extension ExtPose

Keyword: alarm

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1
Alarm
14,602 (+0.1% / +8)
2.546(+0.0000) (315+0 votes)
3,425 (+0.5% / +18)
3.6471(+0.0000) (17+0 votes)
10,722 (+0.1% / +13)
2.2584(+0.0000) (178+0 votes)
2,972 (-0.1% / -4)
3.9794(+0.0000) (97+0 votes)
905 (+0.0% / +0)
4.6087(+0.0000) (23+0 votes)
7,961 (+0.0% / +0)
3.7326(+0.0000) (86+0 votes)
1,148 (+0.8% / +9)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
441 (+1.6% / +7)
132 (+17.9% / +20)
678 (-2.0% / -14)
3.7222(+0.0000) (18+0 votes)
1,627 (-0.2% / -3)
1.5106(+0.0000) (47+0 votes)
12
Timer
7,485 (+0.2% / +13)
4.5957(+0.0000) (47+0 votes)
70,302 (+0.1% / +82)
4.3964(+0.0000) (439+0 votes)
1,712 (-0.6% / -10)
2.2394(+0.0000) (71+0 votes)
833 (-0.6% / -5)
1.75(+0.0000) (8+0 votes)
104 (-1.0% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
133,809 (+0.2% / +208)
4.3072(+0.0000) (2,093+0 votes)
1,962 (+0.0% / +0)
4.2308(+0.0000) (13+0 votes)
297 (+0.0% / +0)
2.7778(+0.0000) (9+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
214,229 (-46.4% / -185,563)
610 (-0.7% / -4)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
121 (+0.8% / +1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
26
EdTimer
1,481 (+1.0% / +15)
3.6471(+0.0000) (17+0 votes)
2,540 (+0.9% / +22)
3.7143(+0.0000) (21+0 votes)
82 (+2.5% / +2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
468 (-0.2% / -1)
3.8636(+0.0000) (22+0 votes)
1,389 (+0.7% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
35 (-2.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
192 (-2.5% / -5)
4.9259(+0.0000) (108+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20 (+11.1% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
36
AlarmMe
34 (+0.0% / +0)
15 (+7.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,242 (+0.5% / +25)
3.95(+0.0000) (40+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
182 (+82.0% / +82)
180,912 (+0.0% / +0)
4.2606(+0.0000) (1,090+0 votes)
42
Timer
961 (-0.6% / -6)
3.3333(+0.0000) (15+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
506 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
113 (+0.0% / +0)
4.937(+0.0000) (127+0 votes)
222 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
188 (+15.3% / +25)
11 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
51 (+0.0% / +0)
311 (+0.0% / +0)
4.1579(+0.0000) (19+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
157,495 (+1.8% / +2,766)
4.9863(+0.0000) (10,007+0 votes)
126 (-0.8% / -1)
287,921 (+0.1% / +348)
4.4431(+0.0000) (2,207+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
48,884 (+5.4% / +2,515)
4.9767(+0.0000) (9,083+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
72,197 (+1.8% / +1,297)
4.4423(+0.0000) (52+0 votes)
40,678 (+0.7% / +290)
4.9506(+0.0000) (81+0 votes)
35,438 (+0.4% / +141)
3.8941(+0.0000) (406+0 votes)
11,445 (+13.5% / +1,357)
4.9987(+0.0000) (9,450+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
8,966 (+9.7% / +795)
4.982(+0.0000) (7,998+0 votes)
27,149 (+2.2% / +591)
4.6774(+0.0000) (31+0 votes)
29,711 (+0.4% / +121)
3.5882(+0.0000) (102+0 votes)
12,934 (+0.0% / +0)
4.4906(+0.0000) (159+0 votes)
18,081 (+0.0% / +7)
9,427 (+0.7% / +66)
4.6667(+0.0000) (18+0 votes)
8,898 (+0.6% / +52)
3.9512(+0.0000) (41+0 votes)
7,389 (-0.2% / -12)
4.1122(+0.0000) (98+0 votes)
9,106 (+0.1% / +11)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
4,475 (+0.6% / +27)
4.978(+0.0000) (91+0 votes)
3,316 (+1.4% / +45)
4.6789(+0.0000) (109+0 votes)
6,392 (+0.3% / +18)
3.575(+0.0000) (40+0 votes)
2,102 (-0.8% / -16)
4.9459(+0.0000) (111+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
1,514 (-0.6% / -9)
3.7556(+0.0000) (45+0 votes)
1,675 (+0.1% / +2)
4.0588(+0.0000) (17+0 votes)
1,732 (+0.5% / +9)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
27,777 (-0.1% / -23)
4.8(+0.0000) (35+0 votes)
1,204 (+0.2% / +3)
4.1333(+0.0000) (15+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
813 (-0.5% / -4)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
689 (+1.6% / +11)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
502 (+0.0% / +0)
4.4737(+0.0000) (19+0 votes)
413 (-0.5% / -2)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
543 (+0.0% / +0)
440 (+0.0% / +0)
2.6923(+0.0000) (13+0 votes)
288 (+2.9% / +8)
4.9333(+0.0000) (15+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
261 (+0.8% / +2)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
