extension ExtPose

Keyword: nossa -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
900,496 (+0.1% / +1,154)
4.8(+0.0000) (463+2 votes)
874,964 (+0.2% / +1,867)
4.6(+0.0000) (18,577+0 votes)
5,300,312 (-0.1% / -3,856)
4.1(+0.0000) (53,440+15 votes)
2,099,207 (+1.6% / +33,492)
4.7(+0.0000) (572+0 votes)
503,965 (+0.1% / +469)
4.1(+0.0000) (311+0 votes)
6,120,958 (+0.0% / +2,037)
4.3(+0.0000) (1,992+0 votes)
1,079,632 (+0.0% / +111)
2.6(+0.0000) (574+0 votes)
371,816 (+0.1% / +439)
3.8(+0.0000) (238+0 votes)
351,841 (+0.1% / +343)
4.3(+0.0000) (3,539+1 votes)
3,005,299 (+0.0% / +868)
4.9(+0.0000) (217+0 votes)
417,734 (-0.1% / -555)
4.6(+0.0000) (576+0 votes)
5,937,328 (+0.0% / +2,036)
4.7(+0.0000) (45,570+44 votes)
323,925 (+0.1% / +251)
4.0(+0.0000) (350+0 votes)
362,232 (-0.0% / -5)
5.0(+0.0000) (289+0 votes)
162,582 (+17.8% / +24,602)
4.8(-0.1000) (40+6 votes)
1,083,370 (+0.4% / +3,842)
4.8(+0.0000) (10,331+30 votes)
2,012,323 (+0.0% / +454)
4.8(+0.0000) (147+0 votes)
6,729 (+2.4% / +157)
4.8(+0.0000) (190+2 votes)
1,944 (-0.1% / -1)
4.8(+0.0000) (72+1 votes)
239,365 (+0.2% / +395)
4.7(+0.0000) (1,138+1 votes)
441,287 (-0.1% / -244)
3.7(+0.0000) (255+0 votes)
550,578 (+2.7% / +14,256)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
2,313,782 (+0.2% / +5,541)
4.8(+0.0000) (23,891+50 votes)
333,244 (+4.7% / +14,953)
11,423 (-0.0% / -4)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
568,522 (-0.1% / -395)
4.8(+0.0000) (179+0 votes)
700,379 (+0.6% / +4,343)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
11,467 (+0.2% / +23)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
1,181,523 (+0.2% / +1,931)
4.6(+0.0000) (2,382+3 votes)
175,631 (+0.2% / +325)
4.0(+0.0000) (256+1 votes)
1,605,118 (+0.1% / +1,324)
4.6(+0.0000) (2,592+0 votes)
1,550 (+0.1% / +1)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
142,619 (+0.0% / +47)
4.3(+0.0000) (3,563+0 votes)
2,659 (+2.7% / +69)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
793,139 (+0.1% / +981)
4.6(+0.0000) (1,972+12 votes)
1,008,366 (+4.8% / +45,771)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
575,345 (+0.0% / +161)
4.5(+0.0000) (1,849+8 votes)
255,865 (+7.3% / +17,506)
4.8(+0.0000) (380+0 votes)
531 (+0.8% / +4)
296,423 (+0.1% / +361)
3.8(+0.0000) (306+0 votes)
470,063 (+3.4% / +15,357)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
75,111 (+0.4% / +329)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)
10,279 (-57.9% / -14,153)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,320,544 (+0.0% / +20)
4.6(+0.0000) (768+0 votes)
6,346 (-0.1% / -8)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
349,875 (+3.9% / +12,981)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
223,293 (+0.1% / +182)
4.6(+0.0000) (526+5 votes)
429,984 (+3.5% / +14,584)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
8,832 (-61.5% / -14,131)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (56,630+5 votes)
1,115 (+5.1% / +54)
209,248 (+7.9% / +15,390)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,445 (-0.8% / -12)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
