extension ExtPose

Keyword: pdf converter

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,533,448 (-0.0% / -289)
4.3684(+0.0000) (19+0 votes)
437,871 (+0.2% / +713)
4.3522(+0.0000) (423+0 votes)
43,819 (+0.9% / +386)
4.0935(-0.0292) (107+1 votes)
10,355 (+0.9% / +89)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
8,689 (+1.4% / +123)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
5,018 (+0.9% / +47)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,336 (+2.4% / +54)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
96,738 (+0.2% / +163)
4.2427(+0.0000) (206+0 votes)
76,550 (+0.0% / +0)
3.7898(+0.0000) (157+0 votes)
5,655 (+1.8% / +100)
3.875(+0.1607) (8+1 votes)
12,926 (+1.3% / +169)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
620 (+1.3% / +8)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
50,516 (-0.8% / -407)
31,689 (+0.1% / +43)
4.1954(+0.0000) (87+0 votes)
816 (+0.2% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,834 (+1.2% / +45)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,740,540 (+1.2% / +19,961)
4.0914(-0.0011) (175+2 votes)
274 (+1.5% / +4)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
400 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,948 (+0.5% / +9)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
1,755 (+0.0% / +0)
3.963(+0.0000) (27+0 votes)
2,182,111 (+0.2% / +5,262)
4.6903(+0.0001) (2,761+1 votes)
15,068 (+0.6% / +91)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,754 (+0.8% / +14)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
944 (+2.4% / +22)
2.2222(+0.0000) (9+0 votes)
21,603 (+0.4% / +89)
4.0517(+0.0166) (58+1 votes)
104 (+0.0% / +0)
1,023 (+0.7% / +7)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,716 (+0.3% / +9)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,841 (+1.5% / +43)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,758 (+1.1% / +19)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
278 (-0.7% / -2)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
1,217 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,421 (+1.0% / +14)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
41 (+2.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
59 (+1.7% / +1)
1,004 (+1.1% / +11)
2.0(+0.0000) (5+0 votes)
944 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
108 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
32,909 (+0.1% / +33)
4.6094(+0.0000) (448+0 votes)
310 (+1.0% / +3)
36,590 (+0.5% / +189)
3.4(+0.0000) (15+0 votes)
147 (+0.7% / +1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
393 (+1.3% / +5)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
493 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
44 (+0.0% / +0)
347 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
299 (-2.0% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
22,531 (-0.3% / -64)
4.75(+0.0357) (8+1 votes)
230 (+1.8% / +4)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
226 (-3.0% / -7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
454 (+1.3% / +6)
372 (-0.3% / -1)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
170 (-1.2% / -2)
363 (+2.5% / +9)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
64 (+33.3% / +16)
26 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
299 (+0.0% / +0)
2.7143(+0.0000) (7+0 votes)
255 (+1.2% / +3)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,671 (+1.8% / +29)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
83,056 (+0.0% / +0)
3.1346(+0.0000) (52+0 votes)
61,823 (-0.2% / -94)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
90 (-1.1% / -1)
78 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
76 (+4.1% / +3)
34,531 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,931,820 (-0.1% / -2,905)
4.1038(-0.0011) (366+4 votes)
1,107,906 (+0.1% / +1,647)
4.2278(+0.0000) (79+0 votes)
1,015,518 (+0.1% / +939)
4.7368(+0.0000) (39,578+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
75
DeftPDF
29,188 (+0.4% / +122)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
31 (-6.1% / -2)
21 (+5.0% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
13,965 (+0.0% / +4)
4.0253(+0.0000) (79+0 votes)
1,729 (-0.7% / -13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
1,735 (+0.0% / +0)
4.8649(+0.0000) (37+0 votes)
6,133 (+0.4% / +22)
3.84(+0.0000) (25+0 votes)
4,553 (+1.0% / +46)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
84
Doc2PDF
4,229 (-0.4% / -17)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
6,027 (+0.4% / +24)
2.7778(+0.0000) (36+0 votes)
251,965 (+0.6% / +1,524)