261 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
293 (+0.3% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
288 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
227 (-0.4% / -1)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
245 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
162 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
177 (+1.7% / +3)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
108
alarm
1 (+0.0% / +0)
82 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (88+0 votes)
421,574 (+0.5% / +2,219)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
162 (+3.2% / +5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
224,854 (+0.1% / +186)
2.5227(+0.0000) (44+0 votes)
182,397 (-0.1% / -149)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
179,309 (+0.5% / +951)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
196,609 (+0.6% / +1,208)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
159,523 (+0.0% / +47)
2.7(+0.0000) (10+0 votes)
162,613 (+0.2% / +354)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
123,169 (-0.1% / -180)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
108,850 (+0.3% / +296)
3.2222(+0.0000) (9+0 votes)
112,599 (+1.8% / +1,992)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
121,019 (+0.2% / +290)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
97 (+3.2% / +3)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
110,352 (+0.4% / +410)
102 (+1.0% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
78,438 (+0.0% / +11)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
97 (-2.0% / -2)
81 (-3.6% / -3)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
89,046 (-0.1% / -64)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
88,485 (-0.1% / -73)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
71,630 (+0.3% / +213)
2.7143(+0.0000) (7+0 votes)
69,594 (+0.2% / +107)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
78,235 (+0.9% / +729)
134
Login Now
75,621 (+0.2% / +159)
2.3571(+0.0000) (14+0 votes)
74,030 (-0.0% / -13)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
62,119 (+1.4% / +873)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
81 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2
46,591 (+0.0% / +19)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
59,528 (+1.9% / +1,116)
52,239 (-0.0% / -6)
45,904 (+0.6% / +276)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
45,640 (-0.1% / -28)
46,414 (+2.4% / +1,106)
39,417 (-0.1% / -49)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
65 (-1.5% / -1)
46 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
25,007 (+0.5% / +115)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
30,677 (+0.1% / +44)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
28,730 (-0.2% / -51)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
27,195 (-0.2% / -62)
24,782 (+0.2% / +45)
24,316 (+0.3% / +61)
21,524 (+0.1% / +28)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
18,606 (+0.2% / +46)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
34 (+3.0% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
15,782 (+0.7% / +106)
13,916 (+0.1% / +9)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11,266 (+0.7% / +77)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
32 (-11.1% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,832 (+0.8% / +104)
11,515 (-0.0% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,936 (-0.5% / -66)
11,721 (+1.2% / +144)
11,570 (+0.6% / +67)
11,303 (-0.4% / -42)
169
musicMate
27 (-3.6% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
9,334 (+0.4% / +33)
8,501 (+0.2% / +18)
7,955 (-0.4% / -30)
8,114 (+2.2% / +175)
7,937 (+2.6% / +199)
7,306 (+0.1% / +5)
1.3333(+0.0000) (3+0 votes)
7,204 (-0.3% / -21)
7,197 (+0.2% / +13)
30 (+3.4% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,762 (+0.7% / +41)
5,217 (+0.5% / +27)
5,349 (+15.8% / +730)
183
JR Tools
28 (+3.7% / +1)
4,020 (+3.1% / +119)
3,291 (+0.4% / +14)
22 (-4.3% / -1)
3,099 (+0.4% / +12)
2,911 (+0.1% / +3)
189
BellaTabs
18 (-5.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,839 (+1.9% / +52)
21 (-4.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,272 (-0.1% / -3)
193
Timer
20 (+0.0% / +0)
194
Fleedom
18 (-5.3% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,710 (+0.1% / +2)
1,633 (-3.0% / -50)
1,487 (+0.0% / +0)
1,428 (+0.0% / +0)
1,462 (+6.5% / +89)
201
My TV Tab
1,280 (-3.7% / -49)
15 (+0.0% / +0)
