extension ExtPose

Keyword: exchange

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
3,325 (-0.2% / -8)
4.1016(+0.0000) (128+0 votes)
35,344 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
70,911 (+0.3% / +223)
4.6667(+0.0000) (804+0 votes)
4,361 (+0.6% / +28)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
881 (-0.1% / -1)
4.1111(+0.0000) (45+0 votes)
6,421 (+0.1% / +9)
4.1098(+0.0000) (82+0 votes)
2,275 (-0.8% / -19)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
30,316 (+0.6% / +189)
3.58(+0.0000) (50+0 votes)
109,494 (+0.1% / +96)
3.9737(+0.0000) (419+0 votes)
938 (-1.2% / -11)
3.5455(+0.0000) (22+0 votes)
161 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
367 (+3.1% / +11)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
26 (+8.3% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
149 (-1.3% / -2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
71 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
170 (+0.6% / +1)
3.7692(+0.0000) (13+0 votes)
112 (-3.4% / -4)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
128 (-0.8% / -1)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
165 (+0.0% / +0)
3.1538(+0.0000) (13+0 votes)
160 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,770 (+0.3% / +6)
4.1702(+0.0000) (47+0 votes)
73 (-3.9% / -3)
2,096 (+1.2% / +24)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
414 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,691 (-0.1% / -2)
4.7419(+0.0000) (31+0 votes)
93 (+17.7% / +14)
251 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
112 (+0.9% / +1)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
55 (-3.5% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
937 (+0.4% / +4)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
1,299 (-0.2% / -2)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
750 (-2.0% / -15)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
530 (-0.4% / -2)
4.8571(+0.0000) (14+0 votes)
81 (+0.0% / +0)
4.8929(+0.0000) (28+0 votes)
524 (+0.4% / +2)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
26 (-3.7% / -1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
1,893 (+1.7% / +32)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
50 (+6.4% / +3)
33 (+6.5% / +2)
42 (+2.4% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
93 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
29,682 (+0.1% / +38)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
9,419 (+1.3% / +117)
4.8548(+0.0000) (62+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,755 (-0.2% / -9)
4.6761(+0.0000) (71+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
52 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
226 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
134 (+5.5% / +7)
21 (-4.5% / -1)
364 (+1.1% / +4)
3.6579(+0.0000) (38+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
265 (+1.9% / +5)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
35 (+2.9% / +1)
1,325,943 (+6.5% / +80,438)
4.75(+0.0000) (20+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,208,565 (+8.9% / +98,885)
3.9524(+0.0000) (21+0 votes)
1,342,649 (+6.1% / +76,711)
4.4615(+0.0000) (13+0 votes)
1,346,256 (+6.1% / +76,917)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,305,971 (+7.7% / +93,845)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,330,075 (+6.5% / +80,674)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,301,808 (+7.7% / +93,163)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,485,385 (+6.5% / +90,389)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,341,459 (+5.7% / +72,542)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,325,330 (+6.4% / +79,357)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,333,834 (+5.7% / +72,343)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,299,996 (+7.8% / +94,326)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,297,215 (+7.8% / +93,642)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,348,313 (+5.5% / +69,833)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,298,050 (+7.8% / +93,947)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,334,880 (+6.0% / +75,639)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,300 (+0.2% / +2)
4.3111(+0.0000) (45+0 votes)
919,250 (+7.9% / +67,283)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,298,172 (+7.8% / +94,376)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
894,718 (+7.7% / +64,232)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,300,057 (+7.9% / +94,672)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,330,943 (+6.5% / +80,799)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
780,121 (+7.9% / +56,820)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
841,367 (+7.6% / +59,504)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
12 (+20.0% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,296,311 (+7.8% / +93,889)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,296,662 (+7.9% / +94,609)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,486 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
971,168 (+7.8% / +69,865)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
958,659 (+7.7% / +68,627)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,122,666 (+9.7% / +99,203)
803,892 (+7.6% / +56,732)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
765,390 (+7.7% / +55,041)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,033 (+1.0% / +10)
3.25(+0.0000) (40+0 votes)
2,427 (+0.2% / +6)
4.2353(+0.0000) (51+0 votes)
435,678 (+4.4% / +18,444)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
437,183 (+3.4% / +14,565)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
423,320 (+1.5% / +6,344)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
106
Bitsell X
233 (+1.3% / +3)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
1,202 (+1.1% / +13)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
28 (+7.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
33,492 (+0.2% / +68)
3.7581(+0.0000) (645+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
11 (-8.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
31,588 (+0.1% / +22)
4.1758(+0.0000) (91+0 votes)
245 (+0.8% / +2)
4.5926(+0.0000) (27+0 votes)
792 (+0.8% / +6)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
228 (-0.9% / -2)
3.3529(+0.0000) (17+0 votes)
24,252 (-0.6% / -148)
2.8889(+0.0000) (18+0 votes)
121
HitCount
35 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
239 (-1.2% / -3)
2.5(+0.0000) (12+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
124
ArzPrice
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,031 (+1.1% / +101)
4.0154(+0.0000) (65+0 votes)
12,277 (+0.3% / +35)
3.1379(+0.0000) (29+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
128
GameSkip
5,689 (-0.2% / -9)
4.1042(+0.0000) (96+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
6,362 (-0.2% / -15)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
