extension ExtPose

Keyword: trend -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
30,000 (+0.0% / +0)
3.8824(+0.0000) (17+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8865(-0.0011) (502+4 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5925(+0.0000) (557+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3662(+0.0000) (71+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5314(+0.0000) (5,580+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.7692(+0.0000) (52+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
301 (-2.0% / -6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4231(+0.0000) (52+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (18+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
269 (-5.6% / -16)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
275 (+3.4% / +9)
200,000 (+100.0% / +100,000)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
903 (-0.9% / -8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
33 (-5.7% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7241(+0.0000) (29+0 votes)
848 (+0.1% / +1)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
149 (+2.8% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
459 (-0.9% / -4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9167(-0.2652) (12+1 votes)
2,000 (+100.0% / +1,000)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4074(+0.0000) (27+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0448(+0.0000) (67+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
3.9696(+0.0001) (460+2 votes)
88 (+1.1% / +1)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (15+0 votes)
399 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
202 (+0.0% / +0)
2.0(-1.0000) (2-1 votes)
472 (-1.0% / -5)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8918(+0.0000) (1,885+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.881(+0.0000) (42+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5498(+0.0000) (422+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6135(+0.0000) (163+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8341(+0.0000) (205+0 votes)
374 (+1.4% / +5)
3.95(+0.0000) (20+0 votes)
470 (+3.3% / +15)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
9,000 (+0.0% / +0)
4.7576(+0.0000) (66+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
172 (-5.5% / -10)
79 (-4.8% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5652(+0.0000) (23+0 votes)
130 (+8.3% / +10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
781 (-1.3% / -10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.2% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
2.8378(+0.0000) (74+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
390 (+2.1% / +8)
4,000 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (32+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6571(+0.0000) (245+0 votes)
73
TTrends
267 (-1.8% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
176 (-0.6% / -1)
9 (-10.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
47 (+2.2% / +1)
30 (+3.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (14+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.0769(+0.0000) (39+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.8261(+0.0000) (23+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
210 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5351(-0.0007) (826+3 votes)
703 (+1.0% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
88
Sheerba
233 (-3.3% / -8)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
275 (-1.8% / -5)
291 (+4.3% / +12)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4928(+0.0074) (278+4 votes)
213 (+0.9% / +2)
139 (+0.7% / +1)
88 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
67 (+6.3% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
224 (+8.7% / +18)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
105 (-1.9% / -2)
51 (+4.1% / +2)
17 (+6.2% / +1)
741 (+3.3% / +24)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
478 (-1.0% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
29 (+0.0% / +0)
354 (+0.9% / +3)
46 (+2.2% / +1)
10,000 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
218 (-3.5% / -8)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.7104(+0.0000) (47,446+15 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
30 (-9.1% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0588(-0.1912) (17+1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.6639(-0.0002) (51,012+5 votes)
118
x-alpha
5,000 (+0.0% / +0)
4.918(+0.0000) (122+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
74 (+2.8% / +2)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
124
Fiidom
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1765(+0.0000) (391+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (468+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1387(+0.0000) (375+0 votes)
161 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8909(+0.0000) (55+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4043(+0.0000) (47+0 votes)
32 (+18.5% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
403 (-0.2% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8375(+0.0000) (80+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.38(+0.0000) (150+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2169(+0.0000) (83+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (49+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.5553(+0.0000) (479+0 votes)
223 (+0.9% / +2)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9429(-0.0070) (280+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4462(+0.0000) (65+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2812(+0.0000) (32+0 votes)
177 (+1.1% / +2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.626(+0.0000) (123+0 votes)
469 (+3.8% / +17)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
140 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1765(+0.0000) (34+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8814(-0.0031) (312+9 votes)
17 (+6.2% / +1)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2879(+0.0000) (66+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3404(+0.0000) (47+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2889(+0.0000) (45+0 votes)
157
NFTEye
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6721(+0.0000) (61+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5172(+0.0000) (29+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
128 (-4.5% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (22+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7385(+0.0000) (65+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.5238(+0.0000) (21+0 votes)
124 (-3.9% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4884(+0.0000) (43+0 votes)
129 (+3.2% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
77 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1875(+0.0000) (16+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
2.4444(+0.0000) (9+0 votes)
8 (+33.3% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
175
Somiibo
3,000 (+0.0% / +0)
3.4444(+0.0000) (18+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3636(+0.0000) (11+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (16+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8621(+0.0000) (29+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5806(+0.0000) (31+0 votes)
156 (+20.9% / +27)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (16+0 votes)
716 (-1.6% / -12)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
846 (+1.2% / +10)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
704 (-1.0% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.8333(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
525 (-0.9% / -5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
733 (-0.9% / -7)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
664 (-0.4% / -3)
4.9645(+0.0000) (141+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
354 (-3.5% / -13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
200
Claim
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
763 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.1579(+0.0468) (19+1 votes)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
219 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
205
Kaomoji
505 (-0.8% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
448 (-2.2% / -10)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
38 (-5.0% / -2)
457 (+1.6% / +7)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
36 (-5.3% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
38 (+11.8% / +4)
418 (+2.7% / +11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21 (+16.7% / +3)
20 (+5.3% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.8812(+0.0000) (362+0 votes)
384 (-2.8% / -11)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
361 (-0.8% / -3)
6 (+20.0% / +1)
510 (+1.6% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
238 (-0.8% / -2)
3.3333(+0.0000) (6+0 votes)
220
Sugar Now
187 (+2.7% / +5)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
415 (+0.5% / +2)
238 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.6816(+0.0000) (201+0 votes)
209 (-1.9% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
131 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
232 (+1.8% / +4)
20 (-4.8% / -1)
210 (+2.9% / +6)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
144 (+2.9% / +4)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
111 (+3.7% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
127 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.1753(+0.0000) (97+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9231(+0.0000) (130+0 votes)
826 (+3.4% / +27)
4.9343(-0.0125) (274+11 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
103 (-1.0% / -1)
50,000 (+0.0% / +0)
116 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.57(+0.0000) (100+0 votes)
107 (+3.9% / +4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
243
HOBIZAND
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
85 (-4.5% / -4)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8056(+0.0000) (72+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8498(+0.0007) (213+1 votes)
247
Socrates
105 (-2.8% / -3)
25 (+8.7% / +2)
39 (+11.4% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
65 (-1.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
69 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
8,000 (-11.1% / -1,000)
4.5946(+0.0000) (37+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
51 (+4.1% / +2)
150 (+3.4% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0513) (13+1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.9355(+0.0000) (62+0 votes)
68 (-4.2% / -3)
83 (+2.5% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.85(+0.0000) (20+0 votes)
264
MindMap
35 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.925(+0.0061) (40+3 votes)
271
blarify
22 (-4.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
272
Coin Dog
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
36 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4286(-0.3609) (21+2 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
2.4286(+0.0000) (14+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.8149(-0.0000) (8,973+21 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.044(+0.0000) (318+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8442(+0.0000) (629+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (46+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2308(+0.0000) (13+0 votes)
582 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.3211(+0.0000) (246+0 votes)
170 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
287
Zoof
10,000 (+0.0% / +0)
4.5909(+0.0000) (22+0 votes)