13 (-7.1% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
519 (-0.4% / -2)
4.2105(+0.0000) (19+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
631 (+7.3% / +43)
208
Parsnip
11 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
631 (+7.3% / +43)
211
Parsnip
11 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
234 (+0.4% / +1)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
365 (+2.0% / +7)
352 (+0.9% / +3)
323 (-0.3% / -1)
301 (+2.7% / +8)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
228 (-1.3% / -3)
262 (+26.6% / +55)
7 (+0.0% / +0)
157 (+4.0% / +6)
134 (-0.7% / -1)
132 (+0.8% / +1)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
98 (-1.0% / -1)
4 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
83 (+9.2% / +7)
824,760 (+5.7% / +44,550)
4.9787(+0.0000) (328+0 votes)
642,993 (+1.1% / +6,963)
4.9942(+0.0000) (344+0 votes)
59 (-3.3% / -2)
1 (+0.0% / +0)
611,311 (+0.0% / +206)
4.9688(+0.0000) (32+0 votes)
250,273 (+1.5% / +3,618)
4.9269(+0.0000) (424+0 votes)
248,089 (+1.5% / +3,665)
5.0(+0.0000) (408+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
54,143 (-63.4% / -93,761)
4.987(+0.0000) (308+0 votes)
125,733 (+2.5% / +3,086)
4.9877(+0.0000) (405+0 votes)
129,761 (+2.1% / +2,660)
4.9843(+0.0000) (319+0 votes)
120,371 (+2.4% / +2,776)
4.9586(+0.0000) (266+0 votes)
191,692 (+1.0% / +1,906)
4.6078(+0.0000) (51+0 votes)
39 (+11.4% / +4)
56,403 (+5.1% / +2,760)
4.9852(+0.0000) (2,091+0 votes)
84,701 (+2.9% / +2,413)
4.9459(+0.0000) (333+0 votes)
85,553 (+2.6% / +2,154)
4.9901(+0.0000) (304+0 votes)
50,263 (+1.7% / +858)
5.0(+0.0000) (791+0 votes)
56,342 (+1.0% / +532)
5.0(+0.0000) (280+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
53,938 (+5.9% / +3,003)
4.985(+0.0000) (401+0 votes)
49,741 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (322+0 votes)
50,200 (+1.4% / +672)
5.0(+0.0000) (292+0 votes)
53,406 (+5.3% / +2,710)
5.0(+0.0000) (234+0 votes)
49,979 (+5.2% / +2,479)
5.0(+0.0000) (272+0 votes)
140,390 (+3.2% / +4,367)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
86,677 (+0.3% / +219)
4.2619(+0.0000) (42+0 votes)
36,613 (+7.1% / +2,423)
4.9926(+0.0000) (404+0 votes)
35,569 (+7.2% / +2,374)
5.0(+0.0000) (314+0 votes)
27,584 (+10.8% / +2,698)
5.0(+0.0000) (879+0 votes)
29,646 (+1.4% / +405)
5.0(+0.0000) (373+0 votes)
30 (+15.4% / +4)
25 (-3.8% / -1)
32,871 (+9.2% / +2,777)
4.9766(+0.0000) (342+0 votes)
25,367 (+3.5% / +868)
5.0(+0.0000) (757+0 votes)
29,772 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (295+0 votes)
29,378 (+1.2% / +339)
5.0(+0.0000) (311+0 votes)
31,286 (+8.9% / +2,552)
5.0(+0.0000) (325+0 votes)
31,004 (+9.5% / +2,694)
4.9912(+0.0000) (341+0 votes)
30,043 (+10.3% / +2,804)
4.9901(+0.0000) (304+0 votes)
28,511 (+3.2% / +894)
5.0(+0.0000) (242+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
28,914 (+10.0% / +2,619)
4.9968(+0.0000) (317+0 votes)
22,167 (+14.6% / +2,821)
5.0(+0.0000) (782+0 votes)
27,021 (+10.5% / +2,569)
5.0(+0.0000) (390+0 votes)
29,563 (+2.3% / +659)
5.0(+0.0000) (152+0 votes)
69,529 (-0.1% / -44)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
27,634 (+11.4% / +2,827)
5.0(+0.0000) (307+0 votes)
19,693 (+0.6% / +114)
5.0(+0.0000) (809+0 votes)
26,987 (+10.6% / +2,577)
4.9968(+0.0000) (312+0 votes)
26,959 (+10.2% / +2,486)
5.0(+0.0000) (306+0 votes)
19,408 (-1.0% / -191)
5.0(+0.0000) (806+0 votes)
22,168 (+13.4% / +2,613)
4.9986(+0.0000) (713+0 votes)
79,886 (+2.2% / +1,699)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
22 (-8.3% / -2)
21,744 (+13.4% / +2,570)
5.0(+0.0000) (784+0 votes)
22,838 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (358+0 votes)
23,143 (+0.0% / +0)
4.997(+0.0000) (332+0 votes)
52,605 (+6.4% / +3,146)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
23,823 (+12.1% / +2,565)
4.9968(+0.0000) (314+0 votes)
23,663 (+12.5% / +2,628)
5.0(+0.0000) (314+0 votes)
20,280 (+0.2% / +40)
4.9758(+0.0000) (330+0 votes)
23,457 (+12.9% / +2,687)
5.0(+0.0000) (298+0 votes)
22,772 (+13.9% / +2,773)
4.977(+0.0000) (217+0 votes)
18,136 (+15.8% / +2,470)
4.9971(+0.0000) (339+0 votes)
14,471 (-5.2% / -796)
5.0(+0.0000) (310+0 votes)
16,762 (+16.8% / +2,408)
5.0(+0.0000) (310+0 votes)
17,812 (+15.3% / +2,366)
4.9551(+0.0000) (334+0 votes)
17,498 (+14.4% / +2,197)
4.9815(+0.0000) (271+0 votes)
17,000 (+17.1% / +2,483)
5.0(+0.0000) (333+0 votes)
19,804 (+13.0% / +2,273)
4.8362(+0.0000) (177+0 votes)
16,889 (+17.6% / +2,532)
5.0(+0.0000) (333+0 votes)