3,454 (+0.3% / +12)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
55,408 (+0.1% / +65)
4.6(+0.0000) (648+0 votes)
31,396 (+0.3% / +106)
4.9(+0.0000) (168+0 votes)
2,170,746 (+0.0% / +746)
4.7(+0.0000) (11,802+15 votes)
16,079 (+0.4% / +68)
4.9(+0.0000) (2,159+2 votes)
239,526 (+0.1% / +218)
4.3(+0.0000) (1,417+2 votes)
60
paint
299,242 (-0.1% / -279)
4.5(+0.0000) (137+0 votes)
14,015 (-1.4% / -203)
3.0(+0.0000) (128+1 votes)
1,780 (+2.2% / +39)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
181,575 (+0.1% / +196)
4.1(+0.0000) (69+0 votes)
967 (+24.1% / +188)
2.8(-0.9000) (10+4 votes)
1,190 (+0.3% / +4)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
8,423 (+0.1% / +9)
4.4(+0.0000) (28+0 votes)
137,236 (+0.3% / +474)
4.5(+0.0000) (431+1 votes)
134 (-2.9% / -4)
1,883 (+1.5% / +27)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
401,475 (+0.3% / +1,112)
4.4(+0.0000) (2,236+19 votes)
14,623 (-0.6% / -82)
2.9(+0.0000) (28+0 votes)
6,824,858 (+0.3% / +20,714)
4.7(+0.0000) (31,778+288 votes)
59 (-4.8% / -3)
26,758 (+0.3% / +86)
4.1(+0.0000) (670+0 votes)
592,690 (+0.2% / +1,155)
3.5(+0.0000) (259+0 votes)
142,670 (-0.0% / -12)
4.8(+0.0000) (491+1 votes)
77
2048
453,401 (-0.3% / -1,241)
3.5(+0.0000) (2,101+0 votes)
129 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,124 (+8.8% / +91)
4.0(+1.0000) (4+2 votes)
151,302 (+0.1% / +78)
4.8(+0.0000) (1,198+0 votes)
316 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,789,650 (+0.2% / +4,456)
4.8(+0.0000) (80,844+0 votes)
382,410 (-0.1% / -456)
3.7(+0.0000) (53+0 votes)
5,059,867 (+0.1% / +5,595)
4.8(+0.0000) (3,089+30 votes)
2,749,550 (+0.4% / +9,881)
4.8(+0.0000) (9,922+3 votes)
146,601 (+0.2% / +255)
4.6(+0.0000) (77+0 votes)
179,138 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (101+0 votes)
7,986 (+2.8% / +221)
5.0(+0.0000) (452+2 votes)
6,888,722 (+0.8% / +54,154)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
102,780 (+0.5% / +494)
4.3(+0.0000) (157+0 votes)
4,539 (-0.6% / -27)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
363 (+0.8% / +3)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
9,199 (+0.4% / +40)
4.8(+0.0000) (42+0 votes)
72 (+0.0% / +0)
150 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,331,682 (+12.4% / +147,279)
4.6(+0.0000) (223+11 votes)
2,863 (+3.5% / +96)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
2,785 (+0.3% / +8)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,081,017 (+0.1% / +665)
4.7(+0.0000) (98+0 votes)
63,276 (+0.7% / +422)
3.1(+0.0000) (549+0 votes)
2,979 (-0.7% / -21)
723,536 (+0.0% / +154)
4.7(+0.0000) (184+0 votes)
805,952 (+0.1% / +953)
4.6(+0.0000) (222+2 votes)
734,749 (+1.9% / +13,681)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
159,764 (+18.6% / +25,095)
4.8(+0.1000) (126+23 votes)
441,048 (-0.0% / -97)
4.8(+0.0000) (128+0 votes)
351,549 (+0.0% / +63)
4.5(+0.0000) (3,674+1 votes)
1,865 (+0.7% / +13)
88 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
312,254 (+0.3% / +941)
4.4(+0.0000) (1,158+15 votes)
507,083 (+3.3% / +16,254)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
204,634 (+0.2% / +362)
4.7(+0.0000) (8,590+1 votes)
114
