(-0.0085) (560+4 votes)
217 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
207 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
251 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
78,699 (+0.0% / +0)
4.8956(+0.0003) (776+2 votes)
185 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
67,861 (+0.0% / +0)
4.1376(+0.0000) (109+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
137 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
100 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
108 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
78
YOZAP
106 (+0.0% / +0)
79
GetTilo
57 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
63 (+0.0% / +0)
60 (+0.0% / +0)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+4 votes)
45 (+0.0% / +0)
45 (+0.0% / +0)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,799 (+0.0% / +0)
4.9111(+0.0020) (45+1 votes)
818,168 (+0.0% / +0)
4.7781(-0.0002) (11,921+64 votes)
626,489 (+0.0% / +0)
4.8128(+0.0005) (8,191+27 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,125 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+1 votes)
92
WaPROdy
19 (+0.0% / +0)
294,088 (+0.0% / +0)
4.6237(+0.0001) (3,795+1 votes)
219,791 (+0.0% / +0)
4.6495(+0.0000) (8,600+1 votes)
17 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
184,193 (+0.0% / +0)
4.1971(+0.0012) (680+1 votes)
174,760 (+0.0% / +0)
4.0309(+0.0000) (259+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
44,100 (+0.0% / +0)
4.2407(+0.0143) (54+1 votes)
100,877 (+0.0% / +0)
4.3234(+0.0000) (1,404+0 votes)
52,924 (+0.0% / +0)
4.8194(-0.0029) (1,301+1 votes)
74,312 (+0.0% / +0)
4.6325(+0.0000) (721+0 votes)
34,013 (+0.0% / +0)
4.9429(+0.0000) (1,506+0 votes)
58,026 (+0.0% / +0)
4.5694(+0.0000) (692+0 votes)
73,167 (+0.0% / +0)
3.6351(+0.0000) (1,680+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
109
Eddye
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
51,487 (+0.0% / +0)
4.3735(+0.0000) (83+0 votes)
59,527 (+0.0% / +0)
3.1684(+0.0000) (95+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
45,644 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (49+0 votes)
46,292 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0207) (30+1 votes)
28,415 (+0.0% / +0)
4.0954(+0.0000) (681+0 votes)
11,437 (+0.0% / +0)
4.872(+0.0010) (125+1 votes)
13,727 (+0.0% / +0)
4.9375(+0.0042) (16+1 votes)
11,056 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
17,966 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,886 (+0.0% / +0)
4.4375(+0.0000) (16+0 votes)
5,073 (+0.0% / +0)
4.5417(+0.0131) (72+2 votes)
5,896 (+0.0% / +0)
4.1538(-0.1262) (26+1 votes)
7,000 (-7.2% / -544)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
8,470 (+0.0% / +0)
1.8889(+0.0000) (9+0 votes)
7,609 (+0.0% / +0)
3.9062(+0.4972) (32+10 votes)
5,455 (+0.0% / +0)
4.4762(+0.0551) (21+2 votes)
3,944 (+0.0% / +0)
3.8846(+0.0000) (26+0 votes)
2,861 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
3,353 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (9+0 votes)
2,973 (+0.0% / +0)
3.3846(+0.0000) (13+0 votes)
3,527 (+0.0% / +0)
4.6(-0.0744) (45+2 votes)
133
UFCGPro
1,513 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,097 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,718 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,183 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,741 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0476) (14+2 votes)
1,869 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.2333) (27+7 votes)
1,408 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
699 (+0.0% / +0)
4.931(+0.0000) (58+0 votes)
1,709 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0196) (18+1 votes)
1,664 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,403 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+3 votes)
815 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
902 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
877 (+4.5% / +38)
5.0(+0.0000) (5+1 votes)
622 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
713 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
793 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
752 (+0.0% / +0)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
705 (+0.0% / +0)
4.8125(+0.0000) (16+0 votes)
626 (+0.0% / +0)
341 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
607 (+0.0% / +0)
155
MDU Voice
584 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
287 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (18+0 votes)
325 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
398 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
367 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
208 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
283 (+0.0% / +0)
228 (+0.0% / +0)
193 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
214 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+2 votes)
135 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
168
StandNote
108 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
162 (+0.0% / +0)
170
WaUp
132 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
98 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
103 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
99 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,586 (+0.0% / +0)
4.8929(+0.0000) (280+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
177
Valurank
56 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
61 (+0.0% / +0)
58 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
46 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
195
Agendy
12 (+0.0% / +0)
340 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
197
Rapordo
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
198
Suite SA
9 (+0.0% / +0)
199
eSwap
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
142 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
201
RebuApp
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
202
Omnivity
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
203
TabToCal
6 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,469,335 (+0.0% / +0)
3.7895(+0.0000) (114+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
208
AutoMeet
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
213
Agendussy
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
9,268 (+0.0% / +0)
4.6552(+0.0060) (58+1 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0 (3 votes)
2 (+0.0% / +0)
6,330 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
2,276 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,860 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (25+2 votes)
1,054 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
662 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
475 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
224
agoravale
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
159 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
226
WhatsCRM
123 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
63 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
228
Naratta
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
233
XeNo
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
234
iSoluce
1 (+0.0% / +0)
235
MobiCRM
19 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
171,730 (+0.0% / +0)
3.8595(+0.0000) (121+0 votes)
2,965 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)