3.8511(+0.0000) (47+0 votes)
3,144 (+0.4% / +12)
4.0(+0.0000) (15+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
9,359 (+0.0% / +1)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
499 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,293 (+2.4% / +30)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
1,275 (+0.8% / +10)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
160 (-1.2% / -2)
16 (-15.8% / -3)
166,277 (+0.7% / +1,091)
4.1786(+0.0149) (56+1 votes)
789 (+2.1% / +16)
3.2222(+0.0000) (9+0 votes)
424 (+0.7% / +3)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
2,833 (+0.1% / +2)
2.1667(+0.0000) (6+0 votes)
949 (+1.9% / +18)
4.8182(+0.0000) (22+0 votes)
1,269 (-1.4% / -18)
1.625(+0.0000) (16+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
104 (+5.1% / +5)
476 (+0.4% / +2)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
718,470 (-0.1% / -880)
4.1194(+0.0400) (67+4 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
254 (+1.6% / +4)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
109
DoctoPDF
376 (+0.0% / +0)
221 (+3.3% / +7)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
16,234 (+0.4% / +58)
3.7692(+0.0000) (26+0 votes)
245 (+2.5% / +6)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
95 (-3.1% / -3)
5.0(+0.0000) (36+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
14,243 (-0.3% / -41)
2.9331(+0.0000) (329+0 votes)
117
Speedpdf
6,093 (+1.7% / +102)
5.0(+0.0000) (2+1 votes)
312 (+0.0% / +0)
9,290 (+1.8% / +167)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
8 (-11.1% / -1)
1,364 (+0.2% / +3)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,283 (-0.3% / -57)
4.2683(+0.0000) (41+0 votes)
124
BubblePDF
16 (+0.0% / +0)
914,382 (-0.2% / -1,740)
3.6296(+0.0000) (54+0 votes)
10,838 (+0.2% / +22)
4.125(+0.0000) (56+0 votes)
532,674 (-0.4% / -2,026)
4.1489(+0.0000) (47+0 votes)
29,890 (+5.6% / +1,596)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
129
PDF Merge
3,709 (+0.0% / +0)
4.3448(+0.0000) (29+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
383 (+4.9% / +18)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
18,545 (+0.1% / +10)
3.3835(+0.0000) (133+0 votes)
1,109 (+1.1% / +12)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
57 (-1.7% / -1)
57 (+3.6% / +2)
866 (+0.1% / +1)
2.6667(+0.0000) (9+0 votes)
53 (+1.9% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
11,088 (-0.4% / -41)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
41 (-2.4% / -1)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
3,623 (+0.3% / +11)
4.0625(+0.0000) (16+0 votes)
9,409 (-0.3% / -30)
4.6667(+0.0000) (18+0 votes)
2,560 (+0.9% / +24)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
144
Doc2PDF
21 (+5.0% / +1)
418 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
197 (+0.5% / +1)
2,861 (+1.0% / +28)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
9,621 (+0.1% / +10)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.5204(-0.0004) (11,332+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
290,486 (+1.0% / +2,762)
4.8002(+0.0001) (3,339+46 votes)
94 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,099 (+0.6% / +44)
3.2778(+0.0000) (18+0 votes)
1,345 (+0.7% / +9)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
189,050 (+0.7% / +1,292)
4.4078(+0.0000) (103+0 votes)
156
Html2pdf
860 (+0.5% / +4)
2.0(+0.0000) (11+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
59,224 (+0.7% / +415)
4.7832(-0.0004) (309+4 votes)
14 (+27.3% / +3)
99 (+16.5% / +14)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,964 (+0.3% / +16)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
85 (+3.7% / +3)
250 (+5.0% / +12)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,307 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
222 (+0.5% / +1)
3.2727(+0.0000) (11+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
170
PDF Mage
65,780 (+0.0% / +2)
4.232(-0.0068) (181+1 votes)
50 (+2.0% / +1)
1 (+0.0% / +0)
418 (+2.0% / +8)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,542 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
1,084 (-0.4% / -4)
2.8(+0.0000) (10+0 votes)
602 (+0.3% / +2)
1,370 (-0.6% / -8)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,632 (-0.2% / -4)
1.7(+0.0000) (10+0 votes)
838 (+0.4% / +3)
1.375(+0.0000) (8+0 votes)
87 (+2.4% / +2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
879 (+2.6% / +22)
3.1818(+0.0000) (11+0 votes)
232 (-1.7% / -4)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
65 (+1.6% / +1)
647 (-1.4% / -9)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