tabby
2,879 (+0.4% / +12)
4.6(+0.0000) (35+0 votes)
128 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
303,441 (+0.1% / +288)
4.6(+0.0000) (262+0 votes)
12,496 (+0.6% / +71)
4.9(+0.0000) (65+3 votes)
284,752 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (117+0 votes)
325,404 (+0.1% / +204)
4.2(+0.0000) (46+0 votes)
303,325 (+0.1% / +222)
4.7(+0.1000) (52+1 votes)
102 (-2.9% / -3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
4,966 (-0.3% / -17)
4.9(+0.0000) (134+0 votes)
161,086 (+84.5% / +73,757)
4.8(+0.1000) (28+4 votes)
93 (+4.5% / +4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
40 (+5.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
99,871 (-12.6% / -14,446)
4.1(+0.0000) (78+0 votes)
34,358 (+0.3% / +96)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
490 (-0.2% / -1)
51,843 (+0.5% / +279)
4.4(+0.0000) (69+0 votes)
47,158 (+0.5% / +254)
4.0(+0.0000) (88+0 votes)
3,279 (+2.4% / +76)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
3,727 (+0.8% / +30)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
860 (-0.3% / -3)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,450,524 (+0.3% / +4,531)
4.0(+0.0000) (1,306+22 votes)
956,935 (+0.2% / +1,441)
4.5(+0.0000) (10,499+1 votes)
3,490 (+0.3% / +12)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
14,350 (+1.6% / +232)
5.0(+0.0000) (124+0 votes)
9,140 (-0.2% / -14)
4.8(+0.1000) (60+6 votes)
8,001 (-0.0% / -3)
4.9(+0.0000) (431+0 votes)
689,357 (-0.0% / -17)
4.4(+0.0000) (478+0 votes)
10,579 (+0.2% / +24)
4.6(+0.0000) (193+0 votes)
435,667 (-0.0% / -110)
4.7(+0.0000) (365+0 votes)
192,605 (+0.8% / +1,445)
4.9(+0.0000) (1,492+8 votes)
442,839 (-0.0% / -24)
4.6(+0.0000) (211+2 votes)
1,235 (-0.8% / -10)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
10,150 (+0.5% / +48)
3.8(+0.0000) (32+0 votes)
104,102 (+0.0% / +45)
4.6(+0.0000) (3,491+3 votes)
501,226 (-0.2% / -1,052)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
150
QweTab
10,943 (+20.5% / +1,865)
9,855 (+0.1% / +13)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
104 (+5.1% / +5)
4.7(-0.3000) (3+1 votes)
63 (+0.0% / +0)
116,958 (+0.7% / +794)
3.8(+0.0000) (59+0 votes)
94 (+0.0% / +0)
56,012 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (339+1 votes)
54,277 (+0.2% / +116)
4.6(+0.0000) (438+1 votes)
61,254 (+0.2% / +93)
4.5(+0.0000) (69+1 votes)
27,584 (+0.2% / +54)
4.6(+0.0000) (333+0 votes)
1,841 (+0.4% / +8)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
224 (+3.2% / +7)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (178,684+21 votes)
2,602,921 (+0.2% / +5,066)
4.4(+0.0000) (11,184+0 votes)
264 (-2.2% / -6)
101 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,046 (+2.2% / +23)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
6,166 (-0.9% / -54)
4.9(+0.0000) (185+0 votes)
2,803,018 (+0.2% / +5,463)
4.2(+0.0000) (19,741+12 votes)
709 (+4.3% / +29)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
462 (+1.8% / +8)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
5,383 (+0.6% / +33)
4.6(+0.0000) (52+0 votes)
147 (+2.8% / +4)
315 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