5,442 (+0.3% / +14)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
95 (+2.2% / +2)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
4,368 (+0.2% / +10)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
54 (-1.8% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
137
Penpaland
85 (-3.4% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,558 (+0.5% / +7)
4.8197(+0.0000) (61+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
51 (-3.8% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+33.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
1,597 (-0.2% / -3)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
115 (+5.5% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
146
Biticker
33 (+3.1% / +1)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
1,215 (-1.5% / -18)
4.2759(+0.0000) (29+0 votes)
10 (-16.7% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
51 (+4.1% / +2)
150
AFEX Rate
28 (+7.7% / +2)
4.9333(+0.0000) (15+0 votes)
1,342 (-2.2% / -30)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
635 (+0.3% / +2)
4.9091(+0.0000) (22+0 votes)
764 (-0.7% / -5)
4.4706(+0.0000) (17+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
1.2(+0.0000) (5+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
69 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
750 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
637 (+2.4% / +15)
40 (-4.8% / -2)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
300 (+0.3% / +1)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
29 (+3.6% / +1)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
461 (+2.4% / +11)
167
Auto4Mex
234 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
282 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
210 (+2.9% / +6)
4.2759(+0.0000) (29+0 votes)
247 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
27 (-6.9% / -2)
3.4167(+0.0000) (12+0 votes)
156 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
231 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
177
CoinClaim
3,141 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (24+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
165 (+1.2% / +2)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
142 (+0.0% / +0)
3.6429(+0.0000) (14+0 votes)
164 (+0.6% / +1)
182
Guarda
2,228 (+1.4% / +31)
4.1765(+0.0000) (17+0 votes)
77 (-8.3% / -7)
4.7333(+0.0000) (15+0 votes)
97 (-3.0% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
102 (-2.9% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
92 (+1.1% / +1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
87 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
190
WB Wallet
96 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
87 (-1.1% / -1)
65 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
194
AnEx
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
196
Porkchat
51 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
54 (+3.8% / +2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
60 (+1.7% / +1)
2 (+0.0% / +0)
59 (+5.4% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
53 (+1.9% / +1)
43 (-4.4% / -2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
204
NashLoad
50 (+4.2% / +2)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
31 (-6.1% / -2)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
209
Fiskl
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
210
Fiskl
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
2 (+0.0% / +0)
34 (-5.6% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
376 (+1.6% / +6)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.5232(-0.0001) (11,305-1 votes)
37 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
294 (+0.3% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
36 (+9.1% / +3)
34 (-5.6% / -2)
28 (-6.7% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
194 (-0.5% / -1)
4.04(+0.0000) (25+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
2.3993(+0.0000) (2,244+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
873,043 (-0.0% / -27)
4.5709(-0.0000) (16,810-1 votes)
966,413 (-0.2% / -1,984)
4.0199(+0.0000) (7,576+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
26 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
1,339,734 (+6.1% / +76,923)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
238
eSurfPro
16 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
239
UAHRate
15 (-6.2% / -1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
248,893 (-2.2% / -5,528)
3.5977(+0.0000) (681+0 votes)
242
SE Block
13 (-13.3% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
15 (-11.8% / -2)
244
uberAgent
314,208 (+0.4% / +1,125)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
95,678 (-0.0% / -11)
4.2214(+0.0000) (2,967+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
247
PriceTag
15 (+7.1% / +1)
79,088 (+0.1% / +75)
4.6827(+0.0000) (208+0 votes)
84,179 (+0.1% / +72)
4.4252(+0.0000) (1,451+0 votes)
105,558 (+0.2% / +171)
4.3952(+0.0000) (124+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
252
RIPPLE
51 (-5.6% / -3)
41,314 (+0.1% / +47)
3.7132(+0.0000) (265+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
255
Virtex
3 (+0.0% / +0)
256
ICONex
37,404 (+0.2% / +83)
4.0538(+0.0000) (93+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,660 (+0.8% / +114)
4.7266(+0.0000) (523+0 votes)
259
CryptoNow
8 (+14.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
8 (-11.1% / -1)
8 (+0.0% / +0)
265
VideoSkip
8 (+33.3% / +2)
17,698 (+0.5% / +94)
3.75(+0.0000) (16+0 votes)
11,264 (-0.5% / -51)
3.814(+0.0000) (86+0 votes)
15,353 (+0.1% / +21)
3.35(+0.0000) (20+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
9,434 (+0.6% / +58)
4.2745(+0.0000) (51+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
272
Hitserr
7 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
14,682 (-0.3% / -47)
2.25(+0.0000) (12+0 votes)
7,374 (+0.2% / +12)
3.7283(+0.0000) (92+0 votes)
12,076 (+0.6% / +68)
2.75(+0.0000) (8+0 votes)
4,564 (+0.0% / +0)
4.5531(+0.0000) (1,186+0 votes)
3,229 (+0.0% / +0)
4.6948(+0.0000) (439+0 votes)
10,554 (-0.0% / -1)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
6,062 (-0.4% / -23)
3.9339(+0.0000) (121+0 votes)
8,876 (+0.2% / +21)
3.2917(+0.0000) (72+0 votes)
7,684 (+0.2% / +15)
3.5623(+0.0000) (345+0 votes)
6,973 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
288
Minus
6 (-14.3% / -1)
6 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
5,369 (+0.5% / +27)
3.9545(+0.0000) (22+0 votes)
292
stacky
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,628 (+0.0% / +1)
4.76(+0.0000) (25+0 votes)
5,392 (+3.4% / +178)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,300 (-0.1% / -3)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
5,791 (+11.8% / +610)
4,225 (+0.1% / +5)
3.6129(+0.0000) (31+0 votes)
298
Biticker
2,563 (+0.4% / +10)
4.2407(+0.0000) (108+0 votes)
2,588 (+0.2% / +5)
4.4865(+0.0000) (74+0 votes)
2,371 (-0.0% / -1)
4.875(+0.0000) (16+0 votes)