629 (+0.2% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,489,817 (+6.6% / +153,744)
4.5888(-0.0004) (8,473+1 votes)
139 (+1.5% / +2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
2,093 (-0.1% / -2)
2.1(+0.0000) (10+0 votes)
193
Sprinter
2,504 (-0.8% / -20)
2.5(+0.0000) (10+0 votes)
2,137 (+0.2% / +5)
195
GoPdf
1,154 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (6+0 votes)
6,597,658 (+0.1% / +4,389)
4.6872(+0.0001) (49,129+11 votes)
540 (+0.9% / +5)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
57 (-1.7% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
18,468 (-0.1% / -18)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
51 (-1.9% / -1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
10,084 (+0.3% / +33)
3.069(+0.0000) (29+0 votes)
71 (-4.1% / -3)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
54 (-1.8% / -1)
5,766 (-0.6% / -36)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
83 (+1.2% / +1)
208
Tabello
769 (+1.9% / +14)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
17,187 (+0.0% / +8)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
10,084 (+0.3% / +33)
3.069(+0.0000) (29+0 votes)
71 (-4.1% / -3)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
54 (-1.8% / -1)
5,766 (-0.6% / -36)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
83 (+1.2% / +1)
216
Tabello
769 (+1.9% / +14)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
17,187 (+0.0% / +8)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
328,778 (+0.4% / +1,459)
4.0742(+0.0000) (620+0 votes)
1,599 (-0.2% / -4)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
75 (+4.2% / +3)
1,332,338 (+0.3% / +4,482)
4.6416(+0.0002) (12,567+16 votes)
222
Doc2PDF
1 (+0.0% / +0)
10 (+11.1% / +1)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
560 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
240,886 (+0.1% / +151)
3.3161(-0.0006) (2,126+1 votes)
226
PDF4me
85 (-3.4% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
426,194 (+0.1% / +427)
4.0205(+0.0000) (828+0 votes)
228
Printet
53 (+0.0% / +0)
313,334 (+0.0% / +39)
4.5756(+0.0000) (311+0 votes)
225 (+1.4% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
135,219 (+1.0% / +1,403)
3.8344(-0.0123) (163+0 votes)
277 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (10+0 votes)
201,321 (+11.2% / +20,249)
3.2167(-0.0102) (120+1 votes)
2,559 (-0.5% / -12)
3.5806(+0.0000) (31+0 votes)
236
Split PDF
29,481 (-0.1% / -42)
4.2647(+0.0000) (34+0 votes)
237
PDFdoctor
11 (+0.0% / +0)
69,947 (+1.4% / +939)
4.495(+0.0050) (101+1 votes)
15 (-6.2% / -1)
240
Merge PDF
55,681 (+0.2% / +87)
3.8(+0.0000) (55+0 votes)
695 (-0.3% / -2)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
33,472 (+0.2% / +53)
3.7778(+0.0000) (27+0 votes)
75,785 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,677 (-0.2% / -13)
3.1628(+0.0000) (43+0 votes)
98 (+3.2% / +3)
246
Doc2PDF
1 (+0.0% / +0)
247
Doc2PDF
1 (+0.0% / +0)
1,197 (-0.3% / -4)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
69 (+1.5% / +1)
1,167 (-1.1% / -13)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,106,694 (+6.8% / +196,750)
3.4415(-0.0006) (2,120-4 votes)
915,501 (+2.5% / +22,208)
4.3202(+0.0002) (1,780+2 votes)
1,767 (+0.7% / +12)
3.7778(+0.0000) (72+0 votes)
1,362 (+1.1% / +15)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
2,362 (+0.2% / +5)
1.7222(+0.0000) (18+0 votes)
197 (-1.5% / -3)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
351,323 (-0.1% / -452)
4.1875(+0.0000) (32+0 votes)
258
XpressCue
28 (-3.4% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
47,181 (+0.3% / +154)
4.0508(+0.0081) (118+1 votes)
6,992 (+0.0% / +0)
4.7042(+0.0000) (71+0 votes)
11,244 (+2.7% / +299)
3.2857(+0.0000) (42+0 votes)
211 (-4.1% / -9)
12,294 (+1.1% / +136)
2.2857(+0.0000) (14+0 votes)
2 (+100.0% / +1)
110 (+2.8% / +3)
267
Petapator
2,637 (-0.5% / -12)
4.7083(+0.0000) (96+0 votes)
450 (-0.9% / -4)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
460 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
202 (-4.3% / -9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
180 (+4.0% / +7)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,804 (+1.4% / +149)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
48 (-2.0% / -1)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
278
FicLab
1,449 (+0.3% / +5)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
45 (-2.2% / -1)
281
WhatFont
1,004,508 (-0.1% / -674)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
334 (+1.2% / +4)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
286
Post2PDF
1 (+0.0% / +0)