128 (+8.5% / +10)
441 (+2.8% / +12)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
391 (-1.0% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,702 (+0.4% / +20)
3.5(+0.0000) (55+0 votes)
918,467 (+5.8% / +49,971)
4.1(+0.0000) (1,133+9 votes)
715,667 (+0.0% / +53)
4.7(+0.0000) (213+1 votes)
476 (+2.1% / +10)
634,518 (+0.3% / +1,774)
4.7(+0.0000) (434+3 votes)
286,024 (+0.2% / +452)
4.7(+0.0000) (1,147+1 votes)
439 (+0.9% / +4)
384,260 (+0.1% / +317)
4.7(+0.0000) (221+0 votes)
22 (+10.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,687 (+0.4% / +14)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
224,186 (-0.3% / -787)
4.9(+0.0000) (2,071+0 votes)
3,750 (+0.5% / +19)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
189
LinkMuele
6 (+0.0% / +0)
190
LikeMee
85 (+4.9% / +4)
81,316 (+0.1% / +55)
4.9(+0.0000) (6,049+25 votes)
164,207 (-0.1% / -146)
4.3(+0.0000) (1,051+0 votes)
2,588 (+0.3% / +9)
123,959 (-0.0% / -11)
4.2(+0.0000) (1,639+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
160,742 (+1.0% / +1,571)
4.3(+0.0000) (117+1 votes)
197
Flashback
237,663 (+6.2% / +13,915)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
53,519 (-0.0% / -8)
4.2(+0.0000) (54+0 votes)
157,728 (+0.1% / +85)
3.1(+0.0000) (184+0 votes)
73,184 (+0.3% / +254)
3.2(+0.0000) (97+0 votes)
36,932 (+0.2% / +64)
3.7(+0.0000) (116+0 votes)
26,229 (+3.1% / +789)
4.8(+0.0000) (45+0 votes)
709 (+0.6% / +4)
28,033 (+2.5% / +676)
4.1(+0.0000) (72+0 votes)
624 (+0.3% / +2)
7 (+0.0% / +0)
26,536 (+0.1% / +27)
4.5(+0.0000) (31+0 votes)
21,501 (+0.4% / +76)
4.0(+0.0000) (111+0 votes)
14,125 (+0.3% / +37)
4.9(+0.0000) (119+0 votes)
19,517 (+0.6% / +118)
4.5(+0.0000) (124+0 votes)
14,839 (+0.2% / +31)
4.6(-0.1000) (108+0 votes)
15,568 (-0.2% / -36)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
101 (+34.7% / +26)
11,845 (+2.6% / +300)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
14,673 (+1.2% / +180)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
15,947 (-0.1% / -8)
3.6(+0.0000) (148+0 votes)
14,966 (+0.1% / +17)
3.4(+0.0000) (29+0 votes)
7,457 (+0.1% / +10)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
6,081,554 (+0.1% / +5,293)
4.9(+0.0000) (359,463+24 votes)
52 (-8.8% / -5)
6,613 (+0.6% / +37)
4.1(+0.0000) (32+0 votes)
6,514 (+0.3% / +20)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (38,691+42 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26,210+0 votes)
5,138 (+5.9% / +288)
4.1(-0.1000) (9+4 votes)
4,475 (-0.4% / -17)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,849 (+0.4% / +11)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
2,319,284 (+0.2% / +4,444)
4.7(+0.0000) (22,700+64 votes)
979,070 (+3.0% / +28,413)
4.9(+0.0000) (410+0 votes)
3,003,456 (+0.0% / +896)
4.7(+0.0000) (5,453+14 votes)
2,674 (-0.3% / -8)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,077,532 (+0.2% / +1,967)
4.8(+0.0000) (48,075+20 votes)
233
OneTab
2,678,062 (+0.1% / +2,075)
4.5(+0.0000) (13,598+3 votes)
1,924,600 (+0.4% / +8,359)
4.8(+0.0000) (1,782+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
1,936,115 (+0.2% / +2,949)
4.6(+0.0000) (33,475-1 votes)
2,090,917 (+0.0% / +623)
4.9(+0.0000) (572+0 votes)
1,137,832 (+0.3% / +3,387)
4.8(+0.0000) (8,165+2 votes)
608,955 (+0.2% / +1,134)
4.7(+0.0000) (116,753-1 votes)
402,822 (+0.2% / +878)
4.7(+0.0000) (3,031+3 votes)
1,940,418 (+0.2% / +4,080)
4.3(+0.0000) (3,145+5 votes)
2,019,223 (+0.4% / +7,967)
4.5(+0.0000) (799+3 votes)
715,273 (+0.1% / +463)
4.7(+0.0000) (5,070+4 votes)
1,052,615 (-0.0% / -219)
4.6(+0.0000) (14,921+0 votes)
427,443 (+0.0% / +75)
4.5(+0.0000) (107+2 votes)
1,024,601 (+0.1% / +1,137)
4.9(+0.0000) (544+0 votes)
1,801 (+2.2% / +39)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
584 (+10.2% / +54)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
885,602 (-0.1% / -616)
4.5(+0.0000) (4,962+1 votes)
567,746 (+0.0% / +22)
4.8(+0.0000) (1,937+3 votes)
2,030 (+3.9% / +76)
722,459 (+0.0% / +235)
4.8(+0.0000) (503+1 votes)
907,392 (+0.0% / +163)
4.7(+0.0000) (1,964+5 votes)
1,723 (-0.3% / -5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,299,422 (+1.7% / +21,913)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
608,046 (+19.3% / +98,327)
4.7(+0.0000) (391+33 votes)
996,558 (+0.1% / +566)
4.3(+0.0000) (167+0 votes)
359,350 (+0.0% / +170)
4.7(+0.0000) (1,314+0 votes)
259
Encrypta
2 (+0.0% / +0)
591,400 (+0.0% / +173)
4.2(+0.0000) (1,369+8 votes)
671,349 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (111+0 votes)
697,214 (-0.0% / -68)
4.3(+0.0000) (73+0 votes)
535,368 (-0.1% / -364)
4.5(+0.0000) (394+0 votes)
664,375 (+0.5% / +3,501)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
974 (-0.9% / -9)
4.0(-1.0000) (4+1 votes)
370,308 (+15.3% / +49,165)
4.7(+0.0000) (297+20 votes)
202,790 (+0.3% / +571)
4.9(+0.0000) (1,616+0 votes)
516,848 (+2.9% / +14,750)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
810 (-0.2% / -2)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
161,638 (+0.2% / +370)
4.8(+0.0000) (974+4 votes)
71,234 (+0.2% / +174)
4.3(+0.0000) (394+0 votes)
362,307 (+4.1% / +14,177)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
320,005 (-0.0% / -91)
4.3(+0.0000) (175+0 votes)
335,486 (+4.4% / +14,048)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
206,302 (+0.1% / +268)
3.9(+0.0000) (378+1 votes)
16 (+6.7% / +1)
724 (+1.3% / +9)
699 (-0.4% / -3)
241,215 (+0.3% / +676)
4.0(+0.0000) (31+0 votes)
281
Buscapé
166,179 (+0.0% / +2)
3.9(+0.0000) (354+0 votes)
171,764 (+1.0% / +1,772)
4.2(+0.0000) (264+0 votes)
157,972 (+0.4% / +588)
4.1(+0.0000) (358+0 votes)
198,389 (+13.6% / +23,748)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
135,172 (+1.4% / +1,819)
4.0(+0.0000) (664+7 votes)
276,568 (+0.3% / +889)
3.5(+0.0000) (23+0 votes)
150,134 (-0.1% / -149)
4.6(+0.0000) (233+0 votes)
288
EmuFlash
334,553 (+2.0% / +6,546)
530 (+1.7% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
152,149 (+0.0% / +41)
4.5(+0.0000) (142+1 votes)
96,372 (+0.1% / +97)
4.3(+0.0000) (1,261+0 votes)
113,549 (+0.2% / +221)
4.1(-0.1000) (155+1 votes)
44,623 (-0.3% / -114)
4.9(+0.0000) (1,228+1 votes)
294
Text Zoom
62,956 (+15.6% / +8,483)
5.0(+0.0000) (91+15 votes)
73,931 (+0.3% / +214)
4.4(+0.0000) (310+0 votes)
296
NectarCRM
428 (-1.2% / -5)